DataNumen Access Repair So sánh cạnh tranh

DataNumen Access Repair 3.8 Chức năng sửa chữa tích hợp trong Access 2007 Kernel Access Repair 7.06.03 Hộp công cụ phục hồi cho quyền truy cập 1.1.5.11 Phục hồi truy cập SysTools 3.2 Phần mềm khôi phục truy cập Stellar Phoenix 4.0 EasyRecovery Professional 6.21 AccessFix 5.68 Phục hồi cho quyền truy cập 3.1 Sanmaxi Access File Repair 5.0.1 DiskInternals Access Recovery 1.3 PDS MS Access Recovery Tool 2.0 Khôi phục dữ liệu để truy cập 1.0

Tỷ lệ thu hồi

Tỷ lệ phục hồi trung bình * 93.34% 12.50% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.31% 10.00% 10.31% 10.00% 2.19% 2.97%
Trường hợp 1
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 300KB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trường hợp 2
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 3MB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trường hợp 3
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 30MB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trường hợp 4
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 300MB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trường hợp 5
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 500MB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trường hợp 6
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 1000MB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trường hợp 7
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 1500MB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trường hợp 8
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 2000MB)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trường hợp 9
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 300KB ở định dạng 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trường hợp 10
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 3MB ở định dạng 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trường hợp 11
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 30MB ở định dạng 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trường hợp 12
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 300MB ở định dạng 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trường hợp 13
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 500MB ở định dạng 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trường hợp 14
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 1000MB ở định dạng 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Trường hợp 15
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 30MB)
94.2% 100.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 65.0% 60.0% 65.0% 60.0% 0.0% 12.5%
Trường hợp 16
(Cơ sở dữ liệu Access bị hỏng 30MB)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 35.0% 35.0%

Hỗ trợ hệ điều hành

Tất cả các phiên bản của Windows 32bit Có Có Có Có Có 98, ME, 2000 không được hỗ trợ 98,2000 không được hỗ trợ 98, ME, Vista không được hỗ trợ 98, ME, Server 2000 không được hỗ trợ Có Có Có TÔI không được hỗ trợ
Tất cả các phiên bản của Windows 64bit Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có

Hỗ trợ định dạng truy cập và MDB

Tất cả các phiên bản của Access Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có
Truy cập định dạng 95/97 Có Có Có Không Không Có Có Có Có Không Không Không Có
Truy cập 2000 và định dạng cao hơn Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có
Người dùng có thể chọn tệp MDB đầu ra ở định dạng Access 95/97 hoặc định dạng Access 2000 Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Có Không Không
Chuyển đổi định dạng Access 95/97 sang định dạng Access 2000 Có Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Chuyển đổi định dạng Access 2000 sang định dạng Access 95/97 Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Khôi phục cơ sở dữ liệu Access đã mã hóa mà không cần mật khẩu Có Không Có Có Không Có Có Có Không Không Không Không Có

Khả năng phục hồi đối tượng

Khôi phục cấu trúc và bản ghi của bảng Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có
Khôi phục các trường MEMO, siêu liên kết và OLE Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Không Không
Khôi phục các trường và chỉ mục tự động đánh số Có Không Không Có Không Có Chỉ mục không được hỗ trợ Có Có Không Không Không Có
Khôi phục quan hệ Có Không Không Có Không Có Không Có Có Không Không Không Không
Khôi phục các bảng và bản ghi đã xóa trong cơ sở dữ liệu Access Có Không Không Không Không Không Không Có Không Không Không Không Không

Các tính năng khác

Khôi phục truy cập tệp mdb trên phương tiện bị hỏng, chẳng hạn như đĩa mềm, Zip đĩa, CDROM, v.v. Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Có Không Không
Khôi phục một loạt tệp Access mdb Có Không Không Không Không Không Không Không Không Có Có Không Có
Tìm và chọn tệp Access mdb sẽ được khôi phục trên máy tính cục bộ Có Không Không Không Không Có Không Không Không Không Không Không Không
Hỗ trợ menu ngữ cảnh của Windows Explorer Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có
Hỗ trợ thao tác kéo và thả Có Không Không Không Không Không Có Có Không Không Không Không Không
Hỗ trợ các tham số dòng lệnh (dấu nhắc DOS) Có Không Không Không Không Có Không Không Không Không Không Không Không