DataNumen Outlook Express Repair Raqobatdosh taqqoslash

DataNumen Outlook Express Repair 2.5 Kernel uchun Outlook Express Ta'mirlash 9.4.1 Stellar Feniks OE qutqarish 3.0 Qayta tiklash Outlook Express 1.2 Ma'lumotlarni tiklash Outlook Express 1.0 Outlook Express Ta'mirlash vositasi 3.2 OE-Mail qutqarish 1.7.26.59 OE Pochta qutqarish va migratsiya 5.1 Outlook Express Qayta tiklash 2.0 oson Outlook Express Ta'mirlash 1.2.9 DiskInternals Outlook Express Ta'mirlash 2.4 Disk shifokorlari OE elektron pochta qutqarish 2.0.1 OE pochtasining aniq mutaxassisi 3.2 MailNavigator 1.11 Mening elektron pochtamni qayta tiklash 5.5.6 R-pochta uchun Outlook Express 1.5 Zmeyl 2.1 aqlli Outlook Express Qayta tiklash 1.6

Qayta tiklash darajasi

Qayta tiklashning o'rtacha darajasi * 95.30% 5.98% 6.10% 36.74% 0.06% 5.98% 0.03% 5.29% 0.00% 0.04% 53.42% 5.98% 5.29% 0.69% 5.98% 4.92% 0.02% 5.29%
Case 1
(5MB buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 15.40% 1.20% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 57.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 2
(50MB buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 50.40% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 3
(100MB buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 50.40% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 4
(200MB buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 5
(300MB buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 48.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 6
(400MB buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 48.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 7
(500MB buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 47.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 8
(600MB buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 46.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 9
(700MB buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 45.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 10
(800MB buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 45.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 11
(900MB buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 44.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 12
(1 Gb buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 44.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 13
(1.2 Gb buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 42.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 14
(1.5 Gb buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 41.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 15
(1.7 Gb buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 16
(2 Gb buzuq .DBX fayli)
100.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Case 17
(1.5 Gb buzuq .DBX fayli)
100.00% 13.00% 13.00% 10.40% 0.00% 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.00% 13.00% 0.00% 13.00% 13.00% 13.00% 0.10% 0.00%
Case 18
(1.5 Gb buzuq .DBX fayli)
100.00% 100.00% 99.00% 61.90% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 80.00% 0.20% 100.00%

OS ta'minoti

32bit Windows-ning barcha versiyalari ha 98 / ME / NT / Vista qo'llab-quvvatlanmaydi 98 / ME / NT / 7 qo'llab-quvvatlanmaydi 98 / ME / NT / 7 qo'llab-quvvatlanmaydi NT / 2000 / Server 2008 / Vista / 7 qo'llab-quvvatlanmaydi NT qo'llab-quvvatlanmaydi NT qo'llab-quvvatlanmaydi NT qo'llab-quvvatlanmaydi 98 / ME / NT qo'llab-quvvatlanmaydi NT / Server 2008 qo'llab-quvvatlanmaydi 98 / ME / NT qo'llab-quvvatlanmaydi 98 / ME / NT qo'llab-quvvatlanmaydi NT qo'llab-quvvatlanmaydi NT / Server 2008 qo'llab-quvvatlanmaydi 98 / ME / NT / 2000 qo'llab-quvvatlanmaydi NT qo'llab-quvvatlanmaydi 98 / ME / NT qo'llab-quvvatlanmaydi 98 / ME / NT qo'llab-quvvatlanmaydi
64bit Windows-ning barcha versiyalari ha Vista qo'llab-quvvatlanmaydi Win7 qo'llab-quvvatlanmaydi Win7 qo'llab-quvvatlanmaydi Server 2008 / Vista / 7 qo'llab-quvvatlanmaydi ha ha ha ha Server 2008 qo'llab-quvvatlanmaydi ha ha ha Server 2008 qo'llab-quvvatlanmaydi 98 / ME / NT / 2000 qo'llab-quvvatlanmaydi ha ha ha

DBX fayl formatini qo'llab-quvvatlash

Outlook Express v6.0 DBX fayli ha ha ha ha ha ha ha ha Yo'q ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Outlook Express v5.5 DBX fayli ha ha ha ha ha ha ha ha Yo'q ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Outlook Express v5.0 DBX fayli ha ha ha ha Yo'q ha ha ha Yo'q ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Katta DBX fayllarni qo'llab-quvvatlash

Ma'lumotlarni yo'qotmasdan katta hajmdagi 2 Gb DBX fayllarni tiklang ha ha ha Yo'q Yo'q ha Yo'q ha Yo'q Yo'q Yo'q ha ha Yo'q ha Yo'q Yo'q ha

Ob'ektlarni tiklashda imkoniyatlar

Qo'shimchalarni tiklash uchun yordam ha ha Yo'q ha Yo'q ha Yo'q ha Yo'q Yo'q ha ha Yo'q ha ha Yo'q Yo'q ha

Boshqa Xususiyatlar

Buzuq ommaviy axborot vositalarida DBX yoki MBX fayllarini tiklang. ha Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q
DBX yoki MBX fayllar to'plamini ta'mirlash. ha Yo'q ha Yo'q Yo'q Yo'q ha Yo'q ha ha Yo'q ha ha Yo'q ha Yo'q ha Yo'q
Mahalliy kompyuterda tuzatiladigan DBX yoki MBX fayllarini toping. ha Yo'q ha Yo'q Yo'q ha ha Yo'q ha ha Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q ha ha
Windows Explorer kontekst menyusini qo'llab-quvvatlash. ha Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q
Drag & drop operatsiyasini qo'llab-quvvatlash. ha Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q ha Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q
Buyruq satrining parametrlarini qo'llab-quvvatlash (DOS buyrug'i). ha Yo'q Yo'q ha Yo'q Yo'q Yo'q ha Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q Yo'q