Triệu chứng:

Khi sử dụng Microsoft Access để mở tệp cơ sở dữ liệu Access bị hỏng, trước tiên bạn sẽ thấy thông báo lỗi sau:

Cơ sở dữ liệu 'filename.mdb' cần được sửa chữa hoặc không phải là một tệp cơ sở dữ liệu.

Bạn hoặc người dùng khác có thể đã đột ngột thoát khỏi Microsoft Office Access khi cơ sở dữ liệu Microsoft Office Access đang mở.
Bạn có muốn Microsoft Office Access cố gắng sửa chữa cơ sở dữ liệu không?

trong đó 'filename.mdb' là tên của tệp Access MDB sẽ được mở.

Ảnh chụp màn hình mẫu trông như thế này:

Microsoft Office Access khi mở cơ sở dữ liệu Microsoft Office Access

Bạn có thể nhấp vào nút “Có” để Access sửa chữa cơ sở dữ liệu. Nếu Microsoft Office Access không sửa được cơ sở dữ liệu bị hỏng, nó sẽ hiển thị thông báo lỗi sau:

Định dạng cơ sở dữ liệu không được công nhận 'filename.mdb'

Ảnh chụp màn hình trông như thế này:

Và bạn có thể nhấp vào nút “OK” và thấy thông báo lỗi thứ ba:

Không thể sửa chữa cơ sở dữ liệu 'filename.mdb' hoặc không phải là tệp cơ sở dữ liệu Microsoft Office Access.

Ảnh chụp màn hình trông như thế này:

trống

có nghĩa là Microsoft Office Access đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể sửa chữa tệp.

Đây là lỗi Microsoft Jet và DAO có thể trapp và mã lỗi là 2239.

Giải thích chính xác:

Lỗi này có nghĩa là công cụ Access Jet có thể nhận ra cấu trúc cơ bản và định nghĩa quan trọng của cơ sở dữ liệu MDB thành công, nhưng tìm thấy một số lỗi trong định nghĩa bảng hoặc dữ liệu bảng.

Microsoft Access sẽ cố gắng sửa chữa lỗi. Nếu các định nghĩa bảng quan trọng đối với toàn bộ cơ sở dữ liệu không thể được sửa chữa, nó sẽ hiển thị "Dữ liệu không nhận diện được" một lần nữa và hủy bỏ hoạt động đang mở.

Bạn có thể thử sản phẩm của chúng tôi DataNumen Access Repair để sửa chữa tệp MDB và giải quyết lỗi này.

Tệp mẫu:

Tệp MDB bị hỏng mẫu sẽ gây ra lỗi. mydb_2.mdb

Tệp được sửa chữa bằng DataNumen Access Repair: mydb_2_fixed.mdb (Bảng 'Recovery_Table2' trong tệp đã sửa chữa tương ứng với bảng "Nhân viên" trong tệp không bị hư hại)