Sahifalar SQL Server MDF va NDF ma'lumotlar bazalari

In SQL Server MDF va NDF ma'lumotlar bazalari, barcha ma'lumotlar va metama'lumotlar (ya'ni boshqa ma'lumotlarni boshqarish uchun foydalaniladigan ma'lumotlar) 8KB sahifalar sifatida quyidagicha ajratilgan:

Sahifa turi Tavsif
Ma'lumotlar sahifasi Ma'lumotlar bazasida yozuv ma'lumotlarini saqlang
Indeks sahifasi Klasterli va klasterli bo'lmagan indekslarni saqlang
GAM sahifasi Global ajratish xaritasi (GAM) ma'lumotlarini saqlang.
SGAM sahifasi Umumiy global ajratish xaritasi (SGAM) ma'lumotlarini saqlang.
IAM sahifasi Do'kon indekslarini ajratish xaritasi (IAM) ma'lumotlarini.
PFS sahifasi PFS ajratish ma'lumotlarini saqlang.