Triệu chứng:

Khi sử dụng Microsoft Access để mở tệp cơ sở dữ liệu Access bị hỏng, nó sẽ hiển thị thông báo cảnh báo bảo mật sau:

Tệp này có thể không an toàn nếu nó chứa mã nhằm gây hại cho máy tính của bạn.
Bạn muốn mở tệp này hay hủy thao tác?

Ảnh chụp màn hình mẫu trông như thế này:

Giải thích chính xác:

Có nhiều lý do sẽ gây ra lỗi này, bao gồm cả việc cơ sở dữ liệu Access bị hỏng, đặc biệt là khi lỗi do nhiễm vi rút.

Nếu bạn có thể xác nhận lý do là tệp bị hỏng, thì giải pháp duy nhất cho vấn đề này là sử dụng sản phẩm của chúng tôi DataNumen Access Repair để sửa chữa tệp MDB và giải quyết lỗi này.

Tệp mẫu:

Tệp MDB bị hỏng mẫu sẽ gây ra lỗi. mydb_11.mdb

Tệp được sửa chữa bằng DataNumen Access Repair: mydb_11_fixed.mdb