DataNumen BKF Repair So sánh cạnh tranh

DataNumen BKF Repair 3.4
Phục hồi nhân cho BKF 8.5.1 Phượng hoàng sao BKF Phần mềm khôi phục 2.0 Phục hồi cho sao lưu 3.0 Khôi phục dữ liệu cho MS Backup 1.0 SysTools BKF Sửa chữa 5.2.0.1 Sửa chữa bản sao lưu của tôi 4.20
Giá cả+ USD149.95 USD264 USD199 USD248.5 USD199 USD134.5 USD324.93

Tỷ lệ thu hồi

Tỷ lệ phục hồi trung bình * 99.58% 9.09% 9.09% 99.58% 9.09% 78.27% 9.09%
Trường hợp 1
(5MB bị hỏng BKF tập tin)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Trường hợp 2
(50MB bị hỏng BKF tập tin)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Trường hợp 3
(100MB bị hỏng BKF tập tin)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Trường hợp 4
(500MB bị hỏng BKF tập tin)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Trường hợp 5
(1GB bị hỏng BKF tập tin)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Trường hợp 6
(2GB bị hỏng BKF tập tin)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Trường hợp 7
(4GB bị hỏng BKF tập tin)
Phần 1 Phần 2 Phần 3
100% 0% 0% 100% 0% 61.20% 0%
Trường hợp 8
(8GB bị hỏng BKF tập tin)
Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5
100% 0% 0% 100% 0% 61.20% 0%
Trường hợp 9
(10GB bị hỏng BKF tập tin)
Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6
100% 0% 0% 100% 0% 49.50% 0%
Trường hợp 10
(15GB bị hỏng BKF tập tin)
Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8
100% 0% 0% 100% 0% 49.50% 0%
Trường hợp 11
(4GB bị hỏng BKF tập tin)
Phần 1 Phần 2 Phần 3
99.80% 13.90% 13.90% 99.80% 13.90% 61% 13.90%
Trường hợp 12
(4GB bị hỏng BKF tập tin)
Phần 1 Phần 2 Phần 3
95.20% 95.20% 95.20% 95.20% 95.20% 56.80% 95.20%

Hỗ trợ hệ điều hành

Tất cả các phiên bản của Windows 32bit Có 98 / ME / NT không được hỗ trợ 98 / ME / NT / 2000 không được hỗ trợ 98 / ME / NT không được hỗ trợ 98 / NT / 2000 không được hỗ trợ 98 / NT / 2000 không được hỗ trợ 98 / ME / NT không được hỗ trợ
Tất cả các phiên bản của Windows 64bit Có Có Có Có Có Có Có

BKF Hỗ trợ định dạng

BKF Tệp được tạo bởi NTBackup cho NT4.x / 2000 / XP / Server 2003 Có Có Có Có Có Có Có

Hỗ trợ phương pháp sao lưu

Sao lưu bình thường Có Có Có Có Có Có Có
Sao chép sao lưu Có Có Có Có Có Có Có
Sao lưu gia tăng Có Có Có Có Có Có Có
Sao lưu vi sai Có Có Có Có Có Có Có
Sao lưu hàng ngày Có Có Có Có Có Có Có

Hỗ trợ tùy chọn sao lưu

Sử dụng phương pháp sao lưu thông thường, sau đó chọn tùy chọn sao lưu “Nối bản sao lưu này vào bản sao lưu hiện có”. Có Có Có Có Có Có Có
Sử dụng phương pháp sao lưu thông thường, sau đó chọn tùy chọn sao lưu “Thay thế các bản sao lưu hiện có”. Có Có Có Có Có Có Có

Khả năng phục hồi đối tượng

Khôi phục bộ dữ liệu, khối lượng, cấu trúc thư mục và tệp trong BKF tập tin. Có Ổ đĩa, cấu trúc thư mục không được hỗ trợ Ổ đĩa, cấu trúc thư mục không được hỗ trợ Tập dữ liệu, âm lượng không được hỗ trợ Tập dữ liệu, âm lượng không được hỗ trợ Âm lượng không được hỗ trợ Cấu trúc thư mục không được hỗ trợ
Khôi phục nhiều tập dữ liệu và nhiều tập BKF các tập tin. Có Có Có Có Có Có Có

Các tính năng khác

Sửa chửa BKF các tệp trên phương tiện bị hỏng, chẳng hạn như đĩa mềm, Zip đĩa, CDROM, v.v. Có Không Không Không Không Không Không
Sửa chữa hàng loạt Có Không Không Không Không Không Không
Không cần đặc quyền quản trị viên Có Không Có Có Có Có Có
Tìm và chọn BKF các tập tin cần sửa chữa. Có Không Có Không Không Không Không
Tích hợp menu ngữ cảnh Windows Explorer. Có Không Không Không Không Không Không
Hỗ trợ thao tác kéo và thả. Có Không Không Không Không Không Không
Hỗ trợ các tham số dòng lệnh (DOS prompt). Có Không Không Có Không Không Không