Giải pháp Outlook

8 cách hiệu quả để giải quyết lỗi Outlook 0x800CCC0B

At times while trying to send emails, you may encounter the Outlook error 0x800CCC0B. In this article, we would look at the possible issues that might contribute to this error and offer you 8 effective ways to resolve it. The standing of MS Outlook as the preeminent desktop mailing client remains steady despite decades in existence. From a plain vanilla mailing client, Outlook has evolved over the years as a collaboration platform for office users, and for many, it doubles up as the...

Đọc thêm "

11 giải pháp hiệu quả khi Outlook thường xuyên gặp sự cố

Trong một số trường hợp, ứng dụng MS Outlook có thể thường xuyên bị lỗi trong khi bạn đang làm việc với nó. Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp cho bạn 11 giải pháp hiệu quả để giải quyết những vấn đề như vậy. Khi nói đến ứng dụng email dựa trên máy tính để bàn, hiếm có ứng dụng nào trên thị trường có thể đứng vững trước MS Outlook tuyệt vời. Nó tự hào về một loạt các tính năng đáng ghen tị và tính dễ sử dụng tổng thể khiến nó trở thành công cụ giao tiếp phù hợp cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ứng dụng bị một số ...

Đọc thêm "

3 Giải pháp khi Công cụ sửa chữa hộp thư đến của MS Outlook không phản hồi

Đôi khi trong khi cố gắng khôi phục nội dung của tệp PST bị hỏng bằng Công cụ sửa chữa hộp thư đến, bạn có thể thấy ứng dụng không phản hồi. Những người trong chúng ta, những người đã làm việc với ứng dụng Outlook trong nhiều năm đều nhận thức đầy đủ về xu hướng của nó gây ra sự cố và xâm phạm tệp dữ liệu PST cơ bản. Vì vấn đề này đã xảy ra trong nhiều thập kỷ, Microsoft cung cấp một công cụ khôi phục PST được gọi là Công cụ sửa chữa hộp thư đến hoặc ScanPST cùng với bộ Office. Về lý thuyết, Sửa chữa Hộp thư đến ...

Đọc thêm "