Triệu chứng:

Khi sử dụng Microsoft Access để mở tệp cơ sở dữ liệu Access bị hỏng, nó sẽ hiển thị thông báo lỗi sau (lỗi 3159):

Không phải là dấu trang hợp lệ

Ảnh chụp màn hình mẫu trông như thế này:

Giải thích chính xác:

Khi một số bản ghi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Access của bạn bị hỏng, bạn có thể gặp lỗi này.

Giải pháp duy nhất cho vấn đề này là sử dụng sản phẩm của chúng tôi DataNumen Access Repair để sửa chữa tệp MDB và giải quyết lỗi này.

Tệp mẫu:

Tệp MDB bị hỏng mẫu sẽ gây ra lỗi. mydb_9.accdb

Tệp được sửa chữa bằng DataNumen Access Repair: mydb_9_fixed.accdb