Triệu chứng:

Khi mở cơ sở dữ liệu Access bị hỏng bằng Microsoft Access, bạn thấy thông báo lỗi sau:

Công cụ cơ sở dữ liệu Microsoft Jet không thể tìm thấy đối tượng 'xxxx'. Đảm bảo rằng đối tượng tồn tại và bạn đánh vần chính xác tên của nó và tên đường dẫn.

trong đó 'xxxx' là tên đối tượng Access, nó có thể là đối tượng hệ thốnghoặc một đối tượng người dùng.

Dưới đây là ảnh chụp màn hình mẫu của thông báo lỗi:

Công cụ cơ sở dữ liệu Microsoft Jet không thể tìm thấy đối tượng 'MSysObjects'. Đảm bảo rằng đối tượng tồn tại và bạn đánh vần chính xác tên của nó và tên đường dẫn.

Đây là lỗi Microsoft Jet và DAO có thể trapp và mã lỗi là 3011.

Giải thích chính xác:

Bất cứ khi nào đối tượng hệ thống hoặc các đối tượng người dùng bị hư hỏng và không thể nhận dạng được, Access sẽ báo lỗi này.

Bạn có thể thử sản phẩm của chúng tôi DataNumen Access Repair để sửa chữa cơ sở dữ liệu MDB và giải quyết lỗi này.

Tệp mẫu:

Tệp MDB bị hỏng mẫu sẽ gây ra lỗi. mydb_3.mdb

Tệp được khôi phục bởi DataNumen Access Repair: mydb_3_fixed.mdb (Bảng 'Recovery_Table3' trong tệp được khôi phục tương ứng với bảng "Nhân viên" trong tệp không bị hư hại)

 

Tài liệu tham khảo: