Demo hisobotida tiklanadigan holatning ma'nosi nima?

Demo hisobotida, agar faylning tiklanadigan holati “To'liq tiklanadi", Ushbu fayldagi barcha ma'lumotlar to'liq tiklanishi mumkin.

Agar tiklanadigan holat “Qisman tiklanishi mumkin", Ushbu fayldagi ma'lumotlarning yagona qismini tiklash mumkin.

Agar tiklanadigan holat “Qayta tiklanmaydi", Keyin ushbu fayldagi ma'lumotlarni qayta tiklash mumkin emas.