SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

ÖNEMLİ-LÜTFEN İYİCE İNCELEYİN: Bu DataNumen Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("EULA") son kullanıcı olarak sizin aranızda bağlayıcı bir yasal sözleşme oluşturur (birey veya tek tüzel kişilik), ve DataNumen, Inc ( "DATANUMEN") ilişkin DATANUMEN yazılım ürünütarafından oluşturulan ve sağlanan tüm eşlik eden dosyalar, veriler ve materyaller dahil olmak üzere DATANUMEN ("YAZILIM"). YAZILIMI yükleyerek, kullanarak veya dağıtarak, bu EULA'nın hükümlerine uymayı açıkça kabul edersiniz. Bu EULA'nın herhangi bir bölümüne katılmıyorsanız, YAZILIM'ı yüklemeniz veya kullanmanız yasaktır.

Bu EULA üç bölüme ayrılmıştır: Bölüm I YAZILIMIN demo lisansı ile ilgilidir, Bölüm II YAZILIMIN tam lisansını ele alır ve Bölüm III geçerli genel hükümleri ana hatlarıyla belirtir.cabHer iki lisans türü için de geçerlidir.

Bölüm I Demo Lisansı

Bu ücretsiz bir yazılım değildir. Burada belirtilen koşullar altında, size bir lisans verilir. DATANUMEN YAZILIM demo sürümünün sınırsız sayıda kopyasını sınırsız sayıda bilgisayar veya iş istasyonunda kullanmak, hiçbir koşuldaostYAZILIM demo sürümünün herhangi bir bilgisayar veya iş istasyonuna ilk kurulumunu takiben süresiz olarak.

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin (EULA) tüm hükümlerine tabi olarak ve herhangi bir ödeme yapmadan DATANUMEN, şunları yapmanıza izin verilir:

  1. YAZILIM demo sürümünün tam kopyalarını, bu EULA'ya uygun olarak, herhangi bir türden fiziksel ortam veya elektronik teslimat yoluyla (toplu postalar veya istenmeyen toplu e-postalar hariç) herkese ücretsiz olarak sağlayın;
  1. YAZILIM demo sürümünün tam kopyalarını, bu EULA'ya uygun olarak, özel olarak herhangi bir ilgili ücret olmaksızın halka açık İnternet üzerinden indirmelere izin vererek dağıtın; Ve
  1. Yukarıdaki 1. ve 2. noktalarda açıklandığı gibi dağıtım amacıyla YAZILIM demo sürümünün istediğiniz kadar tam kopyasını oluşturun.

Bu anlaşmanın amaçları doğrultusunda, YAZILIM demo sürümünün "tam kopyası", çoğaltma sırasında ürün ana sayfasında bulunan YAZILIM demo sürümü dağıtım dosyasıyla aynı olan bir dosya anlamına gelir.

Dağıtım yöntemi ne olursa olsun dağıtılan herhangi bir kopya için para talep etmeniz veya bağış istemeniz veya bu tür kopyaları önceden yazılı onay almadan ticari veya ticari olmayan diğer ürünlerle birlikte dağıtmanız açıkça yasaklanmıştır. DATANUMEN. Ayrıca, YAZILIM demo sürümünün kopyalarının elektronik olarak oluşturulmasını veya dağıtılmasını kolaylaştıran herhangi bir hiper bağlantıya veya diğer araçlara erişim karşılığında bağış talep etmeniz veya ücret talep etmeniz açıkça yasaklanmıştır.

DATANUMEN dağıtım izinlerinin herhangi birini veya tümünü kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle veya hiçbir nedenle geri çekme hakkını saklı tutar.

Bölüm II Tam Lisans

Bu EULA'da belirtilen hükümler uyarınca, DATANUMEN burada size, her bir lisanslı kopya için, YAZILIMIN tam sürümünü yalnızca dahili amaçlarınız için kurmanız ve kullanmanız için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verir.

Tek kullanıcılı bir lisans satın aldıktan sonra, YAZILIMIN tam sürümünün bir kopyasını, münhasıran Lisansı adresinden temin eden kişinin kullanımı için tek bir bilgisayara veya iş istasyonuna kurmanıza ve kullanmanıza izin verilir. DATANUMEN. Çok kullanıcılı bir lisans satın aldıysanız, YAZILIM tam sürümünün bir kopyasını burada belirtilen şekilde, satın alınan toplam "Lisanslı Kopya" sayısına kadar birden çok bilgisayara kurmanıza ve kullanmanıza izin verilir. Bir site lisansı satın almanız durumunda, YAZILIMIN tam sürümünün bir kopyasını, lisansı almış kuruluş içindeki herhangi bir sayıdaki bilgisayara kurmanıza ve bu bilgisayarlarda kullanmanıza izin verilir.

YAZILIMIN tam sürümünü bu EULA'nın koşullarına uygun olarak bir bilgisayara (“ESKİ BİLGİSAYAR”) yüklemiş olmanız durumunda, ESKİ BİLGİSAYAR artık geçerliliğini yitirmediği sürece lisans ESKİ BİLGİSAYARDAN başka bir bilgisayara AKTARILMAZ. gelecekte kullanılır.

YAZILIM tam sürümünün kopyalarını müşteri(ler)inize veya üçüncü taraflara tamamen veya kısmen sağlamanız, devretmeniz veya satmanız ve YAZILIM tam sürümünün kopyalarını tamamen veya kısmen dahil etmeniz yasaktır. tarafından önceden yazılı izin alınmaksızın sattığınız ürünlerde veya ürünlerle birlikte DATANUMEN.

Ağ üzerinden YAZILIM tam sürümüne erişecek her iş istasyonu için lisanslı bir kopya satın alınması koşuluyla, her bir lisanslı kopyaya bir ağ üzerinden erişilebilir. Örneğin, ağ üzerinde 9 farklı iş istasyonu YAZILIM tam sürümüne erişecekse, 9 iş istasyonunun YAZILIM tam sürümüne farklı zamanlarda veya eşzamanlı olarak erişmesine bakılmaksızın, YAZILIM tam sürümünün 9 Lisanslı Kopyası satın alınmalıdır.

Bir Çoklu Kullanıcı Lisansı satın alan kişi olarak, YAZILIM tam sürümünü bu EULA'nın hükümlerine uygun olarak kullanmak üzere çoğaltmaktan ve dağıtmaktan ve kuruluşunuz tarafından kurulan ve kullanılan YAZILIM tam sürümünün kopya sayısını izlemekten siz sorumlusunuz. . tarafından talep edilmesi halinde, DATANUMEN or DATANUMENyetkili temsilcisi, otuz (30) gün içinde, yüklediğiniz YAZILIM tam sürümünün kopya sayısına ilişkin kapsamlı belgeler ve sertifikalar sunacaksınız. Çok Kullanıcılı Lisans kapsamında, YAZILIMIN tam sürümü yalnızca kuruluşunuz tarafından veya adına işletilen bilgisayarlara kurulabilir.

Bölüm III Genel Hükümler

YAZILIM ile ilgili olarak bu EULA'da açıkça verilmeyen tüm haklar ve ayrıcalıklar tamamen ve münhasıran A.Ş. DATANUMEN. YAZILIM, ulusal ve uluslararası telif hakkı yasalarının yanı sıra, YAZILIMI kullanımınızla ilgili ek fikri mülkiyet mevzuatı ve anlaşmaları tarafından korunmaktadır.

YAZILIMI kullanımınız, kurulumunuz ve dağıtımınız kesinlikle bu EULA'da belirtilen hükümlere uygun olmalıdır. YAZILIM'ı kısmen veya tamamen kiralamak, kiralamak, ödünç vermek, alt lisans vermek, değiştirmek, tercüme etmek, tersine mühendislik yapmak, kaynak koda dönüştürmek, parçalarına ayırmak veya türev çalışmalar oluşturmak yasaktır ve herhangi bir üçüncü şahsı bu tür faaliyetlerde bulunmak için yetkilendirmemelisiniz. faaliyetler. Ayrıca, bir hizmet bürosu, uygulama hizmet sağlayıcısı veya benzer bir ticari faaliyetle bağlantılı olarak başkalarına YAZILIM erişimi sağlamak yasaktır ve herhangi bir üçüncü şahsın bunu yapmasına izin vermemelisiniz. Bu EULA'da verilen lisans, YAZILIM'ın kaynak kodu sürümüne ilişkin herhangi bir hak veya iddia içermez.

Garanti Feragatnameleri ve Sorumluluk Sınırlamaları

YAZILIM, İLGİLİ TÜM YAZILIMLAR, DOSYALAR, VERİLER VE MATERYALLERLE BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" ESASINA GÖRE SUNULUR VE DAĞITILIR VE ZIMNİ VEYA AÇIK HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. BU, SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ KAPSAR, ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR. DATANUMEN, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA LİSANS VERENLER, YAZILIMDAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR VEYA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ, GARANTİ ETMEZ VE HİÇBİR BEYANDA BULUNMAZ. DATANUMEN VE BAĞLI KURULUŞLARI VEYA LİSANS VERENLER, YAZILIMIN İŞLEVİNİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINA DAİR HİÇBİR TEYİT VERMEZLER VE HERHANGİ BİR DOSYA İÇİNDE BULUNAN BİLGİLERİN TAMAMEN YA DA KISMEN KURTARILMASINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR VERİ GERİ YÜKLEME VE/VEYA DOSYA ALMA ÖZELLİKLERİNİN ETKİNLİĞİNİ GARANTİ ETMEZLER. SES VERİLERİ İŞLEME UYGULAMALARININ, YAZILIM DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR UYGULAMANIN ONA HERHANGİ BİR GÜVENMEDEN ÖNCE HAYATI OLMAYAN VERİLERLE KAPSAMLI TEST EDİLMESİNİ GEREKTİRDİĞİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU LİSANSIN KAPSAMINDA BULUNAN YAZILIMIN YİNELEMELERİNİ KULLANMAKLA İLGİLİ TAM SORUMLULUĞU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU GARANTİ REDDİ BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMLİ BİR UNSURU OLARAK HİZMET ETMEKTEDİR.

İLGİLİ YASALARCA AÇIKÇA YASAKLANAN DURUMLAR HARİÇ, DATANUMEN, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA LİSANS VERENLER HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA MASRAFTAN SORUMLU TUTULAMAZTARYAZILIMIN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIPLAR. TARAFINDAN HERHANGİ BİR SORUMLULUK DATANUMEN, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA LİSANS VERENLER, MÜNHASIR OLARAK TARAFINA GÖNDERİLEN HER TÜRLÜ LİSANS ÜCRETİNİ GERİ ÖDEME İLE SINIRLI OLACAKTIR. DATANUMEN. UYGULAMA TARAFINDAN AÇIKÇA YASAKLANMADIĞI SÜRECECABLE YASALARI, DATANUMEN, İLKELERİ, HİSSEDARLARI, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, BAĞLI KURULUŞLARI, LİSANS VERENLERİ, YÜKLENİCİLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ VEYA ANA KURULUŞLARI, BUNLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, NİHAİ, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR FTWARE'İN İSTİHDAM VEYA İLE İLİŞKİNİZ DATANUMEN, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA LİSANS VERENLER (SINIRLAMA OLMAKSIZIN VERİ VEYA BİLGİ KAYBI VEYA İFŞA EDİLMESİ, KÂR, GELİR, İŞ OLASILIKLARI VEYA REKABET GÜCÜ VEYA İŞ KUSURLARI DAHİL OLMAKSIZIN), İDDİA VEYA EYLEMİN SÖZLEŞMEDEN İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE DAYALI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN , GARANTİ, İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK, KATKI, TAZMİNAT VEYA DİĞER HERHANGİ BİR YASAL TEMEL VEYA EYLEM NEDENİ, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ.

DAHASI, DATANUMEN SİZE VEYA BAŞKA BİR KİŞİYE YAZILIMI, YAZILIMIN ÇALIŞMAMASININ MAKUL OLARAK ÖNEMLİ FİZİKSEL YARALANMA, MAL KAYBI VEYA CAN KAYBIYLA SONUÇLANABİLECEĞİ UYGULAMALARDA VEYA SİSTEMLERDE KULLANMAYA YETKİLİ DEĞİLDİR. BU TÜR KULLANIMIN RİSKİ TAMAMEN SİZE AİTTİR VE TAZMİNAT VERMEYİ VE ZARAR GÖRMEYİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ DATANUMEN, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA LİSANS VERENLER, BU TÜR İZİNSİZ KULLANIMDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR VE TÜM TALEPLER VEYA KAYIPLARDAN DOLAYI.

genel

YAZILIM, bunlarla sınırlı olmamak üzere, beraberindeki dağıtılabilir dosyalarında yer alan bilgileri, verileri, materyalleri, aktivasyon kodlarını, lisans anahtarlarını, kayıt kodlarını ve YAZILIM'ın kendisinde yer alan bilgi birikimini içerir. Bütün bunlar gizli ve ticari sır bilgileri teşkil eder (bundan böyle “Proprie” olarak anılacaktır).tartarafından sahip olunan veya lisanslanan y Bilgi") DATANUMENbağlı tüm telif hakları ve ticari markalar dahil. Proprie'nin en katı gizliliğini korumayı kabul edersiniz.tary Yararına bilgiler DATANUMEN ve lisans verenleri. Proprie'yi satmanız, lisanslamanız, yayınlamanız, görüntülemeniz, dağıtmanız, ifşa etmeniz veya başka bir şekilde kullanıma sunmanız yasaktır.tary Herhangi bir üçüncü tarafa etkinleştirme kodları, lisans anahtarları, kayıt kodları veya kayıt dosyaları dahil bilgiler. Ek olarak, yalnızca Proprie'yi kullanmanıza izin verilir.tary Bu EULA'ya uygun bilgiler. Bu bölümde belirtilen yükümlülükler, Lisansın feshedilmesi veya iptal edilmesi durumunda bile geçerli olmaya devam edecektir.

Bu EULA, konuyla ilgili olarak taraflar arasındaki kapsamlı anlaşmayı teşkil eder ve bunlarla ilgili olarak önceki mutabakatların, satın alma siparişlerinin, anlaşmaların veya düzenlemelerin yerine geçer.

Önceden yazılı onay almadan, bu EULA kapsamındaki haklarınızı, yükümlülüklerinizi devretmeniz, alt lisanslamanız, taşerona vermeniz veya başka bir şekilde devretmeniz veya herhangi bir görevi devretmeniz yasaktır. DATANUMEN. Bu EULA'nın herhangi bir devri veya burada yer alan herhangi bir hak veya yükümlülük, amaçlanan devralanın bu EULA'nın şartlarına bağlı kalmayı kabul etmesine ve devredenin tüm sorumluluk ve yükümlülüklerini üstlenmesine bağlıdır.

tarafından verilen taahhütler, yükümlülükler veya beyanlarla ilgili olarak hiçbir üçüncü taraf lehdar mevcut değildir. DATANUMEN bu EULA kapsamında.

tarafından verilen herhangi bir feragat DATANUMEN bu EULA'yı ihlal etmenize yanıt olarak, tarafından bir feragat olarak yorumlanmayacak veya buna katkıda bulunmayacaktır. DATANUMEN aynı hükmün veya bu EULA'daki diğer herhangi bir hükmün tarafınızca başka veya gelecekte ihlal edilmesi.

Bu EULA'nın herhangi bir bölümünün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz sayılması durumunda, herhangi bir kişi veya durumla ilgili olduğundan, ayrılabilir olarak kabul edilecektir. Bu EULA'nın geri kalanının geçerliliği veya geçerlicabbu tür hükümlerin diğer kişilere veya koşullara etkisi etkilenmeden kalacaktır.