Sabit PST dosyasında aranan e-postaları veya diğer nesneleri neden bulamıyorum?

Bazen istediğiniz e-postalarınız ve diğer nesneler kurtarılır, ancak adları değiştirilir veya dosyanın bozulması nedeniyle "Recovered_Groupxxx" gibi bazı özel klasörlere taşınır. Bu nedenle, e-postaların veya diğer nesnelerin kurtarılıp kurtarılmadığını doğrulamak için, onları aramak için e-posta konularını veya nesnenin diğer özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bir klasöre gelince, o klasördeki bazı e-postaları hala hatırlıyorsanız, bu e-postaları konularına göre arayabilir, ardından arama sonucuna göre istediğiniz klasörü bulabilirsiniz.