Triệu chứng:

Thông báo lỗi bật lên khi bạn cố gắng mở tệp MDB bị hỏng bằng Microsoft Access:

(Các) bản ghi không thể đọc được; không có quyền đọc trên 'xxxx' (Lỗi 3112)

trong đó 'xxxx' là tên đối tượng Access, nó có thể là đối tượng hệ thốnghoặc một đối tượng người dùng.

Ảnh chụp màn hình của thông báo lỗi trông như thế này:

(Các) bản ghi không thể đọc được; không có quyền đọc trên 'MSysAccessObjects'

Đây là lỗi Microsoft Jet và DAO có thể trapp và mã lỗi là 3112.

Giải thích chính xác:

Bạn sẽ gặp phải lỗi này nếu bạn không có quyền đọc cho bảng hoặc truy vấn được chỉ định để xem dữ liệu của nó. Bạn cần tham khảo ý kiến ​​của quản trị viên hệ thống của mình hoặc người tạo ra đối tượng để thay đổi các chỉ định quyền của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn chắc chắn rằng bạn có quyền trên đối tượng, nhưng vẫn gặp lỗi này, thì rất có thể thông tin đối tượng và dữ liệu thuộc tính bị hỏng một phần và Microsoft Access cho rằng bạn không có quyền đọc nhầm đối tượng cụ thể.

Bạn có thể thử sản phẩm của chúng tôi DataNumen Access Repair để khôi phục cơ sở dữ liệu MDB và giải quyết vấn đề này.

Tệp mẫu:

Tệp MDB bị hỏng mẫu sẽ gây ra lỗi. mydb_4.mdb

Tệp được cứu bởi DataNumen Access Repair: mydb_4_fixed.mdb (Bảng 'Recovery_Table2' trong tệp được cứu tương ứng với bảng "Nhân viên" trong tệp không bị hư hại)

Tài liệu tham khảo: