Hata kodu Hata tanımlaması
5 Geçersiz prosedür çağrısı veya argüman
6 taşma
7 Yetersiz bellek
9 Alt simge aralık dışı
10 Bu dizi sabit veya temporarily kilitli
11 Sıfıra bölüm
13 Tür uyumsuzluğu
14 Dize alanı dışında
16 İfade çok karmaşık
17 İstenen işlemi gerçekleştiremiyor
18 Kullanıcı kesintisi meydana geldi
28 Yığın alanı yetersiz
47 Çok fazla DLL uygulama istemcisi
48 DLL yüklenirken hata oluştu
49 Kötü DLL çağrı kuralı
51 İç hata
52 Kötü dosya adı veya numarası
53 Dosya bulunamadı
54 Kötü dosya modu
55 Dosya zaten açık
57 Aygıt G / Ç hatası
58 dosya zaten mevcut
59 Kötü kayıt uzunluğu
61 Disk dolu
62 Dosyanın son sonunu girin
63 Hatalı kayıt numarası
67 Çok fazla dosya
68 Cihaz kullanılamıyor
70 İzin reddedildi
71 Disk hazır değil
74 Farklı sürücü ile yeniden adlandırılamaz
75 Yol / Dosya erişim hatası
76 Yol bulunamadı
93 Geçersiz model dizesi
96 Nesne zaten desteklediği maksimum olay alıcısı sayısına kadar olayları tetiklediğinden, nesnenin olayları çökemiyor
97 Sınıfı tanımlamanın bir örneği olmayan nesnede arkadaş işlevi çağrılamaz
98 Bir özellik veya yöntem çağrısı, özel bir nesneye bağımsız değişken veya dönüş değeri olarak bir başvuru içeremez
321 Geçersiz dosya formatı
322 Gerekli tempoyu oluşturamıyorumrary dosyası
325 Kaynak dosyasında geçersiz format
380 Geçersiz özellik değeri
381 Geçersiz özellik dizisi dizini
382 Çalışma zamanında desteklenmeyen set
383 Küme desteklenmiyor (salt okunur özellik)
385 Özellik dizisi dizini gerekli
387 Sete izin verilmiyor
393 Çalışma zamanında desteklenmiyor
394 Desteklenmiyor (salt yazılabilir özellik)
422 Mülk bulunamadı
423 Mülk veya yöntem bulunamadı
424 Nesne gerekli
429 ActiveX bileşeni nesne oluşturamaz
430 Sınıf, Otomasyonu desteklemiyor veya beklenen arabirimi desteklemiyor
432 Otomasyon işlemi sırasında dosya adı veya sınıf adı bulunamadı
438 Nesne bu özelliği veya yöntemi desteklemiyor
440 Otomasyon hatası
442 Lib türüne bağlantırary veya nesne kitaplığırary uzak süreç için l olmuşturost. Referansı kaldırmak üzere iletişim kutusu için Tamam'a basın.
443 Otomasyon nesnesinin varsayılan bir değeri yok
445 Nesne bu eylemi desteklemiyor
446 Nesne, adlandırılmış bağımsız değişkenleri desteklemiyor
447 Nesne mevcut yerel ayarı desteklemiyor
448 Adlandırılmış bağımsız değişken bulunamadı
449 Bağımsız değişken isteğe bağlı değil
450 Yanlış sayıda bağımsız değişken veya geçersiz özellik ataması
451 Özellik izin prosedürü tanımlanmadı ve özellik alma prosedürü bir nesne döndürmedi
452 Geçersiz sıra sayısı
453 Belirtilen DLL işlevi bulunamadı
454 Kod kaynağı bulunamadı
455 Kod kaynağı kilit hatası
457 Bu anahtar zaten bu koleksiyonun bir öğesiyle ilişkilendirilmiş
458 Değişken, Visual Basic'te desteklenmeyen bir Otomasyon türü kullanıyor
459 Nesne veya sınıf, olay kümesini desteklemiyor
460 Geçersiz pano biçimi
461 Yöntem veya veri üyesi bulunamadı
462 Uzak sunucu makinesi mevcut değil veya kullanılamıyor
463 Sınıf yerel makinede kayıtlı değil
481 Geçersiz resim
482 Yazıcı hatası
735 Dosya TEMP’e kaydedilemiyor
744 Arama metni bulunamadı
746 Değiştirmeler çok uzun
2001 Önceki işlemi iptal ettiniz. @@@ 1 @ 2 @ 5738 @ 1
2002 Microsoft Office Access'in bu sürümünde yüklü olmayan bir işlevi veya özelliği içeren bir işlem gerçekleştirmeye çalıştınız. @@@ 1 @@@ 1
2004 Bu işlemi gerçekleştirmek için yeterli hafıza yok. Gereksiz programları kapatın ve işlemi tekrar deneyin.
2005 İçin yeterli boş hafıza yoktart Microsoft Office Access. @ Gereksiz programları kapatın ve tekrar deneyin.
Belleği boşaltma hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @@ 1 @@@ 3
2006 Nesne adı '|' girdiğiniz Microsoft Office Access nesne adlandırma kurallarına uymuyor. @ Nesneleri adlandırma hakkında daha fazla bilgi için Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 553714184 @ 1
2007 Zaten'|.'@ adında açık bir veritabanı nesneniz var Aynı türdeki her bir veritabanı nesnesi için farklı bir ad kullanın.
Bu nesnenin orijinal nesnenin yerini almasını istiyorsanız, orijinal nesneyi kapatın ve ardından bu nesneyi aynı adı kullanarak kaydedin.
Bir veritabanı nesnesini yeniden adlandırma hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 9043 @ 1
2008 Veritabanı nesnesini '|' silemezsiniz açıkken. @ Veritabanı nesnesini kapatın ve ardından silin. @@ 1 @@@ 1
2009 Veritabanı nesnesini '|' yeniden adlandıramazsınız açıkken. @ Veritabanı nesnesini kapatın ve ardından yeniden adlandırın. @@ 1 @@@ 1
2010 Veritabanı nesnesini '|' silemezsiniz açıkken. @ Veritabanı nesnesini kapatın ve ardından silin. @@ 1 @@@ 1
2011 Girdiğiniz şifre yanlış.
2014 Bu | 1'e veritabanınızdaki mevcut | 2 ile aynı adı verdiniz. @ Bir tabloya ve sorguya aynı adı veremezsiniz. @ Bu nesneye başka bir tablo veya sorgu tarafından kullanılmayan bir ad verin . @ 1 @@@ 1
2015 Bu türden kayıtlı sihirbazlar yok. @ Sihirbazları yeniden yüklemek için Microsoft Office Access veya Microsoft Office Kurulumunu yeniden çalıştırın. Güvenlik veya özel ayarlarınızı korumak istiyorsanız, Microsoft Office Access çalışma grubu bilgi dosyasını yedekleyin.
Dosyaları yedekleme hakkında daha fazla bilgi için, 'dosyaları yedekleme' için Microsoft Windows Yardım dizininde arama yapın. @@ 1 @@@ 1
2016 Sistem Tablolarının niteliklerini değiştiremezsiniz.
2017 Microsoft, bu Visual Basic for Applications Projesi'nin bir parola ile korunmasına yardımcı olur. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce Visual Basic Editor'da parolayı sağlamalısınız. @@@ 1 @@@ 1
2018 Veri erişim sayfası adı '|' girdiğiniz yanlış yazılmış veya açık olmayan ya da mevcut olmayan bir veri erişim sayfasına başvuruyor. @@@ 1 @@@ 1
2019 Veri erişim sayfasına başvurmak için kullandığınız numara geçersiz. @ Açık veri erişim sayfalarını saymak için Count özelliğini kullanın ve sayfa numarasının açık veri erişim sayfalarının sayısından bir eksi büyük olmadığından emin olun. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2021 Filtre ifadesindeki bir veya daha fazla operatör geçersiz. @ Geçerli bir operatör listesi için @@ 1 @@@ 1 yardım dosyasına bakın
2022 Veri erişim sayfasının etkin pencere olmasını gerektiren bir ifade girdiniz. @@@ 1 @ 2 @ 5601 @ 1
2024 Rapor anlık görüntüsü, tempo için yeterli boş disk alanınız olmadığından oluşturulmadırary çalışma dosyaları. @ Bunu düzeltmek için disk alanını boşaltın (örneğin, Geri Dönüşüm Kutusunu boşaltın veya gereksiz dosyaları silin). @@ 1 @@@ 1
2025 Dosya, bir Microsoft Office Access projesi için doğru biçimde değil. @@@ 1 @@@ 1
2027 Bu işlem Microsoft Office Access 1.X veritabanları için desteklenmez. @@@ 1 @@@ 1
2028 Microsoft Office Access, veritabanı nesnesini kapatamadı.
2029 Bir ağ konumundan açık belgeleriniz varken Microsoft Office uygulamaları askıya alınamaz. Uygulamalardan çıkın veya açık belgeleri kapatın ve tekrar deneyin.
2030 Microsoft Office Access projesi '|' Aşağıdakilerden biri meydana geldiğinden salt okunur açılacaktır: @Dosya başka bir kullanıcı tarafından düzenlenmek üzere kilitlenmiştir, dosya (veya bulunduğu klasör) salt okunur olarak işaretlenmiştir veya siz istediğinizi belirttiniz dosyayı salt okunur açmak için. @@ 3 @@@ 1
2031 Bir MDE dosyasını dönüştüremez veya etkinleştiremezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
2033 Ad mevcut modül, proje veya nesne kitaplığıyla çakışıyorrary. @@@ 1 @@@ 1
2034 Proje Derlenemiyor. @@@ 1 @@@ 1
2035 Yanlış versiyonun projesi yüklenemiyor. @@@ 1 @@@ 1
2037 Microsoft Office Access, bu işlem sırasında Otomatik Ad Düzeltme gerçekleştiremedi. 'Günlük Adı Otomatik Düzeltme' seçeneği ayarlandı, ancak Veriler ve Çeşitli. Nesneler kontrol edilmez. @@@ 1 @@@ 3
2038 '|' Dosyası başka bir kullanıcı tarafından kilitlendiği için açılamaz.
2040 Microsoft Office Access çalıştırılamıyor. @@@ 1 @@@ 3
2041 Microsoft Office Access, '|' dosyasını bulamadı. Bu dosya,tartup.
2042 Bir sistem hatası oluştu veya hatalar için yeterli boş bellek yoktart Microsoft Office Erişimi. Gereksiz programları kapatın ve tekrar deneyin.
2043 Microsoft Office Access'|.'@ veritabanı dosyasını bulamıyor Doğru yolu ve dosya adını girdiğinizden emin olun. @@ 1 @@@ 1
2044 Microsoft Office Access'ten şimdi çıkamazsınız. @ OLE veya DDE kullanan bir Visual Basic modülü çalıştırıyorsanız, modülü yarıda kesmeniz gerekebilir. @@ 1 @@@ 1
2045 Kullanmak için kullandığınız komut satırıtart Microsoft Office Access, Microsoft Office Access'in tanımadığı bir seçenek içerir. @ Çık ve yenidentart Geçerli komut satırı seçeneklerini kullanan Microsoft Office Access. @@ 1 @@@ 1
2046 Komut veya eylem '|' şu anda mevcut değil. @ * Salt okunur bir veritabanında veya Microsoft Office Access'in önceki bir sürümünden dönüştürülmemiş bir veritabanında olabilirsiniz.
* Eylemin uygulanacağı nesne türü şu anda seçili değil veya etkin görünümde değil. @ Yalnızca bu veritabanı için şu anda mevcut olan komutları ve makro eylemlerini kullanın. @ 1 @@@ 1
2048 '|.'@ Dosyasını açmak için yeterli boş hafıza yok Gereksiz programları kapatın ve tekrar deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @@ 1 @@@ 1
2050 0 ile 300 saniye arasında bir OLE / DDE Zaman Aşımı ayarı girin. @@@ 1 @@@ 1
2051 Microsoft Office Access nesne adlandırma kurallarına göre '| 1' nesne adı | 2 karakterden uzun olamaz. @@@ 1 @@@ 1
2052 Ekranı güncellemek için yeterli boş bellek yok. Gereksiz programları kapatın ve tekrar deneyin.
2053 Komut adı boş olamaz. @ Lütfen bir ad seçin. @@ 1 @@@ 1
2054 Microsoft Office Access, Visual Basic for Applications dinamik bağlantı kitaplığını yükleyemiyorrary (DLL) Vbe6. @ Microsoft Office Access Kurulum programını yeniden çalıştırın. @@ 1 @@@ 3
2055 '|' İfadesi girdiğiniz geçersiz. @@@ 1 @ 1 @ 11732 @ 1
2056 Microsoft Office Access bağlama duyarlı Yardım sağlayamaz. @@@ 1 @@@ 1
2057 İşlemi gerçekleştirmek için yeterli yığın bellek kalmadı. @ İşlem çok karmaşık. İşlemi basitleştirmeyi deneyin. @@ 1 @@@ 3
2058 '|' Dosyası uyumsuz. Microsoft Office Access'in yeniden yüklenmesi gerekiyor. @ Microsoft Office Access'i yeniden yüklemek için Kur'u çalıştırın. Güvenlik veya özel ayarlarınızı korumak istiyorsanız, Microsoft Office Access çalışma grubu bilgi dosyasını yedekleyin.
Dosyaları yedekleme hakkında daha fazla bilgi için, 'dosyaları yedekleme' için Microsoft Windows Yardım dizininde arama yapın. @@ 1 @@ 185309 @ 3
2059 Microsoft Office Access '|' nesnesini bulamıyor. @ Nesnenin var olduğundan ve adını doğru yazdığınızdan emin olun. @@ 1 @@@ 1
2060 '|.'@Action sorgularının alan içermeyen eylem sorgusuna dayalı bir alan listesi oluşturamazsınız. Bir form veya rapor bir tabloya veya bir seçme veya çapraz tablo sorgusuna dayanmalıdır. @ Form veya rapor için RecordSource özelliğini değiştirin veya eylem sorgusunu açın ve bir seçme sorgusu olarak değiştirin. @ 1 @ 1 @ 9232 @ 1
2061 Bu seçenek için sıfır veya sıfırdan büyük bir sayı girin. @@@ 1 @@@ 1
2062 Komut adı 255 Karakterden kısa olmalıdır. @ Lütfen bir ad seçin. @@ 1 @@@ 1
2063 Microsoft Office Access '|' dizin dosyasını oluşturamaz, açamaz veya bu dosyaya yazamaz; dBASE dizinlerini takip etmek için kullandığı bilgi (.inf) dosyası. @ Dizin dosyası zarar görmüş olabilir veya bağlanmaya çalıştığınız ağ sürücüsü için okuma / yazma izniniz olmayabilir. @ Bağlanabilirsiniz dBASE dosyası herhangi bir dBASE dizini belirtmeden, ancak mevcut dizinler bağlantılı tablo ile kullanılmayacaktır. @ 1 @@@ 1
2064 Menü çubuğu değeri '|' geçersiz. @ DoMenuItem yöntemine geçersiz bir menü çubuğuna başvuran bir bağımsız değişken sağladınız. @ acFormbar gibi geçerli bir menü çubuğu değerine başvuran bir iç sabit veya sayısal değer kullanın. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2065 Girdiğiniz menü, komut veya alt komutun adı geçersiz. @ DoMenuItem yöntemine, geçersiz bir menü adı, komut veya alt komuta atıfta bulunan bir argüman sağladınız. @ acRecordsMenu gibi geçerli bir menü, komut veya alt komut değeri. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2067 Bir menü çubuğu makrosu yalnızca, menü çubuğu makro adı belirli özellikler veya seçenekler tarafından kullanılan ayar ise çalıştırılabilir. @ Menü Ekle eylemini içeren bir menü çubuğu makrosu çalıştırmayı denediniz.
Aşağıdaki özelliklerden veya seçeneklerden birini menü çubuğu makrosunun adına ayarlayın:
* Form veya raporun MenuBar özelliği.
* Form, rapor veya denetimin ShortcutMenuBar özelliği.
* S'deki Menü Çubuğu veya Kısayol Menü Çubuğu seçeneğitartup iletişim kutusu.
Bu hata, Microsoft Office Access, başka bir nesneyi etkin nesne yapan bir eylemi izleyen bir AddMenu eylemi içeren bir menü çubuğu makrosu çalıştırmaya çalıştığında da oluşur. Örneğin, OpenForm eylemi. @@ 2 @ 1 @ 3704 @ 1
2068 Seçilen öğe özelleştirildi ve içeriğe duyarlı Yardım'a sahip değil. @ Bir form, rapor veya denetim için özel Yardım oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10930 @ 1
2069 | 1 in | 2 anahtar veya tuş kombinasyonu geçersiz sözdizimine sahip veya buna izin verilmiyor. @ Anahtar veya tuş kombinasyonlarını belirtmek için Tuş Gönder sözdizimini kullanın.
İzin verilen anahtar veya tuş kombinasyonları için Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10144 @ 1
2070 | 1 in | 2 anahtar veya tuş kombinasyonunu başka bir makroya zaten atadınız. @ Yalnızca ilk anahtar veya tuş kombinasyonu kullanılacak. @@ 2 @ 1 @ 10144 @ 1
2071 Yerleştirme özelliği şu anda '| 1' olarak ayarlanamaz. @ Yerleştirme özelliğini '| 2' olarak ayarlamak istiyorsanız, araç çubuğunu mevcut konumundan taşıyın ve tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
2072 Tüm nesneler başarıyla içe aktarıldı.
2073 '|' Başarıyla dışa aktarıldı.
2074 Bu işlem, işlemler içinde desteklenmez. @@@ 1 @@@ 1
2075 Bu işlem açık bir veritabanı gerektirir. @@@ 1 @@@ 1
2076 '|' Başarıyla bağlandı.
2077 Bu Kayıt Kümesi güncellenemez
2078 Bellek yetersizliği veya Microsoft Windows veya Microsoft Office Access'in yanlış yüklenmesi nedeniyle yardım kullanılamıyor. @ Yetersiz bellek sorununu gidermekle ilgili daha fazla bilgi için, 'bellek, sorun giderme' için Microsoft Windows Yardım dizininde arama yapın. Microsoft Office Access'i yeniden yüklediyseniz, güvenliğinizi veya özel ayarlarınızı korumak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için Microsoft Office Access çalışma grubu bilgi dosyasını yedekleyin.
Dosyaları yedekleme hakkında daha fazla bilgi için, 'dosyaları yedekleme' için Microsoft Windows Yardım dizininde arama yapın. @ 1 @@@ 3
2079 Benzersiz Tablo özelliği ayarlanmadığı için form salt okunurdur.
2080 Araç çubuğu veya menü | zaten var. @ Mevcut araç çubuğunu veya menüyü değiştirmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
2081 Makrodan Oluştur komutu yalnızca Gezinti Bölmesinde bir makro seçildiğinde çalışır. @@@ 1 @@@ 1
2083 Veritabanı '|' salt okunurdur. @ Bu veritabanındaki verilerde veya nesne tanımlarında yapılan değişiklikleri kaydedemezsiniz. @@ 1 @@@ 1
2084 Alan '|' bir ifadeye dayalıdır ve düzenlenemez
2085 ODBC Yenileme Aralığı ayarı 1 ile 32,766 saniye arasında olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
2086 Recordset, bir formun güncellenebilir olmasını gerektirir.
2087 Microsoft Office Access, Eklentiler alt menüsünü görüntüleyemiyor. @ Eklentiler alt menü ifadesi '|' girdiğiniz 256 karakter sınırını aşıyor. @ Windows Kayıt Defteri ayarının Menü Eklentileri anahtarındaki makro adı veya işlev adı ifadesini kısaltın ve ardından yenidentart Microsoft Office Erişimi.
Windows Kayıt Defteri'nde Microsoft Office Access ayarlarını özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 3
2088 Microsoft Office Access, Eklentiler alt menüsünü görüntüleyemiyor | çünkü Windows Kayıt Defterine girdiğiniz bir ayarda bir makro adı veya işlev adı ifadesi eksik. @@ Eksik ifadeyi Windows Kayıt Defteri'nin Menü Eklentileri anahtarında girin ve ardından yenidentart Microsoft Office Erişimi.
Windows Kayıt Defteri'nde Microsoft Office Access ayarlarını özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 3
2089 Microsoft Office Access aynı menüyü bir menü çubuğunda birden fazla görüntüleyemez. @@@ 1 @ 1 @ 3704 @ 1
2090 Geçerli genel menünün makro grubundaki bir eylem, genel menü çubuğunu değiştiremez. @ Microsoft Office Access, genel menü çubuğunu görüntüleyemez çünkü genel menüyü ilk ayarladığınızda çağrılan makro, genel menüyü sıfırlamaya çalışan başka bir eylem içerir. menu. @ Menü çubuğu makrolarınızı kontrol edin ve genel menü çubuğunu yalnızca bir kez ayarladığınızdan emin olun. @ 1 @@@ 1
2091 '|' geçersiz bir ad. @@@ 1 @@@ 1
2092 SetOption yönteminde Ayar bağımsız değişkeni için belirttiğiniz değer, bu seçenek için doğru türde Değişken değil. @ Microsoft Office Access bir sayı beklediğinde bir dize belirttiniz. @ Access Seçenekleri iletişim kutusuna bakın (Microsoft Office Düğmesi, ve ardından bu belirli seçeneği ayarlamak için ne tür verilerin gerektiğini görmek için Erişim Seçenekleri'ni tıklayın. Örneğin, Varsayılan Veritabanı Klasörü seçeneğinin ayarı bir dize olmalıdır. SetOption yöntemine ne tür bir Değişken aktardığınızı görmek için VarType işlevini kullanın.
Daha fazla bilgi için, 'Varyant veri türü' ve 'VarType işlevi' için Yardım dizininde arama yapın. @ 1 @@@ 1
2093 SetOption yöntemindeki Ayar bağımsız değişkeni için sayısal değer, Erişim Seçenekleri iletişim kutusundaki herhangi bir liste kutusu veya seçenek grubu ayarına karşılık gelmez. @ Geçerli ayarlar 0 (listedeki ilk öğe) ile | (listedeki son öğe). @@ 1 @ 1 @ 6210 @ 1optimize.ids
2094 Microsoft Office Access,'|.'@ araç çubuğunu bulamıyor ShowToolbar eylemi veya ShowToolbar yöntemi içeren bir Visual Basic for Applications yordamı içeren bir makro çalıştırmayı denediniz.
* Araç çubuğu adı yanlış yazılmış olabilir veya artık mevcut olmayan eski bir araç çubuğuna işaret ediyor olabilir.
* Bu eylem, mevcut veritabanından silinmiş veya bu veritabanında yeniden adlandırılmış özel bir araç çubuğuyla ilgili olabilir.
* Bu eylem, farklı bir veritabanında bulunan özel bir araç çubuğuyla ilgili olabilir. @@ 1 @ 1 @ 6458 @ 1
2097 Bir içe / dışa aktarma belirtimi oluşturmaya çalıştığınız tablo, Microsoft Office Access'in önceki bir sürümünde oluşturulmuştur. @ Bu veritabanını Microsoft Office Access'in mevcut sürümüne dönüştürmek için, Microsoft Office Düğmesine tıklayın ve ardından 'Dönüştür'e tıklayın . @@ 1 @@@ 1
2098 Akıllı Etiket '|' olduğu için işlem tamamlanamadı sisteminiz tarafından tanınmıyor. @@@ 1 @@@ 1
2100 Kontrol veya alt form kontrolü bu konum için çok büyük. @ Sol, Üst, Yükseklik veya Genişlik özelliği için girdiğiniz sayı çok büyük veya negatif bir sayı. @ Kontrol veya alt form kontrolünün boyutunu küçültün veya girin pozitif bir sayı. @ 1 @@@ 1
2101 Girdiğiniz ayar bu özellik için geçerli değil. @ Bu özelliğin geçerli ayarlarını görmek için, özelliğin adını Yardım dizininde arayın. @@ 1 @@@ 1
2102 Form adı '|' yanlış yazılmış veya var olmayan bir forma işaret ediyor. @ Geçersiz form adı bir makroda ise, Tamam'ı tıklattıktan sonra bir Eylem Başarısız iletişim kutusu makro adını ve makronun bağımsız değişkenlerini görüntüleyecektir. Makro penceresini açın ve doğru form adını girin. @@ 1 @@@ 1
2103 Rapor adı '|' Özellik sayfasına veya makroya girdiğiniz bilgiler yanlış yazılmış veya mevcut olmayan bir rapora atıfta bulunuyor. @ Geçersiz rapor adı bir makroda ise, bir Eylem Başarısız iletişim kutusu, tıklamanızın ardından makro adını ve makronun bağımsız değişkenlerini görüntüleyecektir. TAMAM. Makro penceresini açın ve doğru rapor adını girin. @@ 1 @@@ 1
2104 Zaten kullanımda olan '|' denetim adını girdiniz. @ Bu ada sahip form üzerinde zaten bir denetiminiz var veya varolan bir denetimin adı Visual Basic için bu adla eşleştirildi.
Visual Basic, denetim adlarındaki boşlukları alt çizgilere eşler. Örneğin, My Control ve My_Control yinelenen adlar olarak kabul edilir. @@ 1 @ 1 @ 11734 @ 1
2105 Belirtilen kayda gidemezsiniz. @ Bir kayıt kümesinin sonunda olabilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
2106 | form veya raporu yüklediğinizde hatalar oluştu. @ Microsoft Office Access'in tanımadığı ve yoksayacağı denetimleri veya özellikleri olan bir form veya rapor yüklediniz. @@ 1 @@@ 1
2107 Girdiğiniz değer, alan veya kontrol için tanımlanan doğrulama kuralını karşılamıyor. @ Doğrulama kuralını görmek için Tasarım görünümüne geçin, uygun alana tıklayın ve ardından özellik sayfası açık değilse F4 tuşuna basın. Ardından, özellik sayfasındaki Veri sekmesine tıklayın. @ Doğrulama kuralını karşılayan bir değer girin veya değişikliklerinizi geri almak için ESC'ye basın. @ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2108 GoToControl eylemini, GoToControl yöntemini veya SetFocus yöntemini yürütmeden önce alanı kaydetmeniz gerekir. @ SetFocus yöntemini, GoToControl eylemini veya GoToControl yöntemini kullanarak odağı başka bir kontrole taşımaya çalıştınız. @ Makroyu veya yöntemi ayarlayın Odağı değiştirmeden önce alanı kaydetmesi için BeforeUpdate özelliği yerine AfterUpdate özelliğine. @ 1 @ 1 @ 6314 @ 1
2109 '|' Adlı bir alan yok mevcut kayıtta. @@@ 1 @@@ 1
2110 Microsoft Office Access odağı denetime taşıyamıyor |. @ * Denetim, etiket gibi odağı alamayan bir tür olabilir.
* Denetimin Görünür özelliği Hayır olarak ayarlanabilir.
* Denetimin Enabled özelliği No. @@ 1 @ 1 @ 3016 @ 1 olarak ayarlanabilir
2111 Yaptığınız değişiklikler kaydedilemiyor. @ Kayıt işlemi, tempo nedeniyle başarısız olmuş olabilir.rary kayıtların başka bir kullanıcı tarafından kilitlenmesi.
* Tekrar denemek için Tamam'ı tıklayın. Birkaç kez Tamam'a tıklamanız (veya diğer kullanıcının masayı kapatmasını beklemeniz) gerekebilir.
* Değişikliklerinizi kaydetmek için tekrarlanan denemeler başarısız olursa İptal'i tıklayın. @@ 3 @@@ 1
2112 Panodaki öğe bu denetime yapıştırılamaz. @@@ 1 @@@ 1
2113 Girdiğiniz değer bu alan için geçerli değil. @ Örneğin, sayısal bir alana metin veya FieldSize ayarının izin verdiğinden daha büyük bir sayı girmiş olabilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
2114 Microsoft Office Access, '|' dosyasının biçimini desteklemiyor veya dosya çok büyük. Dosyayı BMP formatına dönüştürmeyi deneyin. @@@ 1 @@@ 1
2115 Bu alan için BeforeUpdate veya ValidationRule özelliğine ayarlanan makro veya işlev, Microsoft Office Access'in verileri alana kaydetmesini engelliyor. @ * Bu bir makro ise, Makro penceresinde makroyu açın ve kaydetmeye zorlayan eylemi kaldırın (örneğin, GoToControl).
* Makroda SetValue eylemi varsa, makroyu denetimin AfterUpdate özelliğine ayarlayın.
* Bu bir işlevse, Modül penceresindeki işlevi yeniden tanımlayın. @@ 1 @@@ 1
2116 Değer, alan veya kayıt için doğrulama kuralını ihlal ediyor. @ Örneğin, mevcut verilerin yeni doğrulama kuralıyla eşleşip eşleşmediğini doğrulamadan bir doğrulama kuralını değiştirmiş olabilirsiniz. @ Önceki değeri geri yüklemek için Geri Al'a tıklayın veya yeni bir değer girin. alan veya kayıt için doğrulama kuralını karşılar. @ 2 @ 1 @ 9121 @ 1
2117 Microsoft Office Access, Yapıştır işlemini iptal etti. @ Panodaki metin forma yapıştırmak için çok uzun. Örneğin, bir etikete çok fazla metin yapıştırmış veya ColumnWidths özelliğine çok fazla metin girmiş olabilirsiniz. @ Daha küçük bölümleri yapıştırın. Etiketler için 2,048 karakterden daha az yapıştırmalısınız. @ 1 @@@ 1
2118 Gereksinim eylemini çalıştırmadan önce geçerli alanı kaydetmelisiniz. @ * Gezinti Bölmesinden bir makro çalıştırıyorsanız, önce alanı kaydedin ve ardından makroyu çalıştırın.
* Makro adı, Visual Basic işlevindeki BeforeUpdate özelliğinin ayarı ise, AfterUpdate özelliğini makronun adına ayarlayın. @@ 1 @ 1 @ 3033 @ 1
2119 Requery eylemi'|.'@Denetiminde kullanılamaz Etiketler ve dikdörtgenler gibi belirli kontroller odağı alamaz; bu nedenle, onlara bir Gereksinim eylemi uygulayamazsınız. @@ 1 @ 1 @ 3033 @ 1
2120 Bu sihirbazı kullanarak bir form, rapor veya veri erişim sayfası oluşturmak için önce form, rapor veya veri erişim sayfasının temel alacağı tabloyu veya sorguyu seçmelisiniz. @@@ 1 @@@ 1
2121 Microsoft Office Access,'|.'@ formunu açamıyor Microsoft Office Access'in tanımadığı verileri içerir.
Formu yeniden oluşturun veya veritabanınızın yedek kopyalarını tutuyorsanız, formun bir kopyasını alın. @@ 1 @@@ 1
2122 Bir alt form, ActiveX denetimi veya ilişkili bir grafik içeriyorsa, formu sürekli bir form olarak görüntüleyemezsiniz. @ Formun DefaultView özelliğini Tek Form, Veri Sayfası, PivotTable veya PivotChart olarak ayarlayın. @@ 1 @@ @ 1
2123 Girdiğiniz denetim adı Microsoft Office Access nesne adlandırma kurallarına uymuyor. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2124 Girdiğiniz form adı Microsoft Office Access nesne adlandırma kurallarına uymuyor. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2125 FontSize özelliğinin ayarı 1 ile 127 arasında olmalıdır. @@@ 1 @ 1 @ 12551 @ 1
2126 ColumnCount özelliğinin ayarı 1 ile 255 arasında olmalıdır. @@@ 1 @ 1 @ 936 @ 1
2127 BoundColumn özelliğinin ayarı, ColumnCount özelliğinin ayarından daha büyük olamaz. @@@ 1 @ 1 @ 839 @ 1
2128 Microsoft Office Access içeri aktarırken hatalarla karşılaştı | 1. @ Daha ayrıntılı hata bilgisi için '| 2' dosyasına bakın. @@ 1 @@@ 1
2129 DefaultEditing özelliğinin ayarı Düzenlemelere İzin Ver, Salt Okunur, Veri Girişi veya Kayıt Eklenemez olmalıdır. @ DefaultEditing özelliği için 1, 2, 3 veya 4 girin. @@ 1 @@@ 1
2130 GridX ve GridY özelliklerinin ayarları 1 ile 64 arasında olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
2131 Bir ifade 2,048 karakterden uzun olamaz. @@@ 1 @@@ 1
2132 DecimalPlaces özelliğinin ayarı 0 ile 15 arasında veya Otomatik için 255 (varsayılan) olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
2133 Kendi içine bir form (veya rapor) yerleştiremezsiniz. @ Alt form veya alt rapor görevi görecek farklı bir form veya rapor seçin veya girin. @@ 1 @@@ 1
2134 Genişlik özelliğinin ayarı 0 ile 22 inç (55.87 cm) arasında olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
2135 Bu özellik salt okunurdur ve ayarlanamaz. @@@ 1 @@@ 1
2136 Bu özelliği ayarlamak için, formu veya raporu Tasarım görünümünde açın. @ Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için, özelliğin adını Yardım dizininde arayın. @@ 1 @@@ 1
2137 Şimdi Bul veya Değiştir'i kullanamazsınız. @ Aşağıdakilerden biri nedeniyle alanlar aranamaz:
* Alanlar kontrollerdir (düğmeler veya OLE nesneleri gibi).
* Alanlarda veri yoktur.
* Aranacak alan yok. @@ 1 @@@ 1
2138 Alanda belirtilen değer için arama yapamazsınız. @ Tekrar arama girişiminde bulunmadan önce önceki hata mesajında ​​verilen hatayı çözün. @@ 1 @@@ 1
2139 Alanın mevcut değerini değiştirme metni ile değiştiremezsiniz. @ Daha fazla değişiklik yapmadan önce hataları çözün. @@ 1 @@@ 1
2140 Microsoft Office Access, önceki mesajda gösterilen nedenle, Değiştirme işleminde kayıtta yaptığınız değişikliği kaydedemez. @ Geri Al'a tıklayın veya alana yeni bir değer girin. @@ 1 @@@ 1
2141 Microsoft Office Access, Bul kutusunda belirttiğiniz metni bulamıyor. @@@ 1 @@@ 1
2142 Kayıt Bul eylemi, Bulunacak bağımsız değişkeni gerektirir. @ Geçerli alanın özelliklerinden birine ayarlanmış bir makro çalıştırmayı denediniz, ancak Bulunacak bağımsız değişkenini boş bıraktınız. @ Tamam'a tıkladığınızda, bir Eylem Başarısız iletişim kutusu makro adını ve makronun argümanları. Makro penceresinde, Bulunacak argümanı için metin veya ifade girin ve Arama işlemini tekrar deneyin. @ 1 @ 1 @ 3015 @ 1
2143 Kayıt Bul eylemiyle arama kriterleri belirtmediniz. @ Makro penceresinde, Sonrakini Bul eyleminden önce bir Kayıt Bul eylemi ekleyin. @@ 1 @ 1 @ 3015 @ 1
2144 ListRows özelliğinin ayarı 1 ile 255 arasında olmalıdır. @@@ 1 @ 1 @ 4055 @ 1
2145 ColumnWidths özellik ayarı, bir liste kutusundaki veya birleşik giriş kutusundaki her sütun için 0 ile 22 inç (55.87 cm) arasında bir değer olmalıdır. @ Birden fazla sütun varsa, sayıları bir noktalı virgül veya liste ayırıcı karakterle ayırın . Liste ayırıcı karakterler Windows Denetim Masasının Bölgesel Ayarlar bölümünde tanımlanmıştır. @@ 1 @ 1 @ 847 @ 1
2147 Denetimleri oluşturmak veya silmek için Tasarım görünümünde olmalısınız. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
2148 Form veya rapor bölümüne başvurmak için kullandığınız numara geçersiz. @ Numaranın form veya rapordaki bölüm sayısından az olduğundan emin olun. @@ 1 @@@ 1
2149 Kontrol türü için girdiğiniz sabit geçersiz. @ Bir kontrol oluşturmak için kullanabileceğiniz geçerli sabitlerin bir listesi için Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10905 @ 1
2150 Bu tür bir kontrol başka kontroller içeremez. @@@ 1 @@@ 1
2151 Üst denetim, seçtiğiniz denetim türünü içeremez. @ Örneğin, bir metin kutusunun üst öğesi olarak bir seçenek grubunu belirlemek için CreateControl işlevini kullandınız. @@ 1 @@@ 1
2152 Grup düzeylerini yalnızca raporlar için ayarlayabilirsiniz, formlar için değil. @@@ 1 @@@ 1
2153 10'dan fazla grup düzeyi belirtemezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
2154 Grup, Sıralama ve Toplam Bölmesi açıkken bu işlevi arayamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
2157 Üst kenar boşluğu, alt kenar boşluğu, sayfa üstbilgisinin yüksekliği ve sayfa altbilgisinin yüksekliği toplamı yazdırdığınız sayfanın uzunluğundan daha büyük. @@@ 1 @@@ 1
2158 Yazdırma yöntemini ve rapor grafik yöntemlerini (Daire, Çizgi, PSet ve Ölçek) yalnızca bir olay prosedüründe veya OnPrint, OnFormat veya OnPage olay özelliğine ayarlanmış bir makroda kullanabilirsiniz. @@@ 1 @ 1 @ 10129 @ 1
2159 Yazdırma yöntemini veya rapor grafik yöntemlerinden birini (Daire, Çizgi, PSet, Ölçek) başlatmak için yeterli bellek yok. @ Gereksiz programları kapatın ve raporu yazdırmayı veya önizlemeyi tekrar deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @@ 1 @@@ 1
2160 Microsoft Office Access grafiği veya metni oluşturamadı. @ Yazdırma yöntemini veya rapor grafik yöntemlerinden birini (Daire, Çizgi, PSet, Ölçek) başlatırken bir hata oluştu. @ Gereksiz programları kapatın ve yeniden yazdırmayı veya önizlemeyi deneyin. bildiri.
Belleği boşaltma hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @ 1 @@@ 1
2161 Girdiğiniz metin veya ifade, aradığınız veri türüyle eşleşmiyor. @ Metni veya ifadeyi yeniden tanımlayın veya farklı bir alanda arama yapın. @@ 1 @@@ 1
2162 Geçerli alanın özelliklerinden birine ayarlanmış bir makro, Kayıt Bul eylemi bağımsız değişkenindeki bir hata nedeniyle başarısız oldu. @ Makro penceresinde, Biçimlendirilmiş Olarak Ara bağımsız değişkenini Evet olarak değiştirin. Bağımsız değişken ayarının Hayır olarak kalmasını istiyorsanız, aşağıdakilerin tümünü yapın:
* Match Case argümanı için Hayır'ı seçin.
* Yalnızca Geçerli Alan bağımsız değişkeni için Evet'i seçin.
* Bağlı bir denetimde aradığınızdan emin olun. @@ 2 @ 1 @ 3015 @ 1
2163 GoToPage eylemi veya yöntemi için bağımsız değişken olarak kullandığınız sayfa numarası bu formda mevcut değil. @@@ 1 @ 1 @ 3017 @ 1
2164 Odağa sahipken bir denetimi devre dışı bırakamazsınız. @@@ 1 @ 2 @ 5250 @ 1
2165 Odağı olan bir denetimi gizleyemezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
2166 Kaydedilmemiş değişiklikler varken kontrolü kilitleyemezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
2167 Bu özellik salt okunurdur ve değiştirilemez. @@@ 1 @@@ 1
2169 Bu kaydı şu anda kaydedemezsiniz. @ Microsoft Office Access bir kaydı kaydetmeye çalışırken bir hatayla karşılaşmış olabilir.
Bu nesneyi şimdi kapatırsanız, yaptığınız veri değişiklikleri l olacaktır.ost.
Veritabanı nesnesini yine de kapatmak istiyor musunuz? @@ 20 @@@ 2
2170 Liste kutusu için veri almak için yeterli hafıza yok. @ Gereksiz programları kapatın. Daha sonra aktif formu kapatıp yeniden açın ve liste kutusunu tekrar tıklayın.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @@ 1 @@@ 1
2171 Ana formda yediden fazla iç içe alt formunuz olamaz. @ Sekizinci iç içe alt formu kaldırın. @@ 1 @@@ 1
2172 Bir alt form veya alt rapor için kayıt kaynağı olarak doğrudan geçiş sorgusu veya sabit olmayan sütun çapraz sorgu kullanamazsınız. @ Alt formu veya alt raporu bir çapraz sorguya bağlamadan önce, sorgunun ColumnHeadings özelliğini ayarlayın. @@ 2 @ 1 @ 9979 @ 1
2173 Kontrol '|' makro arama yapmaya çalışıyor. @ Aşağıdakilerden birini deneyin:
* Kayıt Bul eyleminden önce bir GoToControl eylemi ekleyin.
* Kayıt Bul eylemi için, Yalnızca Geçerli Alan eylem bağımsız değişkenini Evet'ten Hayır'a değiştirin.
* Odağı aranabilir bir kontrol olarak değiştirin. @@ 2 @ 1 @ 3015 @ 1
2174 Şu anda farklı bir görünüme geçemezsiniz. @ Görünümleri değiştirmeye çalıştığınızda kod yürütülüyordu. @ Kodda hata ayıklıyorsanız, görünümler arasında geçiş yapmadan önce hata giderme işlemini sonlandırmalısınız. @ 1 @@@ 1
2175 Arama işlemine devam etmek için yeterli boş hafıza yok. @ Gereksiz programları kapatın. Ardından Arama işlemini tekrar deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @@ 1 @@@ 3
2176 Bu özelliğin ayarı çok uzun. @ Bu özellik için veri türüne bağlı olarak en fazla 255 veya 2,048 karakter girebilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
2177 Bir forma rapor ekleyemezsiniz. @ Bir rapor yalnızca bir rapora eklenebilir. @@ 1 @@@ 1
2178 Şimdi başka bir bölüm ekleyemezsiniz. @ Bölüm başlıkları da dahil olmak üzere bir rapordaki tüm bölümler için maksimum toplam yükseklik 200 inçtir (508 cm). @ En az bir bölümün yüksekliğini kaldırın veya azaltın ve ardından yeni bölüm. @ 1 @@@ 1
2181 Bir formdaki hesaplanan alana göre sıralama yapamazsınız. @ Yalnızca sorguda hesaplanan alana göre sıralama yapabilirsiniz. @ Sorguda hesaplanan bir alan oluşturun, alanı sıralayın ve ardından formu sorguya dayandırın.
Form açılmadan önce sorgunun yürütülmesi gerektiğinden, form daha yavaş açılacaktır. @ 1 @@@ 1
2182 Bu alanda sıralama yapamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
2183 Microsoft Office Access, istenen türde bir nesne oluşturamaz. @ Metin olarak kaydedilmiş bir rapordan bir form oluşturmaya veya kaydedilmiş bir formdan bir rapor oluşturmaya çalışıyorsunuz. @@ 1 @@@ 1
2184 TabIndex özelliği için kullandığınız değer geçerli değil. Doğru değerler 0 ile |. @@@ 2 @ 1 @ 6348 @ 1 arasındadır.
2185 Denetim odağa sahip olmadığı sürece bir denetim için bir özelliğe veya yönteme başvuruda bulunamazsınız. @ Aşağıdakilerden birini deneyin:
* Özelliğe başvurmadan önce odağı kontrole taşıyın. Visual Basic kodunda SetFocus yöntemini kullanın. Bir makroda GoToControl eylemini kullanın.
* Kontrol için GotFocus olayı gerçekleştiğinde çalışan bir makro veya olay prosedüründen özelliği referans alın veya ayarlayın. @@ 2 @ 1 @ 6215 @ 1
2186 Bu özellik Tasarım görünümünde kullanılamaz. @ Bu özelliğe erişmek için Form görünümüne geçin veya özelliğe başvuruyu kaldırın. @@ 1 @@@ 1
2187 Bu özellik yalnızca Tasarım görünümünde kullanılabilir. @@@ 1 @@@ 1
2188 Metinden yüklemeye çalıştığınız nesnenin '| 1' özelliği için | 2. @@@ 1 @@@ 1 üzerinde geçersiz bir değeri var
2189 Kod bir sözdizimi hatası içeriyor veya ihtiyacınız olan bir Microsoft Office Access işlevi mevcut değil. @ Sözdizimi doğruysa, Control Wizards alt anahtarını veya Librarİhtiyaç duyduğunuz girişlerin listelendiğini ve mevcut olduğunu doğrulamak için Windows Kayıt Defterinin Microsoft Office Access bölümünde anahtar. @ Girişler doğruysa, ya Microsoft Office Access Yardımcı Programı Eklentisini ya da acWzlib dosyasını düzeltmelisiniz ya da bu sihirbaz devre dışı bırakıldı. Bu sihirbazı yeniden etkinleştirmek için, Microsoft Office Access'i yeniden yüklemek üzere Microsoft Office Access veya Microsoft Office Setup'ı yeniden çalıştırın. Microsoft Office Access'i yeniden yüklemeden önce, Microsoft Office Access Utility Eklentisi ve acWzlib için Windows Kayıt Defteri anahtarlarını silin. @ 1 @@@ 1
2190 Bu mülk, yeni bir mülkle değiştirildi; bunun yerine yeni özelliği kullanın. @@@ 1 @@@ 1
2191 Ayarlayamazsınız | özellik baskı önizlemede veya baskıdan sonratarted. @ Bu özelliği OnOpen olayında ayarlamayı deneyin. @@ 1 @@@ 1
2192 Belirttiğiniz bit eşlem, aygıttan bağımsız bir bit eşlem (.dib) biçiminde değil. @ Bir formun, raporun, düğmenin veya görüntü denetiminin PictureData özelliğini ayarlamaya çalıştınız. @@ 1 @@@ 1
2193 Sol kenar boşluğu, sağ kenar boşluğu veya her iki kenar boşluğu, Yazdırma Ayarı iletişim kutusunda belirtilen kağıt boyutundan daha geniştir. @@@ 1 @@@ 1
2194 PictureData özelliğini Veri Sayfası görünümünde ayarlayamazsınız. @ Bu özelliğin geçerli ayarlarını görmek için, Yardım dizininde 'PictureData özelliği' arayın. @@ 1 @@@ 1
2195 Girdiğiniz bölüm adı Microsoft Office Access nesne adlandırma kurallarına uymuyor. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2196 Microsoft Office Access bu özelliğin değerini alamıyor. @ Özellik, makroyu veya Visual Basic kodunu çalıştırdığınız görünümden kullanılamıyor veya Microsoft Office Access, özelliğin değerini alırken bir hatayla karşılaştı .
Bu özelliğin geçerli ayarlarını görmek için, özelliğin adını Yardım dizininde arayın. @@ 1 @@@ 1
2197 Ana formu Form görünümünde görüntülüyorsanız, bir alt form denetiminin SourceObject özelliğini sıfır uzunluklu bir dizeye ayarlayamazsınız. @ Bu özelliği Tasarım görünümünden, Veri Sayfası görünümünden veya Baskı Önizleme'den sıfır uzunluklu bir dizeye ayarlayabilirsiniz. . @@ 1 @@@ 1
2200 Girdiğiniz numara geçersiz. @@@ 1 @@@ 1
2201 | 1 üzerindeki | 2 için yazıcı bilgileri alınırken bir sorun oluştu. Nesne, kullanılamayan bir yazıcıya gönderilmiş olabilir. @@@@@@
2202 Şu anda bilgisayarınızda yüklü yazıcı yok. Bu özelliği kullanmak için önce Windows'ta bir yazıcı yüklemelisiniz. @ Bir yazıcının nasıl kurulacağı hakkında daha fazla bilgi için, Windows Yardım'da "" yazıcı yükle "yi arayın. @@ 1 @@@ 1
2203 Dinamik bağlantı kitaplığırary Commdlg başarısız: hata kodu '0x |'. @ Seçilen yazıcının yazıcı sürücüsü yanlış yüklenmiş olabilir.
Başka bir yazıcı seçme veya bu yazıcıyı Microsoft Windows'dan yeniden yükleme hakkında bilgi için, Windows Yardım dizininde 'yazıcı kurulumu' arayın. @@ 1 @@@ 1
2204 Varsayılan yazıcı sürücüsü doğru kurulmamış. @ Varsayılan bir yazıcı ayarlama hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'varsayılan yazıcı, ayar' için arama yapın. @@ 1 @@@ 1
2205 Varsayılan yazıcı sürücüsü doğru kurulmamış. @ Varsayılan bir yazıcı ayarlama hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'varsayılan yazıcı, ayar' için arama yapın. @@ 1 @@@ 1
2206 Girdiğiniz sayfa numarası geçersiz. @ Örneğin, negatif bir sayı veya 6 ila 3 gibi geçersiz bir aralık olabilir. @@ 1 @@@ 1
2207 Microsoft Office Access makroları yazdıramıyor. @ PrintOut eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz, ancak aktif nesne bir makrodur. @ Makro dışında bir nesne yazdırmak istiyorsanız, SelectObject eylemini veya yöntemini kullanarak PrintOut eylemini çalıştırmadan önce istenen nesne. @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2210 Microsoft Office Access, seçtiğiniz sayfa boyutu 22.75 inçten büyük olduğu için sayfayı yazdıramıyor veya önizleyemiyor. @@@ 1 @@@ 1
2211 Microsoft Office Access, Hata Ayıklama penceresini yazdıramıyor veya önizleyemiyor. @@@ 1 @@@ 1
2212 Microsoft Office Access nesnenizi yazdıramadı. @ Belirtilen yazıcının mevcut olduğundan emin olun.
Varsayılan bir yazıcı ayarlama hakkında bilgi için, Windows Yardım dizininde 'varsayılan yazıcı, ayar' arayın. @@ 1 @@@ 1
2213 Bu nesne için yazıcı bilgileri alınırken bir sorun oluştu. Nesne, kullanılamayan bir yazıcıya gönderilmiş olabilir. @@@ 1 @@@ 1
2214 Yazıcıdan bilgi alınırken bir sorun oluştu. Yeni yazıcı ayarlanmadı. @@@ 1 @@@ 1
2215 Microsoft Office Access, | 1 22.75 inç'i aştığı için bu PivotTable'ı yazdıramıyor. @ PivotTable görünümünün biçimlendirmesinde veya dahil edilen verilerinde değişiklik yaparak | 1 değerini azaltın ve ardından yeniden yazdırmayı deneyin. @@ 1 @@@ 1
2220 Microsoft Office Access '|' dosyasını açamıyor. @@@ 1 @@@ 1
2221 Metin düzenlenemeyecek kadar uzun. @@@ 1 @@@ 1
2222 Bu denetim salt okunurdur ve değiştirilemez. @@@ 1 @@@ 1
2223 Dosya adı '|' çok uzun. @ 256 karakter veya daha kısa bir dosya adı girin. @@ 1 @@@ 1
2225 Microsoft Office Access Panoyu açamadı. @ Pano yanıt vermiyor, büyük olasılıkla başka bir uygulama onu kullanıyor. Diğer tüm uygulamaları kapatın ve işlemi tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
2226 Pano yanıt vermiyor, bu nedenle Microsoft Office Access, Pano'nun içeriğini yapıştıramaz. @ * Panoyu başka bir uygulama kullanıyor olabilir.
* Yapıştırma işlemi için yeterli boş hafıza olmayabilir.
Diğer tüm uygulamaları kapatın ve ardından tekrar kopyalayıp yapıştırın. @@ 1 @@@ 1
2227 Panodaki veriler zarar görmüş, bu nedenle Microsoft Office Access bunu yapıştıramıyor. @ Panoda bir hata olabilir veya yeterli boş bellek olmayabilir. İşlemi tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
2229 Microsoft Office Accesstart OLE sunucusu. @ Bir OLE nesnesi içeren bir form, rapor veya veri sayfası kullanmayı denediniz, ancak OLE sunucusu (nesneyi oluşturmak için kullanılan uygulama) düzgün kaydedilemeyebilir. Doğru şekilde kaydetmek için OLE sunucusunu yeniden yükleyin. @@ 1 @@@ 1
2234 Microsoft Office Access, OLE nesnesini yapıştıramıyor. @@@ 1 @@@ 1
2237 Girdiğiniz metin listedeki bir öğe değil. @ Listeden bir öğe seçin veya listelenen öğelerden biriyle eşleşen metin girin. @@ 1 @@@ 1
2239 Microsoft Office Access, bu veritabanının tutarsız bir durumda olduğunu algıladı ve dosya salt okunur olduğu için veritabanını kurtarmayı deneyemez. Access'in veritabanını kurtarmasına izin vermek için, veritabanını kapatın ve dosyayı okuma / yazma olarak ayarlayın ve ardından veritabanını açın. @@@ 1 @@@ 1
2243 Panodaki veriler tanınabilir değil; Microsoft Office Access, OLE nesnesini yapıştıramıyor. @@@ 1 @@@ 1
2244 Bir komut düğmesi veya geçiş düğmesi için Resim özelliğinde belirttiğiniz dosya adı okunamıyor. @ * Belirttiğiniz dosya bozuk olabilir. Dosyayı bir yedek kopyadan geri yükleyin veya dosyayı yeniden oluşturun.
* Dosyanın bulunduğu disk okunamayabilir. @@ 1 @@@ 1
2245 Belirttiğiniz dosya geçerli simge verisi içermiyor. @ Geçerli bir simge dosyası belirtin. @@ 1 @ 1 @ 829 @ 1
2260 OLE sunucusuna (nesneyi oluşturmak için kullanılan uygulama) veri gönderirken bir hata oluştu. @ * Çok fazla veri göndermeyi denemiş olabilirsiniz. Bir grafik oluşturuyorsanız ve grafik bir sorguya dayanıyorsa, sorguyu daha az veri seçecek şekilde değiştirin. Grafik bir tabloya dayanıyorsa, verileri sınırlayabilmek için bunun yerine bir sorguya dayandırmayı düşünün.
* Pano biçimini kabul etmeyen bir OLE sunucusu kullanıyor olabilirsiniz.
* Yapamayabilirsiniztart OLE sunucusu düzgün kaydedilmediğinden. Kaydetmek için yeniden yükleyin.
* Bilgisayarınızın belleği yetersiz olabilir. Belleği boşaltmak için diğer uygulama pencerelerini kapatın. @@ 1 @ 1 @ 8951 @ 1
2262 Bu değer bir sayı olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
2263 Numara çok büyük. @@@ 1 @@@ 1
2264 Microsoft Office Access ölçü birimini tanımadı. @ İnç (inç) veya santimetre (cm) gibi geçerli bir birim yazın. @@ 1 @@@ 1
2265 İnç (inç) veya santimetre (cm) gibi bir ölçü birimi belirtmelisiniz. @@@ 1 @@@ 1
2266 '|' RowSourceType özelliği için geçerli bir ayar olmayabilir veya işlevde bir derleme hatası olabilir. @ RowSourceType özelliği için geçerli ayarlar hakkında bilgi için Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 3853 @ 1
2267 Tempo oluşturmak için yeterli disk alanı yokrary yazdırma için arabellek dosyası. @ Tempoya yer açmak için biraz disk alanı boşaltınrary arabellek dosyası. @@ 1 @@@ 1
2269 Biraz kitaprary veritabanları çok fazla belirtildiğinden yüklenemedi. @ lib'i değiştirmek içinrary veritabanı referansları, Araçlar menüsünde Referanslar'a tıklayın. @@ 1 @ 1 @ 9017 @ 1
2272 Güncelleştirme Yeniden Deneme Aralığı ayarı 0 ile 1,000 milisaniye arasında olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
2273 Güncelleştirme Yeniden Denemeleri ayarı 0 ile 10 arasında olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
2274 Veritabanı '|' zaten kitaplık olarak açıkrary veritabanı. @@@ 1 @@@ 1
2275 Oluşturucu tarafından döndürülen dize çok uzundu. @ Sonuç kesilecek. @@ 1 @@@ 1
2276 Kullandığınız özel oluşturucu, siz onu kullanırken odağı farklı bir pencereye değiştirerek bir hataya neden oldu. @ Özel oluşturucuyu kullanmadan bir değer girin. @@ 1 @@@ 1
2277 Bir yazı tipi başlatma hatası oluştu. @@@ 1 @@@ 1
2278 Microsoft Office Access, değişikliklerinizi bu bağlı OLE nesnesine kaydedemez. @ Ya nesnenin depolandığı kayda yazma izniniz yok ya da kayıt başka bir kullanıcı tarafından kilitlenmiş.
Nesneyi Pano'ya kopyalayın (nesneyi seçin ve Düzen menüsünde Kopyala'yı tıklayın) ve Düzen menüsünde Mevcut Kaydı Geri Al'ı tıklayın. Ardından, nesneyi oluşturmak için kullandığınız uygulamayı açın, nesneyi Panodan yapıştırın ve kaydedin. @@ 1 @ 1 @ 10222 @ 1
2279 Girdiğiniz değer, giriş maskesi '|' için uygun değil bu alan için belirtilmiştir. @@@ 2 @ 1 @ 9118 @ 1
2280 Windows Kayıt Defterine, Microsoft Office Access'in başlatabileceğinden daha fazla çıktı biçimi eklediniz. @ Bazı çıktı biçimleri kullanılamayacak. Hiç veya en azından sıklıkla kullanmadığınız biçimleri kaldırın. @@ 1 @@@ 1
2281 Çıktı biçimi bilgileri eksik. Microsoft Office Access kurulumunuzla ilgili bir sorun var gibi görünüyor. Lütfen Microsoft Office Access'i yeniden yükleyin veya sistem yöneticinize veya yardım masası temsilcinize başvurun. @@@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2282 Geçerli nesnenin çıktısını almaya çalıştığınız format mevcut değil. @ Ya mevcut nesneyi, nesne türü için geçerli olmayan bir biçime çıktılamaya çalışıyorsunuz ya da verileri bir Microsoft olarak vermenizi sağlayan biçimler Excel, zengin metin biçimi, MS-DOS metni veya HTML dosyası Windows Kayıt Defteri'nde eksik. Microsoft Office Access'i yeniden yüklemek için Kurulum'u çalıştırın veya Kayıt Defteri'ndeki ayarlara aşina iseniz, bunları kendiniz düzeltmeyi deneyin. Kayıt hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2283 '|' İçin biçim belirtimi geçersiz. @ Windows Kayıt Defterindeki format ayarını düzeltene kadar çıktı verilerini bu formattaki bir dosyaya kaydedemezsiniz. Microsoft Office Access'i yeniden yüklemek için Kurulum'u çalıştırın veya Kayıt Defteri'ndeki ayarlara aşina iseniz, bunları kendiniz düzeltmeyi deneyin. Kayıt hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2284 Microsoft Office Access dosyaya yazamıyor. @ * Ağ çalışmıyor olabilir. Ağ çalışana kadar bekleyin ve ardından tekrar deneyin.
* Hafızanız yetersiz olabilir. Bir veya daha fazla Microsoft Office Access penceresini kapatın, diğer uygulamaları kapatın ve ardından tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
2285 Microsoft Office Access çıktı dosyasını oluşturamıyor. @ * Hedef sürücüde disk alanı kalmamış olabilir.
* Ağ çalışmıyor olabilir. Ağ çalışana kadar bekleyin ve ardından tekrar deneyin.
* Hafızanız yetersiz olabilir. Bir veya daha fazla Microsoft Office Access penceresini kapatın, diğer uygulamaları kapatın ve ardından tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
2286 Microsoft Office Access dosyayı kapatamıyor. @ * Ağ çalışmıyor olabilir. Ağ çalışana kadar bekleyin ve ardından tekrar deneyin.
* Hafızanız yetersiz olabilir. Bir veya daha fazla Microsoft Office Access penceresini kapatın, diğer uygulamaları kapatın ve ardından tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
2287 Microsoft Office Access posta oturumunu açamıyor. @ Doğru çalıştığından emin olmak için posta uygulamanızı kontrol edin. @@ 1 @@@ 1
2288 Microsoft Office Access, '|' format. @ Windows Kayıt Defterindeki bu formatın ayarı yanlış. Kayıt defterindeki ayarı düzeltinceye kadar çıktı verilerini bu formattaki bir dosyaya kaydedemezsiniz. @ Microsoft Office Access'i yeniden yüklemek için Kur'u çalıştırın veya Kayıt Defteri'ndeki ayarlara aşina iseniz, bunları kendiniz düzeltmeyi deneyin . Kayıt hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2289 Microsoft Office Access, modülü istenen biçimde çıkaramıyor. @@@ 1 @@@ 1
2290 Çok fazla mesaj alıcısı vardı; mesaj gönderilmedi. @@@ 1 @@@ 1
2291 Çok fazla mesaj eki var; mesaj gönderilmedi. @@@ 1 @@@ 1
2292 Mesaj metni çok uzun, bu nedenle gönderilmedi. @@@ 1 @@@ 1
2293 Microsoft Office Access bu e-posta mesajını gönderemez. @ Microsoft Office Access'ten bir e-posta mesajı göndermeye çalışmadan önce, önceki mesajda tanımlanan sorunu çözün veya bilgisayarınızı e-posta mesajları gönderip alacak şekilde yapılandırın. @@ 1 @@@ 1
2294 Microsoft Office Access nesneyi ekleyemez; mesaj gönderilmedi. @ * Ağ çalışmıyor olabilir. Ağ çalışana kadar bekleyin ve ardından tekrar deneyin.
* Hafızanız yetersiz olabilir. Bir veya daha fazla Microsoft Office Access penceresini kapatın, diğer uygulamaları kapatın ve ardından tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
2295 Bilinmeyen mesaj alıcıları; mesaj gönderilmedi. @@@ 1 @@@ 1
2296 Parola geçersiz; mesaj gönderilmedi. @@@ 1 @@@ 1
2297 Microsoft Office Access posta oturumunu açamıyor. @ Hafızanız yetersiz olabilir. Bir veya daha fazla Microsoft Office Access penceresini kapatın, diğer uygulamaları kapatın ve ardından tekrar deneyin. Doğru çalıştığından emin olmak için posta başvurunuzu da kontrol etmek isteyebilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
2298 Microsoft Office Accesstart sihirbaz, oluşturucu veya eklenti. @ * Kitaplıkrary Sihirbazı, oluşturucuyu veya eklentiyi içeren veritabanı kurulamayabilir. Araçlar menüsünde Eklentiler'in üzerine gelin ve ardından kitaplığınrary veritabanı kurulur.
* Sihirbaz, oluşturucu veya eklenti kodu derlenmemiş olabilir ve Microsoft Office Access bunu derleyemez. Kodda bir sözdizimi hatası olabilir.
* Windows Kayıt dosyasındaki eklentinin anahtarı yanlış olabilir. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2299 Microsoft Office Access, Yakınlaştır kutusunu açamıyor. @ Microsoft Office Access Yardımcı Programı eklentisi eksik veya değiştirilmiş. Microsoft Office Access ve Microsoft Office Access Utility eklentisini yeniden yüklemek için Microsoft Office Access veya Microsoft Office Setup'ı yeniden çalıştırın. @@ 1 @ 1 @ 12620 @ 1
2300 Renk ve yazı tipi gibi farklı stillere sahip çok sayıda denetim seçildiği için Microsoft Office Access çıktı veremiyor. @ Daha az denetim seçin ve tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
2301 Verilerin çıktısını almak için yeterli sistem kaynağı yok. @ Bir veya daha fazla Microsoft Office Access penceresini ve diğer uygulamaları kapatın. Ardından veriyi tekrar çıkarmayı deneyin. @@ 1 @@@ 1
2302 Microsoft Office Access, çıktı verilerini seçtiğiniz dosyaya kaydedemez. @ * Dosya açık olabilir. Öyleyse, kapatın ve ardından çıktı verilerini dosyaya yeniden kaydedin.
* Bir şablon kullanıyorsanız, şablonun var olduğundan emin olun.
* Dosya açık değilse, yeterli boş disk alanınız olduğundan emin olun.
* Dosyanın belirtilen yolda bulunduğundan emin olun.
* Belirtilen klasöre yazma izniniz olduğundan emin olun. @@ 1 @@@ 1
2303 Microsoft Office Access şu anda veri veremiyor. @ * Ağ çalışmıyor olabilir. Ağ çalışana kadar bekleyin ve ardından tekrar deneyin.
* Disk alanınız kalmamış olabilir. Disk alanını boşaltın ve tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
2304 Microsoft Office Access, çıktı verilerini belirtilen dosyaya kaydedemez. @ Hedef sürücünüzde yeterli boş disk alanınız olduğundan emin olun. @@ 1 @@@ 1
2305 Çıktı biçiminde veya Microsoft Office Access tarafından belirtilen sınırlamaya bağlı olarak çıkarılacak çok fazla sütun var. @@@ 1 @@@ 1
2306 Çıktı biçimi veya Microsoft Office Access tarafından belirtilen sınırlamaya bağlı olarak çıktı alınacak çok fazla satır var. @@@ 1 @@@ 1
2308 '|' Dosyası zaten var. @ Mevcut dosyayı değiştirmek istiyor musunuz? @@ 20 @@@ 2
2309 '|.'@ için geçersiz bir eklenti girişi var Bu eklenti için Windows Kayıt Defteri'nde bir hata var. Ayarı düzeltin ve yenidentart Microsoft Office Erişimi. Kayıt hakkında bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2311 NotInList olay prosedürünü çalıştırmak için yeterli bellek yok. @@@ 1 @@@ 1
2312 '|' Kısayolu yeniden oluşturulmalıdır. @ Dosya eksik, bozuk veya okunamayan eski bir formatta olabilir. @@ 1 @@@ 1
2313 Microsoft Office Access, '| 1' veya'|2.'@ kısayol veritabanlarını bulamıyor. Veritabanlarının doğru konumlarını içeren kısayolu yeniden oluşturun. @@ 2 @ 1 @ 9032 @ 1
2314 Microsoft Office Access,'|.'@ kısayol veritabanını bulamıyor Veritabanının doğru konumu ile kısayolu yeniden oluşturun. @@ 2 @ 1 @ 9032 @ 1
2315 Giriş dizesi çok uzun. @@@ 1 @@@ 1
2316 Bu tablo veya sorgu, görünür alanları olmadığı için açılamaz. @ Bu, tablo veya sorgu yalnızca sistem alanlarına sahipse ve Sistem Nesnelerini Göster seçeneği kapalıysa ortaya çıkabilir. @ Sistem Nesnelerini Göster seçeneğini açmak için tıklayın. Araçlar menüsündeki seçenekler, Görünüm sekmesine tıklayın ve Sistem Nesneleri onay kutusunu seçin. @ 1 @@@ 1
2317 Veritabanı '|' onarılamaz veya bir Microsoft Office Access veritabanı dosyası değil. @@@ 1 @@@ 1
2320 Microsoft Office Access, Toplam satırına Nerede girdiğiniz alanı görüntüleyemiyor. @ Bu alan için Göster onay kutusunu temizleyin. Bu alanın sorgu sonuçlarında görünmesini istiyorsanız, tasarım kılavuzuna iki kez ekleyin. Sorgunun sonuçlarında görünecek alan için, Toplam satırında Nerede seçeneğini belirtmeyin ve Göster onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun . @@ 1 @@@ 1
2321 Alan satırına bir alan veya ifade eklemeden önce ölçüt ayarlayamazsınız. @ Alan listesinden sütuna bir alan ekleyin ve bir ifade girin veya ölçütü silin. @@ 1 @@@ 1
2322 Yıldız işaretine (*) göre sıralama yapamazsınız. @ Yıldız işareti, alttaki tablo veya sorgudaki tüm alanları temsil ettiğinden, üzerinde sıralama yapamazsınız. @ Yıldız işaretini, belirlediğiniz belirli alanlarla birlikte sorgu tasarım kılavuzuna ekleyin. sıralamak istiyorum. Sıralama alanları için Göster onay kutusunu temizleyin ve ardından bir sıralama düzeni belirtin. @ 1 @@@ 1
2323 Yıldız işareti (*) için ölçüt belirtemezsiniz. @ Yıldız işareti, temel alınan tablo veya sorgudaki tüm alanları temsil ettiğinden, bunun için ölçüt belirleyemezsiniz. @ Yıldız işaretini sorgu tasarım kılavuzuna ekleyin. ölçüt belirlemek istediğiniz alan (lar) ı seçin ve ardından belirli alanlar için ölçütleri girin. Sorgu tasarım kılavuzunda, sorguyu çalıştırmadan önce ölçüt alanlarının Göster onay kutusunu temizleyin. @ 1 @@@ 1
2324 Yıldız işaretinde (*) toplamları hesaplayamazsınız. @ Yıldız işareti tablodaki tüm alanları temsil ettiğinden, üzerindeki toplamları hesaplayamazsınız. @ Sorgu tasarım kılavuzundan yıldız işaretini kaldırın. Kullanmak istediğiniz alanları tasarım kılavuzuna ekleyin ve ardından belirli alanlar için hesaplamak istediğiniz toplamı seçin. @ 1 @ 2 @ 11202 @ 1
2325 Girdiğiniz alan adı, LinkMasterFields özelliğinin 64 karakterlik sınırını aşıyor. @ Bir form ve alt formun altında yatan tablolar arasında bir ilişki tanımlamak için İlişkiler komutunu (Veritabanı Araçları sekmesinde İlişkiler'i tıklayın) kullandığınızda, Microsoft Office Access bağlantıları form ve alt form otomatik olarak ve LinkChildFields ve LinkMasterFields özelliklerini ayarlar. @@ 1 @ 1 @ 3990 @ 1
2326 Bu sütun için Toplam satırında Gruplama Ölçütü, İfade veya Nerede belirtemezsiniz. @ Çapraz sorgusunda Değer olarak atadığınız alan veya ifade için Topla veya Sayım gibi bir toplama işlevi belirtin.
Toplama işlevleri hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 9980 @ 1
2327 Çapraz satırında Sütun Başlığı olan bir alan için Toplam satırına Gruplama Ölçütü girmelisiniz. @ Sütun Başlığı olarak belirlediğiniz alandan veya ifadeden türetilen değerler çapraz sorgudaki verileri gruplamak için kullanılır. @@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2328 Yıldız işaretinde (*) bir güncelleme sorgusu çalıştıramazsınız. @ Yıldız işareti tablodaki tüm alanları temsil ettiğinden, güncelleyemezsiniz. @ Sorgu tasarım kılavuzundan yıldız işaretini kaldırın. Güncellemek istediğiniz alanları tasarım kılavuzuna ekleyin. @ 1 @ 1 @ 10001 @ 1
2329 Çapraz sorgu oluşturmak için, bir veya daha fazla Satır Başlığı seçeneği, bir Sütun Başlığı seçeneği ve bir Değer seçeneği belirtmelisiniz. @@@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2330 Microsoft Office Access birleştirme ifadesini temsil edemez | Tasarım görünümünde. @ * Bir veya daha fazla alan silinmiş veya yeniden adlandırılmış olabilir.
* Birleştirme ifadesinde belirtilen bir veya daha fazla alanın veya tablonun adı yanlış yazılmış olabilir.
* Birleştirme, Tasarım görünümünde desteklenmeyen,> veya <. @@ 1 @@@ 1 gibi bir operatör kullanabilir
2331 Çapraz satırına girdiğiniz Satır Başlığı seçeneklerinden en az biri için Toplam satırına Grup Ölçütü girmelisiniz. @@@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2332 Microsoft Office Access, ekleme sorgusunda yıldız işaretini (*) kullanarak eklediğiniz alanlarla eşleşemez. @ Yıldız işareti, temel alınan tablo veya sorgudaki tüm alanları temsil ettiğinden, bir alana veya ifadeye yıldız işareti ekleyemezsiniz, ve bir yıldız işaretine tek bir alan veya ifade ekleyemezsiniz. @ Yıldız işaretine yıldız işareti ekleyin (örneğin, tabloya tablo) veya belirli alanlar ekleyin. @ 1 @ 1 @ 9999 @ 1
2333 Kayıt oluşturduğunuz veya eklediğiniz tablonun adını girmelisiniz. @ Bir hedef tablo belirtmeden bir tablo yapma veya sorgu eklemeye çalıştınız. @@ 1 @@@ 1
2334 Microsoft Office Access yazdıramıyor '|' çünkü bu bir eylem sorgusudur. @ Eylem sorguları bir kayıt kümesi oluşturmadığından, bunların Veri Sayfası görünümünü yazdıramazsınız.
Gezinti Bölmesindeki bir sorgu simgesine birleştirilen bir ünlem işaretinin (!) Bir eylem sorgusunu işaretlediğine dikkat edin. @ Sorgu tarafından seçilecek kayıtların Veri Sayfası görünümünü yazdırmak için, sorguyu Tasarım görünümünde görüntüleyin, Veri Sayfası düğmesine tıklayın ve ardından Yazdır düğmesine tıklayın. @ 1 @@@ 1
2335 LinkChildFields ve LinkMasterFields özelliklerini ayarlarken aynı sayıda alan belirtmelisiniz. @ Bir özellik için diğeri için yaptığınızdan farklı sayıda alan girdiniz.
Form ve alt formun temelini oluşturan tablolar arasında bir ilişki tanımlamak için İlişkiler komutunu kullanırsanız (Veritabanı Araçları sekmesinde İlişkiler'e tıklayın), Microsoft Office Access formu ve alt formu otomatik olarak bağlayacak ve ardından LinkChildFields ve LinkMasterFields özelliklerini ayarlayacaktır. @@ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2337 Çapraz satırına Değer girdiğiniz alanla aynı alanda kriter belirtemezsiniz. @ Çapraz satırına Değer ve Kriter satırına kriter girdikten sonra bir çapraz sorgu görüntülemeye çalıştınız. @ Bu alanın sağlanmasını istiyorsanız çapraz sorgudaki çapraz tablolanmış değerler, Ölçüt satırındaki girişi silin. Bunun bir ölçüt alanı olmasını istiyorsanız Çapraz satırını boş bırakın. @ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2338 Microsoft Office Access girdiğiniz ifadeyi kesti. @ '|' İfadesi sorgu tasarım kılavuzu için 1,024 karakterlik sınırı aşıyor. @@ 1 @@@ 1
2339 Microsoft Office Access bir tempo oluşturamıyorrary link. @ Veritabanınızdaki bağlantı sayısı sınırına ulaştınız. Microsoft Office Access'in bir tempo oluşturması gerekiyorrarODBC tablonuzu içe aktarmak için y bağlantı. @ Gerekli olmayan tüm bağlantıları veya tabloları kaldırın. @ 1 @@@ 1
2340 Girdiğiniz ifade, sorgu tasarım ızgarası için 1,024 karakterlik sınırı aşıyor. @@@ 1 @@@ 1
2342 RunSQL eylemi, bir SQL ifadesinden oluşan bir argüman gerektirir. @ Örneğin, s kayıtlarını ekleyen bir eylem sorgusutarINSERT INTO ile ts. Tablo s oluşturan bir veri tanımı sorgusutarCREATE TABLE ile ts. @@ 1 @ 1 @ 3698 @ 1
2343 Girdiğiniz değer, Alias ​​özelliğinin 64 karakterlik sınırını aşıyor. @@@ 1 @ 1 @ 6146 @ 1
2344 Sorgu özellik sayfasındaki TopValues ​​özelliği için, sıfırdan büyük bir tam sayı girmelisiniz. @@@ 1 @@@ 1
2345 Sorgu özellik sayfasındaki TopValues ​​özelliği için 1 ile 100 arasında bir yüzde girmelisiniz. @@@ 1 @@@ 1
2346 Sorgu özellik sayfasındaki TopValues ​​özelliği için sıfırdan büyük bir sayı girmelisiniz. @@@ 1 @@@ 1
2347 Microsoft Office Access, bir eylem sorgusunun özellik sayfasında DestinationDB özelliği için girdiğiniz dosya adını bulamıyor. @ Veritabanı dosya adını yanlış yazmış olabilirsiniz veya dosya silinmiş veya yeniden adlandırılmış olabilir. @@ 1 @ 1 @ 6183 @ 1
2348 Takma ad özelliğini boş bırakamazsınız. @@@ 1 @ 1 @ 6146 @ 1
2349 Sorgu özellik sayfasındaki TopValues ​​özelliği için 2,147,483,647'den küçük bir sayı girmelisiniz. @@@ 1 @@@ 1
2350 Microsoft Office Access, sorguyu kaydedemez. @ * Sorgu, bir geçiş sorgusudur ve basit bir SQL dizesi olarak temsil edilemez. Sorguyu Sorgu Oluşturucu'dan adlandırılmış bir sorgu olarak kaydedin. Sorgu Oluşturucu'yu kapattığınızda, Microsoft Office Access, RecordSource veya RowSource özelliğini kaydedilen sorgu adıyla doldurur.
* Sorguda SQL sözdizimi hatası olmadığından emin olun. @@ 1 @ 1 @ 4309 @ 1
2351 Microsoft Office Access, sorgu tasarım kılavuzunda örtük bir VALUES yan tümcesini temsil edemez. @ Bunu SQL görünümünde düzenleyin. @@ 1 @@@ 1
2352 Bu sorguyu başka bir kullanıcı tarafından silindiği veya yeniden adlandırıldığı için değiştiremezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
2353 Hatalı sorgu parametresi '|'. @@@ 1 @@@ 1
2354 Bu sorgu veya tablo, değerlendirilemeyen bir ifade içeriyor.
2355 En fazla | çok değerli bir alan için sütun filtresindeki değerler. Bazı değerleri kaldırın ve ardından tekrar deneyin.
2356 Birden çok değerli veya Ek alanını Ana Alanları Bağla veya Alt Alanları Bağla özelliklerine atayamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
2360 Bir alan adı eksik. @ Alan adını belirlemeden bir alan için veri türü veya açıklama tanımladınız. @ Alan için bir ad girin veya satırı silin. @ 1 @@@ 1
2361 Microsoft Office Access bu tabloyu kaydedemez. @ Bu tabloda alan yok. @ Bir alan adı girip bir veri türü seçerek en az bir alan tanımlayın. @ 1 @@@ 1
2362 Zaten '|.' Adında bir alanınız var @@@ 1 @@@ 1
2363 Microsoft Office Access, tablo başına yalnızca bir Otomatik Sayı alanına izin verir. @ Benzer alanlar için Sayı veri türünü kullanın. @@ 1 @@@ 1
2364 Microsoft Office Access, tabloyu Veri Sayfası görünümünde açamıyor. @@@ 1 @@@ 1
2366 Microsoft Office Access, alan sırasını kaydedemedi. Diğer tüm değişiklikler başarıyla kaydedildi. @ Microsoft Office Düğmesine tıklayın, Yönet'in üzerine gelin ve Veritabanını Sıkıştır ve Onar'a tıklayın. @@ 1 @@@ 1
2370 Bu alan için dizinin kaldırılması veya değiştirilmesi birincil anahtarın kaldırılmasını gerektirir. @ Birincil anahtarı silmek istiyorsanız, bu alanı seçin ve Birincil Anahtar düğmesini tıklayın. @@ 1 @@@ 1
2371 Microsoft Office Access, birincil anahtar oluşturamaz. Değişiklikleriniz kaydedilmedi. @@@ 1 @@@ 1
2372 Alan adı geçerli değil. @ Adın nokta (.), Ünlem işareti (!), Köşeli parantez ([]), baştaki boşluk veya satır başı gibi yazdırılamayan bir karakter içermediğinden emin olun. adı başka bir uygulamadan yapıştırdıysanız, ESC'ye basmayı ve adı tekrar yazmayı deneyin. @@ 2 @ 1 @ 13793 @ 1
2373 FieldSize özelliğinin ayarı 0 ile 255 arasında olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
2374 10'dan fazla alanda dizin veya birincil anahtar oluşturamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
2375 Bir tablonun sonunun ötesine yapıştıramazsınız. @ Tasarım görünümünde bir tabloda 255. satırın ötesine alanları yapıştırmayı denediniz. @@ 1 @@@ 1
2376 Microsoft Office Access birincil anahtar oluşturamaz. @ Çok alanlı birincil anahtar için çok fazla alan seçtiniz. @@ 1 @@@ 1
2377 Bir tabloya veri girdikten sonra, o alana henüz veri eklememiş olsanız bile herhangi bir alanın veri türünü Otomatik Sayı olarak değiştiremezsiniz. @ Tabloya yeni bir alan ekleyin ve veri türünü şu şekilde tanımlayın: Otomatik numara. Microsoft Office Access daha sonra verileri Otomatik Numara alanına otomatik olarak girer ve kayıtları art arda numaralandırır.tar1. @@ 1 @@@ 1 ile ting
2378 Bu tablo salt okunurdur. @ Değişikliklerinizi kaydetmek için Farklı Kaydet iletişim kutusunda farklı bir ad kullanın. @@ 1 @@@ 1
2379 Bu veri türündeki bir alanda birincil anahtar oluşturamazsınız. @ OLE Nesnesi, Not, Ek veya Çok değerli arama alanı olan alanlarda birincil anahtar tanımlayamazsınız. @@ 1 @@@ 1
2380 Microsoft Office Access, hiçbir alan seçilmediğinden birincil anahtar oluşturamıyor. @ Tanımlanmış alan içermeyen bir satır seçtiniz. @ Ekleme noktasını birincil anahtar olarak tanımlamak istediğiniz alanın satırında bir yere yerleştirin. @ 1 @@@ 1
2381 Microsoft Office Access, alanın bir adı olmadığı için birincil anahtar oluşturamaz. @ Alanı adlandırın ve ardından birincil anahtar alanı olarak tanımlayın. @@ 1 @@@ 1
2382 Veri Sayfası görünümüne geçemezsiniz ve Tasarım görünümüne geri dönemezsiniz. @ Başka bir kullanıcı bu tabloyu veya bu tabloya bağlı bir sorguyu, formu veya raporu açtı. @@ 1 @@@ 1
2383 Microsoft Office Access veri türünü değiştiremez. @ Yeterli disk alanı veya bellek yok. @@ 1 @@@ 1
2384 Otomatik Sayı veri türündeki bir alanı değiştiremez ve aynı anda başka bir Otomatik Sayı alanı ekleyemezsiniz. @ Aşağıdakileri yapın:
1. Yeni eklediğiniz Otomatik Sayı alanını silin, Microsoft Office Düğmesi'ne ve ardından Kaydet'e tıklayın.
2. Yeni Otomatik Sayı alanını ekleyin ve ardından tabloyu yeniden kaydedin. @@ 1 @@@ 1
2385 Kaydetme işlemi sırasında hatalarla karşılaşıldı. | @@@ 1 @@@ 1
2386 Microsoft Office Access tabloyu oluşturamadı. @@@ 1 @@@ 1
2387 '|' Tablosunu silemezsiniz; bir veya daha fazla ilişkiye katılıyor. @ Bu tabloyu silmek istiyorsanız, önce İlişkiler penceresindeki ilişkilerini silin. @@ 1 @@@ 1
2388 Birincil anahtarı değiştiremezsiniz. @ Bu tablo, bir veya daha fazla ilişkideki birincil tablodur. @ Birincil anahtarı değiştirmek veya kaldırmak istiyorsanız, önce İlişkiler penceresindeki ilişkiyi silin. @ 1 @@@ 1
2389 '|.'@ alanını silemezsiniz Bu, bir veya daha fazla ilişkinin parçasıdır. @ Bu alanı silmek istiyorsanız, önce İlişkiler penceresindeki ilişkilerini silin. @ 1 @@@ 1
2390 Bu alanın veri türünü veya alan boyutunu değiştiremezsiniz; bu bir veya daha fazla ilişkinin parçasıdır. @ Bu alanın veri türünü değiştirmek istiyorsanız, önce İlişkiler penceresindeki ilişkilerini silin. @@ 1 @@@ 1
2391 '| 1' alanı'|2.'@Microsoft hedef tablosunda yok Office Access, ekleme işlemini tamamlayamadı. Hedef tablo, yapıştırdığınız kaynakla aynı alanları içermelidir. @@ 1 @@@ 1
2392 Bir birincil anahtarın Benzersiz özelliğini Hayır olarak ayarlayamazsınız. @ Bir birincil anahtar, tanımı gereği yalnızca benzersiz değerleri içerir. @ Bu alanda benzersiz olmayan değerlere izin vermek istiyorsanız, Birincil özelliği ayarlayarak birincil anahtar tanımını kaldırın 1 numaralı @@@ 1 numaralı
2393 Bir birincil anahtarın IgnoreNulls özelliğini Evet olarak ayarlayamazsınız. @ Bir birincil anahtar, tanım gereği boş değerlere izin veremez. @ Bu alanda boş değerler istiyorsanız, Birincil özelliğini ayarlayarak birincil anahtar tanımını kaldırın 1 numaralı @@@ 1 numaralı
2394 Dizin adı geçersiz. @ Dizin adı çok uzun olabilir (64 karakterden fazla) veya geçersiz karakterler içerebilir. @@ 1 @@@ 1
2395 Dizinlerin adları olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
2396 Microsoft Office Access bir dizin veya birincil anahtar oluşturamaz. @ Bir veya daha fazla alan adı eksik. @ Adlandırdığınız her dizin için Alan Adı sütununa en az bir alan girin veya seçin. @ 1 @@@ 1
2397 Halihazırda '|' adında bir dizininiz var @@@ 1 @@@ 1
2398 Birincil anahtar değiştirildi. @ Bu tablo, bir veya daha fazla ilişkideki birincil tablodur. Birincil anahtarda yapılan değişiklikler kaydedilmeyecek. @@ 1 @@@ 1
2399 FieldSize özelliğinin ayarı 1 ile 8000 arasında olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
2400 Kılavuza eklediğiniz satır, bir tablo için 255 satır (alan) veya bir makro için 1,000 satır (eylem) sınırını aşıyor. @@@ 1 @@@ 1
2401 Şu anda '| 1' sütununu silemezsiniz. @ '| 1' sütunu, '| 2' tablosunun birincil anahtarının bir parçasıdır. Tablonuzdaki satırları veritabanında tanımlamak ve depolamak için kullanılır. @ Veri Sayfası görünümünü kullanırken birincil anahtarı silemezsiniz. Birincil anahtarı silmek için, tabloyu Tasarım görünümünde açın ve birincil anahtar alanını kaldırın. @ 1 @@@ 1
2420 Girdiğiniz ifadenin numarası geçersiz. @@@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2421 Girdiğiniz ifadenin tarih değeri geçersiz. @@@ 2 @ 1 @ 11729 @ 1
2422 Girdiğiniz ifadede geçersiz bir dize var. @ Bir dize, tırnak işaretlerinin açılması ve kapatılması dahil 2048 karakter uzunluğunda olabilir. @@ 1 @@@ 1
2423 Girdiğiniz ifadede geçersiz. (nokta) veya! operatör veya geçersiz parantezler. @ Geçersiz bir tanımlayıcı girmiş veya Null sabitinin ardından parantez yazmış olabilirsiniz. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2424 Girdiğiniz ifadede, Microsoft Office Access'in bulamadığı bir alan, denetim veya özellik adı var. @@@ 1 @@@ 1
2425 Girdiğiniz ifadenin Microsoft Office Access'in bulamadığı bir işlev adı var. @@@ 1 @@@ 1
2426 Girdiğiniz işlev bu ifadede kullanılamaz. @ * Bir ifadede DoEvents, LBound, UBound, Spc veya Tab işlevi kullanmış olabilirsiniz.
* Bir tasarım kılavuzunda veya hesaplanmış bir denetimde veya alanda Sayım gibi bir toplama işlevi kullanmış olabilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
2427 Değeri olmayan bir ifade girdiniz. @ İfade, form, rapor veya etiket denetimi gibi değeri olmayan bir nesneye başvurabilir. @@ 1 @@@
2428 Etki alanı toplama işlevine geçersiz bir bağımsız değişken girdiniz. @ * Dize ifadesindeki bir alan etki alanında olmayabilir.
* Ölçüt ifadesinde belirtilen alan etki alanında olmayabilir. @@ 2 @ 1 @ 10931 @ 1
2429 Girdiğiniz Giriş operatörü parantez gerektiriyor. @@@ 1 @@@ 1
2430 Ve Arasında… Ve işlecine anahtar sözcüğünü girmediniz. @ Doğru sözdizimi aşağıdaki gibidir:
ifade [Değil] değer1 ile değer2 @@ 1 @@@ 1 arasında
2431 Girdiğiniz ifade geçersiz sözdizimi içeriyor. @ Önceden değer veya tanımlayıcı olmadan virgül girmiş olabilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
2432 Girdiğiniz ifade geçersiz sözdizimi içeriyor veya metin verilerinizi tırnak içine almanız gerekiyor. @ Geçersiz bir virgül veya atlanmış tırnak işaretleri girmiş olabilirsiniz.
Örneğin, bir metin alanının Varsayılan Değer özelliği "Huey, Louie ve Dewey" ise, bunu bir değişmez metin dizesi olarak kastediyorsanız, tırnak işaretleri içine alınmalıdır. Bu, "Huey Louie" ve "Dewey" ifadesiyle karıştırılmasını önler. @@ 1 @@@ 1
2433 Girdiğiniz ifade geçersiz sözdizimi içeriyor. @ Karşılık gelen bir işlenenin olmadığı bir ifadeye + operatörü gibi bir operatör girmiş olabilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
2434 Girdiğiniz ifade geçersiz sözdizimi içeriyor. @ İşleç olmadan bir işlenen girmiş olabilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
2435 Girdiğiniz ifadede çok fazla kapatma parantezi var. @@@ 1 @@@ 1
2436 Girdiğiniz ifadede bir kapatma parantezi, köşeli ayraç (]) veya dikey çubuk (|) eksik. @@@ 1 @@@ 1
2437 Girdiğiniz ifadede geçersiz dikey çubuklar (|) var. @@@ 1 @@@ 1
2438 Girdiğiniz ifade geçersiz sözdizimi içeriyor. @ Bir işleneni veya işleci atladınız, geçersiz bir karakter veya virgül girdiniz veya metni tırnak işaretleri arasında çevrelemeden girdiniz. @@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2439 Girdiğiniz ifadenin yanlış sayıda bağımsız değişken içeren bir işlevi var. @@@ 1 @@@ 1
2440 IIf işlevi bağımsız değişkenlerini parantez içine almalısınız. @@@ 1 @ 3 @ 1012957 @ 1
2442 Girdiğiniz ifadede geçersiz parantezler var. @ Sorgudaki bir tanımlayıcı için parantez sözdizimini kullanmış olabilirsiniz. Standart tanımlayıcı sözdizimini kullanın:
Formlar! [Form]! [Kontrol]. @@ 1 @ 1 @ 11729 @ 1
2443 Is işlecini yalnızca Null veya Not Null içeren bir ifadede kullanabilirsiniz. @@@ 1 @ 3 @ 1008950 @ 1
2445 Girdiğiniz ifade çok karmaşık. @@@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2446 Bu hesaplamayı yapmak için yeterli hafıza yok. @ Gereksiz programları kapatın ve tekrar deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @@ 1 @@@ 1
2447 Geçersiz bir. (nokta) veya! operatör veya geçersiz parantezler. @ Geçersiz bir tanımlayıcı girmiş veya Null sabitinin ardından parantez yazmış olabilirsiniz. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2448 Bu nesneye bir değer atayamazsınız. @ * Nesne salt okunur formda bir denetim olabilir.
* Nesne, Tasarım görünümünde açık olan bir formda olabilir.
* Bu alan için değer çok büyük olabilir. @@ 1 @ 1 @ 9424 @ 1
2449 Bir ifadede geçersiz bir yöntem var. @ Örneğin, Rapor veya Hata Ayıklama dışında bir nesne ile Yazdır yöntemini kullanmayı denemiş olabilirsiniz. @@ 2 @ 4 @ 2015551 @ 1
2450 Microsoft Office Access '|' formunu bulamıyor bir makro ifadesinde veya Visual Basic kodunda başvurulur. @ * Başvurduğunuz form bu veritabanında kapalı olabilir veya olmayabilir.
* Microsoft Office Access, form için bir Visual Basic modülünde bir derleme hatasıyla karşılaşmış olabilir. @@ 1 @ 1 @ 11735 @ 1
2451 Rapor adı '|' girdiğiniz yanlış yazılmış veya açık olmayan ya da var olmayan bir rapora atıfta bulunuyor. @@@ 1 @@@ 1
2452 Girdiğiniz ifadede Parent özelliğine geçersiz bir başvuru var. @ Örneğin, bir alt form veya alt rapor üzerindeki bir denetim yerine bir ana form veya rapor üzerindeki bir denetimle Parent özelliğini kullanıyor olabilirsiniz. @@ 2 @ 1 @ 4852 @ 1
2453 Kontrol adı '|' İfadenizde girdiğiniz yanlış yazılmış veya açık olmayan ya da var olmayan bir form veya rapor üzerindeki bir kontrole işaret ediyor. @@@ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2454 Nesne adı '|' ardından girdiniz! İfadedeki işleç geçersiz. @ Örneğin,! ile ayrılmış iki kontrol adı olan bir tanımlayıcı girmeyi denemiş olabilirsiniz. operatör. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2455 Özelliğe geçersiz bir başvuruda bulunan bir ifade girdiniz |. @ Özellik mevcut olmayabilir veya belirttiğiniz nesne için geçerli olmayabilir. @@ 2 @ 4 @ 2015567 @ 1
2456 Forma başvurmak için kullandığınız numara geçersiz. @ Açık formları saymak için Count özelliğini kullanın ve form numarasının açık formların sayısından bir eksi büyük olmadığından emin olun. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2457 Rapora başvurmak için kullandığınız numara geçersiz. @ Açık raporları saymak için Count özelliğini kullanın ve rapor numarasının açık raporların sayısından büyük olmadığından emin olun. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2458 Belirttiğiniz kontrol numarası, kontrollerin sayısından daha büyük. @ Form veya rapordaki kontrolleri saymak için Count özelliğini kullanın ve ardından atıfta bulunduğunuz kontrol numarasının mevcut kontroller aralığında olup olmadığını kontrol edin. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2459 Tasarım görünümünde açıkken bir form veya raporun Üst özelliğine başvuramazsınız. @@@ 1 @@@ 1
2460 Tasarım görünümünde açık bir formun RecordsetClone özelliğine başvuramazsınız. @@@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
2461 Bir form veya rapor bölümüne atıfta bulunmak için dize değil, bölüm numarası kullanın. @@@ 1 @@@ 1
2462 Girdiğiniz bölüm numarası geçersiz. @@@ 1 @@@ 1
2463 Grup düzeyine atıfta bulunmak için dize değil, sayı kullanın. @@@ 2 @ 1 @ 6361 @ 1
2464 Kullandığınız grup seviyesi numarası için tanımlanmış bir sıralama veya gruplama alanı veya ifade yoktur. @ Geçerli bir grup seviyesi numarası 0 (sıraladığınız veya grupladığınız ilk alan veya ifade için) ile 9 (onuncu için) arasında olabilir. Raporlarda grup düzeylerini sayıntarsıfır ile ting. @@ 1 @@@ 1
2465 Microsoft Office Access '|' alanını bulamıyor ifadenizde bahsedilmektedir. @ Alan adını yanlış yazmış olabilirsiniz veya alan yeniden adlandırılmış veya silinmiş olabilir. @@ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2466 Girdiğiniz ifadede Dynaset özelliğine geçersiz bir başvuru var. @ Örneğin, Dynaset özelliğini tablo veya sorguya dayalı olmayan bir formla kullanmış olabilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
2467 Girdiğiniz ifade, kapalı veya var olmayan bir nesneyi ifade ediyor. @ Örneğin, bir Form nesnesi değişkenine bir form atamış, formu kapatmış ve ardından nesne değişkenine başvurmuş olabilirsiniz. @@ 1 @@ @ 1
2468 İşlevde aralık, sayı veya tarih bağımsız değişkeni için girdiğiniz değer geçersiz. @ Doğru girdiğinizden emin olmak için bağımsız değişkeni kontrol edin.
Geçerli bağımsız değişken değerleri hakkında daha fazla bilgi için, 'DatePart işlevi', 'DateAdd işlevi' veya 'DateDiff işlevi' için Yardım dizininde arama yapın. @@ 1 @@@ 1
2469 Form denetiminin ValidationRule özelliğine girdiğiniz | 2 ifadesi hatayı içeriyor | 1. @ Microsoft Office Access girdiğiniz ValidationRule ifadesini ayrıştıramaz. Örneğin, ValidationRule özelliğine = MyFunction () ifadesini girerseniz ve MyFunction işlevi mevcut değilse, Microsoft Office Access aşağıdaki mesajı görüntüler:
Doğrulama kuralında bilinmeyen işlev adı: 'MyFunction'. @ Visual Basic'te bağımsız değişken olarak ifadeler oluşturmanıza yardımcı olmak için İfade Oluşturucu'yu kullanın. Daha fazla bilgi için 'Expression Builder' için Yardım dizininde arama yapın. @ 1 @ 1 @ 11805 @ 1
2470 Bir (n) '|' vardır form denetiminin ValidationRule özelliğinde. @ Visual Basic'te bağımsız değişken olarak ifadeler oluşturmanıza yardımcı olmak için İfade Oluşturucu'yu kullanın. Daha fazla bilgi için 'Expression Builder' için Yardım dizininde arama yapın. @@ 1 @ 1 @ 11805 @ 1
2471 Sorgu parametresi olarak girdiğiniz ifade şu hatayı oluşturdu: '|' @@@ 2 @ 1 @ 11805 @ 1
2472 LinkMasterFields özellik ayarı şu hatayı oluşturdu: '|' @@@ 2 @ 1 @ 3990 @ 1
2473 Olay özelliği ayarı olarak girdiğiniz | 2 ifadesi aşağıdaki hatayı oluşturdu: | 1. @ * İfade, bir makro adı, kullanıcı tanımlı bir işlev adı veya [Olay Yordamı] ile sonuçlanamaz.
* Fonksiyon, olay veya makroyu değerlendirirken bir hata olabilir. @@ 1 @@@ 1
2474 Girdiğiniz ifade, denetimin etkin pencerede olmasını gerektiriyor. @ Aşağıdakilerden birini deneyin:
* Kontrolü içeren bir form veya raporu açın veya seçin.
* Etkin pencerede yeni bir kontrol oluşturun ve işlemi tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
2475 Formun etkin pencere olmasını gerektiren bir ifade girdiniz. @@@ 1 @ 2 @ 5601 @ 1
2476 Raporun etkin pencere olmasını gerektiren bir ifade girdiniz. @@@ 1 @ 2 @ 5603 @ 1
2477 Geçersiz bir nesne türü değeri girdiniz '|' Bir If TypeOf nesnesinin bir If… Then… Else ifadesinin nesne türü koşulunda. @ Nesne türü aşağıdakilerden herhangi biri olabilir: BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, Label, Line, ListBox, UnboundObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, PageBreak, Rectangle, Subform, Subreport, TextBox, ToggleButton, ImageControl veya OLEControl. @@ 1 @@@ 1
2478 Microsoft Office Access, bu yöntemi geçerli görünümde kullanmanıza izin vermiyor. @ Most SetFocus ve Requery yöntemleri dahil yöntemler, form veya rapor Tasarım görünümünde kullanılamaz. @@ 2 @ 4 @ 2015551 @ 1
2479 Olay prosedürü '|' İşlev prosedürü olamaz; bu bir Alt prosedür olmalıdır. @ Bir olay meydana geldiğinde bir Function prosedürünü çalıştırmak istiyorsanız, aşağıdakilerden birini deneyin:
* Event özelliğini, Function prosedürünü çalıştıran RunCode eylemini içeren bir makronun adına ayarlayın.
* Olay özelliğini = FunctionName () olarak ayarlayın. @@ 1 @@@ 1
2480 Koleksiyondaki özellik numaralarından biri olmayan sayısal bir bağımsız değişkenle bir özelliğe başvurdunuz. @ Koleksiyondaki özellik numaralarını kontrol edin. @@ 1 @@@ 1
2481 Bir belge Baskı Önizleme'deyken değer ayarlayamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
2482 Microsoft Office Access '|' adını bulamıyor İfadeye girdiniz. @ Doğru formu veya rapor bağlamını belirtmeden mevcut nesnede olmayan bir denetim belirtmiş olabilirsiniz. @ Başka bir form veya rapordaki bir denetime atıfta bulunmak için, denetim adının başına genellikle Formlar veya Raporlar olmak üzere bir koleksiyon ve denetimin ait olduğu form veya raporun adı.
Örneğin, Formlar! [Ürünler]! [Stoktaki Birimler]. @ 1 @@@ 1
2483 Odak sadece bir kontrol olduğunda önceki bir kontrole geçemezsiniz. @ PreviousControl özelliğini yalnızca odağı ikinci bir kontrole taşıdıktan sonra kullanın. @@ 1 @ 1 @ 7144 @ 1
2484 Etkin veri sayfası yok. @@@ 1 @@@ 1
2485 Microsoft Office Access,'|.'@If '|' nesnesini bulamıyor yeni bir makro veya makro grubuysa, onu kaydettiğinizden ve adını doğru yazdığınızdan emin olun. @@ 1 @ 1 @ 10183 @ 1
2486 Bu eylemi şu anda gerçekleştiremezsiniz. @ Bir makro çalıştırmayı denediniz veya bir eylemi gerçekleştirmek için Visual Basic'te DoCmd nesnesini kullandınız. Ancak Microsoft Office Access, bu eylemin şimdi gerçekleştirilmesini engelleyen başka bir etkinlik gerçekleştiriyor.
Örneğin, Microsoft Office Access bir denetimi yeniden boyarken veya bir ifadeyi hesaplarken bir form üzerinde hiçbir eylem gerçekleştirilemez. @ Eylemi daha sonra gerçekleştirin. @ 1 @@@ 1
2487 Eylem veya yöntem için Nesne Türü bağımsız değişkeni boş veya geçersiz. @ * Kapat, Kayda Geç, Arama İçin Kayıt veya Yeniden BoyaObjesi eylemi için, her iki bağımsız değişken için de değerler girin veya eylemi etkin nesne üzerinde gerçekleştirmek için her ikisini de boş bırakın.
* Bir Nesneyi Sil, Yeniden Adlandır veya Nesneyi Kopyala eylemi için, her iki bağımsız değişken için de değerler girin veya eylemi Gezinti Bölmesi'nde seçili olan nesne üzerinde gerçekleştirmek için her ikisini de boş bırakın.
* Bir SendObject veya OutputTo eylemi için, her iki argüman için de değerler girin veya eylemin belirtilen nesne türündeki etkin nesne üzerinde gerçekleştirilmesini istiyorsanız, Object Name argümanını boş bırakın.
* DoCmd nesnesiyle bir yöntem kullanıyorsanız, geçerli bir nesne türüne veya bağımsız değişken adı için karşılık gelen sayısal değere denk gelen bir iç sabit kullanın. @@ 1 @ 1 @ 12276 @ 1
2488 Bu pencerede Filtreyi Uygula eylemini kullanamazsınız. @ * Filtreyi Uygula eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz, ancak filtreyi bir tabloya, sorguya, forma veya rapora uygulamadınız.
* Filtreyi bir forma uygulamış olabilirsiniz, ancak form Form veya Veri Sayfası görünümünde açık değildi.
* Filtreyi bir rapora uygulamış olabilirsiniz, ancak OnOpen özellik ayarı tarafından belirtilen bir makroda Filtreyi Uygula eylemini kullanmamış olabilirsiniz. @ Filtreyi uygulamadan önce tablo, sorgu, form veya raporu seçmek için SelectObject eylemini veya yöntemini kullanın . @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2489 Nesne '|' açık değil. @ * Çalıştırdığınız makro (doğrudan veya dolaylı olarak) bir GoToRecord, RepaintObject veya SelectObject eylemi içerir, ancak Nesne Adı bağımsız değişkeni kapalı olan bir nesneyi adlandırır.
* GoToRecord, RepaintObject veya SelectObject yöntemi için nesne adı bağımsız değişkeni, kapalı olan bir nesneyi adlandırır. @ İstediğiniz eylemi gerçekleştirebilmeniz için nesneyi açmak için Aç eylemlerinden veya yöntemlerinden birini kullanın. @ 1 @@@ 1
2491 Form veya rapor bir tablo veya sorguya bağlı olmadığından eylem veya yöntem geçersiz. @ ApplyFilter veya SearchForRecord eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz. Ancak, filtreyi uyguladığınız form veya rapor bir tablo veya sorguya dayalı değildir, bu nedenle form veya raporda filtre uygulanacak herhangi bir kayıt yoktur. @ İstenen formu seçmek için SelectObject eylemini veya yöntemini kullanın veya Filtreyi Uygula eylemini çalıştırmadan önce rapor verin.
Bir formu veya raporu bir tablo veya sorguya dayandırmak için, formu veya raporu Tasarım görünümünde açın ve RecordSource özelliğine tablo veya sorgu adını girin. @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2492 Microsoft Office Access,'|2.'@ makro grubunda '| 1' makrosunu bulamıyor Bir makroyu belirtmek için makrogrupadı.makroname sözdizimini kullandınız. Daha sonra makroyu (doğrudan veya dolaylı olarak) çalıştırmayı denediniz veya makroyu çalıştırmak için RunMacro yöntemini kullandınız. Ancak, belirttiğiniz makro bu makro grubunda değil. @ Makroyu makro grubunda oluşturun, doğru makro grubunu belirtin veya doğru makro adını belirtin. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2493 Bu eylem bir Nesne Adı bağımsız değişkeni gerektirir. @@@ 1 @@@ 1
2494 Eylem veya yöntem bir Form Adı bağımsız değişkeni gerektiriyor. @ OpenForm eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz, ancak Form Adı bağımsız değişkenini boş bıraktınız. @ Form Adı bağımsız değişkeninde, geçerli veritabanındaki bir formun adını girin. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2495 Eylem veya yöntem bir Tablo Adı bağımsız değişkeni gerektiriyor. @ OpenTable, TransferSpreadsheet veya TransferText eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz, ancak Tablo Adı bağımsız değişkenini boş bıraktınız. @ Tablo Adı bağımsız değişkeninde, bir tablonun adını girin. mevcut veritabanında. @ 1 @@@ 1
2496 Eylem veya yöntem bir Sorgu Adı bağımsız değişkeni gerektiriyor. @ OpenQuery eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz, ancak Sorgu Adı bağımsız değişkenini boş bıraktınız. @ Sorgu Adı bağımsız değişkenine bir sorgu adı girin. @ 1 @@@ 1
2497 Eylem veya yöntem bir Rapor Adı bağımsız değişkeni gerektiriyor. @ OpenReport eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz, ancak Rapor Adı bağımsız değişkenini boş bıraktınız. @ Rapor Adı bağımsız değişkenine bir raporun adını girin. @ 1 @@@ 1
2498 Girdiğiniz ifade, bağımsız değişkenlerden biri için yanlış veri türü. @ Bir eylemi gerçekleştirmek için bir makro çalıştırmayı veya bir yöntem kullanmayı denediniz, ancak bir ifade yanlış veri türüne göre değerlendirildi.
Örneğin, Kapat yöntemi için Nesne Türü bağımsız değişkeni için bir dize belirttiniz, ancak bu bağımsız değişken yalnızca belirli iç sabitlere veya bunların sayısal eşdeğerlerine ayarlanabilir. @@ 1 @@@ 1
2499 Tasarım görünümündeki bir nesnede GoToRecord veya SearchForRecord eylemini veya yöntemini kullanamazsınız. @ Aşağıdakilerden birini deneyin:
* Bir form için Form veya Veri Sayfası görünümüne geçin.
* Bir sorgu veya tablo için Veri Sayfası görünümüne geçin.
* Nesneyi açan bir eylem içeren bir makro veya Visual Basic prosedürü çalıştırıyorsanız, GoToRecord eylemini gerçekleştirmeden önce Görünüm bağımsız değişkenini doğru görünüme ayarlayın. @@ 2 @ 1 @ 3018 @ 1
2500 Bir Yineleme Sayımı bağımsız değişkeni için sıfırdan büyük bir sayı girmelisiniz. @ RunMacro eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz, ancak Sayımı Yinele bağımsız değişkenine sıfırdan küçük bir değer (veya sıfırdan küçük olarak değerlendirilen bir ifade) girdiniz. @Makroyu bir kez çalıştırmak için bu bağımsız değişkeni boş bırakın. @ 1 @@@ 1
2501 | eylem iptal edildi. @ Visual Basic'te bir eylemi gerçekleştirmek için DoCmd nesnesinin bir yöntemini kullandınız, ancak ardından bir iletişim kutusunda İptal'e tıkladınız.
Örneğin, değiştirilen bir formu kapatmak için Kapat yöntemini kullandınız, ardından forma yaptığınız değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğinizi soran iletişim kutusunda İptal'e tıkladınız. @@ 1 @@@ 1
2502 Eylem veya yöntem bir Makro Adı bağımsız değişkeni gerektiriyor. @ * RunMacro eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz, ancak Makro Adı bağımsız değişkenini boş bıraktınız.
* Microsoft Office Access, bir form veya rapor için özel bir menü çubuğu oluşturmaya çalıştı, ancak Menü Ekle eyleminin Menü Makro Adı bağımsız değişkeni boş. @ Menü Makro Adı bağımsız değişkeninde, içindeki bir makro veya makro grubunun adını girin. mevcut veritabanı. @ 1 @@@ 1
2503 Bu eylemi DoCmd nesnesiyle kullanamazsınız. @ DoCmd nesnesinin desteklemediği eylemlerin bir listesi ve bu eylemleri kullanmanın bazı alternatifleri için Yardım'ı tıklatın.
Bu listede olmayan tüm eylemler DoCmd nesnesiyle kullanılabilir. @@ 2 @ 1 @ 11313 @ 1
2504 Eylem veya yöntem en az | argument (s). @ DoCmd nesnesiyle bir eylem içeren bir makro çalıştırmayı denediniz veya bir yöntem veya eylem kullandınız, ancak gerekli sayıda argümanı ayarlamadınız.
Örneğin, MoveSize eylemini kullanıyorsanız, dört bağımsız değişkenden en az birini ayarlamalısınız. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2505 Argümanda bir ifade | geçersiz bir değere sahip. @ Bir makro çalıştırmayı denediniz veya DoCmd nesnesini Visual Basic'te kullandınız. Yukarıdaki argüman numarası, makro penceresinde, Eylem Başarısız Oldu iletişim kutusunda veya Nesne Tarayıcısında (DoCmd nesnesini kullanıyorsanız) göründüğü şekliyle argümanın konumudur. @ Aşağıdakilerden birini deneyin:
* Her bağımsız değişkendeki açılır liste kutusundan bir ayar seçin.
* Geçerli bir nesne türüne eşit olan içsel bir sabit kullanın.
* Doğru karşılık gelen ifadeyi değiştirin. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2506 Transfer Türü bağımsız değişkeni için girdiğiniz bir değer geçersiz. @ Aktarım Türü bağımsız değişkenindeki bir ifade geçerli bir sayısal değer olarak değerlendirilmiyor. @ Aktarım Türü bağımsız değişkeni için geçerli değerler aşağıdaki gibidir:
* TransferDatabase eylemi için 0, 1 ve 2.
* Elektronik Tablo Aktar eylemi için 0, 1 ve 2.
* TransferText eylemi için 0'dan 6'ya. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2507 | type kurulu bir veritabanı türü değil veya seçtiğiniz işlemi desteklemiyor. @ TransferDatabase yöntemini kullandınız, ancak veritabanı türü bağımsız değişkenindeki bir ifade, içe aktarma, dışa aktarma veya bağlama için geçerli bir veritabanı türü olarak değerlendirilmiyor.
Geçerli veritabanı türleri hakkında bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 4780 @ 1
2508 Elektronik tablo türü bağımsız değişkeni için girdiğiniz değer geçersiz. @ TransferSpreadsheet yöntemini kullandınız ve elektronik tablo türü bağımsız değişkenindeki bir ifade geçerli bir sayısal değer olarak değerlendirilmiyor. @ Geçerli değerler 0, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ve 8. 1'in geçersiz bir değer olduğuna dikkat edin; Lotus .wks biçimli bir dosyaya aktaramazsınız. @ 1 @ 1 @ 4781 @ 1
2509 Aralık bağımsız değişkeni ayarı 255 karakterden uzun olamaz. @@@ 1 @ 1 @ 4781 @ 1
2510 Specification Name bağımsız değişkenine girdiğiniz ifade 64 karakter sınırını aşıyor. @ Bir makroda Metin Aktar eylemini kullandığınızda bağımsız değişken listesi kutusundan mevcut belirtim adlarından birini seçin veya Visual Basic'te Microsoft Office'i izleyen bir ad girin Nesne adlandırma kurallarına erişin. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2511 Eylem veya yöntem bir Specification Name argümanı gerektirir. @ TransferText eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz ve bir Transfer Type bağımsız değişkeni belirlediniz, ancak Specification Name bağımsız değişkenini boş bıraktınız. @ Specification Name argümanında, bağımsız değişkenden var olan bir belirtim adını girin liste kutusu. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2512 Microsoft Office Access, '|' ifadesini ayrıştıramıyor. @ Bu ifadenin göründüğü eylem bağımsız değişkenine veya koşullu ifadeye dönmek için Tamam'ı tıklayın ve ardından sözdizimini düzeltin. @@ 1 @@@ 1
2513 Makro Adı bağımsız değişkeni, Microsoft Office Access nesne adlandırma kurallarına göre 64 karakterden uzun olamaz. @@@ 1 @ 1 @ 11734 @ 1
2514 Eylem veya yöntem bir Kontrol Adı bağımsız değişkeni gerektiriyor. @ GoToControl eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz, ancak denetim adını boş bıraktınız. @ Denetim Adı bağımsız değişkeninde, etkin form veya veri sayfasından bir denetim veya alan adı girin. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2515 Microsoft Office Access '|' makrosunu açamıyor çünkü Microsoft Office Access'in farklı bir sürümü kullanılarak kaydedildi. @ Makroyu Microsoft Office Access'in geçerli sürümünde yeniden oluşturun. @@ 1 @@@ 1
2516 Microsoft Office Access,'|.'@ modülünü bulamıyor OpenModule eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz, ancak Microsoft Office Access, Modül Adı bağımsız değişkeninde belirttiğiniz modülü bulamıyor. @ Modülden geçerli bir modül adı girin. mevcut veritabanı. @ 1 @@@ 1
2517 Microsoft Office Access,'|.'@* yordamını bulamıyor. Visual Basic'te Çalıştır yöntemini kullanmış ancak geçersiz bir yordam adı girmiş veya bir veritabanını açmadan Çalıştır yöntemini kullanmış olabilirsiniz.
* OpenModule eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz, ancak geçersiz bir prosedür adı kullandınız. @@ 1 @@@ 1
2520 Eylem veya yöntem bir Modül veya Prosedür Adı bağımsız değişkeni gerektiriyor. @ OpenModule eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz, ancak Makro penceresindeki Modül Adı veya Prosedür Adı bağımsız değişkenine bir ad girmediniz. @ Geçerli bir bu argümanlardan birinde isim. @ 1 @@@ 1
2521 HTML Tablo Adı bağımsız değişkenini desteklemeyen bir Aktarım Türü belirttiniz. @ HTML'yi İçe Aktar veya HTML Aktarım Türlerini Bağla kullanmıyorsanız HTML Tablo Adı bağımsız değişkenini boş bırakın. @@ 1 @@@ 1
2522 Eylem veya yöntem bir Dosya Adı argümanı gerektiriyor. @ TransferSpreadsheet veya TransferText eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz. @ Dosya Adı argümanına bir dosya adı girin. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2523 Göster bağımsız değişkeni için girdiğiniz değer geçersiz. @ ShowToolbar yöntemini kullandınız. @ Bu bağımsız değişken için geçerli değerler acToolbarYes, acToolbarWhereApprop ve acToolbarNo veya karşılık gelen sayısal değerler 0, 1 ve 2. @ 1 @ 1 @ 12446 @ 1
2524 Microsoft Office Access, RunApp eylemini kullanarak uygulamayı başlatamaz. @ Uygulamanın yolu geçersiz veya uygulamanın bir bileşeni eksik. @ Windows Gezgini veya Dosya Yöneticisi'ndeki yolu kontrol edin. @ 1 @@@ 1
2525 Bir makro kendisini maksimum 20 kez çağırabilir. @ Makronuz, aynı makroyu 20 defadan fazla çağıran bir Makroyu Çalıştır eylemi içerir. @ Makroyu 20 kez çalıştırdıktan sonra durdurmak için bir koşul kullanın veya bir başka makroyu çağırın. RunMacro eylemi @ 1 @@@ 1
2526 SendKeys eylemi, Microsoft Office Access Utility Add-in'in yüklenmesini gerektirir. @ Microsoft Office Access ve Microsoft Office Access Utility Add-in'i yeniden yüklemek için Microsoft Office Access veya Microsoft Office Setup'ı yeniden çalıştırın. @@ 1 @@ 185309 @ 1
2527 Lotus .wks dosya biçimleri Microsoft Office Access'in mevcut sürümünde desteklenmemektedir. @ .Wks dosyanızı .wk1. @@ 1 @@@ 1 gibi daha yeni bir biçime dönüştürün
2528 RunCommand makro eylem bağımsız değişkeni eksik veya RunCommand yöntemi için geçersiz bir komut kimliği girdiniz. @@@ 1 @@@ 1
2529 Araç Çubuğu argümanı 64 karakterden uzun olamaz. @@@ 1 @@@ 1
2530 SelectObject yöntemi, şu anda yazdırılan bir raporda kullanılamaz. @@@ 1 @@@ 1
2531 HTML dosyanız, Microsoft Office Access'in içe aktarabileceği tablo verileri içermiyor. @. @@ 1 @@@ 1
2532 Microsoft Office Access makroyu veya alt prosedürü bulamıyor'|.'@ Belirtilen makro, makro grubu veya alt prosedür mevcut değil. @
Bir bağımsız değişkende makrogrupadı.makroname sözdizimini girdiğinizde, makronun makro grubunun en son kaydedildiği adı belirtmeniz gerektiğini unutmayın.Ayrıca, başvurulan makronun kaydedildiğinden veya başvurulan alt prosedürün 0 bağımsız değişken beklediğinden emin olun. @ 1 @@@ 1
2533 Filtreyi Uygula eylemi, Filtre Adı veya Koşul bağımsız değişkeninin ayarlanmasını gerektirir. @ Filtre Uygula eylemi içeren bir makro çalıştırmayı denediniz, ancak gerekli bağımsız değişkenleri ayarlamadınız. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2534 Eylem veya yöntem bir veri erişim sayfası Ad bağımsız değişkeni gerektirir. @ OpenDataAccessPage eylemini veya yöntemini kullanmayı denediniz, ancak veri erişim sayfası Ad bağımsız değişkenini boş bıraktınız. @ Veri erişim sayfası Ad bağımsız değişkeninde bir veri erişiminin adını girin mevcut veritabanındaki sayfa. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2535 Filtreyi Uygula eylemi, uygulanamayan bir Filtre Adı içeriyor. @ Filtre adı, İstemci Sunucusundaki Filtre Uygula eyleminde geçerli bir bağımsız değişken değil. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2537 '|' Özelliği veritabanı devre dışı modda açıldığında kullanılamaz. @@@ 1 @@@ 1
2538 '|' makro eylemi devre dışı bırakılmış modda çalıştırılamaz. @@@ 1 @@@ 1
2540 '|' Dosyası değiştirmeye çalıştınız, kullanımda olan ve değiştirilemeyen veya silinemeyen bir Microsoft Office Access sistem dosyası. @@@ 1 @@@ 1
2541 Panonun içeriği silindi ve yapıştırılamaz. @ Bazı uygulamalar Panoya büyük nesneler koymaz. Bunun yerine, Panodaki nesneye bir işaretçi koyarlar. Yapıştırma gerçekleşmeden işaretçi kaybolabilir. @@ 1 @@@ 1
2542 Microsoft Office Access'in makroyu bulabilmesi için veritabanı adını komut satırında belirtin. @@@ 1 @@@ 1
2543 Bir veritabanı nesnesini kendisine yapıştıramazsınız. @@@ 1 @@@ 1
2545 CopyObject eylemi, geçerli veritabanından kopyalamak için farklı bir hedef veritabanı veya yeni bir ad belirtmenizi gerektirir. @ Çalıştırdığınız makro bir CopyObject eylemi içerir. @ Makroyu Makro penceresinde açın ve CopyObject eylemini seçin. Uygun bağımsız değişken kutusuna bir hedef veritabanı veya yeni bir ad girin. @ 1 @ 1 @ 3009 @ 1
2546 | İçeren makroyu çalıştırmadan önce Gezinti Bölmesi'nde bir veritabanı nesnesi seçin. eylem. @@@ 2 @ 1 @ 3009 @ 1
2547 Veritabanı '|' silmeye ve değiştirmeye çalıştınız salt okunurdur ve silinemez veya değiştirilemez. @ Yeni veritabanı için farklı bir ad girin. @@ 1 @@@ 1
2548 Microsoft Office Access, bu veritabanı özel modda açık olduğundan Güvenlik Sihirbazını çalıştıramaz. @ Microsoft Office Access'in veritabanını paylaşılan modda açmasını ve Güvenlik Sihirbazını çalıştırmasını ister misiniz? @@ 19 @@@ 2
2549 Microsoft Office Access sıkıştırdıktan sonra | 1'i silemiyor. Sıkıştırılmış veritabanı | 2. @ olarak adlandırılmıştır. Aynı adı kullanarak bir veritabanını sıkıştırırsanız, Microsoft Office Access yeni bir sıkıştırılmış veritabanı oluşturur ve ardından orijinal veritabanını siler.
Ancak bu durumda, orijinal veritabanı salt okunur olduğu için silinmedi. @ Yapabiliyorsanız, salt okunur durumunu kaldırın, orijinal veritabanını silin ve ardından yeni veritabanını orijinal adı kullanarak yeniden adlandırın.
Salt okunur durumunu kaldıramıyorsanız, çalışma grubu yöneticinizi bilgilendirin. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2550 Microsoft Office Access, kodladıktan sonra | 1'i silemiyor. Kodlanmış veritabanı | 2. @ olarak adlandırılmıştır. Aynı adı kullanarak bir veritabanını kodlarsanız, Microsoft Office Access yeni bir kodlanmış veritabanı oluşturur ve ardından orijinal veritabanını siler.
Ancak bu durumda, orijinal veritabanı salt okunur olduğu için silinemez. @ Yapabiliyorsanız, salt okunur durumunu kaldırın, orijinal veritabanını silin ve ardından yeni veritabanını orijinal adı kullanarak yeniden adlandırın.
Salt okunur durumunu kaldıramıyorsanız, çalışma grubu yöneticinizi bilgilendirin. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2551 Microsoft Office Access, kodunu çözdükten sonra | 1'i silemiyor. Kodu çözülen veritabanının adı | 2. @ Aynı adı kullanarak bir veritabanının kodunu çözerseniz, Microsoft Office Access yeni bir kodu çözülmüş veritabanı oluşturur ve ardından orijinal veritabanını siler.
Ancak bu durumda, orijinal veritabanı salt okunur olduğu için silinemez. @ Yapabiliyorsanız, salt okunur durumunu kaldırın, orijinal veritabanını silin ve ardından yeni veritabanını orijinal adı kullanarak yeniden adlandırın.
Salt okunur durumunu kaldıramıyorsanız, çalışma grubu yöneticinizi bilgilendirin. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2552 Kendi oluşturmadığınız veya sahip olmadığınız bir veritabanını kodlayamazsınız. @ Veritabanının sahibini veya çalışma grubu yöneticinizi görün. @@ 1 @@@ 1
2553 Kendi oluşturmadığınız veya sahip olmadığınız bir veritabanının kodunu çözemezsiniz. @ Veritabanının sahibini veya çalışma grubu yöneticinizi görün. @@ 1 @@@ 1
2554 Belirttiğiniz veritabanını bulamıyorsunuz veya hiç bir veritabanı belirtmediniz. @ Komut satırında geçerli bir veritabanı adı belirtin ve gerekirse bir yol ekleyin. @@ 1 @ 1 @ 10283 @ 1
2556 Veritabanı bir parola kullandığı için Microsoft Office Access, Güvenlik Sihirbazını çalıştıramaz. @ Veritabanı Araçları sekmesindeki Veritabanı Araçları grubundaki Veritabanı Parolasını Ayır öğesine tıklayarak veritabanı parolasını kaldırın. @@ 1 @@@ 1
2557 Dönüştürmeye çalıştığınız veritabanı ya içinde oluşturulmuş ya da Microsoft Office Access'in istenen sürümüne zaten dönüştürülmüş. @@@ 1 @@@ 1
2559 Microsoft Office Access, dönüştürme sırasında '| 1' veritabanındaki '| 2' bağlantılı tabloyu yenileyemedi. Bağlantıları, Veritabanı Araçları sekmesindeki Veritabanı Araçları grubundaki Bağlantılı Tablo Yöneticisi komutunu kullanarak manuel olarak yenilemeyi deneyin.
2560 Microsoft Office Access, Veritabanı Özelliklerini yükleyemiyor. @@@ 1 @@@ 3
2561 Microsoft Office Access, Veritabanı Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleyemiyor. @@@ 1 @@@ 1
2562 Microsoft Office Access, Veritabanı Özelliklerini kaydedemiyor. @@@ 1 @@@ 1
2564 '|' Belgesini gizleyemezsiniz açıkken. @ Önce veritabanı nesnesini kapatın ve ardından gizleyin. @@ 1 @@@ 1
2565 '|' Veritabanı nesnesini gösteremezsiniz açıkken. @ Önce veritabanı nesnesini kapatın ve ardından onu gösterin. @@ 1 @@@ 1
2566 Microsoft Office Access, uygulamanın simgesini '|' dosyasına ayarlayamıyor. @ Dosyanın geçerli bir simge (.ico) dosyası olduğundan emin olun. Microsoft Windows kullanıyorsanız, .bmp dosyalarını da kullanabilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
2567 Microsoft Office Access, bu önceki sürüm veritabanını açamıyor veya dönüştüremiyor. @ Veritabanı, Microsoft Office Access'in önceki bir sürümünde oluşturulmuş. Önceki sürümlerde oluşturulmuş veritabanlarını açmak veya dönüştürmek için uygun güvenlik izinlerine sahip değilsiniz. @@ 1 @@@ 1
2568 Microsoft Office Access bu işlemi geri alamaz. @ Aynı ada sahip bir nesne zaten var. Başka bir kullanıcı '|' adında bir nesne oluşturmuş olabilir. bu işlemi aynı ada sahip bir nesne üzerinde gerçekleştirdikten sonra. @@ 1 @@@ 1
2571 Microsoft Office Access'in önceki bir sürümünde oluşturulan nesneleri değiştiremezsiniz. @ Bu veritabanını Microsoft Office Access'in geçerli sürümüne dönüştürmek için, veritabanını kapatın, Microsoft Office Düğmesine tıklayın ve ardından Dönüştür'e tıklayın. @@ 1 @@@ 1
2572 Bu veritabanı beklenmedik bir durumda ve Microsoft Office Access onu açamıyor. @ Bu veritabanı, Veritabanını Dönüştür komutu yerine DAO CompactDatabase yöntemi kullanılarak Microsoft Office Access'in önceki bir sürümünden dönüştürülmüştür (Microsoft Office Düğmesine tıklayın ve ardından Dönüştürmek). DAO CompactDatabase yöntemini kullanarak dönüştürme, veritabanını kısmen dönüştürülmüş bir durumda bıraktı. @ Veritabanının orijinal biçiminde bir kopyasına sahipseniz, Microsoft Office Düğmesine tıklayın ve ardından dönüştürmek için Dönüştür'e tıklayın. Orijinal veritabanı artık mevcut değilse, yeni bir veritabanı oluşturun ve verilerinizi korumak için tablolarınızı ve sorgularınızı içeri aktarın ve tekrar deneyin. Diğer veritabanı nesneleriniz kurtarılamaz. @ 1 @@@ 1
2573 Bu veritabanı, Access'in farklı bir sürümünde oluşturulmuş bir eşlemedir. @ Bu kopyayı yalnızca Design Master ile senkronize ederek dönüştürebilirsiniz. @ Bu replika setinin Design Master'ını dönüştürün ve ardından replikayı Design Master ile senkronize edin. @ 1 @@@ 1
2574 Mevcut bir veritabanıyla aynı ad ve konuma sahip başka bir Microsoft Office Access veritabanı oluşturamazsınız. @ MDE Dosyası Yap komutunu gerçekleştirdiniz, ancak yeni veritabanına eskisiyle aynı uzantıyı vermeye çalıştınız. @ Varsayılanı kabul edin Yeni MDE veritabanınız için .mde uzantısı. @ 1 @@@ 1
2575 Veritabanı eşlemesinden bir Microsoft Office Access MDE veritabanı oluşturamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
2576 Bu veritabanı bir Microsoft Office Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Tasarım Master / Replica'dır. @ Tamam'ı tıklatırsanız, seçtiğiniz veritabanı | 1 olarak yeniden adlandırılır ve sonra | 2'ye dönüştürülür. Bu veritabanının bir kopyasını kullanan herkesin bir sonraki eşitlemeden sonra Microsoft Access 2000'e yükseltmesi gerekecektir. @@ 4 @@@ 2
2577 Veritabanı | zaten açık. @ MDE Dosyası Yap komutunu gerçekleştirmeden önce veritabanını kapatın. @@ 1 @@@ 1
2578 Microsoft Office Access .accde, .mde veya .ade dosyasını oluşturamadı. @@@ 1 @@@ 1
2579 Bu eşlemedeki yerel formlar, raporlar, makrolar ve modüller dönüştürülmeyecektir. @ Bu nesneleri korumak için, lütfen bunları orijinal kopyadan Tasarım Masterına aktardığınızdan emin olun. @@ 1 @@@ 1
2580 Kayıt kaynağı '|' bu formda belirtilen veya rapor mevcut değil. @ Kayıt kaynağının adı yanlış yazılmış, kayıt kaynağı silinmiş veya yeniden adlandırılmış veya kayıt kaynağı farklı bir veritabanında mevcut olabilir. @ Form veya Raporun Tasarım görünümünde, Özellikler düğmesini tıklatarak özellik sayfasını görüntüleyin ve ardından Kayıt Kaynağını ayarlayın varolan bir tablo veya sorgu için özellik. @ 1 @@@ 1
2581 Önizlemeye veya yazdırmaya çalıştığınız raporda grup üstbilgisi veya altbilgisi için bir sıralama alanı veya ifade tanımlamalısınız. @@@ 1 @ 1 @ 8753 @ 1
2582 GroupOn özelliği Interval olarak ayarlandığında GroupInterval özelliğini 0 olarak ayarlayamazsınız. @ Sorting and Grouping Design sekmesine tıklayın ve aşağıdakilerden birini deneyin:
* GroupInterval özellik ayarını 0'dan büyük bir sayıya değiştirin.
* GroupOn özellik ayarını Her Değer olarak değiştirin. @@ 1 @@@ 1
2583 ApplyFilter eylemi veya yöntemi yalnızca bir Open makrosu veya Open olay prosedüründen gerçekleştirilebilir. @ * OnOpen özelliği dışındaki bir rapor özelliğinden ApplyFilter eylemini veya yöntemini içeren bir makroyu veya prosedürü çalıştırmayı denemiş olabilirsiniz.
* Zaten açık olan bir raporda bir makro veya olay yordamı çalıştırmayı denemiş olabilirsiniz. @ Bir raporda Filtreyi Uygula eylemini kullanmak için, Açık özelliğini makronun adına ayarlayın, raporu kapatın ve ardından yeniden açın. @ 1 @ 1 @ 3004 @ 1
2584 Bir sayfa üstbilgisinde veya altbilgisinde toplama işlevlerini kullanamazsınız. @ Önizlemeye çalıştığınız raporun sayfa üstbilgisi veya altbilgisi, ifadesinde bir toplama işlevi olan hesaplanmış bir denetim içerir. @ Bir toplamanın sonucunu göstermek istiyorsanız bir sayfa üstbilgisinde veya altbilgisinde işlev görürseniz, raporun uygun bir bölümünde gizli bir hesaplanan denetim oluşturun. Ardından, sayfa üstbilgisinde veya altbilgisinde ilişkisiz bir metin kutusu oluşturun.
Bir makro çalıştırıyorsanız, ilişkisiz metin kutusu değerini gizli denetimdeki değere ayarlamak için Değeri Ayarla eylemini kullanın. @ 1 @ 1 @ 11839 @ 1
2585 Bu eylem, bir form veya rapor olayı işlenirken gerçekleştirilemez. @ Açık, Yüklemede, Kapalı Durumda, Biçimde, Yeniden Hazırlama, Sayfada veya Baskıda özellik ayarı olarak belirtilen bir makro, özellik için geçersiz bir eylem içeriyor. @ Tıkladığınızda Tamam, Eylem Başarısız iletişim kutusu başarısız olan makronun adını ve argümanlarını görüntüleyecektir. @ 1 @ 1 @ 11909 @ 1
2586 Microsoft Office Access, MoveLayout ve NextRecord özelliklerini False'tan True olarak değiştirdi. @ Raporun bölümlerinden birinin OnFormat özelliği tarafından çalıştırılan makro veya Visual Basic işlevi, hem MoveLayout hem de NextRecord özelliklerini False olarak ayarladı. Her iki özelliğin de False olarak ayarlanması, raporun sürekli yazdırılmasını sağlayabilir. @ Makroyu veya işlevi, bu özellikleri istediğiniz değerlere ayarlayacak şekilde revize edin. @ 1 @ 1 @ 4656 @ 1
2587 Microsoft Office Access, Çıktı işlemini tamamlayamıyor. @ Girdiğiniz Visual Basic kodu bir sözdizimi hatası içeriyor veya Çıktı prosedürleri mevcut değil. @ Kodunuzda sözdizimi hatası olmadığından emin olun. Sözdizimi doğruysa, Microsoft Office Access'i yeniden yüklemek için Kur'u çalıştırın. Güvenlik veya özel ayarlarınızı korumak istiyorsanız, Microsoft Office Access çalışma grubu bilgi dosyasını yedekleyin.
Dosyaları yedekleme hakkında bilgi için, 'dosyaları yedekleme' için Microsoft Windows Yardım dizininde arama yapın. @ 1 @@ 185309 @ 1
2588 Rapor olarak kaydetmek için bir form seçmelisiniz. @@@ 1 @@@ 1
2589 '|' İfadesi geçersiz. @ Toplama işlevlerine yalnızca Kayıt Kaynağının çıktı alanlarında izin verilir. @@ 1 @@@ 1
2590 Var ve VarP toplama işlevleri bir Access projesinde desteklenmez. @@@ 1 @@@ 1
2591 Bir raporun OnOpen olayında yazıcı özelliklerini değiştiremezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
2593 Bu özellik bir MDB veya ACCDB'de mevcut değildir. @@@ 1 @@@ 1
2594 Form kayıt kaynağı bir kayıt kümesi nesnesi olduğunda Forma Göre Filtreleyemezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
2595 DefaultSize özelliği True olarak ayarlandığında Microsoft Office Access bu özelliği ayarlayamaz. @@@ 1 @@@ 1
2596 Yazıcı nesnesi alt formlarda ve alt raporlarda kullanılamaz. @@@ 1 @@@ 1
2597 Rapor belirtilen kayıt kümesine bağlanamıyor çünkü şekil raporda belirtilen sıralama ve gruplama ile eşleşmiyor. @@@ 1 @@@ 1
2599 Bu rapor için rapor görünümü kullanılamaz. @@@ 1 @@@ 1
2600 Yeni parolayı Doğrula kutusuna yeniden yazıp Tamam'a tıklayarak doğrulayın. @@@ 1 @@@ 1
2601 '|.'@|yi okuma izniniz yok Bu nesneyi okumak için bunun için Tasarım Okuma iznine sahip olmanız gerekir. İzinler ve bunları kimin ayarlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2602 '|.'@'i değiştirme izniniz yok Bu nesneyi değiştirmek için, bunun için Tasarımı Değiştir iznine sahip olmanız gerekir. Nesne bir tablo ise, bunun için ayrıca Verileri Sil ve Verileri Güncelle izinlerine sahip olmanız gerekir.
İzinler ve bunları kimin ayarlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2603 '|.'@'yi çalıştırma izniniz yok Bu nesneyi çalıştırmak için bunun için Açma / Çalıştırma iznine sahip olmanız gerekir. İzinler ve bunları kimin ayarlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2604 Bu nesnenin izinlerini görüntüleyemezsiniz. @ Bu nesnenin izinlerini görüntülemek veya değiştirmek için, bunun için Yönetici iznine sahip olmanız gerekir. İzinler ve bunları kimin ayarlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2605 Bu kullanıcı hesabını'|.'@* grubundan kaldıramazsınız. Varsayılan Kullanıcılar grubundan bir kullanıcı hesabını kaldırmayı denemiş olabilirsiniz. Microsoft Office Access, tüm kullanıcıları otomatik olarak varsayılan Kullanıcılar grubuna ekler. Kullanıcılar grubundan bir kullanıcı hesabını kaldırmak için, önce hesabı silmeniz gerekir.
* Tüm kullanıcıları Yöneticiler grubundan çıkarmaya çalışmış olabilirsiniz. Yöneticiler grubunda en az bir kullanıcı olmalıdır. @@ 1 @ 1 @ 10212 @ 1
2606 Nesne türü geçersiz. @@@ 1 @@@ 1
2607 '|.'@'i kesme izniniz yok Bu nesneyi kesmek için bunun için Tasarımı Değiştir iznine sahip olmanız gerekir. Nesne bir tablo ise, bunun için de Verileri Silme iznine sahip olmanız gerekir. İzinler ve bunları kimin ayarlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2608 '|.'@Ticaret kopyalama izniniz yok Bu nesneyi kopyalamak için, bunun için Tasarım Okuma iznine sahip olmanız gerekir. Nesne bir tablo ise, bunun için Veri Okuma iznine de sahip olmanız gerekir. İzinler ve bunları kimin ayarlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2609 '|.'@'i silme izniniz yok Bu nesneyi silmek için, bunun için Tasarımı Değiştir iznine sahip olmanız gerekir. Nesne bir tablo ise, bunun için de Verileri Silme iznine sahip olmanız gerekir. İzinler ve bunları kimin ayarlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2610 En az 4, en fazla 20 karakter ve rakamdan oluşan bir kişisel tanımlayıcı (PID) girmelisiniz. @ Microsoft Office Access, kullanıcıyı veya grubu tanımlamak için kullanıcı veya grup adı ile PID kombinasyonunu kullanır.
Microsoft Office Access'in siz oluşturduktan sonra PID'yi gizlediğini unutmayın, bu nedenle tam kullanıcı veya grup hesap adını ve PID girişlerini not ettiğinizden emin olun. Hesabı yeniden oluşturmanız gerekirse, aynı adı ve PID girişlerini sağlamalısınız. @@ 1 @@@ 1
2611 Microsoft Office Access çalışma grubu dosyasını bulamıyor '|.' Varsayılan çalışma grubu dosyasını kullanmak ister misiniz? @@@ 20 @@@ 1
2612 Hesap adı geçersiz. @ Adlandırma kuralları hakkında bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10213 @ 1
2613 Bir veritabanı nesnesini yeniden adlandırmak için, nesne için Tasarımı Değiştir iznine sahip olmanız gerekir. İzinler ve bunları kimin ayarlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2614 Bu formu başka bir forma ekleme izniniz yok. @ Alt form olarak başka bir forma bir formu eklemek için, eklenen form için Tasarım Okuma iznine sahip olmanız gerekir. İzinler ve bunları kimin ayarlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2615 '|.'@'in sahibini değiştirme izniniz yok Bir veritabanı nesnesinin sahibini değiştirmek için, bunun için Yönetici iznine sahip olmanız gerekir. İzinler ve bunları kimin ayarlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
2616 '|.'@ için izinleri değiştiremezsiniz Bu nesnenin izinlerini değiştirmek için, bunun için Yönetici iznine sahip olmanız gerekir. İzinler ve bunları kimin ayarlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
2617 Bu nesneyi içe aktarmak, dışa aktarmak veya bu nesneye bağlanmak için içeri aktarma, dışa aktarma veya bağlantı izniniz yok, bunun için Tasarım Okuma ve Veri Okuma izinlerine sahip olmanız gerekir. İzinler ve bunları kimin ayarlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2618 Veritabanı parolasını ayarlamak veya kaldırmak için veritabanının özel kullanım için açık olması gerekir. @ Veritabanını özel olarak açmak için, veritabanını kapatın ve ardından Microsoft Office Düğmesine tıklayıp Aç komutunu kullanarak yeniden açın. Aç iletişim kutusunda, Aç düğmesinin yanındaki oka tıklayın ve ardından Özel Olarak Aç'ı seçin. @@ 1 @@@ 1
2619 '|' İçin izinleri değiştiremezsiniz bir eşlemede. @ İzinler, yalnızca eşleme kümesi için Tasarım Yöneticisi'nde değiştirilebilir. @@ 3 @@@ 1
2620 Eski Parola kutusuna girdiğiniz parola yanlış. @ Lütfen bu hesap için doğru parolayı girin. @@ 1 @@@ 1
2621 Bu şifre geçerli değil. @ Noktalı virgül kullanmış olabilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
2622 '|' Kaydedemezsiniz çünkü salt okunurdur. @ Kaydetmek için Tasarım Görünümü'ne geçin, Microsoft Office Düğmesi'ne tıklayın, Farklı Kaydet'e gidin ve yeni bir ad girin. @@ 3 @@@ 1
2624 Çalışma grubu veritabanı değiştirilirken bir hata oluştu. @@@ 1 @@@ 1
2625 Çalışma Grubu Yöneticisi çalışma grubu bilgi dosyasını oluşturamadı. Geçerli bir yol ve dosya adı belirlediğinizden, dosyayı oluşturmak için yeterli izinlere sahip olduğunuzdan ve hedef sürücüde yeterli disk alanınız olduğundan emin olun. (|) @@@ 1 @@@ 1
2626 Ayrılmış hata (|); bu hata için mesaj yok. @@@ 1 @@@ 1
2627 Yeterli disk alanı yok. @@@ 1 @@@ 1
2628 Parametrelerinizden biri geçersiz. @@@ 1 @@@ 1
2629 Çalışma grubu dosyası açılamadı. Bu bir dizindir. @@@ 1 @@@ 1
2630 Belirtilen yol geçersiz. @@@ 1 @@@ 1
2631 Belirtilen yol çok uzun. @@@ 1 @@@ 1
2632 Çalışma Grubunu Değiştir, Adınız, PIN kodunuz ve yeni Çalışma Grubu Bilgi Dosyasına giden bir yol olmadan devam edemez.
2633 Microsoft Office Access, oturum açma hesabının parolasını değiştiremiyor '|' çünkü mevcut bağlantı Microsoft Windows NT tümleşik güvenliğini kullanıyor. @@@ 1 @@@ 1
2634 Yeni parola doğrulama parolası değeriyle eşleşmiyor. @@@ 1 @@@ 1
2635 Microsoft Office Access, parolayı değiştiremiyor çünkü eski parola, şu anda oturum açmış olan kullanıcının parolasıyla eşleşmiyor.
2636 Çalışma grubu dosyası zaten var.
2637 S yapılamıyortart SQL Server hizmet. Res içintart SQL Server hizmet, çift tıklayın SQL Server Sistem tepsisindeki Sistem Yöneticisi simgesi ve S'ye tıklayıntart / Devam et. @ Servis started, Microsoft Office Access'te Microsoft Office Düğmesine tıklayın, Sunucu Görevleri'ne gidin, Bağlantı'ya tıklayın ve ardından Tamam'a tıklayın. @@ 19 @@@ 2
2638 S yapılamıyortart SQL Server hizmet. Res içintart SQL Server hizmet, çift tıklayın SQL Server Sistem tepsisindeki Sistem Yöneticisi simgesi ve S'ye tıklayıntart / Devam et. Servis başarısız olursatart, Hizmetler konsoluna gidin ve MSSQLServer hizmeti Oturum Açma bilgilerinin doğru olduğunu doğrulayın. @ Hizmet s olduğundatarted, Microsoft Office Access'te Microsoft Office Düğmesine tıklayın, Sunucu Görevleri'ne gidin, Bağlantı'ya tıklayın ve ardından Tamam'a tıklayın. @@ 19 @@@ 2
2639 Microsoft Office Access açılamıyor | güvenlik kısıtlamaları nedeniyle. @ Güvenlik ayarları dijital olarak imzalanmadığı için dosyaya erişimi kısıtlıyor. @@ 2 @ 1 @ 553714138 @ 2
2646 Microsoft Office Access bu ilişkiyi oluşturamaz ve bilgi tutarlılığını uygulayamaz. @ Tablodaki veriler '|' bilgi tutarlılığı kurallarını ihlal ediyor.
Örneğin, ilgili tabloda bir çalışana ilişkin kayıtlar olabilir, ancak birincil tablodaki çalışan için kayıt olmayabilir. @ Tüm ilgili kayıtlar için birincil tablodaki kayıtlar olacak şekilde verileri düzenleyin.
Bilgi tutarlılığı kurallarına uymadan ilişki oluşturmak istiyorsanız, Bilgi Tutarlılığını Zorla onay kutusunu temizleyin. @ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2649 Microsoft Office Access, bu ilişki için bilgi tutarlılığını uygulayamaz. @ Sürüklediğiniz alanların birincil anahtar alanları olduğundan veya benzersiz şekilde dizinlendiğinden ve benzersiz dizinin veya birincil anahtarın doğru ayarlandığından emin olun.
Bilgi tutarlılığı kurallarına uymadan ilişki oluşturmak istiyorsanız, Bilgi Tutarlılığını Zorla onay kutusunu temizleyin. @@ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2650 Microsoft Office Access bu ilişkiyi oluşturamaz ve bilgi tutarlılığını uygulayamaz. @ * Seçtiğiniz alanlar farklı veri türlerine sahip olabilir.
* Alanlar Sayı veri türüne sahip olabilir ancak aynı FieldSize özellik ayarına sahip olmayabilir. @ Aşağıdakilerden birini deneyin:
* Aynı veri türüne sahip alanları seçin.
* Tabloları Tasarım görünümünde açın ve veri türlerini ve alan boyutlarını alanların eşleşeceği şekilde değiştirin.
Bilgi tutarlılığı kurallarına uymadan ilişki oluşturmak istiyorsanız, Bilgi Tutarlılığını Zorla onay kutusunu temizleyin. @ 2 @ 1 @ 9086 @ 1
2651 Not, OLE Nesnesi, Evet / Hayır veya Köprü veri türü ile alanlar arasında bir ilişki oluşturamazsınız. @ Bir ilişki için bilgi tutarlılığını zorunlu kılmaya çalıştınız, ancak seçtiğiniz alanlardan biri veya daha fazlası Memo, OLE'ye sahip Nesne, Evet / Hayır veya Köprü veri türü. @ Kılavuzda bu veri türlerine sahip olmayan alanları seçin veya Tasarım görünümünde tabloları açın ve veri türlerini değiştirin. @ 1 @@@ 1
2652 Bağlı bir veritabanından miras alınan bir ilişkiyi silemezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
2680 Form veya rapor, Microsoft Office Access'in aynı anda görüntüleyebileceğinden daha fazla OLE nesnesi içerir. @ Bağlı veya ilişkisiz nesne çerçevelerinin bazılarını silin. @@ 1 @@@ 1
2683 Bu kontrolde nesne yok. @@@ 1 @@@ 1
2684 OLE nesnesi boş. @ Alttaki tablodaki alan bir OLE nesnesi içermiyorsa, bağlı bir nesne çerçevesini düzenleyemezsiniz. @ Alana sağ tıklayın, Nesne Ekle'ye tıklayın ve bulmak için iletişim kutusunu kullanın ve nesneyi alana ekleyin. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2685 Nesnenin bir OLE nesnesi veri türü yok. @ Düzenlemeye çalıştığınız nesneyi içeren bağlı nesne çerçevesi, OLE nesnesi veri türüne sahip bir alana bağlı değildir. @ Bir OLE nesnesini görüntülemek istiyorsanız, OLE nesnesi veri türüne sahip bir alana bağlı nesne çerçevesi için ControlSource özelliği. Veya verileri görüntülemek için metin kutusu gibi farklı bir denetim kullanın. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2686 Microsoft Office Access, | nesne. @ Microsoft Office Access OLE nesnesini kaydederken bilgisayarınızda disk alanı kalmadı.
Disk alanını boşaltma hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'disk alanı boşaltma' arayın. @@ 1 @@@ 1
2690 | Öğesini görüntülemek için gerekli bir sistem kaynağı nesne kullanılamıyor. @ Bilgisayarınızda bellek yetersiz olabilir. @ Gereksiz programları kapatın ve işlemi yeniden deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @ 1 @@@ 1
2691 Microsoft Office Access, OLE sunucusuyla iletişim kuramıyor. @ OLE sunucusu kayıtlı olmayabilir. @ OLE sunucusunu kaydetmek için yeniden yükleyin. @ 1 @@@ 1
2694 Pano kullanılamıyor. @ Pano başka bir uygulama tarafından kullanılıyor olabilir veya bilgisayarınızda bellek yetersiz olabilir. @ Bilgisayarınızın belleği yetersizse, gereksiz programları kapatın ve ardından işlemi tekrar deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @ 1 @@@ 1
2695 Microsoft Office Access, dönüştürülen | nesne. @ Bağlı nesne çerçevesindeki nesneyi silin ve ardından yeniden oluşturun. @@ 1 @@@ 1
2696 Microsoft Office Access, OLE nesnesini okuyamıyor. @ Bağlı nesne çerçevesindeki nesneyi silin ve yeniden oluşturun. @@ 1 @@@ 1
2697 | Yüklenirken bir sorun oluştu nesne. @ Oluşturmaya veya düzenlemeye çalıştığınız nesne geçerli bir OLE nesnesi değil. @ Nesneyi yeniden oluşturun ve ardından yeniden gömün veya bağlayın. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2698 | Oluşturmaya veya düzenlemeye çalıştığınız nesne kaydedilemeyecek kadar büyük. @ * Veritabanınız nesne için yeterli alan içermiyor olabilir.
* Bilgisayarınızda disk alanı kalmamış olabilir.
Disk alanını boşaltma hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'disk alanı boşaltma' arayın. @@ 1 @@@ 1
2699 OLE sunucusuyla bağlantı lostveya OLE sunucusu siz onu kullanırken bir hatayla karşılaştı. @ Restart OLE sunucusunda ve ardından işlemi yeniden deneyin. @@ 1 @@@ 1
2700 Microsoft Office Access bir OLE sunucusu veya dinamik bağlantı kitaplığı bulamıyorrary (DLL) OLE işlemi için gereklidir. @ OLE sunucusu veya DLL kaydedilmemiş olabilir. @ OLE sunucusunu veya DLL'yi kaydetmek için yeniden yükleyin. @ 1 @@@ 1
2701 Oluşturmaya çalıştığınız OLE nesnesinin OLE sunucusu zaten açık. @ OLE sunucusu penceresine geçin ve kapatın. Ardından OLE nesnesini yeniden oluşturmayı veya düzenlemeyi deneyin. @@ 1 @@@ 1
2702 | nesne kayıtlı değil. @ Nesne kurulu olmayan bir uygulamayı çağırıyor olabilir. @ Uygulamayı kaydetmek için yeniden yükleyin. @ 1 @@@ 1
2703 Microsoft Office Access | nesne çünkü iletişim kesildi. @ OLE sunucu uygulaması bir ağ sunucusunda bulunuyorsa, bilgisayarınızın ona bağlı olduğundan emin olun. @@ 1 @@@ 1
2704 | Düzenlemeye çalıştığınız nesne herhangi bir görüntülenebilir bilgiye sahip değil. @@@ 2 @ 1 @ 9360 @ 1
2707 Microsoft Office Access, OLE nesnesini içeren dosyayı açamıyor. @ * OLE nesnesi için dosya içinde geçersiz bir dosya adı veya geçersiz bir veri birimi (bir çalışma sayfasındaki hücre aralığı gibi) belirtmiş olabilirsiniz.
* Belirttiğiniz dosya başka bir kullanıcı tarafından kilitlendiği veya onu kullanma izniniz olmadığı için kullanılamayabilir. @ Aşağıdakilerden birini deneyin:
* Dosyanın mevcut olduğundan ve doğru dosya adını kullandığınızdan emin olun.
* Bir OLE nesnesinin verilerini belirtirken kullanılacak sözdizimi hakkında bilgi için OLE sunucusunun belgelerine bakın. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2711 Çalıştırdığınız Visual Basic yordamının GetObject işlevindeki dosya adı bağımsız değişkeni geçersiz. @ * Dosya adını girmemiş veya yanlış yazmış olabilirsiniz.
* Veri birimi (bir çalışma sayfasındaki hücre aralığı gibi) geçerli olmayabilir. @ Aşağıdakilerden birini deneyin:
* Dosyanın bilgisayarınızda kurulu olduğundan ve doğru dosya adını kullandığınızdan emin olun.
* Bir OLE nesnesinin verilerini belirtirken kullanılacak sözdizimi hakkında bilgi için OLE sunucusunun belgelerine bakın. @ 1 @ 3 @ 1010959 @ 1
2713 Microsoft Office Access | nesne. @ * OLE nesnesi için dosya içinde geçersiz bir dosya adı veya geçersiz bir veri birimi (bir çalışma sayfasındaki hücre aralığı gibi) belirtmiş olabilirsiniz.
* Belirttiğiniz dosya başka bir kullanıcı tarafından kilitlendiği veya onu kullanma izniniz olmadığı için kullanılamayabilir. @ Aşağıdakilerden birini deneyin:
* Dosyanın bilgisayarınızda kurulu olduğundan ve doğru dosya adını kullandığınızdan emin olun.
* Bir OLE nesnesinin verilerini belirtirken kullanılacak sözdizimi hakkında bilgi için OLE sunucusunun belgelerine bakın. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2714 | nesne, oynat veya düzenle gibi bir OLE nesnesinde gerçekleştirilebilen fiilleri desteklemiyor. @ OLE nesnesinin desteklediği fiiller hakkında bilgi için OLE sunucusunun belgelerine bakın veya fiilleri bulmak için ObjectVerbs özelliğini veya ObjectVerbsCount özelliğini kullanın bir OLE nesnesi tarafından desteklenir. @@ 1 @ 1 @ 6970 @ 1
2715 Eylem veya | için Fiil özelliği için dizin | nesne geçersiz. @ Girdiğiniz ayar negatif bir sayı olabilir veya çok büyük olabilir. @@ 1 @ 1 @ 6967 @ 1
2717 | nesnenin görüntülenebilecek hiçbir bilgisi yok. @ Bir OLE nesnesi içeren bağlı veya ilişkisiz nesne çerçevesi üzerinde bir işlem gerçekleştirmeyi denediniz, ancak OLE nesnesi boş. @ Çerçeveye sağ tıklayın, Nesne Ekle'ye tıklayın ve ardından Boş olmayan bir dosyadan bir nesneyi bulmak ve eklemek veya ona bağlanmak için iletişim kutusu. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2719 | 'E erişirken bir sorun oluştu. nesne. @ * OLE sunucusu bir ağ sunucusunda olduğu için kullanılamayabilir ve sizost bağlantı. Bağlantıyı yeniden kurmayı deneyin.
* OLE nesnesi bağlantılı bir dosyada saklanabilir, ancak dosya mevcut değildir. OLE sunucusunu Microsoft Office Access dışında etkinleştirin ve ardından hala var olduğunu ve erişilebildiğini doğrulamak için OLE nesnesini içeren dosyayı açın. @@ 1 @@@ 1
2723 | nesne denenen işlemi desteklemiyor. @ OLE nesnesi bir resme değiştirildi veya nesneye olan bağlantı kesildi. @ İşlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, OLE nesnesini silin ve ardından onu yeniden gömün veya bağlayın. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2724 Bir veya daha fazla dinamik bağlantı kitaplığırarOLE nesnelerini kullanmak için gerekli olanlar yanlış bir sürüm. @ Microsoft Office Access'i yeniden yüklemek için Kur'u çalıştırın. Güvenlik veya özel ayarlarınızı korumak istiyorsanız, Microsoft Office Access çalışma grubu bilgi dosyasını yedekleyin.
Dosyaları yedekleme hakkında bilgi için, 'dosyaları yedekleme' için Microsoft Windows Yardım dizininde arama yapın. @@ 1 @@ 185309 @ 1
2725 OLE sunucusu kayıtlı değil. @ OLE sunucusunu kaydetmek için yeniden yükleyin. @@ 1 @@@ 1
2726 Microsoft Office Access, OLE sunucusunun kayıtlı olduğu Windows Kayıt Defterini okuyamadığından OLE işlemini gerçekleştiremiyor. @ OLE sunucusunu yeniden yükleyin ve ardından işlemi yeniden deneyin. Sorunlar devam ederse, Microsoft Windows'u ve diğer uygulamaları bilgisayarınıza yeniden yükleyin.
Microsoft Office Access'i yeniden yüklerseniz, tüm özel ayarları korumak için önce Microsoft Office Access çalışma grubu bilgi dosyanızı yedeklemek isteyebilirsiniz. Dosyaları yedekleme hakkında bilgi için, "dosyaları yedekleme" için Microsoft Windows Yardım dizininde arama yapın.
Windows Kayıt Defteri hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'kayıt' için arama yapın. @@ 1 @@@ 1
2727 Microsoft Office Access, OLE sunucusunun kayıtlı olduğu Windows Kayıt Defterine yazamadığı için OLE işlemini gerçekleştiremiyor. @ OLE sunucusunu yeniden yükleyin ve ardından işlemi yeniden deneyin. Sorunlar devam ederse, Microsoft Windows'u ve diğer uygulamaları bilgisayarınıza yeniden yükleyin.
Microsoft Office Access'i yeniden yüklerseniz, tüm özel ayarları korumak için önce Microsoft Office Access çalışma grubu bilgi dosyanızı yedeklemek isteyebilirsiniz. Dosyaları yedekleme hakkında bilgi için, "dosyaları yedekleme" için Microsoft Windows Yardım dizininde arama yapın.
Windows Kayıt Defteri hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'kayıt' için arama yapın. @@ 1 @@@ 1
2729 Düzenlemeye çalıştığınız OLE nesnesi meşgul. @ Daha sonra tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
2730 OLE sunucusuyla iletişimde bir sorun vardı. @ Daha sonra tekrar deneyin. Nesneye hala erişemiyorsanız, aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
* Sistem belleğini boşaltın. Belleğin boşaltılması hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın.
* Kayıtlı olduğundan emin olmak için OLE sunucusunu yeniden yükleyin.
* Bir OLE nesnesinin verilerini belirtirken kullanılacak sözdizimi hakkında bilgi için OLE sunucusunun belgelerine bakın. @@ 1 @@@ 1
2731 OLE sunucusuna erişirken bir hata oluştu. @ OLE sunucusu kayıtlı olmayabilir. @ OLE sunucusunu kaydetmek için yeniden yükleyin. @ 1 @@@ 1
2732 Microsoft Office Access | nesne. @ Microsoft Office Access ile OLE sunucusu arasındaki iletişim kesildi. @ Bilgisayarınızın OLE sunucusunun bulunduğu ağ sunucusuna bağlı olduğundan emin olun. @ 1 @@@ 1
2733 Düzenlemeye çalıştığınız OLE nesnesine erişilemiyor. @ Nesneyi değiştirme izniniz yok veya başka bir kullanıcı nesneyi açıp kilitledi. @@ 1 @@@ 1
2734 Kaydedemezsiniz | nesne şimdi. @ OLE sunucusu bir işlem yürütüyor veya başka bir kullanıcı nesneyi açıp kilitledi. @ Nesneyi daha sonra yeniden kaydetmeyi deneyin. @ 1 @@@ 1
2735 Bu disk yazma korumalı. Kaydedemezsiniz | buna itiraz edin. @@@ 1 @@@ 1
2737 Microsoft Office Access, OLE / DDE Bağlantıları komutunu kullanarak güncelleştirmeye çalıştığınız bağlantılı OLE nesnesini içeren dosyayı bulamıyor. @ Dosya adını yanlış yazmış olabilirsiniz veya dosya silinmiş veya yeniden adlandırılmış olabilir. @ Dosya varsa farklı bir konuma taşınmışsa, kaynağı değiştirmek için OLE / DDE Bağlantıları komutunu kullanın. Veya nesneyi silin ve yeni bir bağlantılı nesne oluşturun. @ 1 @@@ 1
2738 İşlemi tamamlamak için yeterli hafıza yok. @ Gereksiz programları kapatın ve işlemi tekrar deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @@ 1 @@@ 1
2739 Bir OLE nesnesiyle işlem sırasında bir hata oluştu. @ Nesne kullanımda. @@ 1 @@@ 1
2741 Microsoft Office Access, | 'de yaptığınız değişiklikleri kaydederken bilgisayarınızda disk alanı kalmadı. nesne. @ Disk alanını boşaltma hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'disk alanı, boşaltma' arayın. @@ 1 @@@ 1
2742 Microsoft Office Access daha fazla dosya oluşturamadı. @ Bilgisayarınızda bellek veya disk alanı yetersiz olabilir. @ Gereksiz programları kapatın ve işlemi yeniden deneyin.
Bellek veya disk alanını boşaltma hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' veya 'disk alanı boşaltma' arayın. @ 1 @@@ 1
2743 | nesne, bilgisayarınızdaki OLE sürümüyle uyumlu olmayan bir biçimde saklanır. @@@ 1 @@@ 1
2744 Microsoft Office Access, OLE sunucusunu bulamıyor. @ SourceDoc özelliğinin ayarı geçersiz olabilir veya dosya silinmiş, yeniden adlandırılmış veya taşınmış olabilir. @@ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2745 Share.exe veya Vshare.386 bilgisayarınızda eksik; OLE desteğinin bu dosyaların düzgün çalışması gerekir. @ Microsoft Office Access, Paylaşım programı ve Vshare.386'yı yeniden yüklemek için Microsoft Office Access veya Microsoft Office Kurulumunu yeniden çalıştırın. @ Güvenlik veya özel ayarlarınızı korumak istiyorsanız, Microsoft Office Çalışma grubu bilgi dosyasına erişin. Ardından dosyayı orijinal konumuna geri yükleyin. Dosyaları yedekleme hakkında bilgi için, 'dosyaları yedekleme' için Microsoft Windows Yardım dizininde arama yapın. @ 1 @@ 185309 @ 3
2746 Formunuz çok fazla OLE nesnesi içerdiğinden Tasarım görünümüne geçemezsiniz. @ Diğer uygulamaları kapatın, formu kapatın ve ardından formu Tasarım görünümünde yeniden açın. Ardından, OLE nesnelerinden bazılarını silin veya farklı bir forma taşıyın. @@ 1 @@@ 1
2747 OLE sunucusu | nesne. @ OLE nesnesini içeren dosyada bir sorun var veya yeterli bellek yok. @ OLE sunucusunu Microsoft Office Access dışında açın ve ardından OLE nesne dosyasını açın.
Bunu yapabiliyorsanız, bilgisayarınızın belleği yetersiz olabilir. Diğer programları kapatın ve ardından işlemi tekrar deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @ 1 @@@ 1
2748 Otomasyon nesnesi işlemi | nesne. @ Bir Otomasyon nesnesi için hangi işlemlerin kullanılabilir olduğu hakkında bilgi için bileşenin belgelerine bakın. @@ 1 @@@ 1
2749 | Üzerinde Otomasyon nesnesi işlemini tamamlamak için yeterli bellek yok @ Gereksiz programları kapatın ve işlemi tekrar deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @@ 1 @@@ 1
2750 Operasyon | nesne başarısız oldu. @ OLE sunucusu kayıtlı olmayabilir. @ OLE sunucusunu kaydetmek için yeniden yükleyin. @ 1 @@@ 1
2751 Çıkış veya Güncelleme işlemi başarısız oldu. @ Microsoft Office Access, bir form veya rapordaki OLE nesnesinde yaptığınız değişiklikleri kaydederken ESC tuşuna (veya OLE sunucusunda bir işlemi durdurmak için kullanılan başka bir tuşa) bastınız. çıkın veya tekrar güncelleyin. @ 1 @@@ 1
2753 Microsoft Office Access, OLE sunucusu veya ActiveX Kontrolü ile iletişim kurarken bir sorun oluştu. @ OLE sunucusunu kapatın ve yenidentart Microsoft Office Access'in dışında. Ardından, orijinal işlemi Microsoft Office Access'te yeniden deneyin. @@ 1 @@@ 1
2754 Microsoft Office Access, OLE sunucusuyla iletişim kurarken bir sorun oluştu. @ Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
* OLE sunucu uygulamasının bulunduğu ağ sunucusuna bağlı olduğunuzdan emin olun.
* OLE sunucusunu kapatın ve yeniden başlatıntart Microsoft Office Access'in dışında. Ardından, orijinal işlemi Microsoft Office Access içinden yeniden deneyin.
* Kayıtlı olduğundan emin olmak için OLE sunucusunu yeniden yükleyin. @@ 1 @@@ 1
2755 Nesnenin bir özelliğine veya yöntemine başvururken bir sorun vardı. @ Bir nesne özelliğine veya yöntemine başvuran bir Visual Basic yordamı çalıştırmayı denediniz. @ Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
* Bileşenin düzgün şekilde kaydedildiğinden emin olun.
* Bilgisayarınızın, bileşenin bulunduğu ağ sunucusuna bağlı olduğundan emin olun.
* Bileşeni kapatın ve yenidentart Microsoft Office Access'in dışında. Ardından prosedürü Microsoft Office Access'te çalıştırmayı tekrar deneyin. @ 1 @@@ 1
2756 Microsoft Office Access, OLE nesnesine erişmeye çalıştığında bir sorun oluştu. @ OLE nesnesini görüntüleyen Microsoft Office Access formunu veya raporu kapatın ve OLE sunucusunu kapatın. Ardından, OLE nesnesini görüntüleyip görüntüleyemeyeceğini görmek için formu veya raporu yeniden açın. @@ 1 @@@ 1
2757 OLE nesnesinin bir özelliğine veya yöntemine erişirken sorun oluştu. @ Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
* Yeniden yükleyerek OLE sunucusunun doğru şekilde kaydedildiğini doğrulayın.
* Bilgisayarınızın OLE sunucu uygulamasının bulunduğu sunucuya bağlı olduğundan emin olun.
* OLE sunucusunu kapatın ve yeniden başlatıntart Microsoft Office Access'in dışında. Ardından, orijinal işlemi Microsoft Office Access içinden tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
2759 Bir nesnede çağırmaya çalıştığınız yöntem başarısız oldu. @ * Bir nesnenin özelliği veya yöntemi için çok fazla veya çok az argüman belirtmiş olabilirsiniz. Otomasyon işlemleri için sağladığı özellikler ve yöntemler hakkında bilgi için bileşenin belgelerine bakın.
* Prosedürü çalıştırmak için yeterli bellek olmayabilir. Gereksiz programları kapatın ve prosedürü yeniden çalıştırmayı deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @@ 1 @@@ 1
2760 Nesneye başvurulurken bir hata oluştu. @ Bir nesnenin bir özelliğine veya yöntemine uygunsuz şekilde başvuran bir Visual Basic yordamı çalıştırmayı denediniz. @@ 1 @@@ 1
2761 Bir nesnenin bir özelliğine veya yöntemine başvururken bir sorun oluştu. @ Otomasyon işlemleri için sağladığı özellikler ve yöntemler hakkında bilgi için bileşenin belgelerine bakın. @@ 1 @@@ 1
2762 | bir nesnenin bir özelliğine başvururken bir hata döndürdü. @ Otomasyon işlemleri için sağladığı özellikler ve yöntemler hakkında bilgi için bileşenin belgelerine bakın. @@ 1 @@@ 1
2763 | 1 hatayı döndürdü: | 2. @ Otomasyon işlemleri için sağladığı özellikler ve yöntemler hakkında bilgi için bileşenin belgelerine bakın. @@ 1 @@@ 1
2764 Nesnenin özelliği veya yöntemi ayarlanamıyor. @ Bir nesne için bir özellik ayarlamak veya bir yöntem uygulamak için bir Visual Basic prosedürü çalıştırmayı denediniz. Ancak, özellik veya yöntem adlandırılmış bağımsız değişkenleri desteklemez. @ Otomasyon işlemleri için kullanılabilir kıldığı özellikler ve yöntemler hakkında bilgi için bileşenin belgelerine bakın. @ 1 @@@ 1
2765 Visual Basic, girdiğiniz bağımsız değişkenlerden birinin veri türünü dönüştüremiyor. @ Bir yöntemi yürüten veya bir nesnenin özelliğini ayarlayan bir Visual Basic yordamı çalıştırmayı denediniz. @ Özellikler ve yöntemler hakkında bilgi için bileşenin belgelerine bakın Otomasyon işlemleri için kullanılabilir hale getirir. @ 1 @@@ 1
2766 Nesne Otomasyon nesnesini içermiyor'|.'@ Bir nesne için bir özellik veya yöntem ayarlamak için bir Visual Basic yordamı çalıştırmayı denediniz. Ancak bileşen, özelliği veya yöntemi Otomasyon işlemleri için kullanılabilir hale getirmez. @ Otomasyon işlemleri için sunduğu özellikler ve yöntemler hakkında bilgi için bileşenin belgelerine bakın. @ 1 @@@ 1
2767 Nesne Amerikan İngilizcesini desteklemiyor; farklı bir dil kullanılarak geliştirilmiştir. @ Kullanmakta olduğunuz dili destekleyen Visual Basic'te geliştirilen nesnenin bir sürümünü kullanın. @@ 1 @@@ 1
2768 Dizideki bir öğeye başvurmak için kullandığınız sayı, dizinin sınırlarının dışındadır. @ Örneğin, dizi 0'dan 10'a kadardır ve -1 veya 11 girdiniz. @ Hakkında bilgi için bileşenin belgelerine bakın. Otomasyon işlemleri için sunduğu özellikler ve yöntemler. @ 1 @@@ 1
2769 Otomasyon nesnesinin bir özelliği, Visual Basic tarafından desteklenmeyen bir veri türü gerektirir veya döndürür. @ Bir Otomasyon nesnesinin özelliğine başvuran bir Visual Basic yordamı çalıştırmayı denediniz. Ancak, özelliğin değeri Visual Basic tarafından desteklenmez. @ Otomasyon işlemleri için kullanılabilir kıldığı özellikler ve yöntemler hakkında bilgi için bileşenin belgelerine bakın. @ 1 @@@ 1
2770 Visual Basic yordamında OLE nesnesi olarak başvurduğunuz nesne bir OLE nesnesi değil. @@@ 1 @@@ 1
2771 Düzenlemeye çalıştığınız bağlı veya ilişkisiz nesne çerçevesi bir OLE nesnesi içermiyor. @ Çerçeveye sağ tıklayın, Nesne Ekle'ye tıklayın ve ardından olmayan bir dosyadan bir nesneyi bulup eklemek veya ona bağlanmak için iletişim kutusunu kullanın. boş. @@ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2774 Bileşen Otomasyonu desteklemiyor. @ Bir Otomasyon nesnesine başvuran bir Visual Basic yordamı çalıştırmayı denediniz. @ Otomasyonu destekleyip desteklemediğine ilişkin bilgi için bileşenin belgelerine bakın. @ 1 @@@ 1
2775 Visual Basic yordamında çok fazla bağımsız değişken belirttiniz veya yordamı çalıştırmak için yeterli bellek yok. @ Daha az bağımsız değişken belirtin veya gereksiz programları kapatın ve ardından yordamı yeniden çalıştırmayı deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @@ 1 @@@ 1
2777 Çalıştırmaya çalıştığınız Visual Basic yordamının CreateObject işlevindeki sınıf bağımsız değişkeni geçersiz. @ Aşağıdakilerden birini deneyin:
* Dosyanın bilgisayarınızda kurulu olduğundan ve doğru dosya adını kullandığınızdan emin olun.
* Bir OLE nesnesinin verilerini belirtirken kullanılacak sözdizimi hakkında bilgi için OLE sunucusunun belgelerine bakın. @@ 1 @ 3 @ 1010851 @ 1
2778 Microsoft Office Access bir OLE bağlantısı oluşturmaya çalıştı, ancak bu nesne için kaynak belge yoktu. @@@ 1 @@@ 1
2782 Nesne için bir özellik veya yöntem belirtmelisiniz. @ Nesne için bir özelliği veya yöntemi referans alan ve ayarlayan bir Visual Basic prosedürü çalıştırmayı denediniz. @ Nesne için bir özellik veya yöntem girin. @ 1 @ 1 @ 6968 @ 1
2783 Action özelliği için geçersiz bir ayar girdiniz. @ Action özelliği için Microsoft Office Access iç sabitlerinden birini kullanın.
Action özelliğiyle kullanabileceğiniz geçerli ayarların bir listesi için Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 6967 @ 1
2784 Bağlantılı bir OLE nesnesi için SourceDoc özellik ayarı için girdiğiniz yol çok uzun. @ Dosyayı daha kısa bir yola sahip bir konuma taşıyın. @@ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2785 OLE sunucusu nesneyi açamadı. @ * OLE sunucusu yüklenmemiş olabilir.
* Bir özellik sayfasında, makroda veya bir Visual Basic yordamında SourceDoc veya SourceItem özelliği için geçersiz bir ayar belirtmiş olabilirsiniz. @ Bu özelliklerden herhangi birinin geçerli ayarlarını görmek için, özellik konusuyla ilgili Yardım dizininde arama yapın. @ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2786 OLE sunucusu bağlanmayı desteklemiyor. @ Action özelliğini kullanarak bir Visual Basic yordamı çalıştırmayı denediniz. Ancak, bir bağlantı kurmak için yetersiz bilgi verdiniz. @@ 1 @@@ 1
2788 | nesne bağlantılı bir nesne değil. @ Visual Basic'te ayarlamaya çalıştığınız özellik yalnızca bağlantılı nesneler için geçerlidir. @@ 1 @@@ 1
2790 Bağlı veya ilişkisiz nesne çerçevesi için OLETypeAllowed özelliği Bağlı olarak ayarlanmışsa, bir OLE nesnesini bağlı veya ilişkisiz bir nesne çerçevesine gömemezsiniz. @ Bağlı bir nesne ekleyin veya OLETypeAllowed özelliğini Gömülü veya Her ikisi olarak ayarlayın ve ardından gömün nesne. @@ 1 @ 1 @ 6439 @ 1
2791 Microsoft Office Access, OLE nesnesini veya bağlı veya bağlantısız nesne çerçevesini bağlayamaz. @ Bağlı veya ilişkisiz nesne çerçevesi için OLETypeAllowed özelliği, Gömülü olarak ayarlanır. @ Nesneyi katıştırın veya OLETypeAllowed özelliğini Bağlantılı veya Her İkisi olarak ayarlayın ve daha sonra nesneyi bağlayın. @ 1 @ 1 @ 6439 @ 1
2792 Kilitli bir OLE nesnesini kaydedemezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
2793 Microsoft Office Access, çalıştırmaya çalıştığınız Visual Basic yordamının Action özelliğinde belirtilen işlemi gerçekleştiremiyor. @ Nesne çerçevesi kilitli veya devre dışı bırakılmış olabilir. @ Locked özelliğini Hayır ve Enabled özelliğini Evet olarak ayarlayın. @ 1 @@@ 1
2794 Eklemeye çalıştığınız ActiveX denetimi kayıtlı değil. @ Bir ActiveX denetimini kaydetme hakkında bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 12639 @ 1
2797 Bu OLE nesnesi, OLE'nin önceki bir sürümünde oluşturuldu, bu nedenle simge olarak görüntülenemez. @ Bir nesneyi simge olarak görüntülemeye benzer bir efekt için formunuza bir görüntü denetimi ekleyin ve uygulamanın simgesini ekleyin görüntü kontrolüne. Sonra görüntü denetiminin OnDblClick özelliğini OLE nesnesini açan bir Visual Basic yordamına ayarlayın. @@ 1 @@@ 1
2798 Bağlı bir OLE nesnesini temel alınan tablo veya sorgudan silmek için Action özelliğini kullanamazsınız. @ Action özelliğini acOLEDelete olarak ayarlayarak, bağlı nesne çerçevesindeki nesneyi silen bir Visual Basic yordamı çalıştırmayı denediniz. nesneyi farklı bir şekilde, örneğin Visual Basic'teki DAO Delete yöntemi. @ 1 @ 1 @ 13790 @ 1
2799 Odak alındığında OLE nesnesi etkinleştirilemez. @ Bir OLE nesnesi veya bir grafik seçtiyseniz ve bu kontrol için AutoActivate özelliği GetFocus olarak ayarlandıysa, OLE nesnesi veya grafiği odağı aldığında otomatik olarak etkinleştirilmelidir. . Ancak, ActiveX bileşeni bu işlemi desteklemez. @ Otomasyon işlemlerine sağladığı özellikler ve yöntemler hakkında bilgi için bileşenin belgelerine bakın. @ 1 @@@ 1
2800 Bu nesne kilitlendi. Yaptığınız herhangi bir değişiklik, form kapatıldığında silinecektir. @ Microsoft Office Düğmesine tıklayın, Farklı Kaydet'e gidin ve nesneyi farklı bir adla kaydedin. @@ 1 @@@ 1
2801 OLE nesnesi, bağlı olmayan ActiveX denetimi başlatılmadığı için yüklenmedi. @@@ 1 @ 1 @ 9015 @ 1
2802 Bağlı veya ilişkisiz bir nesne çerçevesine ActiveX denetimi ekleyemezsiniz. @ ActiveX denetimleri, ActiveX denetim çerçevelerinde otomatik olarak bulunur. @@ 1 @@@ 1
2803 Bu ActiveX denetimini kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. @ Bir OLE nesnesi veya ActiveX denetimi içeren bir formu açmaya çalıştınız veya bir ActiveX denetimi oluşturmaya çalıştınız. @ Uygun lisansı almak için sağlayan şirket ile iletişime geçin lisanslı OLE nesnesi veya ActiveX denetimi. @ 1 @@@ 1
2804 Bağlantısız bir nesne çerçevesinde bir ActiveX denetimi oluşturamazsınız. @ ActiveX denetimleri, ActiveX denetim çerçevelerinde otomatik olarak bulunur. @@ 1 @ 1 @ 11711 @ 1
2805 Formlarınızdan veya raporlarınızdan birine ActiveX denetimi yüklenirken bir hata oluştu. @ Kullandığınız tüm denetimlerin doğru şekilde kaydedildiğinden emin olun. ActiveX denetimini kaydetme hakkında bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 12639 @ 1
2806 Microsoft Office Access bu ActiveX denetimini desteklemez. @@@ 1 @@@ 1
2807 Bu nesneyi belirttiğiniz tür olarak yapıştıramazsınız. @ Başka bir nesne türü seçin. @@ 1 @@@ 1
2808 Microsoft Office Access, Etkin Erişilebilirlik dinamik bağlantı kitaplığını bulamıyorrary (DLL) OleAcc. @ Microsoft Office Access Kurulum programını yeniden çalıştırın. @@ 1 @@@ 3
2811 Microsoft Office Access, veri erişim sayfasını oluşturamıyor.
2812 | @ Belirtilen yol geçersiz veya çok uzun olabilir. @ Lütfen yolu kontrol edin ve doğru olduğundan emin olun. @ 1 @@@ 1
2813 | @ Dosya açılamadı Şu anda kullanımda olabilir. @@ 1 @@@ 1
2814 | @ Dosya kaydedilemiyor. @@ 1 @@@ 1
2815 | @Dosya alternatif bir konuma kaydedilemiyor. @@ 1 @@@ 1
2816 | @ Dosya kapatılamıyor. @@ 1 @@@ 1
2817 Microsoft Office Access, veri erişim sayfasını kaydedemiyor (veya gönderemiyor).
2818 Microsoft Office Access şu dosyayı alamıyor: |. @ Ya dosya mevcut değil ya da dosyayı kopyalamak için yeterli disk alanınız yok. @@ 1 @@@
2819 Microsoft Office Access, veri erişim sayfasını açamıyor.
2820 Microsoft Office Access, belgeniz için BASE HREF'i değiştiremiyor.
2821 Dosya kullanımda
2822 Microsoft Office Access, başarısız bir kaydetmeden (veya göndermeden) kurtarmaya çalışırken beklenmedik bir hatayla karşılaştı. @ Veri erişim sayfanız kullanılabilir durumda olmayabilir. Lütfen farklı bir konuma kaydetmeyi deneyin. @@ 1 @@@
2823 Microsoft Office Access veri erişim sayfası adı '|' yanlış yazılmış veya var olmayan bir Sayfaya başvuruyor. @ Geçersiz Sayfa adı bir makroda ise, Tamam'ı tıklattıktan sonra bir Eylem Başarısız iletişim kutusu makro adını ve makronun bağımsız değişkenlerini görüntüleyecektir. Makro penceresini açın ve doğru Sayfa adını girin. @@ 1 @@@ 1
2824 | @ Yeterli dosya izinlerine sahip değilsiniz. @@ 1 @@@ 1
2825 | @ Dosya mevcut değil veya dosyaya okuma erişiminiz yok. @@ 1 @@@ 1
2827 | @ Dosya okuma hatası. @@ 1 @@@ 1
2828 | @Dosya yazma hatası. @ Disk dolu olabilir. @ 1 @@@ 1
2832 | @Dosya izinlerini kontrol edin ve bilgisayarınızın dosya sistemindeki konumlarından silin. @@ 1 @@@ 1
2833 | @ Beklenmeyen bir hata oluştu. @@ 1 @@@ 1
2835 | @Bu dosyayı yaratma denemesi başarısız oldu. @ Lütfen başka bir konum seçin ve işlemi yeniden deneyin. @ 1 @@@ 1
2837 | @ Yeterli hafıza yoktu. @ Lütfen diğer uygulamaları kapatın ve işlemi tekrar deneyin. @ 1 @@@ 1
2838 Microsoft Office Access, seçilen temayı önizleyemiyor.
2839 | @ Bir tempo yaratma denemesirary dosyası başarısız oldu. @ Lütfen sistem sürücünüzde yeterli disk alanı olduğunu doğrulayın ve işlemi tekrar deneyin. @ 1 @@@ 1
2840 | @ Veri erişim sayfasından destekleyici dosyaların listesi okunamıyor. @@ 1 @@@ 1
2842 Microsoft Office Access, veri erişim sayfanızı kaydettikten (veya gönderdikten) sonra bir hatayla karşılaştı.
2845 Microsoft Office Access, posta zarfından veri erişim sayfasını açamıyor.
2846 | @Kaydetme hedefi dolu. @ Lütfen hedefte yer açın veya başka bir konuma kaydedin. @ 1 @@@ 1
2847 | @Destekleyici dosyalar için bir klasör oluşturulamıyor. @ Kaydetme hedefinde yeterli izinlere sahip olmayabilirsiniz. @ 1 @@@ 1
2848 | @Maksimum yol uzunluğu aşıldı. @ Lütfen daha kısa bir dosya adı belirtin veya köke daha yakın bir klasör kullanın. @ 1 @@@ 1
2849 | @ Belgenizde çok fazla destekleyici dosya var. @ Lütfen belgenizden birkaç destekleyici dosya kaldırın ve tekrar deneyin. @ 1 @@@ 1
2850 | @Kaydetme hedefinde yazma izniniz yok. @@ 1 @@@ 1
2851 | @Uzun dosya adlarını desteklemeyen ve klasör oluşturma izniniz olmayan bir sunucuya kaydediyorsunuz. @ Bu işlemi tamamlamak için kaydetme hedefinde klasör oluşturma izninizin olması gerekir. @ 1 @@@ 1
2854 Microsoft Office Access, bu veri erişim sayfası için belge özelliklerini ayrıştıramadı. @ Bozulmuş olabilirler. @@ 1 @@@ 1
2855 Microsoft Office Access, sayfayla ilgili bir veya daha fazla dosyayı silemedi.
2859 Erişim e-posta zarfını yükleyemedi. Bunun nedeni bir ağ bağlantısı sorunu veya Office kurulumunuzla ilgili bir sorun olabilir. @@@ 1 @@@ 1
2860 Bir resim yazısına veya kayıt gezinme bölümüne bağlı bir alan ekleyemezsiniz.
2861 Microsoft Office Access, seçilen web sayfasını önizleyemiyor.
2862 | @Access belirtilen dosya türünü bir Web sunucusundan açamıyor. @ Yanlış dosyayı seçmiş olabilirsiniz. @ 1 @@@ 1
2863 | @Ağ veya erişim izni sorunları nedeniyle dosya oluşturulamıyor veya yüklenemiyor. @@ 1 @@@ 1
2864 | @ Bu dosya (veya destekleyici bir dosya) zaten kullanılıyor veya salt okunur öznitelik kümesine sahip. @@ 1 @@@ 1
2865 | @ Disk yazma korumalı. @@ 1 @@@ 1
2866 | @ Beklenmeyen veri bozulması hatası. @@ 1 @@@ 1
2867 | @ Beklenmeyen veri G / Ç hatası. @@ 1 @@@ 1
2868 | @ Bu veri erişim sayfasını salt okunur olduğu için kendi üzerine kaydedemezsiniz. @ Lütfen kaydetme için farklı bir dosya seçin. @ 1 @@@ 1
2869 | @ Dosya mevcut değil. @ Veri erişim sayfası bağlantısını geçerli bir dosyaya işaret edecek şekilde değiştirmek için yeterli izniniz yok. Lütfen veritabanı yöneticisiyle iletişime geçin. @ 1 @@@ 1
2870 Microsoft Office Access, HTML'yi Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi'nden eşitlerken bir hatayla karşılaştı. @ Lütfen sözdizimi hataları için HTML'yi kontrol edin ve tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
2871 Microsoft Office Access, Web Seçenekleri'nde seçilen kod sayfasını kullanarak bir veri erişim sayfası oluşturamıyor. @ Kod sayfası sisteminize yüklenmemiş olabilir. @ Lütfen kod sayfasını yükleyin veya Web Seçeneklerinden farklı bir tane seçin. @ 1 @@@ 1
2873 | @ Belirtilen dosya adı uzun bir dosya adı, ancak 'uzun dosya adlarını kullan' web seçeneği kapalı. @ Lütfen ad için maksimum sekiz karakter ve dosya uzantısı için üç karakter kullanan bir dosya adı belirtin. @ 1 @@@ 1
2874 '|' Gruplama alanı taşınamaz veya yapıştırılamaz daha yüksek bir grup düzeyinde bir bölüme
2875 | @ Kaydetme tamamlanamıyor. @ Kaydetmeye çalıştığınız sürücü veya ağ bağlantısı artık mevcut olmayabilir. @ 1 @@@ 1
2876 Bu veri erişim sayfasının veri tanımı bozulmuş ve onarılamaz. Sayfayı yeniden oluşturmanız gerekir. Kaydetme devre dışı bırakıldı.
2877 Microsoft Office Access veritabanında (.mdb), Not veya OLE Nesnesi veri türüne sahip bir alana bağlı bir denetimde gruplama yapamazsınız. Bir Microsoft Office Access projesinde (.adp), Image veya Text veri türüne sahip bir alana bağlı bir denetim üzerinde gruplama yapamazsınız.
2878 Bir resim yazısına veya kayıt gezinme bölümüne bağlı bir alan ekleyemezsiniz.
2879 Altyazı ve kayıt gezinme bölümleri, ilişkili alanlar içeremez.
2880 Çerçeve kümeleri içeren sayfalar düzenlenemez.
2881 Bu web sayfası, Access ad alanlarıyla çakışabilecek XML ad alanları içerir. Tüm ad alanlarının benzersiz bir öneki olmasını sağlamak için HTML kaynağını düzenlemelisiniz.
2882 | @Bu Web sayfasının destekleyici dosyaları düzenlemek için kullanacağı klasör, halihazırda mevcut konumda kullanılmak üzere ayrılmıştır. @ Lütfen bu Web sayfası için farklı bir ad veya konum seçin. @ 1 @@@ 1
2883 Bu veri erişim sayfası için destekleyici bir dosya yolu Access dışında değiştirildi. @ Lütfen bu sayfayı farklı bir konuma kaydedin ve tüm destekleyici dosyaların korunduğundan emin olun. @@ 1 @@@ 1
2884 Bu sayfanın başvurduğu veritabanı veya bazı veritabanı nesneleri bulunamıyor. Sayfanın bağlantı bilgilerini güncelleyin veya eksik veritabanı nesnelerine olan başvuruları düzeltin.
2885 Bu sayfa desteklenmeyen bir veritabanı kullanıyor. Desteklenen bir veritabanına bağlanana kadar veri değişiklikleri yapamayacaksınız
2886 Veri erişim sayfaları için gerekli bileşenler kurulmamış.
2887 | @ Belirtilen yol geçerli bir mutlak (göreceli olmayan) yol veya URL değil. @ Lütfen geçerli bir yol girin. @ 1 @@@ 1
2888 Microsoft Office Access, başlık ile veri erişim sayfanızın bölümü arasında bazı HTML öğelerini algılar. Bu sayfayı Access'e kaydetmek onu bozacaktır. Sayfayı kaydetmeden kapatın ve ardından bu öğeleri kaldırmak için sayfayı başka bir HTML düzenleyicide düzenleyin.
2889 Bu bölüm silinemez.
2890 Çerçeveler içerdiği için bu sayfayı düzenleyemezsiniz. @ Veri erişim sayfası tasarımcısı çerçeveli sayfaları düzenleyemez. @@ 1 @@@ 1
2892 Grup filtresi denetimini başka bir bölüme taşıyamazsınız. Grup filtre kontrolünü mevcut bölümden silin ve farklı bir bölümde oluşturun.
2893 Veritabanı özel olarak kilitlenemediği için bu veri erişim sayfasına bir bağlantı oluşturulamadı. @ Bağlantıyı daha sonra oluşturmak için, 'Zaten var olan web sayfasını düzenle'yi seçerek sayfayı açın ve ardından kaydedin. @@ 1 @@@ 1
2894 Belirtilen veri erişim sayfasına bağlantı güncellenemedi çünkü veritabanı özel olarak kilitlenemez. @ Bağlantıyı güncellemek için, veritabanını kullanan tek kişi siz olduğunuzda bu sayfayı tekrar açın. @@ 1 @@@ 1
2895 Bu sayfa, Microsoft Office Web Bileşenlerinin şu anda bu makinede yüklü olmayan bir sürümüyle tasarlanmıştır. Bu bileşenleri bu sayfada yüklemeniz istenmediyse, lütfen yükleme konumu için sayfa yazarına başvurun.
2896 İşlem yalnızca Tasarım Görünümünde açılan bir veri erişim sayfasında geçerlidir. @ Lütfen sayfayı Tasarım Görünümü olarak değiştirin ve işlemi tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
2897 En son Access 2000 kullanılarak değiştirilmiş bir sayfa açtınız. Sayfayı düzenleyebilmek için, Microsoft Office Web Bileşenlerinin daha yeni bir sürümünü kullanarak kaydetmelisiniz.
Access'in bu sayfayı Microsoft Office Web Bileşenlerinin daha yeni bir sürümünü kullanarak kaydederek dönüştürmesini istiyor musunuz?
2898 Microsoft Office Access, orijinal sayfanızın bir yedek kopyasını oluşturdu. Office 2000 Web Bileşenlerine geri dönmek isterseniz bu sayfa kullanılabilir.

Yedek sayfa adı: '|'

2899 Microsoft Office Access, orijinal sayfanızın yedek kopyasını oluşturamadı. Bu sayfa açılamaz.
2900 Microsoft Office Access, sayfanızdaki Office Web Bileşenlerini yükseltemedi. Bu sayfa açılamıyor.
2901 ActiveX denetimi '| 1' form veya raporda '| 2' yüklenirken hata oluştu.
2902 Erişim, | nesnesi kalıcılığı desteklemediği için veya bilgisayarınızda disk alanı kalmamış olabilir.
2903 Bu klasörü veri erişim sayfaları için varsayılan konum olarak ayarlamak istiyor musunuz? @ | @@ 19 @@@ 1
2904 Soldaki her alanı sağdaki bir alanla eşleştirmelisiniz. @@@ 1 @@@ 1
2905 Her parametre için bir bağlantı alanı seçmelisiniz. @@@ 1 @@@ 1
2906 '|' bir ilişkiye katılabilecek hiçbir alan içermiyor. @ RecordSource özelliğinin içeriği geçersiz olabilir veya RecordSource yalnızca bir birleştirmede kullanım için kabul edilmeyen alanlar içerebilir. @ Bu form veya rapor için RecordSource özelliğini düzeltin ve deneyin tekrar saha operasyonunuz. @ 1 @@@ 1
2907 Kaydedilen '|' alanına geri dönmek istiyor musunuz? @@@ 19 @@@ 1
2908 Kontrol Kimliği '|' zaten kullanımda. Kontrol için farklı bir kimlik belirleyin. @@@@@@ 1
2909 İlk tablodaki alanlar ikinci tablodaki alanlarla eşleşmediğinden bu ilişki geçerli değildir. @ İlişkiyi onarmak için her tablodan en az bir alan seçin. @@@@@ 1
2910 Bu bağlantı dosyası, veri erişim sayfaları tarafından desteklenmeyen bir sağlayıcıya başvuruda bulunuyor. @ Lütfen farklı bir bağlantı dosyası seçin. @@@@@ 1
2911 Veri erişim sayfası yolunu açıkken değiştiremezsiniz. @ Lütfen sayfayı kapatın ve tekrar deneyin. @@@@@ 1
2912 Access'in bu sürümünde bir veri erişim sayfası oluşturursanız, bunu Access 2000'de Tasarım görünümünde açamazsınız. Ancak Microsoft Office XP Web Bileşenlerini yüklediyseniz, bu sayfayı Access 2000'de Sayfa görünümünde açabilirsiniz. @ & Bu uyarıyı bir daha gösterme @@ 3 @@@ 1
2913 Yer işaretli bir URL adresine kaydedilemez. @ Lütfen geçerli bir yol belirtin. @@@@@ 1
2914 Microsoft Office Access bir bağlantı dosyasına bağlanamadı. @ Sayfaya bir bağlantı dizesi yerleştirilecek. @@@@@ 1
2915 Microsoft Office Access, bu sayfanın bağlantı dizesinde belirtilen veri kaynağına bağlanamıyor. @ Sunucu ağ üzerinde mevcut olmayabilir veya bu sayfanın bağlantı dizesi bilgilerinde bir hata olabilir. @@ 1 @@ @ 1
2916 Kullanılarak oluşturulan HTML sayfalarını düzenleyemezsiniz PowerPoint Microsoft Office Access'te.
2917 Geçersiz HTML renk değeri.
2918 Bu bağlantı dosyası açılamıyor veya okunamıyor. @ Dosya zarar görmüş veya dosya biçimi geçerli değil. @@@@@ 1
2919 Bu kontrolü belirttiğiniz bölüme yerleştiremezsiniz. @@@@@@ 1
2920 Microsoft Office Access veritabanı şemasını yükleyemiyor. Kaydetme devre dışı bırakıldı. Microsoft Office'i onarın veya yeniden yükleyin.
2921 Microsoft Office Access, Access'in daha yeni bir sürümü kullanılarak oluşturulduğu için bu sayfayı açamıyor. Microsoft Office Access'in daha yeni bir sürümünü kullanarak sayfayı açmayı deneyin.
2922 Microsoft Office Access, orijinal sayfanızın bir yedek kopyasını oluşturdu. Office XP Web Bileşenlerine geri dönmek istiyorsanız bu sayfa kullanılabilir.

Yedek sayfa adı: '|'

2923 Doğru izinlere sahip değilsiniz. Sunucu yöneticisine başvurun.
2924 Bir Web Sunucusundan açılan bir dosyayı sıkıştıramazsınız.
2925 Bir Web Sunucusundan açılan bir dosyayı şifreleyemezsiniz.
2926 Güvenlik ayarlarınız ve mevcut güvenlik politikanız nedeniyle bu kontrol devre dışı bırakıldı. Politikanızı değiştirmek ve veritabanını etkinleştirmek için Mesaj Çubuğunu kullanın.
3000 Ayrılmış hata (|); bu hata için mesaj yok.
3001 Geçersiz argüman.
3002 Olamaztart oturumu.
3003 Olamaztart işlem; çok fazla işlem zaten iç içe geçmiş durumda.
3004 **********
3005 '|' geçerli bir veritabanı adı değil.
3006 Veritabanı '|' özel olarak kilitlendi.
3007 Lib açılamıyorrary veritabanı '|'.
3008 Tablo '|' zaten başka bir kullanıcı tarafından özel olarak açılmış veya kullanıcı arabirimi aracılığıyla zaten açılmış ve programla değiştirilemez.
3009 '|' Tablosunu kilitlemeye çalıştınız açarken, ancak şu anda kullanımda olduğu için masa kilitlenemez. Bir süre bekleyin ve ardından işlemi tekrar deneyin.
3010 Tablo '|' zaten var.
3011 Microsoft Office Access veritabanı motoru '|' nesnesini bulamadı. Nesnenin var olduğundan ve adını ve yol adını doğru yazdığınızdan emin olun.
3012 Nesne '|' zaten var.
3013 Yüklenebilir ISAM dosyası yeniden adlandırılamadı.
3014 Daha fazla tablo açılamaz.
3015 Dizin bulunamadı.
3016 Alan, kayda sığmayacak.
3017 Alanın boyutu çok uzun.
3018 Alan bulunamadı.
3019 Geçerli bir dizin olmadan işlem geçersiz.
3020 AddNew veya Edit olmadan Güncelleyin veya İptal Edin.
3021 Mevcut kayıt yok.
3022 Tabloda talep ettiğiniz değişiklikler, dizinde, birincil anahtarda veya ilişkide yinelenen değerler oluşturacağından başarılı olmadı. Yinelenen veriler içeren alandaki veya alanlardaki verileri değiştirin, dizini kaldırın veya yinelemeye izin vermek için dizini yeniden tanımlayın giriş yapın ve tekrar deneyin.
3023 AddNew veya Edit zaten kullanıldı.
3024 '|' Dosyası bulunamadı.
3025 Daha fazla dosya açılamaz.
3026 Diskte yeterli alan yok.
3027 Güncellenemiyor. Veritabanı veya nesne salt okunur.
3028 Olamaztart uygulamanız. Çalışma grubu bilgi dosyası eksik veya başka bir kullanıcı tarafından özel olarak açılmış.
3029 Geçerli bir hesap adı veya parola değil.
3030 '|' geçerli bir hesap adı değil.
3031 Geçerli bir şifre değil.
3032 Bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.
3033 '|' Kullanmak için gerekli izinlere sahip değilsiniz Sistem yöneticinizin veya bu nesneyi oluşturan kişinin sizin için uygun izinleri oluşturmasını sağlayın.
3034 Bir işleme başlamadan önce bir işlemi gerçekleştirmeyi veya geri almayı denediniz.
3035 Sistem kaynağı aşıldı.
3036 Veritabanı maksimum boyuta ulaştı.
3037 Daha fazla tablo veya sorgu açılamaz.
3038 Sistem kaynağı aşıldı.
3039 Dizin oluşturulamadı; çok fazla dizin zaten tanımlanmış.
3040 Okuma sırasında disk G / Ç hatası.
3041 Uygulamanızın önceki bir sürümüyle oluşturulmuş bir veritabanı açılamaz.
3042 MS-DOS dosya tanıtıcıları tükendi.
3043 Ağ erişiminiz kesildi. Devam etmek için veritabanını kapatın ve ardından tekrar açın.
3044 '|' Geçerli bir yol değil. Yol adının doğru yazıldığından ve dosyanın bulunduğu sunucuya bağlı olduğunuzdan emin olun.
3045 '|' Kullanılamadı; dosya zaten kullanılıyor.
3046 Kaydedilemedi; şu anda başka bir kullanıcı tarafından kilitlenmiş durumda.
3047 Kayıt çok büyük.
3048 Daha fazla veri tabanı açılamaz.
3049 '|' Veritabanı açılamıyor. Uygulamanızın tanıdığı bir veritabanı olmayabilir veya dosya bozuk olabilir.
3050 Dosya kilitlenemedi.
3051 Microsoft Office Access veritabanı motoru '|' dosyasını açamaz veya dosyaya yazamaz. Zaten başka bir kullanıcı tarafından özel olarak açılmış veya verilerini görüntülemek ve yazmak için izne ihtiyacınız var.
3052 Dosya paylaşım kilidi sayısı aşıldı. MaxLocksPerFile kayıt defteri girdisini artırın.
3053 Çok fazla istemci görevi.
3054 Çok fazla Not, OLE veya Köprü Nesnesi alanı.
3055 Geçerli bir dosya adı değil.
3056 Bu veritabanı onarılamadı.
3057 Bağlantılı tablolarda işlem desteklenmiyor.
3058 Dizin veya birincil anahtar, Null değeri içeremez.
3059 İşlem kullanıcı tarafından iptal edildi.
3060 '|' Parametresi için yanlış veri türü.
3061 Çok az parametre. Beklenen |.
3062 Yinelenen çıktı takma adı '|'.
3063 Yinelenen çıktı hedefi '|'.
3064 '|' İşlem sorgusu açılamıyor.
3065 Bir seçme sorgusu yürütülemez.
3066 Sorgunun en az bir hedef alanı olmalıdır.
3067 Sorgu girişi en az bir tablo veya sorgu içermelidir.
3068 Geçerli bir takma ad değil.
3069 Eylem sorgusu '|' satır kaynağı olarak kullanılamaz.
3070 Microsoft Office Access veritabanı motoru '|' tanımıyor geçerli bir alan adı veya ifadesi olarak.
3071 Bu ifade yanlış yazılmış veya değerlendirilemeyecek kadar karmaşık.Örneğin, sayısal bir ifade çok fazla karmaşık öğe içerebilir.İfadenin bölümlerini değişkenlere atayarak ifadeyi basitleştirmeyi deneyin.
3072 |
3073 İşlem, güncelleştirilebilir bir sorgu kullanmalıdır.
3074 Tablo adı '|' tekrarlanamaz FROM yan tümcesinde.
3075 | '| 1' sorgu ifadesinde 2.
3076 | ölçüt ifadesinde.
3077 | ifadede.
3078 Microsoft Office Access veritabanı motoru giriş tablosunu veya '|' sorgusunu bulamıyor. Varolduğundan ve adının doğru yazıldığından emin olun.
3079 Belirtilen alan '|' SQL deyiminizin FROM yan tümcesinde listelenen birden fazla tabloya başvurabilir.
3080 Tablo '|' katıldı FROM yan tümcesinde listelenmemiştir.
3081 Aynı ada (|) sahip birden fazla tabloya katılamaz.
3082 JOIN işlemi '|' birleştirilmiş tablolardan birinde olmayan bir alanı ifade eder.
3083 Dahili rapor sorgusu kullanılamaz.
3084 Eylem sorgusuyla veri eklenemez.
3085 Tanımsız işlev '|' ifadede.
3086 Belirtilen tablolardan silinemedi.
3087 GROUP BY yan tümcesinde çok fazla ifade var.
3088 ORDER BY yan tümcesinde çok fazla ifade var.
3089 DISTINCT çıktısında çok fazla ifade var.
3090 Sonuç tablosunun birden fazla Otomatik Sayı alanına sahip olmasına izin verilmiyor.
3091 Gruplama veya toplama olmadan SAHİP yan tümce (|).
3092 TRANSFORM deyiminde HAVING yan tümcesi kullanılamaz.
3093 ORDER BY yan tümcesi (|) DISTINCT ile çakışıyor.
3094 ORDER BY yan tümcesi (|) GROUP BY yan tümcesi ile çakışıyor.
3095 İfadede (|) toplama işlevi olamaz.
3096 WHERE yan tümcesinde (|) toplama işlevi olamaz.
3097 ORDER BY yan tümcesinde (|) toplama işlevi olamaz.
3098 GROUP BY yan tümcesinde (|) toplama işlevi olamaz.
3099 JOIN işleminde (|) toplama işlevi olamaz.
3100 '|' Alanı ayarlanamıyor Null için birleştirme anahtarında.
3101 Microsoft Office Access veritabanı motoru, '| 2' tablosunda '| 1' anahtar eşleme alanlarına sahip bir kayıt bulamıyor.
3102 '|' Nedeniyle oluşan dairesel referans.
3103 '|' Takma adının neden olduğu dairesel referans sorgu tanımının SEÇİM listesinde.
3104 Sabit sütun başlığı '|' belirtilemez bir çapraz sorguda birden fazla.
3105 SELECT INTO deyiminde (|) hedef alan adı eksik.
3106 UPDATE deyiminde (|) hedef alan adı eksik.
3107 Kayıt (lar) eklenemez; '|' üzerine ekleme izni yok.
3108 Kayıtlar düzenlenemez; '|' üzerinde güncelleme izni yok.
3109 Kayıtlar silinemez; '|' üzerinde silme izni yok.
3110 Tanımlar okunamadı; tablo veya sorgu '|' için tanımları okuma izni yok.
3111 Oluşturulamadı; tablo veya sorgu '|' için tasarımda değişiklik izni yoktur.
3112 Kayıt (lar) okunamıyor; '|' üzerinde okuma izni yok.
3113 '|' Güncellenemiyor; alan güncellenemez.
3114 Benzersiz değerler (|) seçtiğinizde Not, OLE veya Köprü Nesnesi dahil edilemez.
3115 Toplam bağımsız değişkeninde (|) Not, OLE veya Köprü Nesnesi alanları bulunamaz.
3116 Toplama işlevi için ölçütler (|) içinde Not, OLE veya Köprü Nesnesi alanları olamaz.
3117 Not, OLE veya Köprü Nesnesi (|) üzerinde sıralama yapılamaz.
3118 Memo, OLE veya Köprü Nesnesine (|) katılamaz.
3119 Not, OLE veya Köprü Nesnesi (|) üzerinde gruplanamaz.
3120 '*' (|) İle seçilen alanlarda gruplandırılamaz.
3121 '*' İle seçilen alanlarda gruplama yapılamaz.
3122 Belirtilen '|' ifadesini içermeyen bir sorgu yürütmeyi denediniz. bir toplama işlevinin parçası olarak.
3123 Çapraz sorguda '*' kullanılamaz.
3124 Dahili rapor sorgusundan (|) girilemez.
3125 '|' geçerli bir ad değil. Geçersiz karakterler veya noktalama işaretleri içermediğinden ve çok uzun olmadığından emin olun.
3126 '|' Adının geçersiz parantezi.
3127 INSERT INTO ifadesi aşağıdaki bilinmeyen alan adını içerir: '|'. Adı doğru yazdığınızdan emin olun ve işlemi yeniden deneyin.
3128 Silmek istediğiniz kayıtları içeren tabloyu belirtin.
3129 Geçersiz SQL ifadesi; 'SİL', 'EKLE', 'PROSEDÜR', 'SEÇ' veya 'GÜNCELLEME' bekleniyordu.
3130 DELETE deyiminde sözdizimi hatası.
3131 FROM yan tümcesinde sözdizimi hatası.
3132 GROUP BY yan tümcesinde sözdizimi hatası.
3133 HAVING yan tümcesinde sözdizimi hatası.
3134 INSERT INTO deyiminde sözdizimi hatası.
3135 JOIN işleminde sözdizimi hatası.
3136 LEVEL yan tümcesi yanlış yazılmış veya eksik ayrılmış bir sözcük veya bağımsız değişken içeriyor ya da noktalama yanlış.
3137 SQL ifadesinin sonunda eksik noktalı virgül (;).
3138 ORDER BY yan tümcesinde sözdizimi hatası.
3139 PARAMETER yan tümcesinde sözdizimi hatası.
3140 PROCEDURE yan tümcesinde sözdizimi hatası.
3141 SELECT deyimi, ayrılmış bir sözcük veya yanlış yazılmış veya eksik bir bağımsız değişken adı içeriyor ya da noktalama yanlış.
3142 SQL deyiminin sonunda bulunan karakterler.
3143 TRANSFORM deyiminde sözdizimi hatası.
3144 UPDATE deyiminde sözdizimi hatası.
3145 WHERE yan tümcesinde sözdizimi hatası.
3146 ODBC – çağrısı başarısız oldu.
3151 ODBC – '|' bağlantısı başarısız oldu.
3154 ODBC – '|' DLL dosyasını bulamadı.
3155 ODBC – bağlantılı bir tabloya ekle '|' başarısız oldu.
3156 ODBC – bağlantılı bir tablodan sil '|' başarısız oldu.
3157 ODBC - bağlantılı bir tabloda güncelleme '|' başarısız oldu.
3158 Kayıt kaydedilemedi; şu anda başka bir kullanıcı tarafından kilitlenmiş durumda.
3159 Geçerli bir yer imi değil.
3160 Masa açık değil.
3161 Dosyanın şifresi çözülemedi.
3162 Null değerini, Variant veri türü olmayan bir değişkene atamayı denediniz.
3163 Alan, eklemeye çalıştığınız veri miktarını kabul etmek için çok küçük. Daha az veri eklemeyi veya yapıştırmayı deneyin.
3164 Alan güncellenemez.
3165 .İnf dosyası açılamadı.
3166 İstenen Xbase not dosyası bulunamıyor.
3167 Kayıt silinir.
3168 Geçersiz .inf dosyası.
3169 Microsoft Office Access veritabanı motoru, geçersiz veri türüne sahip bir alan içerdiğinden SQL deyimini yürütemedi.
3170 Yüklenebilir ISAM bulunamadı.
3171 Ağ yolu veya kullanıcı adı bulunamadı.
3172 Paradox.net açılamadı.
3173 Çalışma grubu bilgi dosyasında 'MSysAccounts' tablosu açılamadı.
3174 Çalışma grubu bilgi dosyasında 'MSysGroups' tablosu açılamadı.
3175 Tarih aralık dışında veya geçersiz bir formatta.
3176 '|' Dosyası açılamadı.
3177 Geçerli bir tablo adı değil.
3179 Beklenmeyen dosya sonu ile karşılaşıldı.
3180 '|' Dosyasına yazılamadı.
3181 Geçersiz aralık.
3182 Geçersiz dosya formatı.
3183 Sorgu tamamlanamıyor. Sorgu sonucunun boyutu bir veritabanının maksimum boyutundan (2 GB) daha büyük veya yeterli tempo yokrary sorgu sonucunu depolamak için diskte depolama alanı.
3184 Sorgu yürütülemedi; bağlantılı tablo bulunamadı.
3185 Uzak bir veritabanında INTO SELECT INTO çok fazla alan üretmeye çalıştı.
3186 Kaydedilemedi; şu anda '| 2' makinesinde '| 1' kullanıcısı tarafından kilitlenmiş durumda.
3187 Okunamadı; şu anda '| 2' makinesinde '| 1' kullanıcısı tarafından kilitlenmiş durumda.
3188 Güncellenemedi; şu anda bu makinedeki başka bir oturum tarafından kilitlenmiş durumda.
3189 Tablo '| 1', '| 3' makinesindeki '| 2' kullanıcısı tarafından özel olarak kilitlenmiştir.
3190 Çok fazla alan tanımlandı.
3191 Alanı bir kereden fazla tanımlayamazsınız.
3192 Çıkış tablosu '|' bulunamadı.
3193 (Bilinmeyen)
3194 (Bilinmeyen)
3195 (ifade)
3196 Veritabanı '|' zaten başka bir kişi veya işlem tarafından kullanılıyor. Veritabanı mevcut olduğunda işlemi tekrar deneyin.
3197 Microsoft Office Access veritabanı motoru, siz ve başka bir kullanıcı aynı anda aynı verileri değiştirmeye çalıştığınız için işlemi durdurdu.
3198 Olamaztart oturum. Zaten çok sayıda oturum etkin.
3199 Referans bulunamadı.
3200 Kayıt silinemez veya değiştirilemez çünkü tablo '|' ilgili kayıtları içerir.
3201 '|' Tablosunda ilgili bir kayıt gerektiğinden kayıt ekleyemez veya değiştiremezsiniz.
3202 Kaydedilemedi; şu anda başka bir kullanıcı tarafından kilitlenmiş durumda.
3203 (|) İfadesinde alt sorgular kullanılamaz.
3204 Veritabanı zaten var.
3205 Çok fazla çapraz tablo sütun başlığı (|).
3206 Bir alan ile kendisi arasında bir ilişki oluşturamaz.
3207 İşlem, birincil anahtarı olmayan bir Paradox tablosunda desteklenmiyor.
3208 Windows Kayıt Defterinin Xbase anahtarında geçersiz Silinen ayarı.
3209 **********
3210 Bağlantı dizesi çok uzun. Bağlantı dizesi 255 karakteri aşamaz.
3211 Veritabanı motoru '|' tablosunu kilitleyemedi çünkü zaten başka bir kişi veya süreç tarafından kullanılıyor.
3212 '| 1' tablosu kilitlenemedi; şu anda '| 3' makinesinde '| 2' kullanıcısı tarafından kullanılıyor.
3213 Windows Kayıt Defterinin Xbase anahtarında Geçersiz Tarih ayarı.
3214 Windows Kayıt Defterinin Xbase anahtarında Geçersiz Mark ayarı.
3215 Çok fazla Btrieve görevi.
3216 Parametre '|' tablo adının gerekli olduğu yerde belirtilir.
3217 Parametre '|' veritabanı adının gerekli olduğu yerde belirtilir.
3218 Güncellenemedi; şu anda kilitli.
3219 Geçersiz işlem.
3220 Yanlış harmanlama sırası.
3221 Windows Kayıt Defterinin Btrieve anahtarında geçersiz ayarlar.
3222 Sorgu bir Veritabanı parametresi içeremez.
3223 '|' geçersiz çünkü çok uzun veya geçersiz karakterler içeriyor.
3224 Btrieve veri sözlüğü okunamıyor.
3225 Bir Btrieve işlemi gerçekleştirirken bir kayıt kilitleme kilitlenmesiyle karşılaşıldı.
3226 Btrieve DLL kullanılırken karşılaşılan hatalar.
3227 Windows Kayıt Defterinin Xbase anahtarında geçersiz Yüzyıl ayarı.
3228 İşletim sistemi tarafından desteklenmeyen seçili harmanlama sırası.
3229 Btrieve – alanı değiştiremez.
3230 Güncel olmayan Paradox kilit dosyası.
3231 ODBC – alanı çok uzun olacaktır; veriler kesildi.
3232 ODBC – tablo oluşturamadı.
3234 ODBC – uzak sorgu zaman aşımı süresi doldu.
3235 ODBC – veri türü sunucuda desteklenmiyor.
3238 ODBC - veri aralık dışı.
3239 Çok fazla aktif kullanıcı.
3240 Btrieve – eksik Btrieve motoru.
3241 Btrieve - kaynaklar tükendi.
3242 SELECT deyiminde geçersiz referans.
3243 İçe aktarılan alan adlarından hiçbiri, ekli tablodaki alanlarla eşleşmiyor.
3244 Parola korumalı elektronik tablo içe aktarılamaz.
3245 İçe aktarma tablosunun ilk satırındaki alan adları ayrıştırılamadı.
3246 İşlemlerde işlem desteklenmiyor.
3247 ODBC bağlantılı tablo tanımı değişti.
3248 Windows Kayıt Defteri'nde geçersiz NetworkAccess ayarı.
3249 Windows Kayıt Defterinde geçersiz PageTimeout ayarı.
3250 Anahtar oluşturulamadı.
3251 Bu tür bir nesne için işlem desteklenmez.
3252 Temel sorgusu, formun RecordsetClone özelliğini ayarlamaya veya almaya çalışan kullanıcı tanımlı bir işlevi içeren bir form açılamaz.
3254 ODBC - Tüm kayıtları kilitleyemez.
3256 Dizin dosyası bulunamadı.
3257 WITH OWNERACCESS OPTION bildiriminde sözdizimi hatası.
3258 SQL ifadesi belirsiz dış birleştirmeler içerdiğinden yürütülemedi. İlk olarak birleştirmelerden birini gerçekleştirmeye zorlamak için, ilk birleştirmeyi gerçekleştiren ayrı bir sorgu oluşturun ve ardından bu sorguyu SQL ifadenize ekleyin.
3259 Geçersiz alan veri türü.
3260 Güncellenemedi; şu anda '| 2' makinesinde '| 1' kullanıcısı tarafından kilitlenmiş durumda.
3261 Tablo '|' '| 2' makinesinde özel olarak '| 1' kullanıcısı tarafından kilitlenir.
3262 Tablo kilitlenemedi
3263 Geçersiz Veritabanı nesnesi.
3264 Tanımlanmış alan yok - TableDef veya Index eklenemez.
3265 Öğe bu koleksiyonda bulunamadı.
3266 Zaten bir Fields koleksiyonunun parçası olan bir Alan eklenemez.
3267 Özellik yalnızca, Alan bir Recordset nesnesinin Fields koleksiyonunun parçası olduğunda ayarlanabilir.
3268 Nesne bir koleksiyonun parçası olduğunda bu özellik ayarlanamaz.
3269 Zaten bir Dizinler koleksiyonunun parçası olan bir Dizin eklenemez.
3270 Mülk bulunamadı.
3271 Geçersiz özellik değeri.
3272 Nesne bir koleksiyon değil.
3273 Yöntem uygulanmıyorcabBu nesne için le.
3274 Dış tablo beklenen biçimde değil.
3275 Harici veritabanı sürücüsünden (|) beklenmeyen hata.
3276 Geçersiz veritabanı nesnesi referansı.
3277 Bir dizinde 10'dan fazla alan olamaz.
3278 Microsoft Office Access veritabanı motoru başlatılmadı.
3279 Microsoft Office Access veritabanı motoru zaten başlatıldı.
3280 Bir dizinin parçası olan veya sistem tarafından ihtiyaç duyulan bir alan silinemez.
3281 Bu dizin veya tablo silinemez. Ya geçerli dizindir ya da bir ilişkide kullanılır.
3282 Veri içeren bir tabloda işlem desteklenmiyor.
3283 Birincil anahtar zaten var.
3284 Dizin zaten var.
3285 Geçersiz dizin tanımı.
3286 Not dosyasının biçimi, belirtilen harici veritabanı biçimiyle eşleşmiyor.
3287 Verilen alanda dizin oluşturulamıyor.
3288 Paradoks endeksi birincil değildir.
3289 CONSTRAINT yan tümcesinde sözdizimi hatası.
3290 CREATE TABLE deyiminde sözdizimi hatası.
3291 CREATE INDEX deyiminde sözdizimi hatası.
3292 Alan tanımında sözdizimi hatası.
3293 ALTER TABLE deyiminde sözdizimi hatası.
3294 DROP INDEX deyiminde sözdizimi hatası.
3295 DROP TABLE veya DROP INDEX'te sözdizimi hatası.
3296 JOIN ifadesi desteklenmiyor.
3297 Tablo veya sorgu içe aktarılamadı. Kayıt bulunamadı veya tüm kayıtlar hata içeriyor.
3298 Bu isimde birkaç tablo var. Lütfen sahibi 'owner.table' formatında belirtin.
3299 ODBC Belirtim Uyumluluğu Hatası (|). Bu hatayı uygulamanızın geliştiricisine bildirin.
3300 Bir ilişki oluşturamaz.
3301 Bu işlemi gerçekleştiremezsiniz; bu sürümdeki özellikler daha eski formatlara sahip veritabanlarında mevcut değildir.
3302 Bu tablo için kurallar kullanımdayken bir kural değiştirilemez.
3303 Bu alan silinemez. Bir veya daha fazla ilişkinin parçasıdır.
3304 En az 4, en fazla 20 karakter ve rakamdan oluşan bir kişisel tanımlayıcı (PID) girmelisiniz.
3305 Geçiş sorgusunda geçersiz bağlantı dizesi.
3306 Ana sorgunun FROM yan tümcesinde EXISTS ayrılmış sözcüğünü kullanmadan birden fazla alan döndürebilen bir alt sorgu yazdınız. Yalnızca bir alan istemek için alt sorgunun SELECT deyimini yeniden düzenleyin.
3307 Bir birleşim sorgusunun seçili iki tablodaki veya sorgularındaki sütun sayısı eşleşmiyor.
3308 Seçme sorgusunda geçersiz TOP bağımsız değişkeni.
3309 Mülk değeri çok büyük.
3310 Bu özellik, dış veri kaynakları için veya Microsoft Jet'in önceki bir sürümüyle oluşturulmuş veritabanları için desteklenmez.
3311 Belirtilen özellik zaten mevcut.
3312 Doğrulama kuralları ve varsayılan değerler sisteme veya bağlantılı tablolara yerleştirilemez.
3313 Bu doğrulama ifadesi bu alana yerleştirilemez.
3314 '|' Alanına bir değer girmelisiniz. alan.
3315 Alan '|' sıfır uzunluklu bir dize olamaz.
3316 |
3317 Bir veya daha fazla değer, '| 2' için ayarlanan '| 1' doğrulama kuralı tarafından yasaklanmıştır. Bu alan için ifadenin kabul edebileceği bir değer girin.
3318 TOP yan tümcesinde belirtilen değerlere, sorgu veya rapor silme işlemlerinde izin verilmez.
3319 Birleşim sorgusunda sözdizimi hatası.
3320 | tablo düzeyinde doğrulama ifadesinde.
3321 Bağlantı dizesinde veya IN yan tümcesinde veritabanı belirtilmedi.
3322 Çapraz sorgu, bir veya daha fazla geçersiz sabit sütun başlığı içeriyor.
3323 Sorgu, satır kaynağı olarak kullanılamaz.
3324 Sorgu bir DDL sorgusudur ve satır kaynağı olarak kullanılamaz.
3325 ReturnsRecords özelliği True olarak ayarlanmış doğrudan geçiş sorgusu herhangi bir kayıt döndürmedi.
3326 Bu Kayıt Kümesi güncellenemez.
3327 Alan '|' bir ifadeye dayalıdır ve düzenlenemez.
3328 Tablo '| 2' salt okunurdur.
3329 Tabloda kayıt '|' başka bir kullanıcı tarafından silindi.
3330 Tabloda kayıt '|' başka bir kullanıcı tarafından kilitlendi.
3331 Bu alanda değişiklik yapmak için önce kaydı kaydedin.
3332 Dış birleşimin 'bir' tarafındaki boş alana değer girilemez.
3333 '|' Tablosundaki kayıtlar 'tek' tarafta kaydı olmazdı.
3334 Yalnızca sürüm 1.0 biçiminde mevcut olabilir.
3335 DeleteOnly sıfır olmayan cbData ile çağrılır.
3336 Btrieve: Başlatma ayarında geçersiz IndexDDF seçeneği.
3337 Başlatma ayarında geçersiz DataCodePage seçeneği.
3338 Btrieve: Xtrieve seçenekleri başlatma ayarında doğru değil.
3339 Btrieve: Başlatma ayarında geçersiz IndexDeleteRenumber seçeneği.
3340 Sorgu '|' bozuk.
3341 Mevcut alan birleştirme anahtarı '|' ile eşleşmelidir Bire çok ilişkisinin 'bir' tarafı olarak hizmet eden tabloda. 'bir' taraf tablosuna istenen anahtar değeriyle bir kayıt girin ve ardından 'çok' içinde istenen birleştirme anahtarıyla girişi yapın. only 'table.
3342 '|' Alt sorgusunda geçersiz Not, OLE veya Köprü Nesnesi.
3343 Tanınmayan veritabanı biçimi '|'.
3344 Veritabanı motoru, bir doğrulama ifadesindeki '| 1' alanını veya '| 2' tablosundaki varsayılan değeri tanımıyor.
3345 Bilinmeyen veya geçersiz alan referansı '|'.
3346 Sorgu değerleri ve hedef alanların sayısı aynı değil.
3347 Kayıt eklenemiyor; tablo '|' için birincil anahtar kayıt kümesinde değil.
3348 Kayıt eklenemiyor; '|' tablonun anahtarını birleştir kayıt kümesinde değil.
3349 Girdiğiniz bir değer bu tablo veya liste için tanımlanan ayarları ihlal ettiğinden değişikliklerinizi kaydedemezsiniz (örneğin, bir değer minimumdan küçük veya maksimumdan büyüktür) Hatayı düzeltip tekrar deneyin.
3350 Nesne işlem için geçersiz.
3351 ORDER BY ifadesi (|) sorgu tarafından seçilmeyen alanları içerir. Yalnızca ilk sorguda istenen alanlar ORDER BY ifadesine dahil edilebilir.
3352 INSERT INTO deyiminde (|) hedef alan adı yok.
3353 Btrieve: Field.ddf dosyası bulunamıyor.
3354 M'deost bu alt sorgu ile bir kayıt döndürülebilir.
3355 Varsayılan değerde sözdizimi hatası.
3356 '| 2' makinesinde özel olarak '| 1' kullanıcısı tarafından zaten açılmış olan bir veritabanını açmaya çalıştınız. Veritabanı kullanılabilir olduğunda tekrar deneyin.
3357 Bu sorgu, doğru biçimlendirilmiş bir veri tanımlama sorgusu değildir.
3358 Microsoft Office Access veritabanı motoru çalışma grubu bilgi dosyası açılamıyor.
3359 Geçiş sorgusu en az bir karakter içermelidir.
3360 Sorgu çok karmaşık.
3361 Alt sorguda sendikalara izin verilmez.
3362 Tek satır güncelleme / silme, bağlantılı bir tablonun birden fazla satırını etkiledi. Benzersiz dizin, yinelenen değerler içeriyor.
3363 Kayıt (lar) eklenemez; 'tek' tarafta karşılık gelen kayıt yok.
3364 Not, OLE veya Köprü Nesnesi alanı kullanılamaz '|' birleşim sorgusunun SELECT yan tümcesinde.
3365 Özellik değeri REMOTE nesneler için geçerli değil.
3366 Hiçbir alan tanımlanmamış bir ilişki eklenemez.
3367 Eklenemez. Bu isimde bir nesne koleksiyonda zaten var.
3368 İlişki, aynı veri türlerine sahip aynı sayıda alanda olmalıdır.
3369 **********
3370 '|' Tablosunun tasarımı değiştirilemez. Salt okunur bir veritabanında.
3371 Tablo veya kısıtlama bulunamıyor.
3372 '| 2' tablosunda böyle bir '| 1' endeksi yok.
3373 İlişki oluşturulamıyor. Referans tablo '|' birincil anahtara sahip değil.
3374 Belirtilen alanlar '|' tablosunda benzersiz şekilde dizine eklenmemiştir.
3375 Tablo '| 1' zaten '| 2' adında bir dizine sahip.
3376 Tablo '|' mevcut değil.
3377 '| 2' tablosunda böyle bir ilişki '| 1' yok.
3378 Zaten '|' adında bir ilişki var mevcut veritabanında.
3379 Bilgi tutarlılığını zorlamak için ilişkiler oluşturulamıyor. '| 2' tablosundaki mevcut veriler '| 1' tablosundaki bilgi tutarlılığı kurallarını ihlal ediyor.
3380 '| 2' alanı '| 1' tablosunda zaten var.
3381 '| 2' tablosunda '| 1' adlı bir alan yok.
3382 Alanın boyutu '|' çok uzun.
3383 '|' Alanı silinemiyor. Bir veya daha fazla ilişkinin parçası.
3384 Yerleşik bir mülk silinemez.
3385 Kullanıcı tanımlı özellikler bir Null değerini desteklemez.
3386 Emlak '|' bu yöntemi kullanmadan önce ayarlanmalıdır.
3387 TEMP dizini bulunamıyor.
3388 Doğrulama ifadesinde bilinmeyen işlev '| 2' veya '| 1' üzerindeki varsayılan değer.
3389 Sorgu desteği mevcut değil.
3390 Hesap adı zaten mevcut.
3391 Bir hata oluştu Özellikler kaydedilmedi.
3392 **********
3393 Birleştirme, gruplama, sıralama veya indeksleme kısıtlaması gerçekleştirilemez. Aranan veya sıralanan bir değer çok uzun.
3394 Mülk kaydedilemez; özellik bir şema özelliğidir.
3395 **********
3396 Basamaklı işlem gerçekleştirilemez. '|' Tablosunda ilgili kayıtlar bulunduğundan, bilgi tutarlılığı kuralları ihlal edilir.
3397 Basamaklı işlem gerçekleştirilemez. '|' Tablosunda ilgili bir kayıt olmalıdır.
3398 Basamaklı işlem gerçekleştirilemez. '|' Tablosunda boş bir anahtara neden olur.
3399 Basamaklı işlem gerçekleştirilemez. '|' Tablosunda yinelenen bir anahtarla sonuçlanır.
3400 Basamaklı işlem gerçekleştirilemez. '| 2' tablosundaki '| 1' alanında iki güncellemeyle sonuçlanır.
3401 Basamaklı işlem gerçekleştirilemez. '|' Alanına neden olur. Null haline gelmesine izin verilmez.
3402 Basamaklı işlem gerçekleştirilemez. '|' Alanına neden olur. sıfır uzunlukta bir dize haline gelmesine izin verilmez.
3403 Basamaklı işlem gerçekleştirilemiyor: '|'.
3404 Basamaklı işlem gerçekleştirilemiyor. Girilen değer, '| 2' için ayarlanan doğrulama kuralı '| 1' tarafından yasaklanmıştır.
3405 Hata '|' doğrulama kuralında.
3406 DefaultValue özelliği için kullanmaya çalıştığınız ifade geçersiz çünkü '|'. Bu özelliği ayarlamak için geçerli bir ifade kullanın.
3407 Sunucunun MSysConf tablosu mevcut, ancak yanlış formatta. Sistem yöneticinize başvurun.
3408 Çok fazla FastFind Oturumu çağrıldı.
3409 Geçersiz alan tanımı '|' dizin veya ilişki tanımında.
3411 Geçersiz girdi. '| 1' tablosunda basamaklı işlem gerçekleştirilemiyor çünkü girilen değer '| 2' alanı için çok büyük.
3412 Şu anda başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığından tabloda basamaklı güncelleme gerçekleştirilemiyor.
3413 Şu anda '| 1' makinesinde '| 3' kullanıcısı tarafından kullanıldığından '| 2' tablosunda basamaklı işlem gerçekleştirilemiyor.
3414 Şu anda kullanımda olduğu için '| 1' tablosunda basamaklı işlem gerçekleştirilemiyor.
3415 Sıfır uzunluklu dize yalnızca Metin veya Kısa Not alanında geçerlidir.
3416 |
3417 Satır kaynağı olarak bir eylem sorgusu kullanılamaz.
3418 '|' Açılamıyor. Başka bir kullanıcı, tabloyu farklı bir ağ kontrol dosyası veya kilitleme stili kullanarak açmıştır.
3419 ParadoxNetStyle Windows Kayıt Defteri'nde 4.x olarak ayarlandığından, bu Paradox 5.x veya 3.x tablosu açılamıyor.
3420 Nesne geçersiz veya artık ayarlanmamış.
3421 Veri türü dönüştürme hatası.
3422 Tablo yapısı değiştirilemez.Başka bir kullanıcı tablo açmış.
3423 ODBC'yi dış Microsoft Office Access veya ISAM veritabanı tablosundan almak, vermek veya veritabanınıza bağlamak için kullanamazsınız.
3424 Yerel ayar geçersiz olduğu için veritabanı oluşturulamıyor.
3425 Bu yöntem veya özellik şu anda bu Kayıt Kümesinde kullanılamıyor.
3426 Bu eylem, ilişkili bir nesne tarafından iptal edildi.
3427 DAO otomasyonunda hata.
3428 Veritabanınızda bir sorun oluştu. Veritabanını onararak ve sıkıştırarak sorunu düzeltin.
3429 Yüklenebilir bir ISAM'ın uyumsuz sürümü.
3430 Microsoft Excel yüklenebilir ISAM yüklenirken, OLE başlatılamadı.
3431 Bu bir Microsoft Excel 5.0 dosyası değil.
3432 Microsoft Excel 5.0 dosyası açılırken hata oluştu.
3433 Windows Kayıt Defterinin Motorlar bölümünün Excel anahtarında geçersiz ayar.
3434 Adlandırılmış aralık genişletilemez.
3435 Elektronik tablo hücreleri silinemez.
3436 Dosya oluşturma hatası.
3437 Elektronik tablo dolu.
3438 Dışa aktarılan veriler, Schema.ini dosyasında açıklanan formatla eşleşmiyor.
3439 Bir Microsoft Word adres mektup birleştirme dosyasını bağlamayı veya almayı denediniz. Bu tür dosyaları dışa aktarabilmenize rağmen, bunları bağlayamaz veya içe aktaramazsınız.
3440 Boş bir metin dosyası içe aktarılmaya veya bağlanmaya çalışıldı. Bir metin dosyasını içe aktarmak veya bağlamak için dosyanın veri içermesi gerekir.
3441 Metin dosyası belirtimi alan ayırıcısı, ondalık ayırıcı veya metin sınırlayıcıyla eşleşir.
3442 Metin dosyası spesifikasyonunda '| 1', | 2 seçeneği geçersizdir.
3443 Sabit genişlik özelliği '| 1' sütun genişliği içermez.
3444 Sabit genişlik spesifikasyonunda '| 1', '| 2' sütunu bir genişlik belirtmiyor.
3445 '|' DLL dosyasının yanlış sürümü bulundu.
3446 VBA dosyası (16 bit sürümler için VBAJET.dll veya 32 bit sürümler için VBAJET32.dll) eksik. Hatayı döndüren uygulamayı yeniden yüklemeyi deneyin.
3447 VBA dosyası (16 bit sürümler için VBAJET.dll veya 32 bit sürümler için VBAJET32.dll) çağrıldığında başlatılamadı. Hatayı döndüren uygulamayı yeniden yüklemeyi deneyin.
3448 OLE sistem işlevine yapılan çağrı başarılı olmadı. Hatayı döndüren uygulamayı yeniden yüklemeyi deneyin.
3449 Bağlantılı bir tablo için bağlantı dizesinde ülke / bölge kodu bulunamadı.
3450 Sorguda sözdizimi hatası. Tamamlanmamış sorgu cümlesi.
3451 Sorguda geçersiz referans.
3452 Bu eşlemede veritabanının tasarımında değişiklik yapamazsınız.
3453 Çoğaltılmış bir tablo ile yerel bir tablo arasında zorunlu bir ilişki kuramaz veya sürdüremezsiniz.
3455 Veritabanı repli'si yapılamıyorcabonları.
3456 | 2 nesnesi | 1 kapsayıcı repli içinde yapılamazcabonları.
3457 Zaten çoğaltılmış bir nesne için KeepLocal özelliğini ayarlayamazsınız.
3458 KeepLocal özelliği bir veritabanı üzerinde ayarlanamaz; yalnızca bir veritabanındaki nesnelerde ayarlanabilir.
3459 Bir veritabanı çoğaltıldıktan sonra, çoğaltma özelliklerini veritabanından kaldıramazsınız.
3460 Yapmaya çalıştığınız işlem, çoğaltma kümesinin bu üyesini içeren mevcut bir işlemle çakışıyor.
3461 Ayarlamaya veya silmeye çalıştığınız çoğaltma özelliği salt okunurdur ve değiştirilemez.
3462 Bir DLL yüklenememesi.
3463 .Dll '| 2' bulunamıyor.
3464 Ölçüt ifadesinde veri türü uyuşmazlığı.
3465 Erişmeye çalıştığınız disk sürücüsü okunamıyor.
3468 Dropbox klasörüne '| 2' erişilirken erişim reddedildi.
3469 Dropbox klasörü '| 2' diski dolu.
3470 Dropbox klasörüne '| 2' erişimde disk hatası.
3471 Eşitleyici günlük dosyasına yazılamadı.
3472 Disk '| 1' yolu için dolu.
3473 '| 1' günlük dosyasına erişilirken disk hatası.
3474 Yazmak için '| 1' günlük dosyası açılamıyor.
3475 Yazmayı Reddet modunda '| 1' günlük dosyasını açmaya çalışırken ihlal paylaşılıyor.
3476 Geçersiz dropbox yolu '| 2'.
3477 Dropbox adresi '| 2' sözdizimsel olarak geçersiz.
3478 Kopya, kısmi bir kopya değildir.
3479 Çoğaltma kümesi için Tasarım Yöneticisi olarak kısmi bir çoğaltma belirlenemez.
3480 İlişki '|' kısmi filtre ifadesinde geçersiz.
3481 Tablo adı '|' kısmi filtre ifadesinde geçersiz.
3482 Kısmi çoğaltma için filtre ifadesi geçersiz.
3483 Dropbox klasörü '| 2' için verilen şifre geçersiz.
3484 Eşitleyici tarafından bir hedef dropbox klasörüne yazmak için kullanılan şifre geçersiz.
3485 Veritabanı çoğaltılmadığından nesne çoğaltılamaz.
3486 Tabloya ikinci bir Çoğaltma Kimliği Otomatik Sayı alanı ekleyemezsiniz.
3487 Çoğaltmaya çalıştığınız veritabanı dönüştürülemez.
3488 Belirtilen değer, çoğaltma kümesindeki herhangi bir üye için bir Eşleme Kimliği değil.
3489 Belirtilen nesne, gerekli kaynağı eksik olduğu için çoğaltılamaz.
3490 '| 2' kapsayıcısındaki '| 1' nesnesi çoğaltılamadığı için yeni bir kopya oluşturulamıyor.
3491 Veritabanının çoğaltılabilmesi için özel modda açılması gerekir.
3492 Eşitlemelerden birine tasarım değişikliği uygulanamadığından eşitleme başarısız oldu.
3493 Eşitleyici için belirtilen Kayıt Defteri parametresi ayarlanamaz.
3494 Eşitleyici için belirtilen Kayıt Defteri parametresi alınamıyor.
3495 İki Senkronizasyon arasında zamanlanmış senkronizasyon yoktur.
3496 Replication Manager, ExchangeID'yi MSysExchangeLog tablosunda bulamıyor.
3497 Eşitleyici için bir program ayarlanamıyor.
3499 Çoğaltma kümesinin bir üyesi için tam yol bilgisi alınamaz.
3500 Aynı eşlemeyi yönetmek için iki farklı Eşitleyici belirtemezsiniz.
3502 Design Master veya replika, Synchronizer tarafından yönetilmiyor.
3503 Eşitleyicinin Kayıt Defteri, sorguladığınız anahtar için ayarlanmış bir değer içermiyor.
3504 Eşitleyici Kimliği, MSysTranspAddress tablosundaki mevcut bir kimlikle eşleşmiyor.
3505 MSysFilters'da bulunmayan kısmi bir filtreyi silmeye veya bu filtre hakkında bilgi almaya çalıştınız.
3506 Eşitleyici, Eşitleyici günlüğünü açamıyor.
3507 Eşitleyici günlüğüne yazılamadı.
3508 Senkronizer için aktif bir aktarım yok.
3509 Bu Eşitleyici için geçerli bir aktarım bulunamadı.
3510 Eşitlemeye çalıştığınız eşleme kümesinin üyesi şu anda başka bir eşitlemede kullanılıyor.
3512 Dropbox klasörü okunamadı.
3513 Dropbox klasörüne yazılamadı.
3514 Eşitleyici, işlenecek planlanmış veya isteğe bağlı eşitleme bulamadı.
3515 Microsoft Office Access veritabanı motoru, bilgisayarınızdaki sistem saatini okuyamadı.
3516 Hedef eşitleyici, dolaylı eşitlemeyi destekleyecek şekilde yapılandırılmamış ve hedef eşleme doğrudan eşitleme için kullanılamıyor.
3517 Eşitleyici, işlenecek herhangi bir ileti bulamadı.
3518 MSysTranspAddress tablosunda Synchronizer bulunamadı.
3519 Mesaj gönderilemedi.
3520 Çoğaltma adı veya kimliği, çoğaltma kümesinin şu anda yönetilen bir üyesiyle eşleşmiyor.
3521 Çoğaltma kümesinin iki üyesi, ortak bir nokta olmadığından eşitlenemeztart senkronizasyon.
3522 Eşitleyici, MSysExchangeLog tablosunda belirli bir eşitlemenin kaydını bulamıyor.
3523 Eşitleyici, MSysSchChange tablosunda belirli bir sürüm numarası bulamıyor.
3524 Kopyadaki tasarım değişikliklerinin geçmişi, Tasarım Ana sayfasındaki geçmişle eşleşmiyor.
3525 Senkronizer, mesaj veritabanına erişemedi.
3526 Sistem nesnesi için seçilen ad zaten kullanımda.
3527 Eşitleyici veya Çoğaltma Yöneticisi sistem nesnesini bulamadı.
3528 Paylaşılan bellekte Eşitleyici veya Çoğaltma Yöneticisi'nin okuyabileceği yeni veri yok.
3529 Eşitleyici veya Çoğaltma Yöneticisi, paylaşılan bellekte okunmamış veriler buldu. Mevcut verilerin üzerine yazılacaktır.
3530 Eşitleyici zaten bir istemciye hizmet veriyor.
3531 Bir etkinlik için bekleme süresi zaman aşımına uğradı.
3532 Eşitleyici başlatılamadı.
3533 Bir işlem tarafından kullanılan sistem nesnesi, işlem durduktan sonra da mevcuttur.
3534 Eşitleyici bir sistem olayı aradı ancak istemciye bildirecek bir olay bulamadı.
3535 Müşteri, Eşitleyiciden işlemi sonlandırmasını istedi.
3536 Eşitleyici, yönettiği çoğaltma kümesinin bir üyesi için geçersiz bir ileti aldı.
3537 Eşitleyicinin istemcisi artık mevcut değil ve bilgilendirilemez.
3538 Çalışmakta olan çok fazla uygulama olduğu için Synchronizer başlatılamıyor.
3539 Bir sistem hatası oluştu veya takas dosyanız sınırına ulaştı.
3540 Takas dosyanız sınırına ulaştı veya bozuldu.
3541 Senkronize edici düzgün kapatılamadı ve hala aktif.
3542 Synchronizer istemcisini sonlandırmaya çalışırken işlem durduruldu.
3543 Eşitleyici kurulmamış.
3544 Eşitleyici zaten çalışıyor.
3545 Eşitlemeye çalıştığınız iki eşleme, farklı eşleme kümelerinden.
3546 Yapmaya çalıştığınız senkronizasyon türü geçerli değil.
3547 Eşitleyici, eşitlemeyi tamamlamak için doğru kümeden bir eşleme bulamadı.
3548 GUID'ler eşleşmiyor veya istenen GUID bulunamadı.
3549 Sağladığınız dosya adı çok uzun.
3550 GUID sütununda dizin yok.
3551 Eşitleyici için belirtilen Kayıt Defteri parametresi silinemiyor.
3552 Kayıt defteri parametresinin boyutu, izin verilen maksimum değeri aşıyor.
3553 GUID oluşturulamadı.
3555 Kopyalar için geçerli tüm takma adlar zaten kullanılıyor.
3556 Hedef dropbox klasörü için geçersiz yol.
3557 Hedef dropbox klasörü için geçersiz adres.
3558 Hedef dropbox klasöründe disk G / Ç hatası.
3559 Hedef disk dolu olduğu için yazma hatası.
3560 Eşitlemeye çalıştığınız eşleme kümesinin iki üyesi aynı Eşleme Kimliğine sahip.
3561 Eşitlemeye çalıştığınız kopya kümesinin iki üyesi, Tasarım Ustalarıdır.
3562 Hedef dropbox klasörüne erişim reddedildi.
3563 Yerel bir dropbox klasörüne erişirken önemli hata.
3564 Eşitleyici mesajlar için kaynak dosyayı bulamıyor.
3565 Kaynak dropbox klasöründe bir paylaşım ihlali var çünkü mesaj veritabanı başka bir uygulamada açık.
3566 Ağ G / Ç hatası.
3567 Dropbox klasöründeki mesaj yanlış Synchronizer'a ait.
3568 Eşitleyici bir dosyayı silemedi.
3569 Çoğaltma kümesinin bu üyesi, kümeden mantıksal olarak kaldırıldı ve artık mevcut değil.
3570 Kısmi bir kopyayı tanımlayan filtreler değiştirildi Kısmi çoğaltma yeniden doldurulmalıdır.
3571 Kısmi kopyada bir sütun ayarlama girişimi, kısmi kopyaları yöneten bir kuralı ihlal etti.
3572 TEMP dizinini okurken veya yazarken bir disk G / Ç hatası oluştu.
3573 Eşleme listesi için sorguladığınız dizin, yönetilen bir dizin değil.
3574 Çoğaltma kümesinin bu üyesi için Çoğaltma Kimliği, bir taşıma veya kopyalama prosedürü sırasında yeniden atandı.
3575 Yazmaya çalıştığınız disk sürücüsü dolu.
3576 Açmaya çalıştığınız veritabanı zaten başka bir uygulama tarafından kullanılıyor.
3577 Çoğaltma sistemi sütunu güncellenemez.
3578 Veritabanının çoğaltılamaması; veritabanının özel modda açık olup olmadığını belirleyemiyor.
3579 Veritabanı çoğaltmasını yapmak için gereken çoğaltma sistemi tabloları oluşturulamadıcabonları.
3580 Veritabanı çoğaltmasını yapmak için gereken satırlar eklenemedicabonları.
3581 Çoğaltma sistemi tablosu açılamıyor '|' çünkü tablo zaten kullanımda.
3582 | 2 kapsayıcıdaki | 1 nesnesi çoğaltma yapılamadığı için yeni bir çoğaltma yapılamıyorcabonları.
3583 | 2 nesnesi | 1 kapsayıcı repli içinde yapılamazcabonları.
3584 İşlemi tamamlamak için yetersiz bellek.
3585 Tabloyu çoğaltamaz; sütun sayısı izin verilen maksimum sayıyı aşıyor.
3586 Tablodaki kısmi filtre ifadesinde sözdizimi hatası | 1.
3587 ReplicaFilter özelliğinde geçersiz ifade.
3588 Kısmi filtre ifadesi değerlendirilirken hata oluştu.
3589 Kısmi filtre ifadesi bilinmeyen bir işlev içeriyor.
3590 Kısmi çoğaltmalar için kuralları ihlal ediyor.
3591 Günlük dosyası yolu '| 1' geçersiz.
3592 Parola korumalı bir veritabanını çoğaltamaz veya çoğaltılmış bir veritabanında parola koruması ayarlayamazsınız.
3593 Çoğaltma kümesi için veri ana özniteliğini değiştiremezsiniz.
3594 Çoğaltma kümesi için veri ana özniteliğini değiştiremezsiniz. Yalnızca Tasarım Ana'da veri değişikliklerine izin verir.
3595 Eşlemenizdeki sistem tabloları artık güvenilir değildir ve çoğaltma kullanılmamalıdır.
3600 Toplama ifadeleri GUID'leri kullanamaz.
3605 Çoğaltılmamış bir veritabanıyla senkronizasyona izin verilmez. '|' veritabanı bir Tasarım Yöneticisi veya kopya değildir.
3607 Silmeye çalıştığınız çoğaltma özelliği salt okunurdur ve kaldırılamaz.
3608 Dizine alınmış bir Paradox tablosu için kayıt uzunluğu çok uzun.
3609 Birincil tablonun başvurulan alanı için benzersiz bir dizin bulunamadı.
3610 Aynı tablo '|' Tablo yapma sorgusunda hem kaynak hem de hedef olarak başvurulur.
3611 Bağlı veri kaynaklarında veri tanımlama ifadeleri yürütülemez.
3612 Çok düzeyli GROUP BY yan tümcesine bir alt sorguda izin verilmez.
3613 Bağlı ODBC tablolarında ilişki oluşturulamaz.
3614 Yöntem ölçütü bul ifadesinde GUID'ye izin verilmiyor.
3615 İfadede tür uyuşmazlığı.
3616 Bağlantılı tablodaki verilerin güncellenmesi bu ISAM tarafından desteklenmemektedir.
3617 Bağlı bir tablodaki verilerin silinmesi bu ISAM tarafından desteklenmemektedir.
3618 İthalat / ihracatta istisnalar tablosu oluşturulamadı.
3619 İstisnalar tablosuna kayıtlar eklenemedi.
3620 Bağlı Microsoft Excel çalışma sayfanızı görüntülemek için bağlantı lost.
3621 Paylaşılan bir açık veritabanında şifre değiştirilemez.
3622 DbSeeChanges seçeneğini OpenRecordset ile birlikte kullanmalısınız. SQL Server IDENTITY sütunu olan tablo.
3623 FoxPro 3.0 bağına erişilemiyor DBF dosya '|'.
3624 Kayıt okunamadı; şu anda başka bir kullanıcı tarafından kilitlenmiş durumda.
3625 Metin dosyası özelliği '|' Belirtimi kullanarak içe, dışa aktaramaz veya bağlantı kuramazsınız.
3626 İşlem başarısız oldu. '|' Tablosunda çok fazla dizin var. Tablodaki dizinlerden bazılarını silin ve işlemi tekrar deneyin.
3627 Eşitleyici (mstran40.exe) için yürütülebilir dosya bulunamıyor.
3628 İş ortağı çoğaltması, bir Eşitleyici tarafından yönetilmez.
3629 Eşitleyici '| 1' de aynı Dosya Sistemi dropbox'ı '| 2' kullanıyor.
3630 Eşitleyici '| 1' de aynı Dosya Sistemi dropbox'ı '| 2' kullanıyor.
3631 Filtrede Geçersiz Tablo Adı
3632 Uzak Senkronizatörde İnternet Aktarımı etkinleştirilmedi.
3633 DLL yüklenemiyor: '|'
3634 Kısmi bir eşleme kullanılarak bir eşleme oluşturulamaz.
3635 Bir sistem veritabanının kısmi kopyası oluşturulamaz.
3636 Çoğaltmada çakışmalar veya veri hataları olduğundan, eşleme doldurulamaz veya eşlemenin filtresi değiştirilemez.
3637 Sabit olmayan bir sütunun çapraz tablosu alt sorgu olarak kullanılamaz.
3638 Kaynak Kontrollü bir veritabanı repli yapılamazcabonları.
3639 Sistem veritabanının bir kopyası oluşturulamaz.
3640 Getirme arabelleği, talep ettiğiniz veri miktarı için çok küçüktü.
3641 Kayıt kümesinde talep ettiğinizden daha az kayıt kaldı.
3642 İşlem iptal edildi.
3643 Kayıt kümesindeki kayıtlardan biri başka bir işlem tarafından silindi.
3645 Bağlama parametrelerinden biri yanlış.
3646 Belirtilen satır uzunluğu, sütun uzunluklarının toplamından daha kısadır.
3647 İstenen sütun kayıt kümesine döndürülmüyor.
3648 Kısmi bir kopya başka bir kısmi kopya ile senkronize edilemez.
3649 Dile özgü kod sayfası belirtilmedi veya bulunamadı.
3650 Ya internet çok yavaş ya da internet sunucusu makinesinde replikasyon yöneticisi kurulumunda bazı problemler var.
3651 Geçersiz internet adresi.
3652 İnternet girişi hatası.
3653 İnternet kurulmamış.
3654 Dahili internet hatası.
3655 Wininet.dll yüklenemiyor veya başlatılamıyor.
3656 Kısmi bir ifadenin değerlendirilmesinde hata
3657 '| 1' tablosu için boolean filtre ifadesinin değerlendirilmesinde hata.
3658 İkili sütun '|' boole filtresinde kullanılamaz.
3659 İlişki '| 1' zorunlu değildir. Kısmi filtre ifadesindeki ilişki zorunlu kılınmalıdır.
3660 İstenen değişim başarısız oldu çünkü '| 1'.
3661 İstenen değişim başarısız oldu çünkü '| 1'
3663 Bu işlem farklı bir imleç lib gerektirirrary.
3664 Eşzamansız bir OpenConnection çağrısı henüz tamamlanmadı; tamamlanana kadar döndürülen bağlantı nesnesine henüz başvuramazsınız.
3665 Çoğaltma sistemi nesnesini '|' değiştiremezsiniz.
3666 Çoğaltma sistemi nesnesini '|' değiştiremezsiniz.
3667 Farklı bir işlem bu işlemin yürütülmesini engelliyor.
3668 Etkin bağlantı olmadığı için bu işlem gerçekleştirilemez.
3669 Yürütme iptal edildi.
3670 İmleç geçerli değil.
3671 Güncellenecek tablo bulunamıyor.
3672 RDOCURS.DLL yüklenemedi.
3673 Bu tablo, bu elektronik tabloda tanımlanan hücre aralığının dışında kalan hücreleri içerir.
3674 Internet dll (wininet.dll) bulunamadı veya yüklenemedi.
3675 İnternet tanıtıcısından okuma hatası. İşlemi tekrar deneyin.
3676 İnternet tanıtıcısına yazamama. İşlemi tekrar deneyin.
3677 URL'ye HTTP isteğini yürütememetart İnternet sunucusunda internet senkronizörü. İnternet sunucusunda internet senkronizatörünü yapılandırmak için Replication Manager'ı kullanın.
3678 İnternet sunucusundaki FTP hizmetine bağlanılamadı. FTP hizmetinin sunucuda düzgün çalıştığından ve anonim bağlantıları desteklediğinden emin olun.
3679 FTP hizmeti kullanılarak dosya açılamadı. FTP dropbox'ın okuma izinlerine sahip olduğundan emin olun.
3680 FTP kullanılarak sunucudan bir dosya alınamama. FTP dropbox'ın okuma izinlerine sahip olduğundan emin olun.
3681 FTP kullanarak sunucuya dosya koyma hatası. FTP dropbox'ın yazma izinlerine sahip olduğundan emin olun.
3682 FTP kullanılarak sunucudaki bir dosyanın silinememesi. FTP dropbox'ın okuma ve yazma izinlerine sahip olduğundan emin olun.
3683 Sunucuda İnternet senkronizöründen beklenmedik şekilde çıkıldı. Sorunu anlamak için internet sunucusundaki ortak kopya değişim geçmişine bakın.
3684 Değiştirilecek uygun bir kopya yoktur.
3685 Geçersiz HTTP adresi.
3686 Geçersiz çoğaltma yolu veya adı.
3687 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen belirteç: Seçenek.
3688 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen belirteç: For.
3689 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen belirteç: Ayrıcalıklar.
3690 Geçersiz SQL sözdizimi - bir tablo hakkı / ayrıcalığı bekleniyordu.
3691 Geçersiz SQL sözdizimi - bir nesne adı bekleniyordu.
3692 Geçersiz SQL sözdizimi ile ilgili belirteçler eşleşmedi.Microsoft Office Access veritabanı motoru GRANT… TO, REVOKE… FROM, ADD… TO veya DROP… FROM bekleniyordu.
3693 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen kullanıcı veya grup adı.
3694 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen belirteç: Grant.
3695 Geçersiz SQL sözdizimi - GRANT / REVOKE sözdizimi hatası.
3696 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen belirteç: Kullanıcı (veya) Grup.
3697 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen belirteç: Parola.
3698 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen parola.
3699 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen belirteç: Kullanıcı.
3700 Ondalık veri türü için geçersiz hassasiyet.
3701 Ondalık veri türü için geçersiz ölçek.
3702 Bir Unicode metin sütununun genişliği çift bayt sayısı olmalıdır.
3703 Repli üzerinde işlem desteklenmiyorcabmevcut sürüme dönüştürülmemiş le veritabanları.
3704 '| 2' makinesinde '| 1' kullanıcısı tarafından zaten açılmış olan bir veritabanını açmaya çalıştınız. Veritabanı kullanılabilir olduğunda tekrar deneyin.
3705 | 2 tablo repli'si yapılamıyorcable - çok fazla sütun.
3706 | 2 tablo repli'si yapılamıyorcable - çok fazla dizin.
3707 Yeni referans için basamaklı seçenekler mevcut referans '|' ile çakışıyor.
3708 İşlem deyiminde sözdizimi hatası. BEKLENEN İŞLEM, İŞ veya hiçbir şey.
3709 Arama anahtarı herhangi bir kayıtta bulunamadı.
3710 MAPI klasörü veya adres defteri bulunamadı.
3711 Kurtarılan replicable veriler. Bu satır bozuk bir kopyadan kurtarıldıcable veritabanı. Kayıt içeriklerinin doğru olduğunu doğrulayın ve ardından kaydı yeniden yerleştirin veya bu çakışma kaydını silin.
3712 Diğer. Bu kayıt, tanımlanamayan bir çoğaltma çakışması sorunu nedeniyle reddedildi.
3713 Çakışmayı güncelleyin / güncelleyin. Başka bir kopya da bu kaydı güncelledi.ost Güncellemenizi yeniden gönderin veya bu çakışma kaydını silin.
3714 Kilitli masa. Tablo başka bir kullanıcı tarafından kilitlendiğinden, bu kayıt senkronizasyon sırasında uygulanamadı. Bu çakışma kaydını yeniden gönderin.
3715 Benzersiz anahtar ihlali. Bu kayıt, başka bir kayıtla aynı anahtar değerine sahiptir, ancak yalnızca benzersiz değerlere izin verilir. Bu çakışma kayıttaki anahtar değerini veya kazanan kaydı değiştirin ve ardından bu kaydı yeniden gönderin veya bu çakışma kaydını silin.
3716 TLV ihlali. Bu kayıt, tablo düzeyinde doğrulama kısıtlamasını karşılamayan bir alan değeri içeriyor. Doğrulama kuralını ihlal eden alan değerini güncelleyin ve ardından bu çakışma kaydını yeniden gönderin veya bu çakışma kaydını silin.
3717 / RI çakışmasını silin. Birincil anahtar kaydı başka bir kopya tarafından silindi, bu nedenle bu referans kaydı reddedildi. Bilgi tutarlılığı kısıtlamasını karşılayan yeni bir birincil anahtar kaydı oluşturun ve ardından güncellemenizi yeniden gönderin veya bu çakışma kaydını silin.
3718 Güncelleme / RI çakışması. Birincil anahtar kaydı başka bir kopya tarafından güncellendi, bu nedenle bu referans kaydı reddedildi. Referans bütünlük kısıtlamasını karşılayan yeni bir birincil anahtar kaydı oluşturun, bu çakışma kaydındaki yabancı anahtar değerini geçerli bir birincil anahtar değeriyle eşleşecek şekilde değiştirin ve daha sonra güncellemenizi yeniden gönderin veya bu çakışma kaydını silin.
3719 Çoğaltma çakışmasına dahil olan geçersiz bir birincil anahtar kaydından kaynaklanan yabancı anahtar ihlali. Bilgi tutarlılığı kısıtlamasını karşılayan yeni bir birincil anahtar kaydı oluşturun, bu çakışma kaydındaki yabancı anahtar değerini geçerli bir birincil anahtar değeriyle eşleşecek şekilde değiştirin ve ardından bu çakışma kaydını yeniden gönderin veya bu çakışma kaydını silin.
3720 '|' Alanı değiştirilemez. Bir veya daha fazla ilişkinin parçasıdır.
3721 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen kısıtlama adı.
3722 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen simge: DEFAULT.
3723 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen belirteç: İLE izlenecek COMPRESSION.
3724 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen belirteç: UPDATE veya DELETE.
3725 Geçersiz SQL söz dizimi - beklenen belirteç: CASCADE, SET NULL veya NO ACTION.
3726 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen belirteç: NULL.
3727 Geçersiz SQL sözdizimi - yalnızca bir güncelleme kuralı ve / veya bir silme kuralına izin verilir.
3728 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen simge: AS.
3729 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen simge: SELECT.
3730 VIEW bir parametre içeremez.
3731 Belirtilen takma adların sayısı çıktı sütunlarının sayısıyla aynı olacaktır.
3732 EXECUTE'dan sonra beklenen sorgu adı.
3733 Veritabanı, bilinmeyen bir kullanıcı tarafından açılmasını veya kilitlenmesini engelleyen bir duruma yerleştirildi.
3734 Veritabanı, '| 2' makinesinde '| 1' kullanıcısı tarafından açılmasını veya kilitlenmesini önleyen bir duruma yerleştirildi.
3735 Ters çevrilmiş dizinde çok fazla sütun var.
3736 Çakışmayı güncelleyin / silin. Bu güncellenmiş kayıt başka bir kopyada silindi. Bu çakışma kaydını yeniden ekleyin veya silin.
3737 Verilen kaynak kopyadan bu tür bir çoğaltma oluşturulamaz.
3738 Yerel veya Anonim kopyalar, yalnızca kendi belirlenmiş hub kopyaları ile eşitlenmelidir.
3739 Proxy kopyası kaldırıldı.
3740 Çakışma tablosuna '|' yeni sütun eklenemez. Eski sütunları silin ve veritabanını sıkıştırın.
3741 Geçersiz ortak eşzamanlayıcı.Yerel veya anonim eşleme, belirlenen hub çoğaltması ile eşitlenmelidir.
3742 İnternet işlevi zaman aşımına uğradı.
3743 Replika, replika seti saklama süresi içinde senkronize edilmedi.
3744 Repli'deki sayaç sütunlarıcabtablolar değiştirilemez.
3745 İnternet Sunucusu Adı, HTTP Paylaşımı adı ve FTP diğer adının birleşik uzunluğu 252 karakterden fazla olmamalıdır.
3746 Parametreler cümlesinde sözdizimi hatası. Parametrenin var olduğundan ve değerini doğru yazdığınızdan emin olun.
3747 Parametrenin varsayılan değeri yoktur.
3748 Parametre | varsayılan değeri yoktur.
3749 Nesne, saklı yordam değil.
3750 Nesne | saklı yordam değildir.
3751 Satır kilitleme istendi, ancak DB sayfa kilidi modunda.
3752 Sayfa kilitleme istendi, ancak DB satır kilidi modunda.
3753 Microsoft Office Access veritabanı motoru SQL çoğaltmasının eşlemesi oluşturulamaz.
3754 Önleme Silmeleri Eşlemesinden silinemez.
3755 CHECK kısıtlaması '|' mevcut değil.
3756 CHECK kısıtlaması '|' zaten var.
3757 DLL'leri sıralama Microsoft Office Access veritabanı altyapısı düzgün yüklenemedi.
3758 Ondalık değerin ölçeklendirilmesi verilerin kesilmesine neden oldu.
3759 Ondalık değerin ölçeklendirilmesi verilerin kesilmesine neden oldu.
3760 Ondalık değerin ölçeklendirilmesi, veri taşmasına neden oldu.
3761 Ondalık alanın duyarlılığı, eklemeye çalıştığınız sayısal değeri kabul etmek için çok küçük.
3762 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen belirteç: ACTION.
3763 Eşzamanlı şema değişiklikleri, çoğaltma oluşturma işleminin başarısız olmasına neden oldu. Yeniden deneyin.
3764 Bir veya daha fazla dizin yeniden oluşturulamadı.
3765 CHECK kısıtlama tümcesinde sözdizimi hatası.
3766 VIEWS'te yalnızca basit SELECT sorgularına izin verilir.
3767 Tablo '|' repli yapılamadıcable çünkü münhasıran açılamadı.
3768 FastFind, sütun olmayan referanslarda arama yapamaz.
3769 Çakışan tablolar yeniden adlandırılamaz.
3770 Sayaç tanımı geçerli aralıkta değil.
3771 Yerel veya Anonim kopyalar, tasarım yöneticisi yapılamaz.
3772 Yönetici izni olmadan, çoğaltma önceliği 0 - | aralığında olmalıdır.
3773 Bir veya daha fazla nesne silinemiyor: |.
3774 Pin değeri geçerli değil.
3775 Microsoft Office Access veritabanı yüklenemiyor SQL Server Reconciler - MSRPJT40.dll.
3776 İki Microsoft Office Access veritabanı arasında değiş tokuş yapılamıyor SQL Server Kopyalar.
3777 Microsoft Office Access veritabanında yasadışı işlem gerçekleştirildi SQL Server Kopya.
3778 Bu SQL / Microsoft Office Access veritabanı çoğaltma kümesi için Microsoft Office Access veritabanı yanlış veya eksik.
3779 Halihazırda Repli olan nesnelerde Sütun Seviyesi İzleme Özelliği değiştirilemezcabonları.
3780 Geçersiz SQL sözdizimi - bir görünüm adı bekleniyordu.
3781 Geçersiz SQL sözdizimi - bir prosedür adı bekleniyordu.
3782 Geçersiz SQL sözdizimi - şu anda yalnızca bir sütun düzeyinde KONTROL kısıtlamasına izin verilmektedir.
3783 Geçersiz SQL sözdizimi - sütun düzeyinde bir KONTROL kısıtlamasında birden çok sütun kullanılamaz.
3784 Veritabanı zaten replicabonları.
3785 Geçersiz SQL sözdizimi - beklenen belirteç: Veritabanı.
3786 Geçersiz SQL sözdizimi - CREATEDB veya CONNECT gibi bir veritabanı ayrıcalığı bekleniyordu.
3787 Bu işleme alt sorgularda izin verilmez.
3788 Bu MAPI klasöründe / adres defterinde bir dizin oluşturulamaz.
3789 Geçersiz sütun düzeyinde kısıtlama.
3790 Bu nesne, Microsoft Office Access veritabanı motorunun daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.
3791 Bu dizin Microsoft Office Access veritabanı motoru gerektirir |.
3792 '| 2' dizini Microsoft Office Access veritabanı motorunu gerektirir | 1.
3793 '| 2' sütunu Microsoft Office Access veritabanı motoru gerektirir | 1.
3794 Bu tablo Microsoft Office Access veritabanı motoru gerektirir |.
3795 '| 2' tablosu Microsoft Office Access veritabanı motoru gerektirir | 1.
3796 Yüklenen AceRecr.DLL sürümü çok eskiydi. Bu dosyanın doğru sürümünü almak için kurulumu tekrar çalıştırın.
3797 SQL / Microsoft Office Access veritabanı motoru değişimi başarısız oldu, ayrıntılar için SQLServer Aracısı geçmişine bakın.
3798 Çoğaltmada CHECK kısıtlamalarına izin verilmezcable veritabanları.
3799 '|' Alanı bulunamadı.
3800 '|' bu tablodaki bir dizin değil.
3801 Nesne (|) bir CHECK kısıtlama tümcesinde kullanılamaz.
3802 Değerlendirme hatası | CHECK kısıtlaması. |
3803 DDL, kısıtlama tarafından başvurulduğu için bu tabloda tamamlanamıyor | masada |.
3804 Bu makinede kurulu MAPI istemcisi yok. Bu makineye bir MAPI istemcisi (Outlook gibi) yükleyin.
3805 Tablo üzerindeki kısıtlamaları kontrol edin | bu tabloya aktarılmayacaktır. CHECK kısıtlamaları yalnızca SQL DDL deyimleri aracılığıyla oluşturulabilir.
3806 Birden fazla NULL, NULL özelliği ayarlanamaz.
3807 Sorgu | korelasyon (diğer ad) adıyla çelişen belirsiz bir sütun adı içeriyor |. Sütun adını tam olarak nitelendirin veya korelasyon (diğer ad) adını değiştirin.
3808 Bu işlemi gerçekleştirmek için sürüm 4.x veya daha yüksek formatlı bir sistem veritabanına ihtiyacınız var.
3809 Sorgu | Microsoft Office Access veritabanı motorunun daha sonraki bir sürümüyle oluşturulmuştur ve Microsoft Office Access veritabanı motorunun bu sürümünün yürütemeyeceği sözdizimine sahip olabilir. Bu sorgu yalnızca kendisini oluşturan Microsoft Office Access veritabanı sürümüyle yürütülebilir.
3810 Tanınmayan anahtar kelime WHEN.
3811 Sorgu yürütülemedi.
3812 Uygulamaya çalıştığınız değer geçerli olmadığı veya bir veri bütünlüğü kuralını ihlal edeceği için bu alanı güncelleyemezsiniz. Lütfen düzeltip tekrar deneyin.
3813 SQL geçiş sorguları devre dışı bırakılır.
3814 Bir kayıt için birden çok değeri kabul eden sütunlar, birden çok sütunlu bir ilişkiye dahil edilemez.
3815 Bir kayıt için birden çok değer kabul eden sütunlar, çok sütunlu bir dizine dahil edilemez.
3816 '|' Üzerindeki benzersiz dizin sütun silinemez.
3817 Çok değerli alan '|' CROSSTAB sorgusunda geçerli değil.
3818 Ekler veya çok değerli arama alanları kullandığından bu veritabanında işlem tamamlanamıyor.
3819 Bul, bir kayıt için birden çok değer kabul eden sütunlarda yürütülemez.
3820 Bu değeri, çok değerli arama veya ek alanında var olan bir değeri kopyaladığı için giremezsiniz. Çok değerli arama veya ek alanları, yinelenen değerler içeremez.
3821 Çok değerli bir arama alanını seçili veri türüne değiştiremezsiniz.
3822 Satır taahhüt edilene kadar bu yeni satıra değer eklenemez. Önce satırı işleyin ve ardından değeri eklemeyi deneyin.
3823 Bağlantılı bir Excel elektronik tablosunda bulunduğu için bu alanı düzenleyemezsiniz. Bu Access sürümünde bağlantılı bir Excel elektronik tablosundaki verileri düzenleme yeteneği devre dışı bırakılmıştır.
3824 INSERT INTO sorgusu, çok değerli bir alan içeremez.
3825 Kaynak veya hedef tablo çok değerli bir alan içerdiğinde, INSERT INTO sorgusunda SELECT * kullanılamaz.
3826 UPDATE veya DELETE sorgusu, çok değerli bir alan içeremez.
3827 Bir JOIN yan tümcesi farklı bir çok değerli sütun içerdiğinde, çok değerli bir sütunda toplama işlevi gerçekleştirilemez.
3828 Başka bir veritabanına başvuran bir IN yan tümcesi kullanarak çok değerli bir alana sahip bir tabloya başvuruda bulunulamaz.
3829 Çok değerli alan '|' ORDER BY yan tümcesinde kullanılamaz.
3830 Çok değerli alan '|' GROUP BY yan tümcesinde kullanılamaz.
3831 Çok değerli alan '|' WHERE veya HAVING yan tümcesinde kullanılamaz.
3832 Geçerli dosya biçimi artık kullanıcı düzeyinde güvenliği desteklemiyor. Dönüştürme veya sıkıştırma işlemi, tüm kullanıcı düzeyindeki izinleri kaldırdı.
3833 Çok değerli alan '|' belirtilen JOIN yan tümcesinde geçerli değil.
3834 Çok değerli '| 1' alanı, '| 2' ifadesinde geçerli değil.
3835 DISTINCT anahtar sözcüğü, çok değerli alan '|' ile kullanılamaz.
3836 Borland Veritabanı Motoru (BDE) gerektiren bir Paradox dosyasıyla çalışmaya çalışıyorsunuz. Microsoft Office Access, BDE'yi yükleyemiyor veya BDE doğru yüklenmemiş. Bunu düzeltmek için BDE için kurulum programını çalıştırın.
3837 Çok değerli alan '|' UNION sorgusunda kullanılamaz.
3838 Birden çok değere sahip alanlara SELECT INTO deyimlerinde izin verilmez.
3839 Belirtilen dosya zaten var.
3840 Eklediğiniz ek, mevcut sistem kaynaklarını aşıyor.
3841 Sharepoint sitesine '|' bağlanılamıyor. Daha sonra tekrar deneyin.
3842 '|' İfadesi bir toplama işlevinin parçası olmalıdır.
3843 Birden çok değerli alan içeren bir INSERT INTO sorgusu başka bir alan içeremez.
3844 Diğer alanları içeren bir UPDATE veya DELETE deyiminde çok değerli bir alana başvurulamaz.
3845 Microsoft Office Access, geçerli veritabanı biçiminden daha sonraki bir sürümde kaydedilmiş bir Access veritabanına veya Microsoft Office Excel çalışma kitabına bağlanmayı desteklemez.
3846 Çok değerli alan '|' SİPARİŞ TARAFINDAN ayrıca SEÇ listesinde de görünmelidir.
3847 ODBCDirect artık desteklenmemektedir. DAO yerine ADO kullanmak için kodu yeniden yazın.
3848 Girdiğiniz bir değer '|' alanı için tanımlanan ayarları ihlal ettiği için değişikliklerinizi kaydedemezsiniz. (örneğin, bir değer minimumdan küçük veya maksimumdan büyük) Hatayı düzeltip tekrar deneyin.
3849 Çoğaltma yalnızca Access 2000 veya Access 2002-2003 biçimindeki veritabanlarında desteklenir. Veritabanını uygun biçime dönüştürmek için uygulamanızdaki dönüştürme özelliğini kullanın.
3850 Bu dosya Excel 2007'nin önceki bir beta sürümünde oluşturulmuştu. M'ye kaydetmek için dosyayı Excel 2007 ile açın.ost Excel 2007 dosya biçiminin son sürümü, dosyayı Access 2007'de açmadan önce.
3851 Bu tablonun şeması değişti. Yeni kayıtları düzenlemeden veya eklemeden önce tabloyu yenilemelisiniz
3852 Üst kayıt kümesi düzenleme modunda değilse, birden çok değerli alan güncellenemez. Üst kayıt kümesini düzenleme moduna yerleştirmek için AddNew veya Edit yöntemini kullanın.
3853 Microsoft Office Access, yöneticiniz tarafından belirlenen bir Grup İlkesi nedeniyle veritabanını belirtilen biçimde oluşturamıyor. Veritabanını farklı bir dosya biçimi kullanarak oluşturun veya yöneticinize başvurun.
3854 İçe aktarmak üzere olduğunuz metin dosyası 255'ten fazla sütun içerdiğinden bu işlem başarısız olacaktır. Önce kaynak dosyanızın yedek bir kopyasını almanızı, sütun sayısını 255 veya daha aza indirmenizi ve ardından tekrar denemenizi öneririz.
6000 Kaydetme işlemi sırasında hatalarla karşılaşıldı. @@@ 1 @@@ 1
6001 Bir form veya rapor, bir tablo veya sorgunun alt veri sayfası olamaz. @ Başka bir tablo veya sorguya yalnızca bir tablo veya sorgu eklenebilir. @@ 1 @@@ 1
6002 Microsoft Office Access, tüm kayıtlar kilitli olduğundan bu alt veri sayfasını genişletemiyor. @ Form veya raporun RecordLocks özelliği veya Erişim Seçenekleri iletişim kutusunun Gelişmiş bölümündeki Varsayılan Kayıt Kilitleme seçeneği (Microsoft Office Düğmesine tıklayın ve ardından Erişim Seçenekleri öğesine tıklayın) Tüm Kayıtlar olarak ayarlanmıştır. @ Değeri olarak sıfırlayın Uygun şekilde Kilit Yok veya Düzenlenmiş Kayıt. @ 1 @ 1 @ 472 @ 1
6003 Precision özelliğinin ayarı 1'den 28'e kadar olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
6004 Ölçek özelliğinin ayarı 0 ile 28 arasında olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
6005 Tablo veya sorgu adı '|' Özellik sayfasına veya makroya girdiğiniz bilgiler yanlış yazılmış veya var olmayan bir tablo veya sorguya başvuruyor. @ Geçersiz ad bir makroda ise, Eylem Başarısız iletişim kutusu sizden sonra makro adını ve makronun bağımsız değişkenlerini görüntüleyecektir. Tamam'ı tıklayın. Makro penceresini açın ve doğru adı girin. @@ 1 @@@ 1
6006 Kısmi bir değerin seçimine göre filtreleme, yalnızca karakter verilerini içeren alanlar için desteklenir. @@@ 1 @@@ 1
6007 Form moduna göre sunucu filtresinde depolanan yordama bağlı bir form açılamıyor. @@@ 1 @@@ 1
6008 Microsoft Office Access, bağlantınızı kapatırken bir hatayla karşılaştı. @ Lütfen tekrar denemeden önce tüm uygulama pencerelerinizi kapatın. @@ 1 @@@ 1
6009 Geçersiz bağlantı dizesi. @ Geçerli bir bağlantı dizesi belirtmeniz ve tekrar denemeniz gerekebilir. @@ 1 @@@ 1
6010 Geçersiz Move yöntemi kullanımı. @ Move yöntemi uygulanmıyorcabalt formlara veya alt raporlara gönderin. @@ 1 @@@ 1
6011 Veri değişikliklerini '|' formuna kaydetmek istiyor musunuz? @@@ 13 @@@ 4
6012 Microsoft Office Access şu anda bu özelliği Hayır olarak ayarlayamıyor. @ Aynı anda Form Görünümüne İzin Ver, Veri Sayfası Görünümüne İzin Ver, Özet Tablo Görünümüne İzin Ver ve PivotChart Görünümüne İzin Ver özelliklerini Hayır olarak ayarlayamazsınız. @ Diğer özelliklerden birini ayarlayın Bunu No @ 1 @@@ 1 olarak değiştirmeden önce Evet'e
6013 Öğe kaldırılamıyor. '|' listede bulunamadı. @@@ 1 @@@ 1
6014 Bu yöntemi kullanmak için RowSourceType özelliği 'Değer Listesi' olarak ayarlanmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
6015 Bu öğe eklenemiyor. Dizin çok büyük. @@@ 1 @@@ 1
6017 Microsoft Office Access, bu tür bir veritabanı nesnesi için istenen özelliği desteklemez. @ DateCreated ve DateModified özellikleri, İstemci Sunucusu veritabanındaki Tablolar, Sorgular, Depolanan Prosedürler, Veritabanı Diyagramları ve İşlevler için desteklenmez. @@ 1 @@ @ 1
6018 Form veya rapor şablonu Tasarım görünümünde açılır Yeni bir form veya rapor oluşturmadan önce ilgili şablonu kapatın. @@@ 1 @@@ 1
6020 Bu biçim '|' adlı nesneleri desteklemez. Nesneyi yeniden adlandırın ve tekrar deneyin. @@@ 1 @@@ 1
6021 Microsoft Office Access, seçmiş olduğunuz işlev nesnesi tarafından döndürülen verilere dayalı bir form veya rapor oluşturamaz. @ Bir tablo, sorgu, form veya rapor seçin ve tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
6023 Maksimum Kayıt Sayısı ayarı negatif bir sayı olamaz. @@@ 1 @@@ 1
6024 Maksimum Kayıt Sayısı ayarı metin içeremez - lütfen bir sayı girin. @@@ 1 @@@ 1
6025 Bir Kayıt Kümesine bağlı bir denetimde Gereksinim eylemi kullanılamaz. @@@ 1 @@@ 1
6026 Bu yöntemi kullanmak için RowSourceType özelliği 'Tablo / Sorgu' olarak ayarlanmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
6028 OLE nesnesi kendini sürdüremedi. Bu işlemi geri alamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
6029 | @@@ 1 @@@ 1
6030 Bu işlemi tamamlamadan önce | 1 | 2'deki mevcut kayıt kaydedilmelidir. @ Mevcut kaydı | 1 | 2? @@ 3 @@@ 1 içine kaydetmek istiyor musunuz
6031 '|' Tablosunun yapısını değiştiremezsiniz çünkü zaten başka bir kişi veya süreç tarafından kullanılıyor. @@@ 1 @@@ 1
6032 Girdiğiniz değer bu alan için geçerli değil. @ Örneğin, boş bir değer girmiş olabilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
6033 '| 1' formu mevcut değil. @ '| 2' denetiminin Liste Öğelerini Düzenleme Formu özelliğine mevcut bir formun adını girin veya özelliği boş bırakın. @@ 1 @@@ 1
6034 Bu özellik yalnızca ek alanlarına bağlı ek denetimleri için kullanılabilir. @@@ 1 @@@ 1
6035 Bunun için düzen görünümü kullanılamaz |. @@@ 1 @@@ 1
6036 Birden çok öğe gösteren başka bir forma form ekleyemezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
6037 Bu nesne geçersiz bir biçimde kaydedildi ve okunamıyor. @@@ 1 @@@ 1
6038 Microsoft Office Access, değer listesini güncelleyemedi. @ Tablo başka bir kullanıcı tarafından kilitlenmiş olabilir, salt okunur olabilir veya tabloyu değiştirme izniniz olmayabilir. @@ 1 @@@ 1
6039 Diğer formlar ve raporlar tarafından kullanılabilmesi için veri sayfasını kaydetmek istiyor musunuz? @@@ 33 @ 1 @ 151798 @ 4
6040 Bu veritabanında bağımlılık denetimi etkinleştirilmediğinden, Access bu veri sayfasının diğer formlarda veya raporlarda kullanılıp kullanılmadığını doğrulayamaz. @ Diğer formlar ve raporlar tarafından kullanılmak üzere veri sayfasını kaydetmek istiyor musunuz? @@ 33 @ 1 @ 151798 @ 4
6041 Gruplama bilgileri yalnızca Düzen Görünümü ve Tasarım Görünümünde değiştirilebilir. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6042 | 1 denetiminin silinmesi, form veya rapordaki denetimi temel alan filtre, gruplama veya sıralama düzeni ayarlarını kalıcı olarak kaldırır. | 1 denetimi silmek istediğinizden emin misiniz? @@@ 20 @ 1 @ 5833 @ 4
6043 Seçili kontrollerin silinmesi, bu kontrolleri temel alan filtre, gruplama veya sıralama düzeni ayarlarını form veya rapordan kalıcı olarak kaldırır. Kontrolleri silmek istediğinizden emin misiniz? @@@ 20 @ 1 @ 5833 @ 4
6044 Bu nesnenin oluşturulmasını veya silinmesini geri alamayacaksınız. @ Hala devam etmek istiyor musunuz? @@ 20 @ 1 @@ 4
6045 Microsoft Office Access, mevcut sistem yerel ayarınızda kaydedilemeyen bir dilden karakterler görüntülediği için formu veya raporu kaydedemiyor. @ Sistem yerel ayarınızı form veya rapordaki dile değiştirin ve ardından tekrar deneyin. @@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6046 Değişiklikleriniz '|' alanı nedeniyle kaydedilemez. başka bir kullanıcı tarafından güncellendi. @@@ 1 @@@ 1
6047 Şu anda seçili tablonuzdaki veya sorgunuzdaki alanların sayısı, Microsoft Office Access formlarındaki maksimum yüksekliği aşıyor. @ Microsoft Office Access, alan içermeyen yeni bir form oluşturacak ve bu nesneye eklenecek alanları tek tek seçebilmeniz için alan listesini açacaktır. @@ 3 @@@ 2
6048 Şu anda seçili tablonuzdaki veya sorgunuzdaki alanların sayısı, Microsoft Office Access formları ve raporlarındaki maksimum genişliği aşıyor. @ Microsoft Office Access, alan içermeyen yeni bir form veya rapor oluşturacak ve alan listesini açacak, böylece ekleyeceğiniz alanları tek tek seçebileceksiniz bu nesneye. @@ 3 @@@ 2
6049 Mevcut formattaki veritabanları Ek kontrolünü desteklemediğinden, bu işlemi tamamlayamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
7700 Microsoft Office Access işlemi tamamlayamıyor. @ İşlemi yeniden deneyin. Hata devam ederse, yenidentart Microsoft Office Erişimi. @@ 1 @@@ 1
7701 Microsoft Office Access, Synchronizer'|1.'@ ile senkronize edilemiyor '| 1' ile senkronizasyon başarısızlığının olası bir nedeni, hem Synchronizer'ın hem de Microsoft Office Access'in aynı anda mevcut veritabanına yazmaya çalışmasıdır.
Tekrar '| 1' ile eşitlemeyi deneyin. @ Kalan Eşitleyicileri ile eşitlemeye devam etmek istiyor musunuz? @ 19 @@@ 2
7702 Anlaşmazlıkları çözmenize yardımcı olacak program olan '|' adlı kullanıcı tarafından sağlanan işlev bulunamadı. @ Bu özelleştirilmiş veritabanı uygulamasının yazarıyla iletişime geçin. @@ 1 @@@ 3
7703 Çözülecek senkronizasyon çakışması yok. @@@ 1 @@@ 1
7704 '|' Tasarımını değiştiremezsiniz bir eşlemede. @ Çoğaltılmış nesnelere tasarım değişiklikleri yalnızca Tasarım Master'da yapılabilir.
Onu salt okunur olarak mı açmak istiyorsunuz? @@ 19 @@@ 2
7705 Çoğaltma kümesinin bu üyesi, değişiklikleri diğer üyelerle senkronize etmekten çakışıyor. @ Bu çakışmaları şimdi çözmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
7708 '| 1', replika seti için belirlenen son Tasarım Ustası'ydı. '| 2' taşınmış, yeniden adlandırılmış, silinmiş veya bozulmuş mu? @Her bir kopya seti için asla birden fazla Tasarım Masterına sahip olmamalısınız. Bir eşleme kümesinde birden fazla Tasarım Yöneticisi olması, küme üyelerinin doğru şekilde eşitlenmesini engeller. @ Dosyanın taşınmış mı yoksa silinmiş mi olduğunu belirlemek için Windows Gezgini'ni kullanın. Bozulmuş olup olmadığını belirlemek için dosyayı açın. @ 13 @@@ 2
7709 Bu eşlemeyi eşleme kümesi için Tasarım Yöneticisi yapmak için, Veritabanı Araçları sekmesindeki Veritabanı Araçları grubunda Eşleme Seçenekleri'ne tıklayın, Şimdi Eşitle'ye tıklayın, '|' yolunu girin. (geçerli Tasarım Ustası) ve ardından Tasarım Ustası Yap onay kutusunu seçin. @@@ 1 @@@ 1
7710 Bu kopyayı, replika seti için Tasarım Master'ı yapmak için, önce bu replikayı setteki diğer replikalarla senkronize edin. @ Bu, bu replikanın önceki Design Master'da yapılan tüm tasarım değişikliklerini içermesini sağlar.
Bu kopyayı zaten senkronize ettiyseniz, bunu Tasarım Ustası yapmak ister misiniz? @@ 19 @@@ 2
7711 Çoğaltma kümesinin bu üyesi artık Tasarım Ustasıdır. Microsoft Office Access, değişikliklerin etkili olması için şimdi veritabanını kapatıp yeniden açacak. @@@ 1 @@@ 1
7712 Çoğaltma kümesinin bu üyesi, eşitlemeler arasında izin verilen maksimum gün sayısını aştı ve eşleme kümesinin diğer herhangi bir üyesiyle eşitlenemez. @ Bu eşleme kümesi üyesini silin ve yeni bir eşleme oluşturun. @@ 1 @@@ 1
7713 Çoğaltma kümesinin bu üyesinin süresi | Çoğaltma kümesinin başka bir üyesiyle eşitlenmediği için gün. @ Üyenin süresinin dolmasına izin verilirse, artık eşleme kümesinin diğer üyeleriyle eşitlenemez. @ Bu üyeyi en kısa sürede başka bir üye ile eşitlemelisiniz olabildiğince. Eşitlemek için Veritabanı Araçları sekmesinin Veritabanı Araçları grubunda Çoğaltma Seçenekleri'ne ve ardından Şimdi Eşitle'ye tıklayın. @ 1 @@@ 1
7714 Microsoft Office Access şu anda veritabanını kapatamıyor. @ Geçerli veritabanında hiçbir Visual Basic kodunun yürütülmediğinden emin olun. Evrak Çantası Çoğaltmayı doğru şekilde yüklemek için Kurulumu yeniden çalıştırmanız gerekebilir. @@ 1 @@@ 1
7715 Microsoft Office Access, dinamik bağlantı kitaplığını bulamadığından veya başlatamadığından bu işlemi tamamlayamıyorrary AceRclr. @ Microsoft Briefcase Replication'ı yeniden yüklemek için Microsoft Office Access veya Microsoft Office Setup'ı yeniden çalıştırın. Kurulum sırasında, Ekle / Kaldır'a tıklayın ve Microsoft Evrak Çantası Çoğaltma'yı seçin.
Güvenlik veya özel ayarlarınızı korumak istiyorsanız, Microsoft Office Access çalışma grubu bilgi dosyasını yedekleyin.
Dosyaları yedekleme hakkında bilgi için, 'dosyaları yedekleme' için Microsoft Windows Yardım dizininde arama yapın. @@ 1 @@@ 3
7716 Senkronizasyondan önce veritabanı kapatılmalıdır. @ Microsoft Office Access'in veritabanını kapatmasını ve '|'? @@ 19 @@@ 2
7717 Senkronizasyondan önce tüm açık nesneler kapatılmalıdır. @ Microsoft Office Access'in nesneleri kapatmasını ister misiniz? @@ 19 @@@ 2
7718 Microsoft Office Access, eşleme kümesinin bu üyesini eşitleyemiyor çünkü bir veya daha fazla nesne açık. @ Eşitleme, veri tabanındaki verilerin güncellenmesini veya veritabanının tasarımını gerektirebileceğinden, eşitlemeden önce tüm nesnelerin kapatılması gerekir. @ Tüm nesneleri kapatın ve tekrar deneyin. @ 1 @@@ 1
7719 Tasarım değişikliklerini '|' olarak kaydedemezsiniz bir eşlemede. @ Çoğaltılmış nesnelerde tasarım değişiklikleri yalnızca Tasarım Master'da yapılabilir. @@ 1 @@@ 1
7720 Bir eşlemede '| 1' olarak tasarım değişikliklerini kaydedemezsiniz. @ Çoğaltılmış nesnelerde tasarım değişiklikleri yalnızca Tasarım Ana Sayfasında yapılabilir.
Yeni, yerel bir nesne olarak kaydetmek ister misiniz? @@ 19 @@@ 2
7721 '|' Öğesini silemez veya yeniden adlandıramazsınız bir eşlemede. @ Bu işlemler bir eşlemede gerçekleştirilemez; sadece Design Master'da yapılabilir. @@ 1 @@@ 1
7724 Microsoft Office Access, çoğaltma kümesi için '| 1'i Tasarım Master'ına dönüştürdü. @ Yalnızca Tasarım Yöneticisi, veritabanı yapısındaki değişiklikleri kabul edebilir; ancak veri değişiklikleri Design Master'da veya herhangi bir eşlemede yapılabilir. @@ 1 @@@ 1
7725 Microsoft Office Access, çoğaltma kümesi için '| 1' öğesini Tasarım Yöneticisi'ne dönüştürdü ve '| 2' adresinde bir eşleme oluşturdu. @ Yalnızca Tasarım Yöneticisi, veritabanı yapısındaki değişiklikleri kabul edebilir; ancak veri değişiklikleri Design Master'da veya herhangi bir eşlemede yapılabilir. @@ 1 @@@ 1
7726 Microsoft Office Access, '| 2' adresinde bir eşleme oluşturdu. @@@ 1 @@@ 1
7727 Microsoft Office Access, bu veritabanı zaten özel modda açık olduğundan bir eşleme oluşturamıyor. @ Microsoft Office Access'in veritabanını kapatmasını istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
7728 Microsoft Office Access '|' üzerine yazamaz: replika bu konumda oluşturulamaz. @ Üzerine yazmaya çalıştığınız dosya açık olabilir. @ Bu dosyayı kullanıyor olabilecek diğer uygulamaları kapatın. @ 1 @@ @ 1
7729 Microsoft Office Access, '|' konumunda yeni bir çoğaltma yapamıyor çünkü kaynak aynı yol ve dosya adına sahip. @ Yeni eşleme için farklı bir yol veya dosya adı seçin. @@ 1 @@@ 1
7730 Senkronizasyon başarıyla tamamlandı. @@@ 1 @@@ 1
7731 Özel modda açık olduğundan Microsoft Office Access, çoğaltma kümesinin bu üyesini eşitleyemiyor. @ Veritabanını Paylaşılan modda açmak için veritabanını kapatın ve yeniden açın. @@ 1 @@@ 1
7732 '|' yerel bir tablo olarak kaydedilir. Tabloda yapılan değişiklikler, kümedeki eşlemelere gönderilmeyecektir. @ Bu tabloyu eşleme kümesinin diğer üyeleri tarafından kullanılabilir hale getirmek için, tabloyu kapatın, Gezinti Bölmesinde sağ tıklayın, kısayol menüsünde Tablo Özellikleri'ni tıklayın. ve ardından Replicated onay kutusunu seçin. @@ 1 @@@ 1
7733 Eşitleme isteği alındı ​​ve Eşitleyici, kaynaklar kullanılabilir oldukça işlemi tamamlayacak. @ Eşleme kümesinin bu üyesi için Eşitleyicinin çalıştığından emin olun. Senkronizasyonun gerçekleşmesi birkaç dakika alabilir. @@ 1 @@@ 1
7734 Microsoft Office Access '|' tablosunun tasarımını kaydetti, ancak repli yapılmayacakcabTablo penceresi kapanana kadar le. @@@ 1 @@@ 1
7735 Bu nesnede değişiklikler yalnızca Tasarım Yöneticisi'nde yapılabilir. @ Yaptığınız herhangi bir değişiklik, form kapatıldığında silinecektir. @ Değişikliklerinizi kaydetmek için Microsoft Office Düğmesine tıklayın, Farklı Kaydet'e gidin ve ardından nesneyi altına kaydedin. farklı bir ad. @ 1 @@@ 1
7737 Microsoft Office Access, çoğaltma kümesi için '| 1'i Tasarım Yöneticisi'ne dönüştürdü ve' | 2 'konumunda bir eşleme oluşturdu. @ Yeni eşleme, bu veritabanı kapatılıp yeniden açılana kadar olası eşitleme ortakları listesinde görünmeyecek. @ Microsoft Office Access'in veritabanını şimdi kapatıp yeniden açmasını istiyor musunuz? @ 19 @@@ 2
7738 Microsoft Office Access, '| 2' adresinde başarıyla bir eşleme oluşturdu. @ Bununla birlikte, yeni eşleme, bu veritabanı kapatılıp yeniden açılana kadar olası eşitleme ortakları listesinde görünmeyecektir. @ Microsoft Office Access'in bilgisayarı kapatıp yeniden açmasını istiyor musunuz? veritabanı şimdi? @ 19 @@@ 2
7739 Microsoft Office Access '|' öğesini sildi ve replika kümesinden kaldırıldı. @ Bu değişiklik, veritabanı kapatılıp yeniden açılana kadar yansıtılmaz. @ Replikaları eşitlemeyi bitirdiğinizde lütfen veritabanını kapatın ve yeniden açın. @ 1 @@@ 1
7740 Microsoft Office Access, önceki bir sürümden bir veritabanı ile senkronize edilemiyor. @ Senkronize etmeden önce senkronize etmeye çalıştığınız veritabanını dönüştürün. @@ 1 @@@ 1
7741 Microsoft Office Access, '|' konumunda yeni bir çoğaltma yapamıyor çünkü öncelik için girilen değer aralık dışında. @ Yeni eşlemelerin önceliği 0-100 aralığında olmalıdır. @@ 1 @@@ 1
7742 Microsoft Office Access, parola korumalı bir veritabanını çoğaltamaz.
7743 Yedekleme, geri yükleme ve bırakma veritabanı işlemleri yalnızca en az Microsoft'a sahip olduğunuzda kullanılabilir. SQL Server Yerel bilgisayarınıza 2000 yüklü.
7744 Microsoft Office Access, '|' konumunda yeni bir eşleme yapamıyor çünkü öncelik için girilen değer aralık dışında. @ Anonim kopyalar için öncelik 0 olmalıdır. @@ 1 @@@ 1
7745 Bir eşlemedeki yerel nesneleri kopyalayamazsınız. Çoğaltılan nesnelerde tasarım değişiklikleri yalnızca Tasarım Master'da yapılabilir.
7746 Veritabanı yönetim bileşenleri yüklenemedi veya başlatılamadı. Bileşenlerin yerel olarak yüklendiğini ve kaydedildiğini doğrulayın.
7747 Veritabanı Replikaları, Microsoft Office Access'in önceki sürümlerine dönüştürülemez.
7748 Dönüşüm sürecinin bu aşaması tamamlanmıştır. Dönüştürme işlemini tamamlamak için, bu kopyayı (dönüştürülmüş) Tasarım Ana ile senkronize edin.
7749 Design Master'ı açın ve açmadan önce bu kopyayla senkronize edin.
7750 Veri Sayfası görünümünde, denetim bir seçenek grubunun parçasıysa bir denetim özelliği ayarlayamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
7751 Tasarım görünümünde, bağlı bir nesne çerçevesinde bulunan bir OLE nesnesi için ObjectPalette özelliğinin değerini alamazsınız. @ Microsoft Office Access, Tasarım görünümündeki nesne çerçevesindeki OLE nesnesini görüntülemez. ObjectPalette özelliğini kullanın veya ObjectPalette özelliğine başvuran makroyu veya Visual Basic kodunu çalıştırmadan önce Form görünümüne geçin. @ 1 @@@ 1
7752 Microsoft Office Access, tüm kayıtlar kilitli olduğu için filtreyi uygulayamıyor. @ Formun veya raporun RecordLocks özelliği veya Access Seçenekleri iletişim kutusunun Gelişmiş bölümündeki Varsayılan Kayıt Kilitleme seçeneği (Microsoft Office Düğmesi ve ardından Erişim Seçenekleri'ni tıklayın) Tüm Kayıtlar olarak ayarlanır. @ Değeri uygun şekilde Kilit Yok veya Düzenlenmiş Kayıt olarak sıfırlayın. @ 1 @ 1 @ 472 @ 1
7753 | @@@ 1 @ 2 @ 7236 @ 1
7754 Sütunları bir veri sayfasında iki dondurulmuş sütun arasına yerleştiremezsiniz. @ Tüm sütunları çözmek için, Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Daha Fazla'ya ve ardından Tüm Sütunları Çöz'e tıklayın. @@ 1 @ 1 @ 9174 @ 1
7755 Microsoft Office Accesstar● Grafik Sihirbazı. @ Sihirbaz yüklenmemiş veya bu sihirbaz devre dışı bırakılmış. @ Grafik Sihirbazını yüklemek için, Microsoft Office Access veya Microsoft Office Kurulum programını yeniden çalıştırın, Ekle / Kaldır'ı tıklatın ve ardından Sihirbazlar onayını seçin Kutu. Bu sihirbazı yeniden etkinleştirmek için Microsoft Office Düğmesi'ne ve ardından Erişim Seçenekleri'ne tıklayın. Eklentiler'e tıklayın ve ardından Yönet listesinde Devre Dışı Bırakılan Öğeler'e tıklayın ve ardından Git'e tıklayın. @ 1 @@@ 3
7758 Bu ActiveX denetimi Form görünümünde etkin değildir. @ Enabled veya TabStop özelliklerini True olarak ayarlayamazsınız. @@ 1 @@@ 1
7759 Bu ActiveX denetimi Form görünümünde görünmez. @ Visible veya TabStop özelliklerini True olarak ayarlayamazsınız. @@ 1 @@@ 1
7760 Bu özellik kilitli ve değiştirilemez. @@@ 1 @@@ 1
7761 Kontrolü değiştirdiğinizde bir hata oluştu. @@@ 1 @@@ 1
7762 Kalıp dizesi geçersiz. @@@ 2 @ 1 @ 10109 @ 1
7763 Bu özellik yüklenmemiş veya devre dışı bırakılmıştır. @ Bu özelliği yüklemek için Microsoft Office Access veya Microsoft Office Kurulum programını yeniden çalıştırın veya üçüncü taraf bir eklenti kullanıyorsanız eklentiyi yeniden yükleyin. Bu sihirbazı yeniden etkinleştirmek için Microsoft Office Düğmesi'ne ve ardından Access Seçenekleri'ne tıklayın. Eklentiler'e tıklayın ve ardından Yönet listesinde Devre Dışı Bırakılan Öğeler'e tıklayın ve ardından Git'e tıklayın. @@ 1 @@@ 3
7766 Bu kontrol, istediğiniz türde değiştirilemez. @@@ 1 @@@ 1
7767 Microsoft Office Access bir bölüm oluştururken bir hata oluştu. @@@ 1 @@@ 1
7768 Verileri bu form aracılığıyla değiştirmek için, odak, değiştirilebilen bağlı bir alanda olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
7769 Filtreleme işlemi iptal edildi. Filtre çok uzun olabilir. @@@ 1 @@@ 1
7770 Microsoft Office Access filtreyi uygulamadı. @ Microsoft Office Access, alanlardan birine geçersiz bir veri türü girdiyseniz filtreyi uygulayamayabilir.
Yine de filtreyi kapatmak istiyor musunuz? @Evet'i tıklarsanız, Microsoft Office Access filtreyi oluşturacak ancak kayıt kümesine uygulamayacaktır. Ardından Forma Göre Filtrele penceresini kapatacaktır. @ 19 @@@ 2
7771 Form görünümündeyken veya Baskı Önizleme'ndeyken Sütun Sırası özelliğini ayarlayamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
7773 Microsoft Office Access, LimitToList özelliğini şu anda Hayır olarak ayarlayamıyor. @ ColumnWidths özelliği tarafından belirlenen ilk görünür sütun, ilişkili sütuna eşit değil. @ Önce ColumnWidths özelliğini ayarlayın ve ardından LimitToList'i ayarlayın özellik. @ 1 @ 1 @ 929 @ 1
7774 OLE nesnesi yerinde etkinken MenuBar özelliğini ayarlayamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
7775 Formda, Forma Göre Filtrelemeye izin vermek için çok fazla denetim var. @@@ 1 @@@
7777 ListIndex özelliğini yanlış kullandınız. @@@ 2 @ 1 @ 6997 @ 1
7778 Forma Göre Filtrele penceresindeyken bir nesneyi kaydedemezsiniz. @ Form görünümüne geçin ve ardından nesneyi kaydedin. @@ 1 @@@ 1
7779 Menü çubuğu makrosundan bir formun MenuBar özelliğini ayarlayamazsınız. @@ 1 @@@ 1
7780 Eklemeye çalıştığınız denetim için yeterince büyüyemeyen bir bölüme eklemeye çalışıyorsunuz. @ Bölüm başlıkları dahil bir rapordaki tüm bölümler için maksimum toplam yükseklik 200 inçtir (508 cm). @ En az bir bölümün yüksekliğini kaldırın veya azaltın. Ardından kontrolü tekrar eklemeyi deneyin. @ 1 @@@ 1
7782 Tasarım görünümündeyken bu formun veya raporun yeni bir örneğini oluşturamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
7784 Seçtiğiniz nesne, alt form veya alt rapor olarak tasarım için zaten açık. Bu nesneyi Tasarım görünümünde açmak için, zaten açık olduğu nesnedeki alt formu veya alt raporu seçin ve ardından Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Yeni Pencerede Alt Form'a tıklayın.
7785 Microsoft Office Access, filtreyi oluşturmadı. @ Geçerli alanda bir hata var.
Yine de filtreyi kapatmak istiyor musunuz? @ Evet'i tıklarsanız, Microsoft Office Access filtredeki değişiklikleri geri alır ve ardından Forma Göre Filtrele penceresini kapatır. @ 19 @@@ 2
7789 Tür uyuşmazlığı @@@ 1 @@@ 1
7790 Microsoft Office Access | 1'i oluşturamıyor. @ Ya tablodan veya seçtiğiniz sorgudan bilgi alınırken bir hata oluştu ya da yeni bir | 2 oluşturulamadı. @@ 1 @@@ 1
7791 | 1. @ öğeniz oluşturulurken bir hata meydana geldi. Bazı alanlar, onlar hakkında bilgi alınırken bir hata oluştuğu veya | 2. @@ 1 @@@ 1 alanına uymadığı için atlanmış olabilir.
7792 Tasarım görünümünde de açıkken bir alt formu veya alt raporu açamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
7793 '|' Formunu kaydetmelisiniz yerleştirmeden önce. @@@ 1 @@@ 1
7794 Microsoft Office Access, '|' araç çubuğunu bulamadı. @@@ 1 @@@ 1
7795 Özel araç çubuğu '|' kullanıldığı mülk için yanlış tür (menü, kısayol menüsü veya araç çubuğu). @@@ 1 @@@ 1
7796 Yüklü yazıcı olmadığı için işlem başarısız oldu. @ Microsoft Office Access her form veya raporla birlikte yazıcı ayarlarını kaydettiğinden, formlarınızı veya raporlarınızı dönüştürmek, etkinleştirmek, kopyalamak ve yapıştırmak, içe aktarmak veya dışa aktarmak için bir yazıcıya ihtiyaç vardır. Bir yazıcı kurmak için:
Microsoft Windows XP'de S seçeneğine tıklayıntart ve ardından Yazıcılar ve Fakslar öğesini tıklayın. Yazıcı Görevleri altında, Yazıcı ekle seçeneğine tıklayın.
Microsoft Windows 2000'de S seçeneğine tıklayıntart, Ayarlar'a gidin ve ardından Yazıcılar'a tıklayın. Yazıcı Ekle'ye çift tıklayın.
Sihirbazdaki talimatları izleyin. @@ 1 @@@ 1
7797 Yeni nesneleri bu harici biçime kaydetmeden önce veritabanına kaydetmelisiniz. @@@ 1 @@@ 1
7798 Bu biçime yalnızca seçme, çapraz tablo ve birleşim sorgularını kaydedebilirsiniz. @@@ 1 @@@ 1
7799 Bu form veya rapor, tek bir kayıttaki veri sınırını aşan bir sorguya dayanmaktadır. @ Gereksiz alanları sorgudan çıkarın veya orijinal tablolarda bazı alan türlerini Kısa Not olarak değiştirin. @@ 1 @@@ 1
7800 Eski formattaki bir veritabanından Microsoft Office Access MDE veritabanı oluşturamazsınız. @ Veritabanını kapatın ve Microsoft Office Access'in geçerli sürümüne dönüştürün. Ardından MDE veritabanını oluşturun. @@ 1 @@@ 1
7801 Bu veritabanı tanınmayan bir formattadır. @ Veritabanı, kullanmakta olduğunuzdan daha sonraki bir Microsoft Office Access sürümüyle oluşturulmuş olabilir. Microsoft Office Access sürümünüzü güncel sürüme yükseltin, ardından bu veritabanını açın. @@ 1 @@@ 1
7802 Belirttiğiniz komut .mde, .accde veya .ade veritabanlarında mevcut değil. @@@ 1 @@@ 1
7803 Microsoft Office Access | 1'i | 2 olarak yeniden adlandıramıyor. Dönüştürme işlemi başarısız oldu. @@@ 1 @@@ 1
7805 Bu zaten bir MDE veritabanıdır. @@@ 1 @@@ 1
7806 Bu veritabanının bir Visual Basic projesi olmadığı için bir MDE dosyasına dönüştürülemez. @ Visual Basic projesini oluşturmak için veritabanını Microsoft Office Access'te açın. @@ 1 @@@ 1
7807 Bir makro veya Visual Basic kodu çalıştırarak açık veritabanını MDE dosyasına dönüştüremezsiniz. @ Makro veya kod kullanmak yerine Veritabanı Araçları sekmesindeki Veritabanı Araçları grubunda MDE Yap'a tıklayın. @@ 1 @@@ 1
7808 Microsoft Office Access, Microsoft Office Access veritabanını dönüştürmenin bir sonucu olarak var olan bir dosyayı değiştiremez. Yeni bir dosya adı seçmelisiniz. @@@ 1 @@@ 1
7809 Bir | Microsoft Office Access'in istemci / sunucu sürümündeki nesne. @@@ 1 @@@ 1
7810 Bir makro veya Visual Basic kodu çalıştırarak açık veritabanını sıkıştıramazsınız. @ Bir makro veya kod kullanmak yerine Microsoft Office Düğmesine tıklayın, Yönet'in üzerine gelin ve Veritabanını Sıkıştır ve Onar'a tıklayın. @@ 1 @@@ 1
7811 Microsoft Office Access, Microsoft'u gerektirir SQL Server Access projeleri için 6.5 veya üstü. Seçili SQL veritabanını Microsoft'a yükseltmeniz gerekir SQL Server 6.5 veya üzeri. @@@ 1 @@@ 1
7812 Microsoft Office Access projeleri yalnızca Microsoft'a bağlanabilir SQL Server
7815 Microsoft Office Access, ADE veritabanı oluşturamadı. @@@ 1 @@@ 1
7816 Microsoft Office Access, bu Microsoft SQL Server 6.5 kurulum, bu sunucuya başarılı bir şekilde bağlanmak için servis paketi 5'e yükseltilecek. @@@ 1 @@@ 1
7817 Veritabanı dosyası '|' zaten açık. Açık bir dosyaya kodlayamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
7819 Microsoft Office Access'in mevcut sürümünde desteklenmeyen bir veritabanı şablonu dosyası seçtiniz. @ Veritabanı Sihirbazı'nı kullanarak bir veritabanı oluşturmak için, Yeni iletişim kutusundaki Veritabanları sekmesini tıklayın ve ardından bir veritabanı simgesini çift tıklayın. @@ 1 @@@ 1
7821 TEMP ortam değişkeni tanımlanmadı.Microsoft Office Access tempoyu bulamıyorrary dosya dizini. @@@ 1 @@@ 1
7822 Microsoft Office Access, aktarım nesnesini başlatamıyor. Microsoft'a sahip olduğunuzdan emin olun. SQL Server veya Microsoft SQL Server Yerel makineye yüklenmiş Masaüstü Motoru. @@@ 1 @@@ 1
7823 Kaynak veya hedef veritabanı adı eksik. Aktarım işlemi devam edemiyor. @@@ 1 @@@ 1
7824 Kaynak veya hedef sunucu adı eksik. Aktarım işlemi devam edemiyor. @@@ 1 @@@ 1
7825 Microsoft Office Access '|' sunucusunu bulamıyor. @@@ 1 @@@ 1
7826 Veritabanı nesne türü, Microsoft Office Access aktarım işlemi tarafından desteklenmez. @@@ 1 @@@ 1
7827 Geçerli veritabanı '| 1' | 2 etkin bağlantıya sahiptir.Microsoft Office Access, veritabanı dosyasını kopyalayabilmeniz için tüm uygulamaların bağlantısını kesmelidir. Tüm etkin bağlantılara ne yapmak istiyorsunuz ?? & Bağlantıyı kes? İptal @@@ 35 @@ @
7828 Nesne '|' geçerli bir Microsoft değil SQL Server veritabanı nesnesi.Microsoft Office Access bu nesneyi aktaramaz. @@@ 1 @@@ 1
7829 Veritabanı nesneleri oluşturmak için kullanılan SQL komut dosyası bozuk. Microsoft Office Access yeni nesneleri oluşturamaz. @@@ 1 @@@ 1
7830 Veritabanı nesnesi '|' oluşturmak için kullanılan SQL betiği bozulmuş. Microsoft Office Access yeni nesneyi oluşturamaz. @@@ 1 @@@ 1
7831 Microsoft Office Access '|' dosyasını oluşturamıyor. @@@ 1 @@@ 1
7832 Mevcut veritabanı '|' çoğaltılır ve siz çoğaltmayı devre dışı bırakana kadar kopyalanamaz. Microsoft kullanın SQL Server Veritabanı dosyasını kopyalamadan önce yayınları ve abonelikleri kaldırmak için Enterprise Manager. @@@ 1 @@@ 1
7833 Mevcut veritabanı '|' birden fazla veri dosyasına sahip ve kopyalanamaz. @@@ 1 @@@ 1
7834 Transfer Veritabanı Sihirbazı, transfer işlemini gerçekleştirmek için yeterli bilgi sağlamadı. @@@ 1 @@@ 1
7835 Microsoft Office Access, bir veya daha fazla nesne açık olduğundan veritabanı dosyasını kopyalayamıyor. Tüm nesneleri kapatmak istiyor musunuz? @@@ 1 @@@ 1
7836 Microsoft Office Access, bir veya daha fazla nesne açık olduğundan veritabanı dosyasını kopyalayamıyor. Tüm nesneleri kapatın ve tekrar deneyin. @@@ 1 @@@ 1
7837 Komut dosyasında geçersiz bağımsız değişken. @@@ 1 @@@ 1
7838 Veri tabanı aktarım işlemi sırasında hatalar oluştu Ayrıntılar için aktarım günlük dosyasını açın. @@@ 1 @@@ 1
7839 Veritabanı aktarım işlemi sırasında hatalar oluştu. @@@ 1 @@@ 1
7840 Veritabanı aktarım işlemi başarısız oldu. Hedef veritabanı '|' oluşturuldu ve bilinmeyen bir durumda. Hedef veritabanıyla ne yapmak istersiniz ?? & Sakla? & Sil @@@ 35 @@@
7841 Hedef dosya '|' zaten var. Mevcut dosyayı değiştirmek istiyorsanız Üzerine Yaz bayrağını DOĞRU olarak ayarlayın. @@@ 1 @@@ 1
7842 Bu işlem en az Microsoft SQL Server Yerel bilgisayarınıza kurulacak 2000. @@@ 1 @@@ 1
7843 Yalnızca yerel bilgisayarınızda bulunan bir veritabanını kopyalayabilirsiniz. Uzak bilgisayardaki bir veritabanının kopyasını oluşturmak için Microsoft Office Düğmesine tıklayın, Sunucu Görevleri seçeneğine gidin ve ardından Veritabanını Aktar öğesine tıklayın. @@@ 1 @@@ 1
7844 Microsoft Office Access, mevcut veritabanına etkin bağlantılar olduğundan veritabanı dosyasını kopyalayamıyor. @@@ 1 @@@ 1
7845 | @@@ 1 @@@ 1
7846 Microsoft Office Access, geçerli veritabanını sıkıştırıp onaramaz. @@@ 1 @@@ 1
7847 '|' Microsoft Office Access, onarım işlemini gerçekleştirmeden önce dosyanızın bir yedeğini oluşturmalıdır. Yedekleme dosyası için bir ad girin. @@@ 1 @@@ 1
7848 Transfer işlemi iptal edildi. Hedef veritabanı '|' oluşturuldu ve bilinmeyen bir durumda. Hedef veritabanıyla ne yapmak istersiniz ?? & Sakla? & Sil @@@ 35 @@@
7849 Microsoft Office Access dosyanın yedeğini oluşturamadığı için onarım işlemi iptal edildi. Yedekleme dosyasını oluşturmak için yeterli izinlere veya yeterli disk alanına sahip olmayabilirsiniz. Dosyayı manuel olarak onarmak için Microsoft Office Düğmesine tıklayın, Yönet'in üzerine gelin ve Veritabanını Sıkıştır ve Onar'a tıklayın. @@@ 1 @@@ 1
7850 İstediğiniz sihirbaz kurulu değil veya kötü durumda. Lütfen sihirbazı kurun veya yeniden kurun.Bilgisayarınızda bunu yapma izniniz yoksa, lütfen yardım masası temsilcinizle iletişime geçin. @@@ 1 @ 1 @ 153723 @ 1
7851 Araç çubuğu adı '|' girmişsiniz zaten var. @ Bu araç çubuğu için benzersiz bir ad girin. @@ 1 @@@ 1
7852 Araç çubuğu adı '|' girdiğiniz Microsoft Office Access nesne adlandırma kurallarına uymuyor. @ Nesneleri adlandırma hakkında daha fazla bilgi için Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
7853 Varsayılan sütun genişliği en az 0.1 inç olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
7854 Microsoft Office Access'in geçerli sürümünden veritabanı nesnelerini (tablolar dışında) Microsoft Office Access'in önceki sürümlerine aktaramazsınız. @@@ 1 @@@ 1
7855 Özel araç çubukları oluşturmak için açık bir veritabanınız olmalıdır ve veritabanı salt okunur olamaz. @@@ 1 @@@ 1
7856 '|' Access proje dosyalarına alınamaz, dışa aktarılamaz veya kopyalanamaz. @@@ 1 @@@ 1
7858 Modül veya Hata Ayıklama penceresi için Seçenekler iletişim kutusundaki (Araçlar menüsü) Sekme Genişliği ayarı 1'den 32'ye kadar olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
7859 Microsoft Office Accesstart çünkü bu makinede bunun için lisans yok.
7860 Profil '|' komut satırında belirttiğiniz Windows Kayıt Defteri'nde mevcut değil. @@@ 1 @@@ 1
7861 '|' Access veritabanı dosyalarına alınamaz, dışa aktarılamaz veya kopyalanamaz. @@@ 1 @@@ 1
7862 Microsoft Office Access sihirbazı bulamıyor. Bu sihirbaz yüklenmemiş veya Windows Kayıt Defterinde yanlış bir ayar var veya bu sihirbaz devre dışı bırakılmış. @ Bu sihirbazı yeniden etkinleştirmek için Microsoft Office Düğmesine ve Erişim Seçenekleri öğesine tıklayın. Eklentiler'e tıklayın ve ardından Yönet listesinde Devre Dışı Bırakılan Öğeler'e ve ardından Git'e tıklayın. Sihirbazları yeniden yüklemek için Microsoft Office Access veya Microsoft Office Kurulum programını yeniden çalıştırın. Eksik sihirbaz bir Microsoft Office Access sihirbazı değilse, Eklenti Yöneticisi'ni kullanarak yeniden yükleyin. @@ 1 @@@ 3
7863 Bağlantılar yalnızca Microsoft Office Access veritabanı dosyaları arasında oluşturulabilir.
7865 Girdiğiniz adla zaten mevcut bir veritabanı var. Yeni veritabanına benzersiz bir ad verin.
7866 Microsoft Office Access, eksik olduğu veya başka bir kullanıcı tarafından özel olarak açıldığı ya da bir ADP dosyası olmadığı için veritabanını açamıyor.
7867 Zaten veritabanınız açık.
7868 Varsayılan bir menüde SetMenuItem makro eylemi kullanamazsınız. @ SetMenuItem yalnızca özel menüler içindir. @@ 1 @@@ 1
7869 SetMenuItem eylemi gerçekleştirilecek yeterli bilgiye sahip değil. @ Bir argüman geçersiz veya yeterli argüman yok. @@ 1 @@@ 1
7870 Microsoft Office Access,'|.'@ veritabanını bulamıyor Doğru girdiğinizden emin olmak için veritabanı adını (ve belirtilmişse yolunu) kontrol edin. @@ 1 @@@ 1
7871 Girdiğiniz tablo adı Microsoft Office Access nesne adlandırma kurallarına uymuyor. @ Nesneleri adlandırmayla ilgili daha fazla bilgi için Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
7872 Bu kayıt kümesi güncellenemez.
7873 '|' başka bir veri tabanına veya proje dosyasına alınamaz, aktarılamaz veya kopyalanamaz. @@@ 1 @@@ 1
7874 Microsoft Office Access '|' nesnesini bulamıyor. @ * Nesne adını yanlış yazdınız. Eksik alt çizgi (_) veya diğer noktalama işaretlerini kontrol edin ve baştaki boşluklar girmediğinizden emin olun.
* Bağlı bir tabloyu açmayı denediniz, ancak tabloyu içeren dosya belirttiğiniz yolda değil. Bağlantıyı güncellemek ve doğru yolu işaret etmek için Bağlantılı Tablo Yöneticisini kullanın. @@ 1 @@@ 1
7875 Tablo '|' zaten var. @ Bir tablo oluşturdunuz veya yeniden adlandırdınız ve ardından kaydetmeye çalıştınız. Microsoft Office Access tabloyu kaydetmeden önce, başka bir kullanıcı aynı adı kullanarak birini oluşturdu veya yeniden adlandırdı. @@ 1 @@@ 1
7876 Yeterli tempo yokrary İşlemi tamamlamak için disk alanı. @ Boş disk alanı ve ardından işlemi yeniden deneyin.
Serbest bırakma temposu hakkında daha fazla bilgi içinrary disk alanı, "disk alanı, boşaltma" için Microsoft Windows Yardım dizininde arama yapın.
Bir veritabanını disk alanı boşaltmak üzere sıkıştırma hakkında bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 9009 @ 3
7877 Microsoft Office Access, Not, OLE Nesnesi veya Köprü '|' üzerinde sıralama yapamaz. @ Bir SQL ifadesinin ORDER BY yan tümcesi herhangi bir Not, OLE Nesnesi veya Köprü alanları içeremez. @@ 1 @@@ 1
7878 Veriler değiştirildi. @ Başka bir kullanıcı bu kaydı düzenledi ve siz değişikliklerinizi kaydetmeye çalışmadan önce değişiklikleri kaydetti. @ Kaydı yeniden düzenleyin. @ 1 @@@ 1
7879 Microsoft Office Access hata işlemesine geçersiz bir IDA geçirildi. @ Lütfen bu hatayı ve buna neden olan adımları bildirin. @@ 1 @@@ 1
7880 Girdiğiniz değer, bu alan için yanlış veri türü. @ Bir tam sayı girin. @@ 1 @@@ 1
7881 Makro Dönüştürme Sihirbazı, s olamaztarted. @ Bu sihirbaz yüklenmemiş veya bu sihirbaz devre dışı bırakılmış olabilir. @ Bu sihirbazı yeniden etkinleştirmek için, Microsoft Office Düğmesine ve ardından Erişim Seçenekleri öğesine tıklayın. Eklentiler'e tıklayın ve ardından Yönet listesinde Devre Dışı Bırakılan Öğeler'e ve ardından Git'e tıklayın. Bu sihirbazı yeniden yüklemek için Microsoft Office Access veya Microsoft Office Kurulum programını yeniden çalıştırın. Güvenlik veya özel ayarlarınızı korumak istiyorsanız, Microsoft Office Access çalışma grubu bilgi dosyasını yedekleyin.
Dosyaları yedekleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım'da 'dosyaları yedekleme' için arama yapın. @ 1 @@@ 3
7882 Access Project dosyasını dönüştüremez, etkinleştiremez veya kodlayamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
7883 Veritabanı açık olmadığı sürece MenuBar özelliğini ayarlayamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
7884 Bir nesneyi kendisine aktaramazsınız. @ Dışa aktarılacak farklı bir veritabanı seçin veya nesneye yeni bir ad verin. @@ 1 @@@ 1
7886 Microsoft Office Access dinamik bağlantı kitaplığını bulamıyorrary (DLL) Mso. @ Microsoft Office Access veya Microsoft Office Kurulum programını yeniden çalıştırın. @@ 1 @@@ 3
7887 Benzersiz bir kayıt tanımlayıcı 10'dan fazla alandan oluşamaz. @@@ 1 @@@ 1
7888 Varsayılan yazı tipi boyutunu | 1'den | 2'ye kadar bir sayı olarak ayarlamalısınız. @ FontSize özelliği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 2 @ 5477 @ 1
7889 '|' Dosyası yok. @@@ 1 @@@ 1
7890 '|' Dosyası herhangi bir veri içermez. @ Boş bir e-tablodan içe aktaramaz veya bağlantı veremezsiniz. @@ 1 @@@ 1
7892 Modül seçeneklerini kaydederken bir hata oluştu. @ Visual Basic'i kesme modunda çalıştırıyor olabilirsiniz. @ Modül seçeneklerini değiştirmeden önce çalışan kodu sıfırlayın. @ 1 @@@ 1
7893 Nesneleri Microsoft Office Access'in önceki bir sürümünde oluşturulmuş bir veritabanına aktaramazsınız. @ Veritabanını geçerli Microsoft Office Access sürümüne dönüştürmek için, Microsoft Office Düğmesine tıklayın ve ardından @@ 1 @ 1 @ 9029 @ 1 Dönüştür öğesine tıklayın
7895 Microsoft Office Access bir pencere oluşturamadı. @ Sistemde kaynaklar veya bellek yetersiz. @ Gereksiz programları kapatın ve yeniden deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @ 1 @@@ 3
7896 Hata '|' doğrulama kuralında. @@@ 2 @ 1 @ 687 @ 1
7897 Hata '|' varsayılan değerde. @@@ 2 @ 1 @ 2264 @ 1
7898 Bu uygulamanın yürütülmesi bir çalışma zamanı hatası nedeniyle durdu. @ Uygulama devam edemiyor ve kapatılacak. @@ 1 @@@ 3
7899 Microsoft Office Access e olamaztarted. @ Microsoft Office Access, Windows Kayıt Defterini başlatamadı. @ Microsoft Office Access'i yeniden yüklemek için Microsoft Office Access veya Microsoft Office Setup'ı yeniden çalıştırın. @ 1 @@ 185309 @ 3
7900 Microsoft Office Access, bir hata tablosu oluşturamadığı için veritabanını dönüştüremiyor. @@@ 1 @@@ 1
7901 Microsoft Office Access, hata tablosuna yazamadığı için veritabanını dönüştüremiyor. @@@ 1 @@@ 1
7902 | 1 doğrulama kuralı ve varsayılan değerler dönüştürülürken hatalar oluştu. @ Hata listesi için '| 2' hata tablosuna bakın. @@ 1 @@@ 1
7903 Microsoft Office Access bu alanı ekleyemez. @ Tabloda çok fazla alan var. Sınır 255'tir. @@ 1 @@@ 1
7904 Field Builder'da bir hata oluştu. @ Varsayılan Field Builder'ı değiştirdiniz veya değiştirdiniz ve Microsoft Office Access yeni sürümü çalıştıramıyor. Hatayı düzeltmek için Microsoft Office Access'i yeniden yükleyin. @@ 1 @@ 185309 @ 1
7905 Microsoft Office Access bu alan veri türlerini değiştiremez. @ Bu tablodaki bazı veriler kayıt doğrulama kuralını ihlal ediyor. @ Herhangi bir veri türü değiştirilmeden önce, kayıt doğrulama kuralını kaldırın veya verileri düzeltin. @ 1 @@@ 1
7906 Microsoft Office Access, Arama Sihirbazını başlatamadı veya bu sihirbaz devre dışı bırakıldı. @ Microsoft Office Access veya Microsoft Office Kurulum programını yeniden çalıştırın, Ekle / Kaldır'ı tıklatın ve Sihirbazlar onay kutusunu seçin. Bu sihirbazı yeniden etkinleştirmek için Microsoft Office Düğmesi'ne ve ardından Erişim Seçenekleri'ne tıklayın. Eklentiler'e tıklayın ve ardından Yönet listesinde Devre Dışı Bırakılan Öğeler'e tıklayın ve ardından Git'e tıklayın. @@ 1 @@@ 1
7907 Bu tablonun tasarımını değiştirme izniniz yok. @ İzinler ve bunları kimin ayarlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
7908 Bu tabloyu başka biri kullandığı için şimdi değiştiremezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
7909 Microsoft Office Access bu tabloya başka bir sütun ekleyemez. @ Tablonuzda 255'e kadar sütununuz olabilir. @@ 1 @@@ 1
7910 Microsoft Office Access bu sütunu silemez. @ Tablolarda en az bir sütun bulunmalıdır. @@ 1 @@@ 1
7911 Microsoft Office Access bu dizini silemez. @ Bu tablo bir veya daha fazla ilişkiye katılır. @ Önce İlişkiler penceresindeki ilişkilerini silin. @ 1 @@@ 1
7912 Değişikliği bu sütunun veri türüne kaydettikten sonra, önceki veri türüne geri dönemezsiniz. @ Veri türünü değiştirmek istediğinizden emin misiniz? @@ 20 @@@ 2
7913 Rastgele değerli bir Otomatik Sayı alanını artımlı Otomatik Sayı alanı olarak değiştiremezsiniz. @ Rastgele değerli Otomatik Sayı alanlarının değerleri sürekli değildir. @@ 1 @@@ 1
7914 ReplicationID değerlerini diğer veri türlerine dönüştüremezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
7915 '|' Alanını silemezsiniz; bu bir çoğaltma sistemi alanıdır. @ Sistem alanları dışında tablodaki tüm alanları içeren yeni bir tablo oluşturmak için bir tablo yapma sorgusu kullanın. Tablo yapma sorguları hakkında bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 9993 @ 1
7916 Microsoft Office Access yapamıyortart Arama Sihirbazı. @ Arama Sihirbazı bu veri türündeki alanlar için geçerli değildir. @@ 1 @@@ 1
7917 '|' proje bağlantısı kesildiği için oluşturulamıyor. @ Projeyi bir veritabanına bağlamak için, Dosya menüsünde Sunucu Görevleri altında Bağlantı'yı tıklayın. @@ 1 @@@ 1
7919 Seçtiğiniz varsayılan veri türü Microsoft'un tüm sürümlerinde desteklenmiyor SQL Server. @ Sunucu, seçtiğiniz veri türünü desteklemiyorsa, onun yerine varchar veri türü kullanılacaktır. @@ 1 @@@ 1
7920 '|' arama sütunu, birden çok değeri depolayacak şekilde değiştirildi. Bu ayarı tersine çeviremezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
7921 '|' Öğesini değiştirdiniz birden çok değeri depolamak için arama sütunu. Tabloyu kaydettikten sonra bu değişikliği geri alamayacaksınız. @ '|' Değiştirmek istiyor musunuz? birden çok değeri saklamak için? @@ 19 @@@ 2
7922 '|' Öğesini değiştirdiniz bir metin kutusu ile görüntülenecek arama sütunu. Tabloyu kaydettikten sonra, bu değişiklik sütunu salt okunur hale getirecek ve arama özelliklerini kaybedecek. @ '|' Değiştirmek istiyor musunuz? bir metin kutusu ile görüntülenecek mi? @@ 19 @@@ 2
7923 '|' Alanı için veri türü Ek tipindedir ve değiştirilemez. @@@ 1 @@@ 1
7924 '|' Ayarlayamazsınız Ek veri türüne. Ek veri türüne yalnızca bu sütun ilk oluşturulduğunda bir sütun ayarlayabilirsiniz. @@@ 1 @@@ 1
7925 Dışa aktardığınız tablo veya sorgu, birden fazla ek sütunu içeriyor. Microsoft Windows SharePoint Services yalnızca bir ek sütununu destekler. Biri hariç tüm ek sütunlarını kaldırın ve ardından tabloyu veya sorguyu dışa aktarmayı yeniden deneyin.
7926 '|' Sütununu değiştiremezsiniz birden çok değeri saklamak için; birden çok sütun ilişkisinin parçasıdır. @ Sütunu birden çok değeri depolayacak şekilde değiştirmek istiyorsanız, önce İlişkiler penceresindeki ilişkiyi silin. @@ 1 @@@ 1
7927 '|' Sütununu değiştiremezsiniz birden çok değeri saklamak için; bu, zorunlu bir ilişkinin parçasıdır. @ Sütunu birden fazla değeri depolayacak şekilde değiştirmek istiyorsanız, önce İlişkiler penceresindeki ilişkiyi silin. @@ 1 @@@ 1
7951 RecordsetClone özelliğine geçersiz başvurusu olan bir ifade girdiniz. @ Örneğin, RecordsetClone özelliğini tablo veya sorguya dayalı olmayan bir form veya raporla kullanmış olabilirsiniz. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7952 Geçersiz bir işlev çağrısı yaptınız. @ Kullanmaya çalıştığınız işlevin sözdizimini kontrol edin. @@ 1 @@@ 1
7953 Girdiğiniz değer, gerekli türle eşleşmiyor. @ * Değişken, özellik veya nesne doğru türde olmayabilir.
* Bir kontrol dışında bir If TypeOf yapısı kullanmış olabilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
7954 Girdiğiniz ifade, denetimin etkin pencerede olmasını gerektiriyor. @ Aşağıdakilerden birini deneyin:
* Kontrolü içeren bir form veya raporu açın veya seçin.
* Etkin pencerede yeni bir kontrol oluşturun ve işlemi tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
7955 Geçerli bir kod bağlam nesnesi yok. @@@ 1 @@@ 1
7956 Bu ifadedeki alt sorgunun sözdizimi yanlış. @ Alt sorgunun sözdizimini kontrol edin ve alt sorguyu parantez içine alın. @@ 2 @ 1 @ 9989 @ 1
7960 Bu işlevi derlerken bir hata oluştu. @ Visual Basic modülü bir sözdizimi hatası içeriyor. @ Kodu kontrol edin ve sonra yeniden derleyin. @ 1 @@@ 1
7961 Microsoft Office Access '|' modülünü bulamıyor Bir makro ifadesinde veya Visual Basic kodunda bahsedilmektedir. @ Başvurduğunuz modül kapalı olabilir veya bu veritabanında mevcut olmayabilir veya ad yanlış yazılmış olabilir. @@ 1 @@@ 1
7962 Modüle başvurmak için kullandığınız dizin numarası geçersiz. @ Açık modülleri saymak için Count özelliğini kullanın ve modül numarasının açık modül sayısı eksi 1'den büyük olmadığından emin olun. @@ 1 @@@ 1
7963 Microsoft Office Access makroyu veya geri arama işlevini '|' çalıştıramaz. @ Makronun veya işlevin var olduğundan ve doğru parametreleri aldığından emin olun. @@ 1 @@@ 1
7964 Recordset özelliğine geçersiz başvurusu olan bir ifade girdiniz. @ Bu özelliği ayarlamak için yalnızca bir dinamik küme veya anlık görüntü kayıt kümesi kullanabilirsiniz. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7965 Girdiğiniz nesne geçerli bir Kayıt Kümesi özelliği değil. @ Örneğin, yalnızca ileriye yönelik bir kayıt kümesi kullanmış veya onu boş olarak ayarlamayı denemiş olabilirsiniz. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7966 Belirttiğiniz biçim koşulu numarası, biçim koşullarının sayısından daha büyük. @ Denetimin biçim koşullarını saymak için Count özelliğini kullanın ve ardından alıntı yaptığınız biçim koşulu numarasının mevcut biçim koşulları aralığında olup olmadığını kontrol edin. @@ 1 @@@ 1
7967 Gerekli bir minimum veya maksimum değer eksik. @@@ 1 @@@ 1
7968 Belirttiğiniz biçim koşulu Türü geçersiz. @ Type özelliği için geçerli değerler, ilk koşul için 0 ila 2 ve diğer tüm biçim koşulları için 0 ila 1'dir. @@ 1 @@@ 1
7969 Belirttiğiniz biçim koşulu Operatörü geçersiz. @ Operatör özelliği için geçerli değerler 0 ila 7'dir. @@ 1 @@@ 1
7971 Microsoft Office Access '|' köprüsünü takip edemiyor. @ Lütfen hedefi doğrulayın. @@ 1 @@@ 1
7972 Microsoft Office Access, Köprü iletişim kutusunu göstermeye çalışırken bir hatayla karşılaştı. @@@ 1 @@@ 1
7974 Microsoft Office Access, geçerli konuma bir köprü ekleyemedi. @@@ 1 @@@ 1
7975 Köprülerle kullanmak için geçersiz bir kontrol türü seçtiniz. @ Köprüleri yalnızca etiketler, resimler, komut düğmeleri veya bağlı metin kutuları ile kullanabilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
7976 Bu denetimde depolanan köprü yoktur. @@@ 1 @@@ 1
7977 Microsoft Office Access, panodaki verileri köprü olarak yapıştıramıyor. @@@ 1 @@@ 1
7978 Microsoft Office Access, geçerli köprüyü sık kullanılanlar klasörüne ekleyemiyor. @@@ 1 @@@ 1
7979 Köprü özelliği oluşturucuyu birden fazla denetim seçili olarak kullanamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
7980 HyperlinkAddress veya HyperlinkSubAddress özelliği, bu köprü için salt okunurdur. @@@ 1 @@@ 1
7981 'Dosya veya web sayfası adı' ve / veya 'Görüntülenecek Metin' değerleri çok uzun. @ Değerler kesilecek. Orijinal değerlerinizi korumak için, Köprüyü Düzenle iletişim kutusunda İptal'e tıklayın. @@ 1 @@@ 1
7983 Microsoft Office Access köprüyü takip edemez. @@@ 1 @@@ 1
7990 Geçersiz bir proje adı girdiniz. @ Varsayılan proje adını silmiş ve yeni bir ad belirtmeyi unutmuş olabilirsiniz. @@ 1 @@@ 3
7991 Microsoft Office Erişim Kaynak Kodu Denetimi Eklentisi kullanılamaz; bu nesne salt okunur açılacaktır. @@@ 1 @@@ 3
7992 Microsoft Office Erişim Kaynak Kodu Denetimi Eklentisi, s olamaztarted. @@@ 1 @@@ 3
7993 Nesne | şu anda iade edildi ve bu nedenle salt okunurdur. @ Nesneyi değiştirmek için önce kapatın, sonra kontrol edin ve yeniden açın. @@ 1 @@@ 1
7994 Kaynak Kodu Denetim Eklentisi ile iletişimde bir sorun oluştu. @@@ 1 @@@ 3
7995 Formunuzdaki veya raporunuzdaki Microsoft Office Access makrolarını temel alan menüler, Özelleştir iletişim kutusu açıkken görünmez. @ Menü veya araç çubuğu özelleştirmesinin tam gücüne sahip olmak için, makro tabanlı menülerinizi menülere veya araç çubuklarına dönüştürün. Gezinti Bölmesi'nde seçilen makro ile, Araçlar menüsünde Makro'nun üzerine gelin ve bu makrodan bir menü, araç çubuğu veya kısayol menüsü oluşturun. @@ 1 @@@ 1
7996 Microsoft Office Access, Veri ve Diğerleri oluşturamadı. bağlantılı tablo '|' @ Verileri ve çeşitli nesneleri oluşturmak için Bağlantılı Tablo Yöneticisini (Veritabanı Araçları sekmesinde, Veritabanı Araçları grubunda) kullanarak kaynak tabloya veya dosyaya olan bağlantıyı güncelleyin veya bağlantıyı mevcut durumunuzdan silin. veritabanı. @@ 1 @@@ 1
7997 Standart modülü kaydedemezsiniz '|' aynı ada sahip bir sınıf modülü üzerine. @ Standart modülü farklı bir isimle kaydedin veya önce sınıf modülünü silin. @@ 1 @@@ 1
7998 Sınıf modülünü '|' kaydedemezsiniz aynı ada sahip standart bir modül üzerine. @ Sınıf modülünü farklı bir isimle kaydedin veya önce standart modülü silin. @@ 1 @@@ 1
7999 Microsoft Office Access, Data ve Misc'e sahip olmadığınız için bu ilişkiyi silemez. Kontrol edilen nesneler. @ Data ve Misc. Nesneler ve ardından ilişkiyi silin. @@ 1 @@@ 1
8000 Girdiğiniz ad, bu veritabanında aynı türden başka bir nesne için zaten mevcut. @ Var olan |? @@ 20 @@@ 2'yi değiştirmek istiyor musunuz
8001 '|' ya başka bir kullanıcı tarafından ya da başka bir örneği kendi makinenizde açıldığı için son açtığınız zamandan beri değiştirilmiş. @ Sizin veya başka bir kullanıcının yaptığı değişiklikleri değiştirmek istiyor musunuz? @ * m'nizi kaydetmek içinost son değişiklikleri ve diğer kullanıcının değişikliklerini veya önceki değişikliklerinizi atın, Evet'i tıklayın.
* Nesnenin bu sürümünü başka bir adla kaydetmek için No. @ 19 @@@ 2 seçeneğine tıklayın.
8003 Kaydetmelisiniz | ona dayalı yeni bir nesne oluşturmadan önce. @ | ve yeni bir nesne oluşturun? @@ 13 @@@ 2
8004 '|' Düzeni ya başka bir kullanıcı tarafından ya da başka bir örneği kendi makinenizde açıldığı için son açışınızdan bu yana değiştirildi. @ Sizin veya başka bir kullanıcının yaptığı değişiklikleri değiştirmek istiyor musunuz? @ * m'nizi kaydetmek içinost son değişiklikleri ve diğer kullanıcının değişikliklerini veya önceki değişikliklerinizi atın, Evet'i tıklayın.
* Nesnenin bu sürümünü kaydetmeyi iptal etmek için No. @ 19 @@@ 2 seçeneğine tıklayın.
8006 Girdiğiniz ad, bu veritabanında aynı türden başka bir nesne için zaten mevcut. @ Var olan | ile değiştirmek istiyor musunuz? Bu işlemi geri alamayacaksınız. @@ 20 @@@ 2
8007 Şu anda Ayrıcalıklı Mod'a giremezsiniz çünkü bu veritabanı başka kullanıcılar tarafından açılmıştır veya özel olarak açma izniniz yoktur. @@@ 1 @@@ 1
8008 Depolanan yordam başarıyla yürütüldü, ancak kayıtları döndürmedi.
8050 |? @@@ 13 @@@ 2 tasarımındaki değişiklikleri kaydetmek ister misiniz?
8052 | Silmek istiyor musunuz? ve Panoyu boşaltın mı? @ Şu anda Microsoft Office Access Panosunda bulunan bir veritabanı nesnesini silmeye çalıştınız. Veritabanınızdan silerseniz, daha sonra yapıştıramazsınız. @@ 20 @@@ 2
8053 | 'İ silmek istiyor musunuz? Bu nesnenin silinmesi onu tüm gruplardan kaldıracaktır. @ Bir nesneyi her sildiğinizde bu mesajın görüntülenmesini nasıl engelleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi için Yardım'a tıklayın. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
8054 Microsoft Office Access'ten çıkmak ve Panoyu boşaltmak istiyor musunuz? @@@ 19 @@@ 2
8055 Microsoft Office Access, çalışma dizinini'|.'@ olarak değiştiremiyor Sürücünün geçerli olduğunu ve yolun 260 karakter veya daha kısa olduğunu doğrulayın. @@ 1 @@@ 1
8057 |
8058 |? @@@ 13 @@@ 2 düzenindeki değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?
8059 |? @ Bağlantısını silmek istiyor musunuz? Bağlantıyı silerseniz, tablonun kendisini değil, yalnızca Microsoft Office Access'in tabloyu açmak için kullandığı bilgileri silersiniz. @@ 19 @@@ 2
8060 Araç çubuğu '|' kısmen okunamıyor. @ Microsoft Office Access tüm araç çubuğu düğmelerini görüntüleyemiyor. Belirtilen araç çubuğu, Microsoft Office Access'in geçerli sürümündeki araç çubuklarından farklı bir biçimde olabilir. @ İletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklayın ve ardından araç çubuğunda eksik olan düğmeleri ekleyin. Microsoft Office Access daha sonra araç çubuğunu en son biçime güncelleyecektir. @ 1 @ 1 @ 10064 @ 1
8061 Varsayılan ayarları yerleşik araç çubuğuna veya menü çubuğuna geri yüklemek istediğinizden emin misiniz |? @ Daha önce özelleştirdiyseniz, taşıdıysanız, görünürlüğü değiştirdiyseniz veya araç çubuğunu veya menü çubuğunu ya da herhangi bir menüyü başka şekilde değiştirdiyseniz Microsoft Office Access değişikliklerinizi kaldırır, orijinal düğmeleri orijinal sıralarına döndürür ve orijinal ayara göre araç çubuğunu gösterir veya gizler.
Yerleşik araç çubuğunu veya menü çubuğunu orijinal durumuna döndürmek için Evet'e tıklayın. @@ 19 @@@ 2
8063 Kaynak uygulama yanıt vermiyor. Beklemeye devam etmek istiyor musunuz? @DDE kanalı kuruldu, ancak veri alışverişi Erişim Seçenekleri iletişim kutusundaki OLE / DDE Zaman Aşımı ayarında belirtilen süre içinde tamamlanmadı (Microsoft Office Düğmesine tıklayın ve ardından Erişim Seçenekleri). @ * Veri alışverişinin tamamlanmasını beklemeye devam etmek için Evet'e tıklayın.
* Veri alışverişini iptal etmek ve daha sonra tekrar denemek için No. @ 20 @@@ 2 seçeneğine tıklayın.
8064 Bu bağlantılı tablo, desteklenmeyen bir sıralama düzeni kullanan dizinlere sahip. @ Bu tabloyu değiştirirseniz, Microsoft Office Access veritabanı motoru tablonun dizinlerini doğru şekilde koruyamaz. Sonuç olarak, verileriniz yanlış sırada görünebilir ve tablonun dizinlerini kullanan işlevler beklenmedik sonuçlara neden olabilir. @ Aşağıdakilerden birini deneyin:
* Bu işlemi iptal edin. Bir ASCII veya Uluslararası sıralama düzeni belirttiğinizden emin olarak, tablonun oluşturulduğu uygulamayı kullanarak dizinleri yeniden oluşturun. Ardından tabloları yeniden bağlamayı deneyin.
* Bu tabloyu salt okunur olarak kullanın. @ 1 @ 1 @ 9057 @ 1
8065 '|' Tablosunu silemezsiniz diğer tablolarla ilişkileri silinene kadar. @ Microsoft Office Access'in ilişkileri şimdi silmesini istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
8067 Kalıcı olarak silmek istiyor musunuz? @ Evet'i tıklarsanız, silme işlemini geri alamazsınız. @@ 19 @@@ 2
8069 Microsoft Office Access '|.' @@@ 1 @@@ 3 özel araç çubuğunu oluşturamadı
8071 Sıkıştırılmış veritabanını Kaynak Kod Kontrolünden kaldırmak ister misiniz? @@@ 19 @@@ 2
8072 Microsoft Office Access | Bu işlemi tamamlamak için. @ Microsoft Office Access'in şimdi kapatmasını ister misiniz? @@ 19 @@@ 1
8073 Sahip değilsiniz | teslim alındı. @ Microsoft Office Access açıkken bir nesneyi teslim alamaz ve siz onu teslim alana kadar tasarım değişiklikleri yapamazsınız. @ Bu nesnede tasarım değişiklikleri yapmak istiyorsanız, önce kapatın, kontrol edin çıkarın ve yeniden açın. @ 1 @@@ 1
8074 Microsoft Office Access, | Bu işlemi tamamlamak için. @ Microsoft Office Access'in şimdi kaydetmesini ister misiniz? @@ 19 @@@ 1
8075 Data ve Misc'e sahip değilsiniz. Teslim alınan nesneler. Yeni bir tablo oluşturamaz veya bir veri erişim sayfasına değişiklikleri kaydedemezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
8076 Tabloları, ilişkileri, menüleri, araç çubuklarını, spesifikasyonları veya veri erişim sayfalarını içe / dışa aktarmak için Data ve Misc'e sahip olmanız gerekir. Kontrol edilen nesneler. @@@ 1 @@@ 2
8077 |? @@@ 19 @@@ 2'yi kesmek istediğinizden emin misiniz?
8078 Bu nesne yerel veritabanınızdan kaldırılacak, ancak kaynak kod denetiminden kaldırılmayacak. @ Bu veritabanını kaynak kod denetiminden bir sonraki aldığınızda nesne yeniden görünecektir. Yerel nesneyi silmek istediğinizden emin misiniz? @@@ 20
8079 Microsoft Office Access, lib türüne bir başvuru ekleyemedirary bu kontrol için çünkü Data ve Misc. Nesneler teslim alınmaz. @ Verileri ve Diğerleri kontrol edin. Nesneler ve kitaplığa bir başvuru ekleyinrary '|'. @@ 1 @@@ 1
8080 Bağlantılı tablo '|' oluşturulmaya çalışılırken bir hata oluştu. @ Kaynak tablonun veya dosyanın kullanılabilir olduğundan emin olmak için kontrol edin ve ardından Data ve Misc üzerinde işlemi yeniden deneyin. Nesneler. @@ 1 @@@ 1
8081 | 1'in Type özelliğini, araç çubuğunu bir kısayol menüsüne değiştiren Popup olarak ayarladınız. @ Microsoft Office Access, Kısayol Menüleri araç çubuğuna | 2 eklediği için kısayol menüsü kaybolur. Kısayol menüsünü tamamlamak için, Araç Çubuğu Özellikleri sayfasını kapatın, Kısayol Menüleri araç çubuğunu görüntüleyin, Özel kategoriye tıklayın ve ardından istediğiniz komutları ekleyin. @@ 1 @@@ 1
8082 Microsoft Office Access, | Bu işlemi tamamlamak için mevcut veri tabanına. @ Microsoft Office Access'in şimdi kaydetmesini ister misiniz? @@ 19 @@@ 2
8086 Kaynak kod kontrol projesinden bir veya daha fazla referans eklemeye çalışırken bir hata oluştu. @ The library bilgisayarınızda kayıtlı olmayabilir. Proje referanslarınızı kontrol edin ve bu veritabanının gerektirdiği eksik bileşenleri kaydettikten sonra eksik referansları ekleyin. @@ 1 @@@ 1
8087 Bir veritabanını geri yüklemek, şu anda veritabanını hiç kimsenin kullanmamasını gerektirir. @ Tüm nesneleri kapatmak, bir yedekleme dosyası seçmek ve veritabanını yedekten geri yüklemek ister misiniz? @@ 19 @@@ 2
8088 Veritabanını düşürmek, şu anda veritabanını hiç kimsenin kullanmamasını gerektirir. @ Tüm açık nesneleri kapatmak ve veritabanını bırakmak mı istiyorsunuz? @@ 19 @@@ 2
8090 Çakışma tablosunu silmek istediğinizden emin misiniz |? @Bu işlemi geri alamazsınız. @@ 19 @@@ 2
8091 Bu veritabanı yayın için etkinleştirildi. @ Mevcut yayınları silmek ve veritabanını bırakmak istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
8092 Erişim, projenizi kaydedemedi. @ Kapatma işlemini iptal etmek istiyor musunuz?
* Kapatma işlemini iptal etmek için Evet'e tıklayın.
* Kaydetmeden kapatmak için Hayır'a tıklayın.
@@ 19 @@@ 2
8096 Microsoft Office Access çalışma dizinini'|.'@ olarak değiştiremiyor Lütfen İnternet dışında bir konum girin. @@ 1 @@@ 1
8097 Bu sayfanın bağlantı dizesi mutlak bir yol belirtir. Sayfa ağ üzerinden verilere bağlanamayabilir. Bir ağ üzerinden bağlanmak için, bir ağ (UNC) yolu belirtmek için bağlantı dizesini düzenleyin. @ & Bunu gösterme tekrar uyarı @ 553714119 @@@@ 1
8098 Bilgisayarınız, Kritik Askıya Alma modundan sonra çalışmaya devam etti. Kaydedilmemiş herhangi bir değişiklik olabilir.ost. Düzgün çalışmayı sağlamak için tüm dosyaları kapatın ve yeniden açın.tarting Microsoft Office Access önerilir. @@@ 1 @@@ 1
8100 Rapor hala birden fazla sayfa genişliğindedir. @ Raporu bir sayfaya sığdırmak için rapor genişliğini azaltın veya sayfa genişliğini artırın. @ En sağdaki her bir kontrolü seçerek, rapor genişliğini azaltabilirsiniz. sola ve fazladan rapor alanını kaldırarak. Bunu birçok kez tekrarlamanız gerekebilir.
Sayfa kurulum seçeneklerini ayarlayarak sayfa genişliğini artırabilirsiniz. @ 1 @@@ 1
8101 Rapor hala birden fazla sayfa genişliğindedir. @ Raporu bir sayfaya sığdırmak için rapor genişliğini azaltın veya sayfa genişliğini artırın. @ En soldaki her bir kontrolü seçerek, rapor genişliğini azaltabilirsiniz. sağda ve fazladan rapor alanı kaldırılıyor. Bunu birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir.
Sayfa kurulum seçeneklerini ayarlayarak sayfa genişliğini artırabilirsiniz. @ 1 @@@ 1
8103 Bekleyen değişiklikleri atmak ve listeye olan bağlantıyı silmek istiyor musunuz? @ Silmeye çalıştığınız bağlantılı listede, sunucuya kaydedilmemiş değişiklikler var. Bağlantılı listeyi yine de silmek ve bekleyen bu değişiklikleri kaybetmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
8104 Sağladığınız ad, ayrılmış bir kelimedir. Ayrılmış sözcüklerin Microsoft Office Access veya Microsoft Office Access veritabanı motoru için belirli bir anlamı vardır. @ Ayrılmış bir kelime kullanırsanız, bu alana başvururken bir hata alabilirsiniz. @@ 5 @ 1 @ 141675 @ 1
8105 Belirtilen seçeneğin etkili olması için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.
8400 Veritabanı '|' salt okunurdur. @ Bu veritabanındaki verilerde veya nesne tanımlarında yapılan değişiklikleri kaydedemezsiniz. @@ 3 @ 1 @ 9033 @ 1
8401 Veritabanındaki veritabanı nesnelerinde değişiklik yapamazsınız'|.'@Bu veritabanı Microsoft Office Access'in önceki bir sürümünde oluşturulmuştur. @ Bu veritabanını Microsoft Office Access'in geçerli sürümüne dönüştürmek için Microsoft Office Düğmesini tıklayın ve daha sonra Dönüştür'e tıklayın. @ 3 @ 1 @ 9029 @ 1
8402 '|' Dosyası zaten var. @ Mevcut dosyayı değiştirmek istiyor musunuz?
Sıkıştırmak veya farklı bir dosya adına dönüştürmek istiyorsanız, Hayır'a tıklayın. Yeni dosya adını komut satırında / compact veya / convert seçeneğinden sonra girin ve komutu yeniden çalıştırın. @@ 20 @@@ 2
8403 Girdiğiniz ayar geçersiz. @ Veritabanının sıralama düzeni güncellenemiyor.
Access Seçenekleri iletişim kutusunun Yeni veritabanı sıralama düzeni seçeneği (Kategoriyi kişiselleştir) için girdiğiniz ayar (Microsoft Office Düğmesine tıklayın ve ardından Access Seçenekleri öğesine tıklayın), sıkıştırmakta olduğunuz veritabanı sürümü için geçerli bir sıralama düzeni değil. @ @ 1 @@@ 1
8404 '|' Öğesini açamazsınız başka bir kullanıcının veritabanı açık olduğu veya özel olarak açma izniniz olmadığı için özel kullanım içindir. @ Microsoft Office Access, veritabanını paylaşılan erişim için açar. @@ 3 @@@ 1
8405 Bu veritabanı, Microsoft Office Access'in önceki bir sürümü kullanılarak oluşturulmuştur. @ - Veritabanını önceki Microsoft Office Access sürümlerinin kullanıcılarıyla paylaşabilirsiniz, ancak bazı geliştirmeler kullanılamayacaktır.
- Microsoft Office Access'in bu sürümünü kullanarak veritabanını açabilir, nesneleri görüntüleyebilir ve kayıtları değiştirebilirsiniz, ancak tasarım değişiklikleri devre dışı bırakılacaktır.
- Tasarım değişiklikleri yapmak için, eski veritabanı biçimini destekleyen eski bir Microsoft Office Access sürümünü kullanmanız veya veritabanını yükseltmeniz gerekir. @@ 1 @@@ 1
8406 Verilerinizin ilk satırı sütun başlıkları içeriyor mu? @@@ 20 @@@ 1
8409 Microsoft Office Access, | 1 | 2 adresindeki veritabanının yedeğini aldı. Not: Yalnızca sunucuyla ilgili nesneler yedeklenmiştir. Projenizi yedeklemek için Dosya menüsünde Projeyi Yedekle'ye tıklayın.
8410 Microsoft Office Access | 1 veritabanını | 2 adresindeki yedeğinden başarıyla geri yükledi
8412 Girdiğiniz ad, bu gruptaki başka bir kısayol için zaten mevcut. @ Mevcut '|?' @@ 20 @@@ kısayolunu değiştirmek istiyor musunuz?
8414 Microsoft Office Access, dönüştürme sırasında bir veya daha fazla hatayla karşılaştı. Bu hataların bir özetini görüntülemek için, '|' tablo. @@@ 2 @ 1 @ 553714191 @ 1
8415 Bu bağlantıyla ilişkili HTML dosyası taşındı, yeniden adlandırıldı veya silindi. @ Dosya: '|'? & Bağlantıyı Güncelle…? İptal @@ 35 @@@ 2
8416 Bu kullanıcı tanımlı işlevi yeniden adlandırmak, mevcut tüm izinleri ve genişletilmiş özellikleri kaldırır. @ Yeniden adlandırma eylemini tamamlamak istiyor musunuz? @@ 20 @@@ 2
8417 '|' Dosyası başka bir kullanıcı tarafından kilitlendiği için açılamıyor. @ Dosya mevcut olduğunda tekrar deneyin. @@ 3 @@@ 1
8500 Alt form nesnesine sahip bir formun DefaultView özelliği Sürekli Formlar olarak ayarlanamaz. @ Tasarım görünümünde bir forma alt form eklemeye çalıştınız.
Microsoft Office Access özelliği Tek Form olarak sıfırlayacaktır. @@ 1 @@@ 1
8501 Bu alanı salt okunur olduğu için değiştiremezsiniz. @ Hesaplanan alan gibi bazı alanlar tasarım gereği salt okunurdur. Ancak, Locked özelliği Evet olarak ayarlanmışsa herhangi bir alan salt okunur olabilir. @@ 1 @ 1 @ 865 @ 1
8502 Microsoft Office Access kayıtların sonuna ulaştı. @ Aramaya baştan devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
8503 Microsoft Office Access kayıtların başına ulaştı. @ Aramaya sondan devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
8504 Microsoft Office Access, kayıtları aramayı bitirdi. Arama öğesi bulunamadı. @@@ 1 @@@ 1
8505 Aramaya veya değiştirmeye devam etmek istiyor musunuz? @@@ 19 @@@ 2
8507 Etkin filtreyi güncelleyen makroyu yürütmek için yeterli bellek yok. @ Microsoft Office Access, Filtre penceresini kapatıyor.
Gereksiz programları kapatın. Ardından Filtre penceresini açmayı tekrar deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @@ 1 @@@ 3
8508 Microsoft Office Access,'|.'@'i bulamıyor Ne Bul kutusuna girdiğiniz metin dizesi mevcut alanla değerlendirilemez. @ Alanın veri türüne uyması için metin dizesini yeniden girin. @ 1 @@@ 1
8509 Bu Değiştirme işlemini geri alamazsınız. @ Geri Al komutunu kullanmak için yeterli boş bellek yok.
Devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
8510 Microsoft Office Access mevcut kaydı kaydedemiyor. @ Kayıttaki değişiklikleri geri almak ve Yapıştır işlemine devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
8511 Microsoft Office Access'in yapıştıramadığı kayıtlar,'|.'@ adlı yeni bir tabloya eklenmiştir. Gezinti Bölmesi'nde, yüklenmemiş kayıtları görmek için yeni tabloyu açın.
Yapıştırma hatalarıyla sonuçlanan sorunları düzelttikten sonra yeni tablodan kayıtları kopyalayıp yapıştırın. @@ 1 @@@ 1
8512 Panoya yapıştırdığınız alan adlarından hiçbiri formdaki alan adlarıyla eşleşmez. @ Microsoft Office Access, Panodaki ilk satırdaki verileri alan adları olarak değerlendirir. Verileri başka bir uygulamadan kopyaladıysanız, ilk veri satırı alan adlarının yerini almış olabilir.
Alan adlarını Sekme Sırası komutuyla tanımladığınız sırada yapıştırmak istiyor musunuz? @@ 21 @ 1 @ 11022 @ 2
8513 Yapıştırmaya çalıştığınız verilerin bazı alan adları, formdaki alan adlarıyla eşleşmiyor. @ Microsoft Office Access, Panodaki ilk satırdaki verileri alan adları olarak değerlendirir. Bu durumda, bu alan adlarından bazıları formdaki alan adlarıyla eşleşmez.
Yalnızca adları Panodaki alan adlarıyla eşleşen verileri mi yapıştırmak istiyorsunuz? @@ 19 @ 1 @ 11022 @ 2
8514 Kayıtların neden yapıştırılamadığını anlatan başka hata mesajlarını gizlemek ister misiniz? @ Hayır'ı tıklarsanız, yapıştırılamayan her kayıt için bir mesaj görünecektir. @@ 13 @@@ 2
8515 Panoya büyük miktarda veri kopyaladınız. @ Verileri Panoya kopyaladığınızda, yalnızca nesnenin referansı kopyalanır. Ancak kaynak belgeyi kapatırsanız, Microsoft Office Access'in tüm verileri kaynağından yapıştırması gerekir. Veri miktarına bağlı olarak bu biraz zaman alabilir.
Bu verileri Panoya kaydetmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
8516 Panoya aynı anda kopyalanamayacak kadar çok kayıt seçtiniz. @ Kayıtları iki veya daha fazla gruba ayırın ve ardından her seferinde bir grubu kopyalayıp yapıştırın.
Bir seferde yapıştırabileceğiniz maksimum kayıt sayısı yaklaşık 65,000'dir. @@ 1 @@@ 1
8517 Kayıtların neden silinemediğini söyleyen başka hata mesajlarını ortadan kaldırmak ister misiniz? @Hayır'ı tıklarsanız, silinemeyen her kayıt için bir mesaj görünecektir. @@ 13 @@@ 2
8518 Bu Değiştirme işlemini geri alamayacaksınız. @ Devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
8519 Silmek üzeresiniz | kayıt (lar). @ Evet'i tıklarsanız, bu Silme işlemini geri alamazsınız.
Bu kayıtları silmek istediğinizden emin misiniz? @@ 19 @@@ 2
8520 Yapıştırmak üzeresiniz | kayıt (lar). @ Bu kayıtları yapıştırmak istediğinizden emin misiniz? @@ 19 @@@ 2
8521 Bu Silme işlemini geri alamazsınız. @ Bu işlem çok büyük olduğundan veya yeterli boş hafıza olmadığından Geri Al komutu kullanılamayacaktır.
Bu öğeleri silmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
8522 Tüm zamanlayıcılar kullanımda. @ TimerInterval özelliğini tekrar sıfıra ayarlayın, böylecetart başka bir zamanlayıcı. @@ 2 @ 1 @ 6342 @ 1
8523 Bu formdan veya rapordan özel palet bilgilerini silip varsayılan palete dönmek mi istiyorsunuz? @@@ 20 @@@ 2
8524 Bu resmi bu kontrolden kaldırmak istiyor musunuz? @@@ 20 @@@ 2
8525 Uzak verilere erişilemiyor. @ Bir OLE sunucu uygulamasını belirten hesaplanmış bir denetimde DDE veya DDESend işlevi içeren bir form veya raporu açmaya çalıştınız.
İster misintaruygulama |? @@ 19 @@@ 2
8526 Microsoft Office Access, görünümleri değiştirmeye çalışırken bir sorunla karşılaştı ve bu pencereyi kapatması gerekiyor. @@@ 1 @@@ 1
8527 '|' Veritabanı nesnesinin grup bölümünü silmek istiyor musunuz? ve içeriği? @ Silmek istediğiniz grup üstbilgisi veya altbilgisi, bölümle birlikte silinecek denetimleri içerir. @@ 20 @@@ 2
8528 Bu bölümleri silmek, içlerindeki tüm kontrolleri de silecektir. Bu eylemi geri alamazsınız. @ Bu bölümleri yine de silmek istiyor musunuz? @@ 20 @@@ 2
8529 Silmeye çalıştığınız gruplama düzeyinde bir grup üstbilgisi veya grup altbilgisi bölümü vardır. Bölüm ayrıca silinecek kontrolleri içerir. @ Devam etmek istiyor musunuz? @@ 20 @@@ 2
8530 Basamaklı silme işlemlerini belirten ilişkiler neden olmak üzere | bu tablodaki ve ilgili tablolardaki silinecek kayıt (lar). @ Bu kayıtları silmek istediğinizden emin misiniz? @@ 21 @ 1 @ 9096 @ 2
8531 Bölüm genişliği sayfa genişliğinden daha büyük ve ek boşlukta öğe yok, bu nedenle bazı sayfalar boş olabilir. @ Örneğin, rapor genişliği sayfa genişliğinden daha geniş olabilir. @@ 3 @@@ 1
8532 Bu resmi formdan çıkarmak istiyor musunuz? @@@ 20 @@@ 2
8533 Bazı veriler görüntülenemeyebilir. @ Belirttiğiniz sütun sayısı ve sütun aralığı için sayfada yeterli yatay alan yok. @ Dosya menüsünde Sayfa Yapısı'na tıklayın, Sütunlar sekmesine tıklayın ve ardından sütun sayısını azaltın veya sütunların boyutu. @ 3 @@@ 1
8534 Bu formu veya raporu kaydettiğinizde, arkasındaki tüm kodlar silinecektir. @ HasModule özelliğini Hayır olarak ayarladınız, daha hızlı açılan bir form veya rapor oluşturdunuz. Bu form veya raporla ilişkili makrolar etkilenmeyecek ve bu özellik sayfasından çağrılan ayrı modüller halinde kodlanmayacaktır. @ Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz? @ 20 @@@ 2
8539 Basamaklı silme işlemlerini belirten ilişkiler, bu tablodaki ve ilgili tablolardaki kayıtların silinmesine neden olmak üzere. @ Bu kayıtları silmek istediğinizden emin misiniz? @@ 21 @ 1 @ 9096 @ 2
8540 Bir veya daha fazla kaydı silmek üzeresiniz. @ Evet'i tıklarsanız, bu Silme işlemini geri alamazsınız.
Bu kayıtları silmek istediğinizden emin misiniz? @@ 19 @@@ 2
8541 Microsoft Office Access, silme işlemini gerçekleştiremedi. Silme işlemi sırasında bir hata oluştu, hiçbir kayıt silinmedi.
8542 Microsoft Office Access, seçtiğiniz alanlar arasında bir ilişki algılamadı. @ Sizin için şimdi bir ilişki oluşturulmasını istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 3
8544 Bu yapıştırma işlemini geri alamayacaksınız. @ Devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
8546 Verileri XML'e aktarmadan önce mevcut nesne kaydedilmelidir. @ '|' Kaydetmek ister misiniz? ve sonra devam et? @@ 19 @@@ 2
8547 Makroda yapılan değişiklikleri kaydetmek ve özelliği güncellemek ister misiniz? @@@ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
8548 Bu işlemi tamamlamak için Access'in geçerli form veya raporun RecordSource özelliğini değiştirmesi gerekir. @ Access yeni bir sorgu oluşturur ve bunu doğrudan formun veya raporun RecordSource özelliğine yerleştirir. Form veya rapor artık '|' öğesini temel almayacaktır. sorgu. @ Bu değişikliği kabul etmek istiyor musunuz? @ 19 @@@ 2
8549 Bu tablo, bir veya daha fazla Arama alanı içerir. Arama alanları için görüntüleme değerleri, Değiştirme işlemi kullanılarak değiştirilemez. @@@ 1 @ 1 @ 865 @ 1
8550 Yeni formu, raporu veya sorguyu oluşturmak için gereken bir tablo veya sorgu şu anda Tasarım görünümünde açıktır. @ Bu tablo veya sorguda yapılan değişiklikleri kaydedin veya atın ve Veri Sayfası görünümünde açın, ardından tekrar deneyin. @@ 1 @ @@ 1
8551 Bu resmi rapordan çıkarmak istiyor musunuz? @@@ 20 @@@ 2
9502 Microsoft Office Access, bu eylemi veya sonraki eylemleri geri alamaz. Access'in daha fazla tasarım eylemini kaydedebilmesi için daha fazla kaynağı kullanılabilir hale getirmek için bu pencereyi kapatıp yeniden açın. @ Yine de devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
9504 '|' Dosyası Access veritabanı motoru tarafından okunamaz. @ Geçerli bir Access veritabanınız olduğunu düşünüyorsanız, bu most büyük olasılıkla son dosya biçimi değişikliği nedeniyle. Veritabanı formatını yükseltmeyi denemek ister misiniz? @@ 19 @@@ 2
9505 Microsoft Office Access, bu veritabanının tutarsız bir durumda olduğunu tespit etti ve veritabanını kurtarmaya çalışacak.Bu işlem sırasında, veritabanının bir yedek kopyası alınacak ve kurtarılan tüm nesneler yeni bir veritabanına yerleştirilecektir. Access daha sonra yeni veritabanını açacaktır. Başarıyla kurtarılamayan nesnelerin adları "" Kurtarma Hataları "tablosuna kaydedilecektir. @@@ 1 @@@ 2
9507 Microsoft Office Access tüm kitaplığı yükleyemedirary modül. @@@ 1 @@@ 1
9508 Microsoft Office Access veritabanını kapatamadı'|.'@En son değişikliğiniz, bir dahili arabellek başka bir kullanıcı tarafından kilitlendiğinden (adı önceki mesajda verilen) kaydedilmemiş olabilir.
Veri kaybını önlemek için, diğer kullanıcının kaydı kullanmayı bitirmesini bekleyin ve ardından tekrar Tamam'ı tıklayın.
İptal'i tıklarsanız, kaydedilmemiş değişiklikleri kaybedebilirsiniz. @@ 3 @@@ 2
9509 Bu komutu geri alamazsınız ve tamamlandığında bu nesneyi düzenleyemezsiniz. @ Yine de devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
9511 | @@@ 1 @@@ 1
9513 Microsoft Office Access, '|' öğesini tamamen onaramadı tabloya girin ve bazı Memo, OLE Nesnesi veya Köprü alanı değerlerini silin. @ Verileri kurtarmak için, veritabanının yedek kopyasından geri yükleyin.
Silinen alandaki verilerin, sabit diskinizdeki bozuk bir sektörden zarar görmüş olabileceğini unutmayın. Diskinizin yüzeyini, dosyalarını ve klasörlerini hatalar için kontrol etme hakkında daha fazla bilgi için, 'disk hatalarını denetleme' için Windows Yardım dizininde arama yapın. @@ 1 @@@ 1
9514 Bir veya daha fazla kayıt kurtarılamaz durumdaydı ve '|' konumundan silindi tablo. @@@ 1 @@@ 1
9515 '|' tablo kesildi; veri bendimost. @@@ 1 @@@ 1
9516 '|' Kısmından bir veya daha fazla dizin tablo onarılamadı ve silindi. @@@ 1 @@@ 1
9517 Farklı Kaydet komutu, raporunuzda bulunan herhangi bir alt formu işleyemez. @ Yine de devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
9518 Bu sözcüğü özel sözlüğe eklerken bir hata oluştu. @ * Sözlük dosyası salt okunur olabilir.
* Disk hatası olabilir. @@ 1 @@@ 1
9519 Bu kelimeyi Tümünü Değiştir listesine eklerken bir hata oluştu. @ Sözlük dolu olabilir. @@ 1 @@@ 1
9520 Sözcük Tümünü Yoksay listesine eklerken bir hata oluştu. @ Sözlük dolu olabilir. @@ 1 @@@ 1
9521 Belirtilen kelime çok büyük. @ Kelimeler 64 karakteri aşamaz. @@ 1 @@@ 1
9523 Microsoft Office Access, '|' özel sözlük. @@@ 1 @@@ 1
9524 Microsoft Office Accesstaryüklü olmadığı için yazım denetleyicisine t. @@@ 1 @@@ 1
9525 Microsoft Office Access ana sözlük dosyasını açamıyor. @ Bu dosyanın doğru şekilde yüklendiğini doğrulayın. @@ 1 @@@ 1
9526 Yazım denetleyici yalnızca metin verileri içeren metin alanlarında çalışır. @ Metin veya Not dışında bir veri türüne sahip bir alanı kontrol etmeye çalışıyorsunuz. @@ 1 @@@ 1
9527 Yazım denetleyicisi devam edemez; önce tablo, sorgu, görünüm, saklı yordam veya formdan veri seçmelisiniz. @@@ 1 @@@ 1
9529 Microsoft Office Access, bu form veya sorgudaki veriler güncellenemediğinden yazım denetleyiciyi çalıştıramıyor. @@@ 2 @ 1 @ 9932 @ 1
9530 '|.'@ Alanın içeriğini değiştirmeye çalışırken bir hata oluştu Alan kilitli veya salt okunur olabilir ya da onu değiştirme izniniz olmayabilir. Güvenlik izinleri ve bunları kimlerin değiştirebileceği hakkında bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
9532 '|' alan salt okunur bir alan olduğu için değiştirilemez. @@@ 1 @@@ 1
9533 Kelime çiftini Otomatik Düzelt listesine eklemeye çalışırken bir hata oluştu. @@@ 1 @@@ 1
9534 Mevcut seçim, yazım hataları için kontrol edilebilecek herhangi bir alan içermiyor. @ Metin kutusu kontrollerinin yazımını Metin veya Not veri türleri ile kontrol edebilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
9535 Geçersiz bir ana sözlük girdiniz. @ Lütfen geçerli bir giriş seçin. @@ 1 @@@ 1
9536 Yazım denetimi tamamlandı. @@@ 1 @@@ 1
9537 Yeniden başlamalısıntarSözlük değişikliğinin etkili olması için yazım denetleyicisine bildir. @@@ 1 @@@ 1
9539 Ana veya özel sözlükte bulunmayan bir kelime belirttiniz. @ Bu kelimeyi kullanmak ve kontrol etmeye devam etmek istiyor musunuz? @@ 20 @@@ 1
9541 Yazım denetleyicisi son değişikliğinizi geri alamaz. @ '|' Alanındaki veriler başka bir kullanıcı tarafından değiştirildi. Yazım denetimine devam etmek için Tamam'a tıklayın. @@ 1 @@@ 1
9542 Eşleme oluşturmadan önce bu veri tabanı kapatılmalıdır. @ Microsoft Office Access'in bu veri tabanını kapatıp eşlemeyi oluşturmasını istiyor musunuz?
Devam ederseniz, Microsoft Office Access veritabanınızı kapatacak ve onu bir Tasarım Yöneticisi'ne dönüştürecektir. Veritabanının boyutu artabilir. @@ 19 @@@ 2
9543 Hangul Hanja Dönüştürücü devam edemiyor. Dönüştürülecek Hangul veya Hanja verisi yok. @@@ 1 @@@ 1
9544 Microsoft Office Access, '|' özel sözlük. @@@ 1 @@@ 1
9545 Bu dosyayı Access 2002 - 2003 Dosya Biçimine dönüştürdükten sonra, yeni dosya Access 2000 kullanıcıları veya Access 97 kullanıcıları ile paylaşılamaz. @ Dönüştürme hakkında daha fazla bilgi için Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9547 Bu dosyayı Access 2000 Dosya Biçimi'ne dönüştürdükten sonra, yeni dosya Access 97 kullanıcılarıyla paylaşılamaz. @ Access 2002 veya sonrasına özgü herhangi bir işlev Access 2000'de kullanılamayacaktır. @ Dönüştürme hakkında daha fazla bilgi için Yardım'a tıklayın. @ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9548 Bu dosyayı Access 97 Dosya Biçimine dönüştürdükten sonra, Access 2000 veya sonrasına özgü herhangi bir işlev lost@ Dönüştürme hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9549 Bu Veritabanı, Access 2007 Dosya Biçimine yükseltilmiştir. Yeni veritabanı Access 2003 veya önceki sürümlerin kullanıcılarıyla paylaşılamaz. @ Dönüştürme hakkında daha fazla bilgi için Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9550 İlişkili alanın '|' Metin Biçimi özelliği şu anda Zengin Metin değil. Bu denetimin özelliğini değiştirmeden önce tablo alanının Metin Biçimi özelliğini değiştirmelisiniz. Bağlı alanın özelliğini değiştirmeden önce bu denetimin Metin Biçimi özelliğini Zengin Metin olarak değiştirirseniz, geçerli olmayan bazı veriler görüntülenmeyebilir. @ Devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
9551 İlişkili alanın '|' Metin Biçimi özelliği şu anda Düz Metin değil. Bu denetimin özelliğini değiştirmeden önce tablo alanının Metin Biçimi özelliğini değiştirmelisiniz. Bağlı alanın özelliğini değiştirmeden önce bu denetimin Metin Biçimi özelliğini Düz Metin olarak değiştirirseniz, bazı veriler HTML etiketleri olarak görüntülenebilir. @ Devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10000 Önce tabloyu kaydetmelisiniz. @ Tabloyu şimdi kaydetmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 1
10001 Önce görünümü kaydetmelisiniz. @ Görünümü şimdi kaydetmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 1
10002 Önce saklı yordamı kaydetmelisiniz. @ Depolanan yordamı şimdi kaydetmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 1
10003 Önce sorguyu kaydetmelisiniz. @ Sorguyu şimdi kaydetmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 1
10004 Seçili alanları ve alanlardaki tüm verileri kalıcı olarak silmek istiyor musunuz? @ Alanları kalıcı olarak silmek için Evet'e tıklayın. @@ 19 @@@ 2
10005 Tanımlanmış birincil anahtar yok. @ Bir birincil anahtar gerekli olmasa da, şiddetle tavsiye edilir. Bu tablo ile veritabanındaki diğer tablolar arasında bir ilişki tanımlamanız için bir tablonun birincil anahtarı olması gerekir.
Şimdi bir birincil anahtar oluşturmak istiyor musunuz? @@ 13 @@@ 2
10006 Bu veri türüne geçmek, bir veya daha fazla dizinin kaldırılmasını gerektirir. @ Dizinleri, Not, OLE Nesnesi veya Köprü veri türü olan alanlarda kullanamazsınız. Evet'i tıklarsanız, Microsoft Office Access bu alanı içeren dizinleri siler.
Yine de devam etmek istiyor musunuz? @@ 20 @@@ 2
10007 '|' Alanı siliniyor Microsoft Office Access'in birincil anahtarı silmesini gerektirir. @ Bu alanı yine de silmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10008 '|' Alanı siliniyor Microsoft Office Access'in bir veya daha fazla dizini silmesini gerektirir. @ Evet'e tıklarsanız, Microsoft Office Access alanı ve tüm dizinlerini siler.
Bu alanı yine de silmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10009 Ya '|' tablosuna bağlı bir nesne açık veya başka bir kullanıcının tablosu açık. Tabloyu salt okunur olarak açmak istiyor musunuz? @Tabloyu salt okunur olarak açmak için Evet'e tıklayın. @ Tabloyu okuma / yazma olarak açmak için Hayır'a tıklayın, tablonun ve ona bağlı tüm nesnelerin kapalı olduğundan emin olun ve ardından Tasarım görünümünde yeniden açmayı deneyin. @ 19 @@@ 2
10010 Tablo '|' tasarımı değiştirilemeyen bağlantılı bir tablodur. Alan eklemek veya kaldırmak veya özelliklerini veya veri türlerini değiştirmek istiyorsanız, bunu kaynak veritabanında yapmalısınız. @ Yine de açmak istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10011 Microsoft Office Access, verileri dönüştürürken hatalarla karşılaştı. @ | 1 kayıttaki alanların içeriği silindi.
Yine de devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10012 Microsoft Office Access, sistem tablolarından alan özelliklerini alamıyor. @ Bu veritabanının onarılması gerekiyor. Evet'i tıklatırsanız, Microsoft Office Access tabloyu Tasarım görünümünde açar. FieldName, DataType, FieldSize, Indexed ve Primary özelliklerinin ayarları değişmeden kalacaktır, ancak diğer alan özelliklerinin ayarları l olacaktır.ost.
Yeniden tanımlamayı deneyebilirsiniz.ost özellikleri, ancak veritabanını bir yedek kopyadan geri yüklemenizi veya kapatmanızı ve Veritabanını Sıkıştır ve Onar komutunu kullanmanızı öneririz (Microsoft Office Düğmesine tıklayın ve Yönet'in üzerine gelin).
Devam etmek istiyor musunuz? @@ 20 @@@ 2
10013 Microsoft Office Access, bağlantılı tablolar için özellik değişikliklerini kaydedemez. @ Yine de devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10014 Microsoft Office Access tüm verileri tabloya ekleyemedi. @ | 1 kayıttaki alanların içeriği silindi ve | 2 kayıt lost anahtar ihlaller nedeniyle.
* Veriler silinmişse, yapıştırdığınız veya içe aktardığınız veriler, hedef tablodaki alan veri türleri veya FieldSize özelliğiyle eşleşmez.
* Kayıtlar l olsaydıost, yapıştırdığınız kayıtlar hedef tabloda zaten var olan birincil anahtar değerleri içeriyor veya tablolar arasında tanımlanan bir ilişki için bilgi tutarlılığı kurallarını ihlal ediyor.
Yine de devam etmek istiyor musunuz? @@ 22 @ 1 @ 922 @ 1
10015 Bu veri türüne geçmek birincil anahtarın kaldırılmasını gerektirir. @ Yine de devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10016 Bazı veriler l olabilirost. @ Bir veya daha fazla alanın FieldSize özelliği ayarı daha kısa bir boyuta değiştirildi. Veriler l iseostsonuç olarak doğrulama kuralları ihlal edilebilir.
Yine de devam etmek istiyor musunuz? @@ 20 @@@ 2
10017 Bilgisayarınızın disk alanı yetersiz. @ Bu yapıştırma ekini geri alamayacaksınız. Yine de devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10018 Microsoft Office Access tüm verileri tabloya ekleyemedi. @ | 1 kayıttaki alanların içeriği silindi ve | 2 kayıt lost anahtar ihlaller nedeniyle.
* Veriler silinmişse, yapıştırdığınız veya içe aktardığınız veriler, hedef tablodaki alan veri türleri veya FieldSize özelliğiyle eşleşmez.
* Kayıtlar l olsaydıost, yapıştırdığınız kayıtlar hedef tabloda zaten var olan birincil anahtar değerleri içeriyor veya tablolar arasında tanımlanan bir ilişki için bilgi tutarlılığı kurallarını ihlal ediyor. @@ 2 @ 1 @ 922 @ 1
10019 Microsoft Office Access, bağlantılı tabloyu içeren veritabanını bulamıyor'|.'@ Bağlantılı tablo için Microsoft Office Access'te ayarlanan özellikler l olacaktır.ost.
Yine de dönüşüme devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10020 Veri bütünlüğü kuralları değiştirildi; mevcut veriler yeni kurallar için geçerli olmayabilir. @ Bu işlem uzun sürebilir. Mevcut verilerin yeni kurallarla test edilmesini istiyor musunuz? @@ 13 @@@ 2
10021 Mevcut veriler yeni kayıt doğrulama kuralını ihlal ediyor. @ Yeni kuralla test etmeye devam etmek istiyor musunuz?
* Yeni kuralı korumak ve teste devam etmek için Evet'e tıklayın.
* Eski kurala geri dönmek ve teste devam etmek için Hayır'ı tıklayın.
* Testi durdurmak için İptal'e tıklayın. @@ 13 @@@ 1
10022 Mevcut veriler,'|1.'@ alanı için '| 2' özelliği için yeni ayarı ihlal ediyor Yeni ayarla test etmeye devam etmek istiyor musunuz?
* Yeni ayarı korumak ve teste devam etmek için Evet'i tıklayın.
* Eski ayara dönmek ve teste devam etmek için Hayır'ı tıklayın.
* Testi durdurmak için İptal'e tıklayın. @@ 13 @@@ 2
10023 Microsoft Office Access silindi | dönüştürülen alanlardaki dizinler. @ Bazı veriler düzgün dönüştürülmedi. @@ 1 @@@ 1
10024 Önce tabloyu kaydetmelisiniz. @ Microsoft Office Access, yaptığınız tasarım değişikliklerini kaydedene kadar verilerinizi test edemez.
Tabloyu şimdi kaydetmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10025 Bu işlem, tablonun kayıt ve alan doğrulama kurallarının yanı sıra gerekli ve AllowZeroLength özelliklerini tablodaki tüm veriler için test edecektir. @ Bu işlem uzun sürebilir.
Yine de devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10026 Tüm veriler tüm kurallar için geçerliydi. @@@ 1 @@@ 1
10027 Mevcut veriler yeni kayıt doğrulama kuralını ihlal ediyor. @ Bu yeni kuralla verileri test etmeye devam etmek istiyor musunuz?
* Diğer yeni kural ihlallerini test etmeye devam etmek için Evet'i tıklayın.
* Yalnızca eski doğrulama kurallarını test etmeye devam etmek için Hayır'ı tıklayın.
* Testi durdurmak için İptal'e tıklayın. @@ 13 @@@ 2
10028 Mevcut veriler,'|1.'@ alanı için '| 2' özelliğini ihlal ediyor Sınamaya devam ederseniz, Microsoft Office Access, verilerin tablodaki diğer özellik ayarlarını ihlal edip etmediğini size bildirecektir.
Teste devam etmek ister misiniz? @@ 19 @@@ 2
10030 Tanımlanmış birincil anahtar yok. @ Bir birincil anahtar gerekmese de, şiddetle tavsiye edilir. Bu tablo ile veritabanındaki diğer tablolar arasındaki ilişkileri tanımlamanız için bir tablonun birincil bir anahtarı olmalıdır.
Tablo tasarımına geri dönmek ve şimdi bir birincil anahtar eklemek ister misiniz? @@ 13 @@@ 2
10031 Öncelikle fonksiyonu kaydetmelisiniz. @ Fonksiyonu şimdi kaydetmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 1
10032 Bu alan Düz Metne dönüştürülecek ve alandaki tüm biçimlendirme kaldırılacaktır. @ Sütunu Düz Metne dönüştürmek istiyor musunuz? @@ 20 @@@ 2
10033 Bu alan Zengin Metne dönüştürülecek ve içerdiği tüm veriler HTML kodlu olacaktır. @ Verileriniz zaten geçerli HTML Zengin Metin içeriyorsa, bir güncelleme sorgusunda PlainText işlevini kullanarak fazladan HTML kodlamasını kaldırabilirsiniz. sütunu Zengin Metne dönüştürmek mi istiyorsunuz? @@ 20 @@@ 2
10250 Veri sayfasındaki kaydırılabilir (dondurulmamış) sütunları yazdıramazsınız. @ Dondurulmuş sütunlar sayfadan daha geniştir. Yalnızca donmuş sütunları mı yazdırmak istiyorsunuz? @ Dondurulmamış sütunları yazdırmak istiyorsanız, aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
* Sütun genişliğini azaltın ve dondurulmuş sütunların satır yüksekliğini artırın.
* Yazıcının Özellikler iletişim kutusunda sayfa yönünü Yatay olarak değiştirin.
* Sayfa Yapısı iletişim kutusunda sol ve sağ sayfa kenar boşluklarının boyutunu azaltın. @ 21 @ 1 @ 9172 @ 2
10251 Sütun başlığı sayfaya sığamayacak kadar uzun. Başlığın bir kısmı kesilecek. @ Eksik başlığı yazdırmak istiyor musunuz? @ Başlıkların kesilmesini önlemek için aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
* Yazıcının Özellikler iletişim kutusunda sayfa yönünü Dikey olarak değiştirin.
* Sayfa Yapısı iletişim kutusunda üst ve alt sayfa kenar boşluklarının boyutunu azaltın. @ 19 @@@ 2
10252 En az bir sütun sayfaya sığamayacak kadar geniş. Bu sütundaki veriler kesilecek. @ Sütunu eksik verilerle yazdırmak istiyor musunuz? @ Verilerin kesilmesini önlemek için aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
* Sütun genişliğini azaltın ve satır yüksekliğini artırın.
* Yazıcının Özellikler iletişim kutusunda sayfa yönünü Yatay olarak değiştirin.
* Sayfa Yapısı iletişim kutusunda sol ve sağ sayfa kenar boşluklarının boyutunu azaltın. @ 19 @@@ 2
10253 Satır yüksekliği, üst ve alt kenar boşlukları arasındaki boşluğu aşıyor. @ Eksik verilerle sütunları yazdırmak istiyor musunuz? @ Verilerin kesilmesini önlemek için aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:
* Sütun genişliğini artırın ve satır yüksekliğini azaltın.
* Yazıcının Özellikler iletişim kutusunda sayfa yönünü Dikey olarak değiştirin.
* Sayfa Yapısı iletişim kutusunda üst ve alt sayfa kenar boşluklarının boyutunu azaltın. @ 19 @@@ 2
10500 Tablonuzdaki verileri değiştirecek bir güncelleme sorgusu çalıştırmak üzeresiniz. @ Bu tür bir eylem sorgusu çalıştırmak istediğinizden emin misiniz?
Bir eylem sorgusu her çalıştırdığınızda bu mesajın görüntülenmesini nasıl engelleyeceğiniz hakkında bilgi için Yardım'a tıklayın. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10501 Tablonuzdaki verileri değiştirecek bir ekleme sorgusu çalıştırmak üzeresiniz. @ Bu tür bir eylem sorgusu çalıştırmak istediğinizden emin misiniz?
Belge silme işlemlerinde onay mesajlarını kapatma hakkında bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10502 Tablonuzdaki verileri değiştirecek bir tablo yapma sorgusu çalıştırmak üzeresiniz. @ Bu tür bir eylem sorgusu çalıştırmak istediğinizden emin misiniz?
Bir eylem sorgusu her çalıştırdığınızda bu mesajın görüntülenmesini nasıl engelleyeceğiniz hakkında bilgi için Yardım'a tıklayın. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10503 Tablonuzdaki verileri değiştirecek bir silme sorgusu çalıştırmak üzeresiniz. @ Bu tür bir eylem sorgusu çalıştırmak istediğinizden emin misiniz?
Bir eylem sorgusu her çalıştırdığınızda bu mesajın görüntülenmesini nasıl engelleyeceğiniz hakkında bilgi için Yardım'a tıklayın. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10504 Tablonuzdaki verileri değiştirebilecek bir veri tanımlama sorgusu çalıştırmak üzeresiniz. @ Bu tür bir SQL sorgusu çalıştırmak istediğinizden emin misiniz?
Değilse, Hayır'a tıklayın ve ardından sorguyu değiştirin veya daha sonra çalıştırmak için kapatın. @@ 19 @@@ 2
10505 Güncellemek üzeresiniz | satır (lar). @ Evet'e tıkladıktan sonra, değişiklikleri geri almak için Geri Al komutunu kullanamazsınız.
Bu kayıtları güncellemek istediğinizden emin misiniz? @@ 19 @@@ 2
10506 Eklemek üzeresiniz | satır (lar). @ Evet'e tıkladıktan sonra, değişiklikleri geri almak için Geri Al komutunu kullanamazsınız.
Seçili satırları eklemek istediğinizden emin misiniz? @@ 19 @@@ 2
10507 Yapıştırmak üzeresiniz | satır (lar) yeni bir tabloya. @ Evet'i tıkladıktan sonra, değişiklikleri geri almak için Geri Al komutunu kullanamazsınız.
Seçilen kayıtlarla yeni bir tablo oluşturmak istediğinizden emin misiniz? @@ 19 @@@ 2
10508 Silmek üzeresiniz | Belirtilen tablodaki satır (lar). @ Evet'e tıkladıktan sonra, değişiklikleri geri almak için Geri Al komutunu kullanamazsınız.
Seçilen kayıtları silmek istediğinizden emin misiniz? @@ 19 @@@ 2
10509 Microsoft Office Access, güncelleme sorgusundaki tüm kayıtları güncelleyemiyor. @ Microsoft Office Access güncelleme yapmadı | Bir tür dönüştürme hatası nedeniyle 1 alan, | Anahtar ihlalleri nedeniyle 2 kayıt, | 3 kayıt (ler) kilit ihlalleri nedeniyle ve | 4 kayıt (lar) doğrulama kuralı ihlalleri nedeniyle.
Yine de bu tür eylem sorgusu çalıştırmaya devam etmek istiyor musunuz?
Hataları yok saymak ve sorguyu çalıştırmak için Evet'e tıklayın.
İhlallerin nedenlerinin açıklaması için, Yardım'a tıklayın. @@ 21 @ 1 @ 10019 @ 2
10510 Microsoft Office Access, ekleme sorgusundaki tüm kayıtları ekleyemiyor. @ Microsoft Office Access kümesi | 1 alan (lar) bir tür dönüştürme hatası nedeniyle Null olarak belirlendi ve tabloya | 2 kayıt eklemedi anahtar ihlalleri nedeniyle, | kilit ihlallerinden kaynaklanan 3 kayıt ve doğrulama kuralı ihlalleri nedeniyle | 4 kayıt.
Yine de eylem sorgusunu çalıştırmak istiyor musunuz?
Hataları yok saymak ve sorguyu çalıştırmak için Evet'e tıklayın.
İhlallerin nedenlerinin açıklaması için, Yardım'a tıklayın. @@ 21 @ 1 @ 10020 @ 2
10511 Microsoft Office Access, güncelleştirme veya ekleme sorgusundaki tüm kayıtları ekleyemez. @ Bir tür dönüştürme hatası nedeniyle | 1 alanı Null olarak ayarladı.
Bir veya daha fazla alandaki veriler hedef tablodaki DataType veya FieldSize özelliğiyle eşleşmediğinde tür dönüştürme hatası oluşur. Örneğin, Evet / Hayır alanındaki alanları boş bırakmak veya sayısal bir alana metin girmek bu hataya neden olur.
Hataları görmezden gelmek ve yine de güncellemeyi çalıştırmak veya sorguyu eklemek istiyor musunuz?
Hataları yok saymak ve sorguyu çalıştırmak için Evet'e tıklayın. @@ 19 @ 1 @ 922 @ 2
10512 Microsoft Office Access, anahtar ihlalleri nedeniyle | silme sorgusundaki 2 kaydı ve kilit ihlalleri nedeniyle | 3 kaydı silemiyor. @ Bu eylem sorgusunu yine de çalıştırmak istiyor musunuz?
Hataları yok saymak ve sorguyu çalıştırmak için Evet'e tıklayın.
İhlallerin nedenlerinin açıklaması için, Yardım'a tıklayın. @@ 21 @ 1 @ 10016 @ 2
10513 Mevcut | sorguyu çalıştırmadan önce silinecek. @ Yine de devam etmek istiyor musunuz? @@ 20 @@@ 2
10514 Bu eylem sorgusunun bağlantılı tablo veya tablolardaki verilerde yapmak üzere olduğu değişiklikleri geri alamazsınız. @ Bu eylem sorgusunu yine de çalıştırmak istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10515 Microsoft Office Access, güncelleme sorgusundaki tüm kayıtları güncelleyemedi. @ Microsoft Office Access güncelleme yapmadı | 1 alan (lar) bir tür dönüştürme hatası nedeniyle | 2 kayıt (lar) anahtar ihlalleri nedeniyle, | 3 kayıt (ler) kilit ihlalleri nedeniyle ve | 4 kayıt (lar) doğrulama kuralı ihlalleri nedeniyle.
İhlallerin nedenlerinin açıklaması için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10019 @ 1
10516 Microsoft Office Access tüm kayıtları tabloya ekleyemiyor. @ Microsoft Office Access kümesi | 1 alan (lar) bir tür dönüştürme hatası nedeniyle Null olarak ayarlandı ve anahtar ihlalleri nedeniyle | 2 kayıt eklemedi , | Kilit ihlalleri nedeniyle | 3 kayıt ve doğrulama kuralı ihlalleri nedeniyle | 4 kayıt.
İhlallerin nedenlerinin açıklaması için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10020 @ 1
10517 Microsoft Office Access, tablo yapma sorgusundaki tüm kayıtları ekleyemiyor. @ Bir tür dönüştürme hatası nedeniyle | 1 alanı Null olarak ayarladı.
Bir veya daha fazla alandaki veriler hedef tablodaki DataType veya FieldSize özelliğiyle eşleşmediğinde tür dönüştürme hatası oluşur. Örneğin, Evet / Hayır alanında boş alanlar bırakmak veya sayısal alana metin eklemek bu hataya neden olur. @@ 1 @ 1 @ 922 @ 1
10518 Microsoft Office Access, silme sorgusundaki tüm kayıtları silemiyor. @ Microsoft Office Access anahtar ihlalleri nedeniyle | 2 kaydı ve | 3 kaydı da kilit ihlalleri nedeniyle silemedi.
İhlalin nedenlerinin açıklaması için Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 10016 @ 1
10519 Bu eylem sorgusunun yapmak üzere olduğu veri değişikliklerini geri almak için yeterli disk alanı veya bellek yok. @ Bu eylem sorgusunu yine de çalıştırmak istiyor musunuz?
Disk alanını boşaltma veya belleği boşaltma hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'disk alanı, boşaltma' veya 'bellek, sorun giderme' arayın. @@ 19 @@@ 2
10520 SQL deyiminde yapılan değişiklikleri kaydetmek ve özelliği güncellemek istiyor musunuz? @ RecordSource veya RowSource özelliği, Sorgu Oluşturucuyu çağırdığınızda bir SQL ifadesi içeriyordu, bu nedenle orijinal SQL deyimi değiştirildi. @ Değiştirmeden Sorgu Oluşturucuyu kapatmak için orijinal SQL deyimi için No. @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2'ye tıklayın
10521 Sorguda yapılan değişiklikleri kaydetmek ve özelliği güncellemek istiyor musunuz? @ RecordSource veya RowSource özelliği, Sorgu Oluşturucuyu çağırdığınızda bir sorgunun adını içeriyordu, bu nedenle orijinal sorgu değiştirildi. @ Sorgu Oluşturucuyu değiştirmeden kapatmak için orijinal sorguda No. @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2'ye tıklayın
10522 Sorgu Oluşturucuyu bir tabloda çalıştırdınız. @ Tabloya dayalı bir sorgu oluşturmak istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10523 Tablonuzdaki verileri değiştirebilecek bir düz geçiş sorgusu çalıştırmak üzeresiniz. @ Bu tür bir SQL sorgusu çalıştırmak istediğinizden emin misiniz?
Her SQL sorgusu çalıştırdığınızda bu mesajın görüntülenmesini nasıl engelleyeceğiniz hakkında bilgi için Yardım'a tıklayın. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10524 | Sorgudaki çıktı sütunları isimsizdi ve herhangi bir veri göstermeyecek. @@@ 1 @@@ 1
10526 SQL İfadesinde yapılan değişiklikleri kaydetmek ve metin düzenleyiciyi güncellemek istiyor musunuz? @Saklanan Prosedür veya İşlev, Sorgu Oluşturucuyu çalıştırdığınızda bir SQL ifadesi içeriyordu, bu nedenle orijinal SQL ifadesi değiştirildi. @ Sorgu Oluşturucuyu olmadan kapatmak için orijinal SQL deyimini değiştirmek için No. @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2'ye tıklayın
10600 Seçilen ilişkiyi veritabanınızdan kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz? @@@ 19 @@@ 2
10601 Bir ilişki zaten var. @ Mevcut ilişkiyi düzenlemek istiyor musunuz? Yeni bir ilişki oluşturmak için Hayır. @@ 13 @@@ seçeneğine tıklayın.
10602 | Satırında alan adı eksik. @ Kılavuzun her satırında bu ilişki için eşleşen bir alan seçmediniz. @ Alanları seçin, böylece kılavuz sol ve sağ taraflarda aynı sayıda alana sahip olacak ve sonra yeniden ilişki kurmayı deneyin. @ 1 @@@ 1
10603 İlişkiler penceresini açtıktan sonra bu ilişki başka bir kullanıcı tarafından değiştirildi veya silindi. @ İlişkiyi düzenlemek ve diğer kullanıcının değişikliklerinin üzerine yazmak istiyor musunuz? İlişkiler pencerenizi diğer kullanıcının değişikliklerini içerecek şekilde güncellemek için Hayır. @@ 19 @@@ 2 seçeneğine tıklayın.
10604 Bu ilişki başka bir kullanıcı tarafından zaten silinmiş. @ Görünümünüzü güncellemek için Tamam'a tıklayın. @@ 1 @@@ 1
10605 İlişkiler penceresinin düzeni temizlenecek. @ Devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10606 Bu veritabanı için İlişkiler penceresinde sorguları veya bağlantılı tabloları görüntüleyemezsiniz. @ Veritabanı '|' Microsoft Office Access'in önceki bir sürümünde oluşturuldu.
Bu veritabanını Microsoft Office Access'in geçerli sürümüne dönüştürmek için Microsoft Office Düğmesine tıklayın ve ardından Dönüştür'e tıklayın. @@ 3 @ 1 @ 9029 @ 1
10607 İlişki, ilgili alanda yinelenen girişler olduğu için bire çok ilişkisi olarak oluşturuldu. @ Bire bir ilişki oluşturmaya çalıştınız, ancak tablolardaki veriler bire bir ilişki olduğunu gösteriyor. -birçok ilişki daha uygundur. @@ 2 @ 1 @ 11617 @ 1
10608 Bir ilişki oluşturmak için fareyi kullanarak bir alanı bir tablodan diğerine sürükleyin. @@@ 1 @@@ 1
10700 Bu belge önceden | 1 | 2 yazıcı için biçimlendirilmişti, ancak bu yazıcı kullanılamıyor. Varsayılan yazıcıyı kullanmak istiyor musunuz | 3? @@@ 19 @@@ 1
10701 Bu belge daha önce '| 1 | 2'de' yazıcı için biçimlendirilmişti, ancak bu yazıcı kullanılamıyor. Yazdırma Ayarı iletişim kutusunda gösterilen sayfa ayarları, mevcut varsayılan yazıcı '| 3' içindir. @ Devam etmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 1
10702 Bu PivotTable görünümünün önizlenmesi veya yazdırılması, büyük miktarda ayrıntı verisi görüntülediğinden uzun sürebilir.Microsoft Office Access bir süre yanıt vermeyebilir. @ Devam etmek istiyor musunuz? @ * Gereken süreyi azaltmak için,ost veya görünümdeki tüm ayrıntı verileri.
* Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası makalesi Q282315'e bakın. @ 3 @@@ 1
10750 Çalıştırmadan önce makroyu kaydetmelisiniz. @ Makroyu şimdi kaydetmek istiyor musunuz?
* Makroyu kaydetmek ve ardından çalıştırmak için Evet'e tıklayın.
* Bu makro için Makro penceresine veya Makroyu Çalıştır komutunu çalıştırdığınız pencereye dönmek için, Hayır. @@ 19 @@@ seçeneğine tıklayın.
10751 Kaydetmeye çalıştığınız makro eylemlerinden bazıları Access 97'de gerçekleştirilemiyor. Bu eylemler, veritabanınızın Access 97 sürümündeki makrodan kalıcı olarak silinecek. @@@ 1 @@@ 1
10800 Microsoft Office Access,'|.'@ Dizin Dosyalarını Seçin iletişim kutusundan başka bir dizin ekleyin veya Kapat'a tıklayın. @@ 1 @@@ 1
10801 '|' İçin Microsoft Office Access dizin bilgileri (.inf) dosyası zaten var. @ Bağlandığınız dBASE veya Microsoft FoxPro dosyası için var olan Microsoft Office Access .inf dosyasını değiştirmek istiyor musunuz? @ * Yeni bir .inf dosyası oluşturmak için Evet'i tıklatın.
* Mevcut dosyayı kullanmak için Hayır'a tıklayın.
.İnf dosyası geçersiz veya güncel olmayan bilgiler içeriyorsa, tabloyu bağlamadan önce yeni bir .inf dosyası oluşturmak için Evet'i tıklamanız gerekir. @ 17 @ 1 @ 9186 @ 2
10803 Nesne '|' zaten var. @ Mevcut nesneyi dışa aktardığınız nesne ile değiştirmek istiyor musunuz?
Mevcut nesneyi değiştirmeden bu nesneyi dışa aktarmak istiyorsanız, Hayır'a tıklayın. Ardından Dışa Aktar iletişim kutusunda yeni bir ad seçebilirsiniz. @@ 20 @@@ 2
10804 Ad çakışmaları nedeniyle içe aktarma belirtimlerinin tümü içe aktarılamadı. | @ Çakışan içe aktarma özelliklerini yeniden adlandırın ve içe aktarma işlemini tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
10806 Canlı veri seçeneğiyle ilgili veriler desteklenmez.
10807 Lütfen XML dışa aktarma konumunu belirtin.
10808 Mevcut kayıt benzersiz değildi. Tüm özdeş kayıtlar ihraç edildi.
10892 Bağlı ActiveX denetimi veya bir veri kaynağına bağlı katıştırılmış nesne içeren bir formun DefaultView özelliği Sürekli Formlar olarak ayarlanamaz. @ Tasarım görünümünde bir forma ilişkili bir ActiveX denetimi eklemeye çalıştınız.
Microsoft Office Access, DefaultView özelliğini Tek Form olarak sıfırlayacaktır. @@ 1 @@@ 1
10896 Veri erişim sayfasının bağlantısını kalıcı olarak silmeyi seçtiniz. @? Sil & Bağlantı Kur? İptal @@ 27 @@@
10897 | @Internet Explorer kayıt defteri ayarlarında bir sorun var. @ Lütfen Internet Explorer'ı yeniden yükleyin. @ 1 @@@ 1
10898 Microsoft Office Access veri erişim sayfaları yalnızca Windows Internet Explorer'da görüntülenebilir, ancak bu varsayılan Tarayıcınız değildir. @ Bu sayfayı görüntülemek için Internet Explorer'ı açmak istiyor musunuz? @@ 19 @@@
10899 Data ve Misc nedeniyle bu veri erişim sayfasına bağlantı oluşturulamadı. Nesneler kontrol edilmez. @@@ 1 @@@ 1
10950 Bu hesabı silmek istediğinizden emin misiniz? @Bir kullanıcı veya grup hesabının silinmesini geri alamazsınız. Silinen bir kullanıcı veya grup hesabını geri yüklemek için, aynı adı ve kişisel tanımlayıcıyı (PID) kullanarak hesabı yeniden oluşturmanız gerekir. @@ 20 @@@ 2
10951 '|.'@'i değiştirme izniniz yok Bu nesneyi değiştirmek için, bunun için Tasarımı Değiştir iznine sahip olmanız gerekir. Nesne bir tablo ise, bunun için ayrıca Verileri Sil ve Verileri Güncelle izinlerine sahip olmanız gerekir.
Nesnenin bir kopyasını yeni bir nesne olarak kaydetmek istiyor musunuz? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 1
10952 Bu makroyu görüntüleme izniniz yok. @ Bir makroyu görüntülemek için, bunun için Tasarım Oku iznine sahip olmanız gerekir.
Makroyu çalıştırmaya devam etmek istiyor musunuz? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 2
10953 '|.'@'i değiştirme izniniz yok Bu nesneyi değiştirmek için, bunun için Tasarımı Değiştir iznine sahip olmanız gerekir. Nesne bir tablo ise, bunun için ayrıca Verileri Sil ve Verileri Güncelle izinlerine sahip olmanız gerekir.
Onu salt okunur olarak mı açmak istiyorsunuz? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 1
10954 '|1.'@ için '| 2' izinlerini değiştirdiniz Bu izinleri şimdi atamak istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
10955 '|' Açma izniniz yok özel kullanım için. @ Microsoft Office Access, veritabanını paylaşılan erişim için açıyor.
Bir veritabanını özel erişim için açmak için, bunun için Özel Açma iznine sahip olmanız gerekir. İzinler ve bunları kimin ayarlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
10956 ; LCID = 0x0409
10957 Bir çalışma grubu kimliği girmediniz. Çalışma grubu bilgi dosyanızın benzersiz olduğundan emin olmak için, 20'ye kadar sayı veya harfe kadar benzersiz bir çalışma grubu kimliği girin. Bir çalışma grubu kimliği olmadan devam edilsin mi? @@@ 20 @@@ 1
10958 '|' Dosyası zaten var. Mevcut dosyayı değiştir? @@@ 20 @@@ 1
10959 Çalışma Grubu Dosyaları (* .mdw)
10960 Çalışma Grubu Bilgi Dosyasını Seçin
10961 Açılış
10962 '|.' Çalışma grubu bilgi dosyasını başarıyla oluşturdunuz @@@ 1 @@@ 4
10964 Çalışma grubu bilgi dosyası '|' @@@ 1 @@@ 2 tarafından tanımlanan çalışma grubuna başarıyla katıldınız
10968 Microsoft Office Access dosyanıza dijital imza ekleyemiyor çünkü Access dosyaya özel erişim sağlayamıyor. @ Başka hiç kimsenin veya programın dosyanın açık olmadığından emin olun ve dijital imzayı tekrar eklemeyi deneyin. @@ 1 @@@ 2
10974 Veritabanında veya projede yapılan değişiklikler, ilişkili dijital imzayı geçersiz kılmıştır. @ Bu, veritabanını veya projeyi bir sonraki açışınızda bir güven kararı vermenizi gerektirebilir. @@ 2 @ 1 @ 553714150 @ 1
29000 Bir giriş alanı oluşturmak için yeterli bellek yok. @ Gereksiz programları kapatın. Ardından giriş alanını yeniden oluşturmayı deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @@ 1 @@@ 1
29001 Microsoft Office Access,'|.'@ modülünü kaydedemedi Bilgisayarınızda disk alanı yetersiz olabilir.
Belleği veya disk alanını boşaltma hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' veya 'disk alanı boşaltma' arayın. @@ 1 @@@ 3
29002 Microsoft Office Access, Visual Basic modülünü'|.'@ oluşturamadı Veritabanınız bir ağ sürücüsündeyse, ağ bağlantınızı kontrol edin ve ardından tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
29003 Microsoft Office Access kod modüllerinizi dönüştüremedi veya etkinleştiremedi. @ Bilgisayarınızda disk alanı veya bellek yetersiz olabilir. @@ 1 @@@ 1
29004 Sağladığınız yeni prosedür adı geçersiz. @@@ 2 @ 1 @ 11738 @ 1
29005 Prosedür '|' zaten mevcut. @ Başka bir prosedür adı seçin. @@ 1 @@@ 1
29006 Microsoft Office Access, bir Hata Ayıklama penceresi araç çubuğu oluşturamadı. @ Sistem, kaynak belleği yetersiz olabilir. @ Gereksiz programları kapatın ve yeniden deneyin.
Belleği boşaltma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' arayın. @ 1 @@@ 1
29007 Yapıştırma veya içeri aktarma işlemi sırasında, Microsoft Office Access '|' Microsoft Office Access veritabanının önceki bir sürümünden gelen modül. @ Bilgisayarınızda disk alanı veya bellek yetersiz olabilir. @@ 1 @@@ 1
29008 Microsoft Office Access, bir Visual Basic modülü için depolama alanı oluşturamadı. @ Veritabanınız bir ağ sürücüsündeyse, ağ bağlantınızı kontrol edin ve ardından tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 3
29009 Microsoft Office Access, bir Visual Basic modülü için depolama alanını açamadı. @ Bilgisayarınızda disk alanı yetersiz olabilir.
Belleği veya disk alanını boşaltma hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' veya 'disk alanı boşaltma' arayın. @@ 1 @@@ 3
29010 İşlev adı çok uzun. @ Microsoft Office Access, işlev adını 255 karaktere kısaltacak. @@ 1 @ 1 @ 11738 @ 1
29011 Microsoft Office Access, veritabanını kaydedemedi. @ Bilgisayarınızda disk alanı yetersiz olabilir.
Belleği veya disk alanını boşaltma hakkında bilgi için, Microsoft Windows Yardım dizininde 'bellek, sorun giderme' veya 'disk alanı boşaltma' arayın. @@ 1 @@@ 3
29013 Bu eylem, kesme modunda mevcut kodu sıfırlayacaktır. @ Çalışan kodu durdurmak istiyor musunuz? @ * Modül penceresinin kapatılabilmesi için programın yürütülmesini durdurmak için Evet'i seçin.
* Kodu mevcut durumda bırakmak için No. @ 20 @@@ 1 öğesini seçin.
29014 Microsoft Office Access çalışma grubuna başvuru ekleyemezsiniz. @@@ 2 @ 1 @ 13780 @ 1
29015 Bu referansı kaldıramazsınız. @ Microsoft Office Access'in düzgün çalışabilmesi için bu referansa ihtiyacı var. @@ 1 @@@ 1
29016 Açık veritabanına referans ekleyemezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
29017 Veritabanı | Microsoft Office Access'in önceki bir sürümünde oluşturulmuştur. @ Araçlar menüsündeki (Veritabanı Yardımcı Programları alt menüsü) Veritabanını Dönüştür komutunu kullanarak bu veritabanını Microsoft Office Access'in geçerli sürümüne dönüştürün. @@ 1 @@@ 1
29018 Bu işlem için standart bir modül kullanamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
29019 Modül adı '|' geçersiz. @ * Modül adı olabilirtart Form_ veya Report_ ön ekiyle.
* Modül Formlar, Raporlar, Modüller, Uygulama, Ekran, Yardımcı, Komut Çubukları, Referanslar veya DoCmd olarak adlandırılamaz.
* Modül adında çok fazla karakter olabilir. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
29020 Bu veritabanını başka bir kullanıcı değiştirdi. @ Mevcut sürümü görmek için veritabanını kapatın ve tekrar açın. @@ 1 @@@ 1
29021 Kesme modunda bir modül varken bu işlem kullanılamaz. @ Yürütme kodunu sıfırlayın ve işlemi tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
29022 Bu veritabanının dönüştürülmesi veya etkinleştirilmesi sırasında derleme hataları oluştu. @ Veritabanı, derlenmiş durumda kaydedilmedi. Microsoft Office Access'in her oturum için veritabanını yeniden derlemesi gerekeceğinden, bu veritabanının performansı düşecektir.
Performansı iyileştirme hakkında bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29023 16 bit dinamik bağlantı kitaplığına çağrılar varrarBu veritabanındaki modüllerdeki ies (.dll). @ Bunlar Microsoft Windows 95 veya Microsoft Windows NT altında çalışmaz. @ Kodunuzu eşdeğer 32 bit dinamik bağlantı kütüphanesini çağıracak şekilde değiştirinraries (.dll). @ 2 @ 1 @ 11961 @ 1
29024 Geçerli kullanıcı hesabının bu veritabanını dönüştürme veya etkinleştirme izni yok. @ Bir veritabanını dönüştürmek veya etkinleştirmek için aşağıdakilerden emin olun:
* Veritabanına erişmek için kullanılan kullanıcı hesaplarını tanımlayan çalışma grubuna katılmalısınız.
* Kullanıcı hesabınız, veritabanı nesnesi için Açma / Çalıştırma ve Dışlayıcı Açma izinlerine sahip olmalıdır.
* Kullanıcı hesabınız, veritabanındaki tüm tablolar için Tasarımı Değiştir veya Yönet izinlerine sahip olmalı veya veritabanındaki tüm tabloların sahibi olmalıdır.
* Kullanıcı hesabınız, veritabanındaki tüm nesneler için Tasarım Okuma iznine sahip olmalıdır.
* Diğer kullanıcıların veritabanını kapatmasını isteyin. @@ 2 @ 2 @ 77316 @
29025 16 bit dinamik bağlantı kitaplığına çağrılar varrarBu veritabanındaki modüllerdeki ies (.dll). @ Bunlar Microsoft Windows 95 veya Microsoft Windows NT altında çalışmaz. @ Bu çağrıları eşdeğer 32 bit dinamik bağlantı kütüphanesine çevirinraries. @ 2 @ 1 @ 11961 @
29026 Açmaya veya dönüştürmeye çalıştığınız veritabanı şu anda kullanımda veya onu özel olarak açma izniniz yok. @ Bir veritabanını dönüştürdüğünüzde veya daha eski bir sürüm veritabanını ilk kez açtığınızda, başka bir kullanıcı veritabanı açık. @ Aşağıdakilerden birini deneyin:
* Diğer kullanıcıların veritabanını kapatmasını isteyin.
* Veritabanının yazıldığı Microsoft Office Access sürümünü kullanarak, çalışma grubu yöneticinizin size veritabanını özel olarak açma izni vermesini sağlayın.
Veritabanını dönüştürdükten sonra veya ilk kez açtıktan sonra birden fazla kullanıcı paylaşabilir. @ 1 @ 1 @ 9027 @ 1
29027 Microsoft Office Access projeyi kaydedemedi. @ Şu anda başka bir kullanıcı projeyi kaydediyor.
Tekrar denemek ister misiniz? @@ 23 @@@ 1
29028 Kaydetme işlemi başarısız oldu. @@@ 1 @@@ 1
29029 Salt okunur bir veritabanını açmaya çalışıyorsunuz. @ Önceki bir sürüm veritabanını ilk kez açtığınızda, veritabanına değişiklikler yazabilmelisiniz.
* Veritabanı dosyasının salt okunur özniteliği ayarlanabilir; bu özelliği temizle.
* Aç iletişim kutusunda Salt Okunur komutunu seçmiş olabilirsiniz. Veritabanını ilk açtığınızda bu komutu seçmeyin.
* Bu uygulamayı kullanma lisansınızın süresi dolmuş olabilir. @@ 1 @@@ 1
29030 Microsoft Office Access, belirtilen veritabanına bir referans kuramıyor. @ Başvurulan veritabanı bulunamıyor veya başka bir kullanıcı tarafından özel olarak kilitlendiğinden açılamaz. @ Referans veritabanını bir yedek kopyadan geri yükleyin veya isteyin Veritabanını münhasır olmayan modda açmak için veritabanını kilitleyen kullanıcı. @ 1 @@@ 1
29031 Microsoft Office Access şu anda istenen veritabanını oluşturamıyor veya açamıyor. @ Veritabanı başka bir kullanıcı tarafından özel olarak kilitlenebilir. @@ 1 @@@ 1
29032 '|' modül açık; Microsoft Office Access, açık bir modülde izinleri ayarlayamaz. @@@ 1 @@@ 1
29033 Microsoft Office Access, çoğaltılmış bir veritabanına referans ekleyemez; değişiklikler yok sayılacaktır. @@@ 1 @@@ 1
29034 Microsoft Office Access, modülü kaynak eşlemeden içe aktaramıyor. @ Kaynak veritabanını eşitleyin. @@ 1 @@@ 1
29040 Microsoft Office Access şu anda formu, raporu veya modülü '|' olarak yeniden adlandıramıyor. @ Veritabanını kapatın, yeniden açın ve yeniden adlandırma işlemini tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
29041 Bir veya daha fazla form veya rapor, yüklenemeyen bir ActiveX denetimi içeriyor. @ Bu denetimler, siz onları kaydettirene, formları veya raporları Tasarım görünümünde açana ve formları veya raporları kaydedene kadar düzgün çalışmayacaktır. @@ 1 @@@ 1
29042 Bir veya daha fazla form veya rapor, yüklenemeyen bir ActiveX denetimi içeriyor. @ Bu denetimler, siz onları kaydettirene, formları veya raporları Tasarım görünümünde açana ve formları veya raporları kaydedene kadar düzgün çalışmayacaktır. @@ 1 @@@ 1
29043 Microsoft Office Access kodu '|' geçerli Visual Basic sürümünüze. @ Bu veritabanının performansını iyileştirmek için aşağıdakileri yapın:
1. Bu veritabanındaki herhangi bir modülü Tasarım görünümünde açın.
2. Debug menüsünde Compile And Save All Modules seçeneğini tıklayın. @@ 1 @@@ 1
29044 DAO sürüm 3.0, Microsoft Office Access'in bu sürümüyle uyumlu değildir. @ DAO sürüm 3.5 için bir başvuru oluşturun. Referansları ayarlama hakkında bilgi için, Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 13780 @ 1
29045 ACCDE, MDE veya ADE veritabanındaki herhangi bir formu, raporu, sayfayı veya modülü içe aktaramaz, dışa aktaramaz, oluşturamaz, değiştiremez veya yeniden adlandıramazsınız. @@@ 1 @@@ 1
29046 Salt okunursa veya veritabanı salt okunursa, form veya rapor için modül oluşturamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
29047 Microsoft Office Access, bu veritabanı için Visual Basic projesini açamadı. @ Şu anda başka bir kullanıcı projeyi kaydediyor. Tekrar denemek ister misiniz? @@ 23 @@@ 1
29048 MDE veritabanları MDB veritabanlarına başvuruda bulunamaz. @ MDE veritabanları yalnızca diğer MDE veritabanlarına başvurabilir veya lib türüraries. @@ 1 @@@ 1
29049 Bir forma veya rapora bir kod modülü eklemek için, Tasarım görünümüne geçmeli ve form veya raporun HasModule özelliğini Evet olarak ayarlamalısınız. @@@ 1 @@@ 1
29050 Microsoft Office Access bu veritabanını derleyemedi çünkü bir veya daha fazla referans çözülemedi. @ Veritabanı derlenmiş durumda kaydedilmedi. Microsoft Office Access'in her oturum için veritabanını yeniden derlemesi gerekeceğinden, bu veritabanının performansı daha yavaş olacaktır. @ Performansı iyileştirme hakkında bilgi için Yardım'a tıklayın. @ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29051 Geçerli kullanıcı hesabının bu veritabanından bir MDE dosyası oluşturma izni yok. @ Bir MDE dosyası oluşturmak için aşağıdakileri yapın:
* Veritabanına erişmek için kullanılan kullanıcı hesaplarını tanımlayan çalışma grubuna katılın.
* Kullanıcı hesabının veritabanı nesnesi için Açma / Çalıştırma ve Dışlayıcı Açma izinlerine sahip olduğundan emin olun.
* Kullanıcı hesabının, veritabanındaki MSysModules2 tablosu için Tasarımı Değiştir veya Yönet izinlerine sahip olduğundan emin olun.
* Diğer kullanıcıların veritabanını kapatmasını isteyin. @@ 1 @@@ 1
29052 Veritabanındaki Visual Basic for Applications projesi '|' geçerli Visual Basic biçimine dönüştürülemez. @ Veritabanı bir MDE ise, MDE'yi kaynak MDB'den yeniden oluşturmanız gerekecektir. Kaynak MDB'ye sahip değilseniz, Visual Basic'in geçerli sürümüyle uyumlu yeni bir MDE sürümü edinmeniz gerekir. @@ 1 @@@ 1
29053 Microsoft Office Access bu form veya rapor üzerinde daha fazla denetim oluşturamaz. @ Bu form veya rapordaki denetimleri geçmişte sildiyseniz, formu veya raporu yeniden adlandırabilir ve sonra ona daha fazla denetim ekleyebilirsiniz. @ @ 1 @@@ 1
29054 Microsoft Office Access, talep ettiğiniz denetimleri ekleyemez, yeniden adlandıramaz veya silemez. @@@ 1 @@@ 1
29055 Form veya rapor '|' çok fazla denetime sahip. @ Microsoft Office Access'in bu sürümünde kullanmadan önce form veya rapor üzerindeki denetimlerin sayısını azaltın. @@ 1 @@@ 1
29056 Başkası '|' kullanıyor ve Visual Basic for Applications projesi, Visual Basic sürümünüzle eşleşmiyor. @ Bu veritabanındaki Visual Basic for Applications projesini yükseltmek için veritabanını özel olarak açmanız gerekir. @@ 1 @@@ 1
29057 Veritabanı '|' salt okunurdur ve Visual Basic for Applications projesi, Visual Basic sürümünüzle eşleşmiyor. @ Bu veritabanındaki Visual Basic for Applications projesini yükseltmek için veritabanını okuma-yazma özelliğini açmanız gerekir. @@ 1 @@@ 1
29058 Form veya raporun bir örneği gözatma modundayken bir form veya rapor için modül oluşturamazsınız. @@@ 1 @@@ 1
29059 Microsoft Office Access modülü görüntüleyemedi. @@@ 1 @@@ 1
29060 Dosya bulunamadı. @@@ 1 @@@ 1
29061 Bu veritabanının dönüştürülmesi veya etkinleştirilmesi sırasında derleme hataları oluştu. @ Bunun nedeni, artık desteklenmeyen eski DAO sözdizimi olabilir.
Kodun nasıl düzeltileceğine ilişkin bir örnek için Yardım'a tıklayın. @@ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29062 Modül adı '|' yanlış yazılmış veya var olmayan bir modüle başvuruyor. @ Geçersiz modül adı bir makroda ise, Tamam'ı tıklattıktan sonra bir Eylem Başarısız iletişim kutusu makro adını ve makronun bağımsız değişkenlerini görüntüleyecektir. Makro penceresini açın ve doğru modül adını girin. @@ 1 @@@ 1
29063 Veritabanındaki Visual Basic for Applications projesi bozuk.
29064 Şu anda veritabanına özel erişiminiz yok.Değişiklikler yapmaya devam ederseniz, bunları daha sonra kaydedemeyebilirsiniz.
29065 Microsoft Office Access, tasarım değişikliklerini kaydedemez veya dosyayı başka bir kullanıcının açmış olması nedeniyle yeni bir veritabanı nesnesine kaydedemez. Tasarım değişikliklerinizi kaydetmek veya yeni bir nesneye kaydetmek için dosyaya özel erişiminizin olması gerekir.
29066 Veritabanına özel erişiminiz yok. Tasarım değişiklikleriniz şu anda kaydedilemez. Değişikliklerinizi kaydetmeden kapatmak istiyor musunuz?
29067 Veritabanına özel erişiminiz yok. Bu veritabanını şu anda dönüştüremezsiniz.
29068 Microsoft Office Access bu işlemi tamamlayamıyor. Kodu durdurmalı ve tekrar denemelisiniz.
29069 Microsoft Office Access şu anda dijital imzayı kaydedemiyor. @ * Kaynak Kodu Kontrolü altında bir veritabanında olabilirsiniz.
* Salt okunur bir veritabanında olabilirsiniz.
* Veritabanı, * .accdb veya * .accde dosya adı uzantısını kullanır. Böyle bir veritabanını imzalamak için Microsoft Office Düğmesine tıklayın, Yayınla menüsüne gidin ve ardından Paketle ve İmzala'ya tıklayın. @@ 1 @@@ 1
29070 Microsoft Office Access veritabanınız veya projeniz '| 1' | 2 @ * dosyasına eksik veya bozuk bir referans içeriyor Veritabanınızın veya projenizin düzgün çalıştığından emin olmak için bu referansı düzeltmelisiniz. @@ 1 @ 2 @ 5043 @ 1
29071 '| 1' dosyasına eksik veya bozuk VBE referansı.
29072 Microsoft Office Access bu dosyada bozulma tespit etti. Bozulmayı onarmayı denemek için önce dosyanın bir yedek kopyasını alın. Microsoft Office Düğmesine tıklayın, Yönet'in üzerine gelin ve Veritabanını Sıkıştır ve Onar'a tıklayın. Şu anda bu bozulmayı onarmaya çalışıyorsanız, bu dosyayı yeniden oluşturmanız veya önceki bir yedekten geri yüklemeniz gerekir. @@@ 2 @ 1 @ 553714192 @ 1
29073 Veritabanına özel erişiminiz yok. Kaynak Kod Kontrolü komutuyla devam edemezsiniz.
29074 Microsoft Office Access, Visual Basic modülünü oluşturamadı. @ Veritabanınız bir ağ sürücüsündeyse, ağ bağlantınızı kontrol edin ve ardından tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 1
29075 Access, Access 97 veya öncesinde oluşturulan bir dosyaya dijital imza ekleyemez. @ Dosyayı Access 2000 veya sonraki bir dosya biçimine dönüştürün ve ardından bir dijital imza ekleyin. @@ 1 @@@ 1
29076 Dijital sertifikayla ilgili bir sorun vardı. VBA projesi imzalanamadı. İmza atılacaktır. @@@ 1 @@@ 1
29079 Microsoft Office Access bu veritabanındaki VBA modüllerini okuyamıyor ve dosya salt okunur olduğu için modülleri kurtaramıyor. VBA modüllerini kurtarmak için veritabanını kapatın ve veritabanının yedek bir kopyasını oluşturun. Ardından veri tabanını okuma / yazma izniyle açın. @@@ 2 @ 2 @ 553713744 @ 1
29080 Bu veritabanındaki VBA modülleri hatalarla kaydedilmiş gibi görünüyor.Erişim modülleri kurtarabilir, ancak önce veritabanını yedeklemelisiniz. Veritabanının yedek kopyasını yapabilmek için iptal etmek için İptal'e tıklayın. Ardından veritabanının yedek bir kopyasını oluşturun. @ Veritabanının yedek bir kopyasına sahipseniz, Tamam'a tıklayın. Veritabanı açıldığında, doğru olup olmadıklarını görmek için modülleri inceleyin. Değilse, en son yedeğe geri dönmelisiniz. @@ 6 @ 2 @ 553713744 @ 1
29081 Veritabanı, içerdiği VBA projesi okunamadığından açılamıyor. Veritabanı yalnızca VBA projesi önce silindiğinde açılabilir. VBA projesini silmek modüller, formlar ve raporlardaki tüm kodu kaldırır. Veritabanını açmaya ve VBA projesini silmeye çalışmadan önce veritabanınızı yedeklemelisiniz. @ Bir yedek kopya oluşturmak için İptal'e tıklayın ve ardından veritabanınızın bir yedek kopyasını oluşturun. Veritabanını açmak ve bir yedek kopya oluşturmadan VBA projesini silmek için Tamam'a tıklayın. @@ 6 @ 2 @ 553713744 @ 1
29082 Bu veritabanını kaydetmek için kullanılan Access sürümü tespit edilemiyor. Veritabanı salt okunur olduğundan bu sorun düzeltilemez. Tamam'a tıklayın ve veritabanı kapandıktan sonra veritabanının yedek bir kopyasını oluşturun. Ardından veri tabanını okuma / yazma izniyle açın. @@@ 2 @ 2 @ 553713744 @ 1
30000 Microsoft Office Access, SQL Server Sunucu adının doğru olduğunu doğrulayın.
30001 Microsoft Office Access, sunucudaki veritabanını bulamadı. Veritabanı adının doğru olduğunu doğrulayın.
30002 Microsoft Office Access sunucuda oturum açamadı. Oturum açma bilgilerinin doğru olduğunu onaylayın.
30004 Varsayılan Maksimum Kayıt ayarı 0 ile 2147483647 arasında olmalıdır.
30005 Eksik SQL komutu
30006 Proje bir ağa bağlı olmadığından erişim bu işlemi gerçekleştiremedi SQL Server veri tabanı.
30007 'Sıralama Ölçütü' özelliğinde veya sıralama / gruplama iletişim kutusunda belirtilen bir veya daha fazla alanda sıralama yapılamıyor.
30008 Erişmeye çalıştığınız sunucu büyük / küçük harfe duyarlıdır. Aynı ada sahip ancak büyük / küçük harfe sahip nesneler desteklenmez. Bu nesnelerin kullanılması veri kaybına neden olabilir.
30009 Başka bir kullanıcı veya uygulama bu kaydı sildi veya birincil anahtarının değerini değiştirdi.
30010 Filtre özelliğinde belirtilen bir veya daha fazla alana Filtre uygulanamaz.
30011 Göz atılan veritabanı nesnesi için sütun bilgileri alınamıyor.
30012 Saklanan yordam Kayıt Kaynağına bir Sunucu Filtresi uygulanamaz. Filtre uygulanmadı.
30013 Kaydı güncelleyemezsiniz çünkü başka bir kullanıcı veya uygulama onu sildi veya birincil anahtarının değerini değiştirdi.
30014 Veriler veritabanına eklendi, ancak temel kayıt kaynağındaki kriterleri karşılamadığı için veriler formda görüntülenmeyecek.
30015 Belirtilen kayıt kaynağı, bazı çıktı alanları için yinelenen adlar içeriyor. Her alana benzersiz bir ad vermek için SELECT deyiminizde diğer adları kullanın.
30016 '|' Alanı salt okunur.
30017 Bu veritabanı yayın için etkinleştirilmemiştir.
30018 '|' Türünde nesneler oluşturulamaz mevcut SQL arka ucuna karşı. Lütfen izinlerinizi ve sunucu kurulumunuzu kontrol edin.
30019 Microsoft Office Access, adı 64 karakterden uzun olan bir tabloyu kopyalayamaz.
30020 '|' Sütunu bulunamıyor.
30021 Saklanan yordamlarda etki alanı işlevleri kullanılamaz.
30022 Access projesi açılamadı. Yeterli izinlere sahip olmayabilirsiniz veya proje salt okunur olabilir.
30023 Skaler işlevlerde etki alanı işlevleri kullanılamaz.
30024 Şifreniz dosyaya kaydedilmeden önce şifrelenmeyecektir. @ Dosyanın kaynak içeriğini görüntüleyen kullanıcılar, hesap kullanıcı adı ve şifresini görebilecekler.? Şifreyi Kaydet? İptal @@ 36 @ 1 @ 553714179 @
30025 Geçersiz SQL İfadesi. Form kayıt kaynağındaki sunucu filtresini kontrol edin
30026 Access, '| 1' sunucusundaki '| 2' veritabanına bağlanamıyor. Veritabanının hala var olduğundan ve sunucunun çalıştığından emin olun.
30027 Girdiğiniz değer, veri türü veya sütunun uzunluğu ile tutarlı değil.
30028 Ekli veritabanı dosyası için veritabanı adı boş. Veritabanınız için bir ad girin.
30029 Microsoft Office Access'in bu sürümü, Microsoft sürümüyle tasarım değişikliklerini desteklemiyor SQL Server Access projenizin bağlı olduğu. En son bilgiler ve karşıdan yüklemeler için Microsoft Office Update Web sitesine bakın. Tasarım değişiklikleriniz kaydedilmeyecek.
31000 Tüm koşullu biçimler için ölçütler belirtmelisiniz. @@@ 1 @@@ 1
31001 Koşullu biçim ifadesi 946 karakterden uzun olamaz. @@@ 1 @@@ 1
31002 Microsoft Office Access şu anda denetimin koşullu biçimlerini değiştiremez. @ Programınız koşullu biçim değerlendirilirken denetimin koşullu biçimini değiştirmeye çalıştı. @@ 1 @@@ 1
31003 Bu özelliğin ayarı çok uzun. @ Bu özellik için veri türüne bağlı olarak en fazla 255 veya 2,048 karakter girebilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
31004 Bir (Otomatik Sayı) alanının değeri, kaydedilmeden önce geri alınamaz.

Lütfen bu eylemi gerçekleştirmeden önce (Otomatik Sayı) alanını içeren kaydı kaydedin. @@@ 1 @@@ 1

31005 Erişim bir veya daha fazla ifadeyi değerlendiremedi çünkü '|' bir ifadede referans verildi. Access korumalı alan modunda çalışırken, ifadelerde yalnızca güvenli olduğu düşünülen işlevlere ve özelliklere izin verilir. @ Korumalı alan modu hakkında daha fazla bilgi için, Access Help'te "" Sandbox modu "öğesini arayın. @@ 1 @@@ 1
31006 Bu yöntem, mevcut veritabanı dosyası biçimindeki Ek kontrolleri için desteklenmez. @@@ 1 @@@ 1
31500 Microsoft Office Access bu biçimi bir posta iletisinde gönderemez. @ Bu biçimi bir posta iletisinde göndermek için, Dosya menüsünde Dışa Aktar'ı tıklatın veya dosyaları oluşturmak ve bir posta iletisine eklemek için ÇıktıTo yöntemini kullanın. 1 @@@ 1
31501 Seçili dönüştürme dosyası '|' bulunamıyor. Lütfen farklı bir dönüşüm seçin.
31502 Microsoft Office Access, Microsoft Office uluslararası dinamik bağlantı kitaplığını bulamıyorrary (DLL). @ Microsoft Office'i yeniden yükleyin. @@ 1 @@@ 3
31503 Belirtilen dönüşüm verileri başarılı bir şekilde dönüştürmedi. Farklı bir dönüşüm seçin.
31504 Veriler, içe aktarılamayan bir biçime dönüştürüldü.
31505 '|' Öğesini kaldırmak istediğinizden emin misiniz? mevcut dönüşümler listesinden?

Bu aslında dönüştürme dosyasını silmez.

31506 Seçilen dönüştürme dosyası bulunamıyor. Farklı bir dönüşüm seçin veya dönüşümü kaldırın. Ardından tekrar dışa aktarmayı deneyin.
31507 Geçersiz alan veri türü.
31508 Office Web Bileşenleri yüklenemiyor @ Access, Office Web Bileşenleri Sürüm 9.0'ı yüklerken bir sorunla karşılaştı. @@ 1 @@@ 3’ü yeniden yüklemek için kurulum sürecini deneyin
31509 Office Web Bileşenleri yüklenemiyor @ Access, Office Web Bileşenleri Sürüm 10.0'ı yüklerken bir sorunla karşılaştı. @@ 1 @@@ 3’ü yeniden yüklemek için kurulum sürecini deneyin
31510 Microsoft Office Access dinamik bağlantı kitaplığını yükleyemiyorrary |. @ Arızayı ve sorunları çözmeniz gerekiyortart Tekrar erişin. @@ 1 @@@ 3
31511 Bu veritabanında SQL sözdiziminin yorumlanacağı modu değiştirmeyi seçtiniz. Bunun anlamı: @ * Mevcut sorgular farklı sonuçlar döndürebilir veya hiç çalışmayabilir.
* Veri türleri ve ayrılmış sözcük aralığı değişecektir.
* Farklı joker karakterler kullanılacaktır. @ Devam etmeden önce bu veritabanının bir yedek kopyasını almanız önerilir. Devam etmeyi kabul ederseniz, Access bu veritabanını kapatacak, sıkıştıracak ve yeni modda yeniden açacaktır. Devam etmek için Tamam'ı seçin. @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31512 Microsoft Office Access posta oturumunu açamıyor. @ Bu bilgisayarda bir e-posta istemcisi yapılandırmamış olabilirsiniz. E-posta yazılımınızın doğru şekilde yüklendiğinden ve yapılandırıldığından emin olun. @@ 1 @@@ 1
31513 Farklı bir sürüme dönüştürülmeden önce tüm açık nesneler kapatılmalıdır. @ Microsoft Office Access'in nesneleri kapatmasını ister misiniz? @@ 19 @@@ 2
31514 Microsoft Office Access bu veritabanını farklı bir sürüme dönüştüremiyor çünkü bir veya daha fazla nesne açık. @ Tüm nesneleri kapatın ve tekrar deneyin. @@ 1 @@@ 3
31515 Veritabanınız kullanıyor SQL Server Access 92'in sınırlı desteğine sahip olduğu Uyumlu Sözdizimi (ANSI 2000). Bunun anlamı: @ * Access 2000 kullanıcıları bazı sorguları göremeyebilir.
* Mevcut sorgular farklı sonuçlar döndürebilir veya hiç çalışmayabilir.
* Veri türleri ve ayrılmış sözcük aralığı değişecektir.
* Farklı joker karakterler kullanılacaktır. @ Değiştirmeniz önerilir SQL Server Bu veritabanını Access 92 dosya biçimine dönüştürmeden önce Uyumlu Sözdizimi (ANSI 2000) ayarı.Dönüştürme işlemini iptal etmek ve SQL Server Uyumlu Sözdizimi (ANSI 92) ayarı. @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31516 Microsoft Office Access, Microsoft Office Access'in orijinal olarak oluşturulduğundan daha yeni sürümleriyle çalışmak üzere 'etkinleştirildiğinden' bu veritabanını istenen sürüme dönüştüremez. @ Bu veritabanını daha yeni bir biçime dönüştürebilir ve ardından yeniden deneyebilirsiniz bu işlem yeni dönüştürülmüş veri tabanı ile. @@ 1 @@@ 1
31517 Microsoft Office Access, Microsoft Office Access'in daha eski bir sürümünden olduğu için bu veritabanını istenen sürüme dönüştüremiyor. @ Bu veritabanını daha yeni bir biçime dönüştürebilir ve ardından bu işlemi yeni dönüştürülmüş veritabanıyla yeniden deneyebilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
31518 Aşağıdaki denetimler, bir Microsoft Office Access projesi PivotTable veya PivotChart görünümünde temsil edilemeyen ifadeler içerir: |. @ Yine de PivotTable veya PivotChart görünümüne geçmek istiyor musunuz? @@ 19 @@@ 2
31519 Bu dosyayı içe aktaramazsınız. @ Şu uzantılardan birine sahip olmadığı sürece bir metin dosyasını içe aktaramazsınız: |. @@ 1 @@@ 1
31520 Bu dosyayı içe aktaramazsınız. @ Şu uzantılardan birine sahip bir metin dosyasını içe aktaramazsınız: |. @@ 1 @@@ 1
31521 Sunucuyla bağlantı kurulamıyor. @ | @@ 1 @@@ 1
31522 Microsoft SQL Server Desktop Engine, Microsoft Office Access çalıştıran makinede olmalıdır. @@@ 1 @@@ 1
31523 Microsoft Office Access, '|' dosyasını açamadı. Dosya bir Access dosyası olmayabilir, belirtilen yol veya dosya adı yanlış olabilir veya dosya özel olarak açılamaz. Dosyayı manuel olarak onarmak için, Dosya menüsünde Veritabanını Yönet'in üzerine gelin ve Veritabanını Sıkıştır ve Onar'a tıklayın. @@@ 1 @@@ 1
31524 Microsoft Office Access, kullanıcı tanımlı '|' işlevini aktaramaz. Kullanıcı tanımlı işlevler yalnızca Microsoft arasında aktarılabilir SQL Server8.0 veya üzeri sürümler. @@@ 1 @@@ 1
31525 Bu nesneyi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz ancak en azından Microsoft SQL Server 2000, hem kaynak hem de hedef sunuculara kurulur. @@@ 1 @@@ 1
31526 Microsoft Office Access 2000 biçiminde kaydedilmiş bir veritabanından Microsoft Office Access ADE veya MDE dosyası oluşturamazsınız. @ Veritabanını Microsoft Office Access'in geçerli sürümüne dönüştürün. Ardından ADE veya MDE dosyasını oluşturun. @@ 1 @@@ 1
31527 Yol bulunamadı: |. @@@ 1 @@@ 1
31528 Tablo '|' kullanılıyor. Lütfen tabloyu kapatın ve yeniden almayı deneyin. @@@ 1 @@@ 1
31529 Görüntüle '|' kullanılıyor. Lütfen görünümü kapatın ve yeniden almayı deneyin. @@@ 1 @@@ 1
31530 Prosedür '|' kullanılıyor. Lütfen prosedürü kapatın ve yeniden almayı deneyin. @@@ 1 @@@ 1
31531 Microsoft Office Access, içe aktarmaya çalıştığınız belgelerde bulunan bilgileri kullanarak tablolar oluşturamaz. @@@ 1 @@@ 1
31532 Microsoft Office Access verileri dışa aktaramadı. @@@ 1 @@@ 1
31533 Geçersiz dosya adı. @@@ 1 @@@ 1
31534 Veritabanınız kullanıyor SQL Server Access 92'nin sınırlı desteğine sahip olduğu Uyumlu Sözdizimi (ANSI 97) Bu şu anlama gelir: @ * Mevcut sorgular farklı sonuçlar döndürebilir veya hiç çalışmayabilir.
* Veri türleri ve ayrılmış sözcük aralığı değişecektir.
* Farklı joker karakterler kullanılacaktır. @ Değiştirmeniz önerilir SQL Server Bu veritabanını Access 92 dosya biçimine dönüştürmeden önce Uyumlu Sözdizimi (ANSI 97) ayarı.Dönüştürme işlemini iptal etmek ve SQL Server Uyumlu Sözdizimi (ANSI 92) ayarı. @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31535 ExportXML için geçersiz parametreler. @ Daha fazla bilgi için Yardım'a basın. @@ 2 @ 2 @ 5170 @ 1
31536 XML şeması özellikleri mevcut tablo yapılarıyla eşleşmiyor. @ Mevcut yapıların üzerine yaz? @@ 19 @@@ 1
31537 Zaten '|' adında bir nesne var veritabanında. @@@ 1 @@@ 1
31538 Microsoft Office Access bu dosyayı oluşturamaz. Dosyayı oluşturmak için, dosyaya benzersiz bir ad vermeniz, geçerli bir bağlantı dizesi ve kullanıcı kimliği sağlamanız ve gerekli bağlantı ve dosya oluşturma izinlerine sahip olmanız gerekir. @@@ 1 @@@ 1
31539 XSL dönüştürme dosyası '| 1' yüklenirken bir hata oluştu. Lütfen dosyanın doğru biçimlendirilmiş bir XSL dosyası olduğundan ve sağlanan veriler için kullanılacak doğru dosya olduğundan emin olun. | 2
31540 XML veri dosyası '| 1' yüklenirken bir hata oluştu. Lütfen dosyanın düzgün biçimlendirilmiş bir XML dosyası olduğundan emin olun. | 2
31541 Microsoft Office Access bu dosyayı açamıyor. @ Bu dosya intranetinizin dışında veya güvenilmeyen bir sitede bulunur.Microsoft Office Access, olası güvenlik sorunları nedeniyle dosyayı açmayacaktır. @ Dosyayı açmak için makinenize veya erişilebilir bir ağ konumuna kopyalayın. @ 2 @@@ 1
31542 starBu dosyayla ilişkili tup eylemi güvenli olmayabilir. star@@@ 22 @@@ dosyasını açarken tup eylemi
31543 starBu dosyayla ilişkili tup eylemi güvenli olmayabilir. startup eylemi, Microsoft Office Access dosyayı açmayacak. startup eylemi ve dosyayı açın? @@@ 22 @@@ 1
31544 Microsoft Office Access bu dosyayı açamıyor. @ Bu dosyanın yazarı, dosyayı yalnızcatartup eylemi yürütüldü ve Microsoft Office Access şu anda s devre dışı bırakılacak şekilde ayarlandıtartup eylemleri. @ Bu sorunu çözmek için, dosyanın yazarına veya sistem yöneticinize başvurun. @ 2 @@@ 1
31545 Microsoft Office Access bu dosyayı açamıyor. @ Internet Security Zone Manager eksik veya doğru yüklenmemiş ve bu nedenle bu dosyanın güvenliği doğrulanamıyor. @ Bu sorunu gidermek için Windows Internet Explorer veya uygun Office System Pack'i yeniden yükleyin. @ 2 @@@ 1
31546 Bu veritabanı bir Microsoft Office Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Tasarım Yöneticisi'dir. @ Tamam'ı tıklatırsanız, seçtiğiniz veritabanı | 1 olarak yeniden adlandırılır ve sonra | 2'ye dönüştürülür. Bu veritabanının bir kopyasını kullanan herkesin, bir sonraki eşitlemeden sonra Microsoft Office Access 2002'ye yükseltmesi gerekecektir. @@ 4 @@@ 2
31547 Microsoft Office Access, Baskı Önizleme'de açıkken bu nesneyi XML'e aktaramaz. Nesneyi kapatın ve tekrar deneyin. @@@ 1 @@@ 1
31548 Microsoft Office Access, Tasarım'da açıkken bir tabloyu XML'e veremez. Nesneyi kapatın ve tekrar deneyin. @@@ 1 @@@ 1
31549 '|' Belgesinin içe aktarılması tamamlandı.
31550 Verilerinizin tamamı başarılı bir şekilde içe aktarılamadı. Hatalı kayıtların ilişkili satır numaralarını içeren hata açıklamaları, Microsoft Office Access tablosunda '|' bulunabilir.
31551 Yalnızca XML dosyaları bir İnternet adresine (http: //, ftp: //) aktarılabilir. Bilgisayarınızdaki veya ağdaki bir konuma işaret eden bir yol girin. @@@ 1 @@@ 1
31552 İçe aktardığınız belgeler, Microsoft Office Access dışında oluşturulan XML Şeması (XSD) bilgilerini içerir. Microsoft Office Access dışında oluşturulan XML Şeması bilgileri desteklenmez. Devam ederseniz, Microsoft Office Access yalnızca verileri içe aktaracak ve XML Şemasını yok sayacaktır. @ Devam etmek ister misiniz? @@ 19 @@@ 1
31553 Akıllı Etiket özellik değeri 1024 karakteri aşamaz. @@@ 1 @@@ 1
31554 Sistemin işleyebileceğinden daha fazla akıllı etiket uygulamaya çalışıyorsunuz. @ Lütfen seçilen etiketlerin bazılarının işaretini kaldırın. @@ 1 @@@ 1
31555 Belirtilen dönüşüm, verileri başarılı bir şekilde dönüştürmedi.

Dışa Aktarılacak Verilerin bir kopyasını '|' konumuna kaydetmek ister misiniz? sorun giderme için?

31556 Nesne bağımlılıklarını görüntülemek veya Parça adı Otomatik Düzelt bilgisi seçeneğini değiştirmek için, Microsoft Office Access tüm nesneleri kapatmalı ve bağımlılık bilgilerini güncellemelidir. @ Bu birkaç dakika sürebilir. Devam etmek istiyor musunuz? @@ 21 @ 1 @ 553713744 @ 1
31557 Microsoft Office Access, bir veya daha fazla nesne açık olduğundan bağımlılık bilgilerini güncelleyemiyor. @ Tüm nesneleri kapatın ve yeniden deneyin. @@ 1 @@@ 3
31558 İz adı Otomatik Düzelt bilgisi seçeneği, veritabanındaki nesneler için ad eşlemeleri oluşturur. Bu birkaç dakika sürebilir. @ Bu seçeneği açık bırakmak istiyor musunuz? @@ 3 @@@ 1
31559 Microsoft Office Access belirttiğiniz siteye bağlanamadı. Sitenin adresini doğrulayın veya site yöneticinize başvurun.
31560 Belirttiğiniz site bir Microsoft Office Access veritabanına bağlanmayı desteklemiyor. Site, Microsoft'tan Windows SharePoint Services çalıştırıyor olmalıdır.
31561 Belirttiğiniz site, verilerin bir Microsoft Office Access veritabanına aktarılmasını desteklemiyor. Site, Microsoft Windows SharePoint Services çalıştırıyor olmalıdır.
31562 Belirttiğiniz site herhangi bir liste içermiyor. Sitenin adresini doğrulayın veya site yöneticinizle iletişime geçin.
31563 Microsoft Office Access, bir veya daha fazla nesne için Otomatik Ad Düzeltmeyi etkinleştiremedi çünkü Access, nesneleri açıp kaydedemedi. Bir açma veya kaydetme işlemi, aşağıdaki nedenlerden biri veya daha fazlası nedeniyle başarısız olmuş olabilir - nesne zaten açık, nesneyi Tasarım görünümünde açma izniniz yok, veritabanı salt okunur veya bir kaynak bağlantılı tablo bulunamadı. @@@ 2 @ 1 @ 553713743 @ 1
31564 Nesne bağımlılıkları oluşturmak için, İzleme adı Otomatik Düzelt bilgisi seçeneği açık olmalıdır. @ Otomatik Ad Düzeltmeyi etkinleştir ve devam et? @@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31565 Nesne bağımlılıklarını görüntüleyebilmeniz için önce bağımlılık bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor. Bu birkaç dakika sürebilir. @ Devam etmek istiyor musunuz? @@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31566 Bağımlılık bilgisinin güncellenmesi gerektiğinden, nesne bağımlılıkları özelliği bu veritabanı için etkinleştirilmemiştir. @@@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31567 Nesne Bağımlılıkları bölmesinde seçtiğiniz nesne artık veritabanında mevcut değil. @@@ 1 @@@ 1
31568 Seçilen nesne için bağımlılık bilgisi oluşturmak için gerekli izinlere sahip değilsiniz. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31569 Bağımlılık bilgilerini görüntülemek için bir tablo, sorgu, form veya rapor seçmelisiniz. @@@ 1 @ 1 @ 553713742 @ 1
31570 Ad eşlemeleri eksik veya eski olduğundan bağımlılık bilgileri oluşturulamıyor. Parça adı Otomatik Düzelt bilgisi seçeneğini açın, Tasarım görünümünde bir nesneyi açmak için yeterli izniniz olduğundan emin olun ve veritabanının salt okunur olmadığından emin olun. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31571 Ad haritaları güncel olmadığından ve veritabanı salt okunur olduğundan bağımlılık bilgileri oluşturulamıyor. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31572 Microsoft Office Access, kaydedilmemiş yeni bir nesne için bağımlılık bilgisi oluşturamaz. Yeni nesneyi kaydedin ve ardından nesne bağımlılıklarını kontrol edin. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31573 Microsoft Office Access, bir projedeki nesneler için bağımlılık bilgisi oluşturamaz. @@@ 1 @@@ 1
31574 Microsoft Office Access, ilişkisiz formları veya raporları XML belgeleri olarak dışa aktaramaz.
31575 Veritabanınızı veya projenizi yedeklemeden önce tüm açık nesneler kapatılmalıdır. @ Microsoft Office Access'in nesneleri kapatmasını ister misiniz? @@ 19 @@@ 2
31576 Microsoft Office Access, bir veya daha fazla nesne açık olduğundan bu veritabanını veya projeyi yedekleyemiyor. @ Tüm nesneleri kapatın ve yeniden deneyin. @@ 1 @@@ 3
31577 Microsoft Office Access, belirttiğiniz siteye bağlanamadı. Sitenin adresini doğrulayın veya site yöneticinize başvurun.
31578 Microsoft Office Access, verileri Microsoft Windows SharePoint Services sitesine aktaramadı. '| 1' adımı başarısız oldu.
|2
31579 Yeterli izinlere sahip olmadığınız için tablo dışa aktarılamadı. Lütfen site yöneticinizle iletişime geçin.
31580 Belirtilen isimde bir liste zaten var. Farklı bir ad yazın ve tekrar deneyin.
31581 Liste adı şu karakterlerden herhangi birini içeremez: /: *? ”” <> |. Farklı bir ad yazın ve tekrar deneyin.
31582 Microsoft Office Access, çoğaltma veritabanındaki nesneler için bağımlılık bilgileri oluşturamaz. @@@ 1 @@@ 1
31583 '|' Konumundan içe aktarma tamamlandı.
31584 '|' Bağlantısının oluşturulması tamamlandı.
31585 "| 1" i "| 2" ye aktarma tamamlandı.
31586 Belirttiğiniz site, bir Microsoft Office Access veritabanından veri almayı desteklemiyor. Site, Microsoft'tan Windows SharePoint Services çalıştırıyor olmalıdır.
31587 Microsoft Office Access, İz Adı ​​Otomatik Düzeltme Bilgisi seçeneği kapalı olduğundan bağımlılık bilgisi oluşturamıyor. Veritabanı salt okunur olduğundan veya yeterli izniniz olmadığından bu seçenek açılamaz. @@@ 1 @@@ 1
31588 Resim dosyası '| 1' belirtilen '| 2' yoluna aktarılırken hata oluştu.
31589 Belirtilen dönüşüm, verilerinizi başarılı bir şekilde dönüştüremedi. |
31590 '|' Adlı bir liste Ya farklı bir isim kullanmalı ya da siteye gidip listeyi silmelisiniz.
31591 Microsoft Office Access, '|' öğesini dışa aktaramıyor Her veri türünün bir Windows SharePoint Services listesinde görünme sayısındaki sınırlamalar nedeniyle Windows SharePoint Services'e. @ Kısıtlamaların tam olarak ne olduğunu öğrenmek ve Windows SharePoint'i tanımlayacak bir sorgunun nasıl oluşturulacağına ilişkin ayrıntılar için yardıma bakın. Oluşturmak istediğiniz hizmetler listesi. @@ 2 @ 1 @ 553714173 @ 1
31592 Belirtilen şema dosyası '|' bulunamıyor. Dosya referansını kaldırın veya güncelleyin ve içe aktarmayı tekrar deneyin. @@@ 1 @@@ 1
31593 Microsoft Office Access, '| 1' dosyasındaki XML şemasını işlerken bir hatayla karşılaştı.

| 2 @@@ 1 @@@ 1

31594 Microsoft Office Access, XML verilerini '|' konumuna aktaramadı. @@@ 1 @@@ 1
31595 Bu veritabanı Microsoft Access | @ Bu veritabanındaki verilerin yeni bir dosyaya nasıl aktarılacağı hakkında bilgi için, BaşlarkentarMicrosoft Office Access sayfası ile ted. @@ 1 @@@ 1
31596 '|' Belirtimi yüklenemiyor. Belirtimi yeniden oluşturmayı deneyin. @@@ 1 @@@ 1
31597 XML belirtimi şemaya göre doğrulanamadı. XML belgesinin aşağıdaki satırında bir hata var: |. @@@ 1 @@@ 1
31598 XML belirtimi şemaya göre doğrulanamadı. Aşağıdaki belirtim XML dizesinde bir hata var: | 1 Olası değer aşağıdaki '| 2' değerlerinden biri olabilir. @@@ 1 @@@ 1
31599 Belirtilen ad '|' Aşağıdaki nedenlerden biri nedeniyle ayarlanamaz:
? Belirtilen ad benzersiz değil.
? Belirtilen ad boş.
? Belirtilen ad, Microsoft Office Access nesne adlandırma kurallarına uymuyor. @@@ 1 @@@ 1
31600 Belirtilen açıklama '|' çok uzun. Açıklama 255 karakteri aşamaz. @@@ 1 @@@ 1
31601 Spesifikasyon bir açıklama içermiyor. '|'. @@@ 1 @@@ 1
31602 Belirtilen dizine sahip belirtim mevcut değil. Farklı bir dizin belirtin. '|'. @@@ 1 @@@ 1
31603 '|' Adı zaten kullanımda. Mevcut spesifikasyonu yeniden adlandırmak için farklı bir ad girin veya Veri Görevlerini Yönet düğmesine tıklayın. @@@ 1 @@@ 1
31604 Gerekli öğe altında eksik ve sabit genişlik biçimi için. @@@ 1 @@@ 1
31605 Genişlik özelliği tümü için gereklidir altındaki öğeler or sabit genişlik biçimi için. @@@ 1 @@@ 1
31606 Hedef veritabanı açılamıyor. Veritabanı açıksa kapatın ve ardından tekrar deneyin. @@@ 1 @@@ 1
31607 ImportWSS, ImportOutlook ve ExportXML dışındaki tüm biçimler için Path özniteliği gereklidir.
31608 Farklı Kaydet kutusunda içe aktarma özelliği için bir ad belirtin.
31609 Farklı Kaydet kutusunda dışa aktarma özelliği için bir ad belirtin.
31610 '|' Öğesini silmek istiyor musunuz?
31611 Dosya adı kutusunda kaynak veya hedef dosyanın adını belirtin.
31612 Belirtim yürütülemedi. Spesifikasyonu yeniden oluşturmayı deneyin.
31613 Veritabanındaki nesneleri gruplamanın yolu olarak "" Tablolar ve İlgili Görünümler "i seçtiniz. Erişim, grupları oluşturmak için nesne bağımlılıkları hakkındaki bilgileri güncellemelidir. Bu, büyük veritabanları için biraz zaman alacaktır. @ Devam etmek istiyor musunuz? @@ 3 @@@ 1
31614 '|' Öğesini silmek istediğinizden emin misiniz? Kategoriler listesinden? @ Veritabanındaki nesnelere yönelik bireysel grupların ve kısayolların silineceğini, ancak nesnelerin kendilerinin de silinmeyeceğini unutmayın. @@ 3 @@@ 1
31615 Grubu silmek istediğinizden emin misiniz? @ Sadece kısayolların silineceğini ve gerçek nesnelerin silinmeyeceğini unutmayın. @@ 3 @@@ 1
31616 Yinelenen Öğe Adı @ adlı bir öğe | Kategoriler listesinde zaten var. Öğe için farklı bir ad belirleyin. @@ 1 @@@ 1
31617 Yinelenen Grup Adı @ Adlandırılmış bir grup | zaten var. Grup için farklı bir ad belirleyin. @@ 1 @@@ 1
31618 Boş Öğe Adı @ Kategoriler listesine eklediğiniz öğe için bir ad belirtmediniz. @@ 1 @@@ 1
31619 Boş Grup Adı @ Grup için bir ad belirtmediniz. @@ 1 @@@ 1
31620 Bu, MSysNavPaneXXX sistem tablolarınızdaki tüm içeriği temizleyecektir. @ Devam etmek istiyor musunuz? @@ 3 @@@ 1
31621 Bu gruptaki '| 1' nesnesine '| 2' adında bir kısayol zaten var. @@@ 1 @@@ 1
31622 Bağlı bir tablo için tablo açıklaması değiştirilemez
31623 Microsoft Office Access, 'Sık Kullanılanları' ve diğer grupları dönüştürülen veritabanına aktarmıştır. Access 2007'de içe aktarılan grupları değiştirirseniz, veritabanını Access'in eski bir sürümünde açarsanız bu değişiklikleri görmezsiniz. Ayrıca, Access'in eski bir sürümünü kullanarak içe aktarılan grupları değiştirirseniz, veritabanını Access 2007'de açarsanız bu değişiklikleri görmezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
31624 Geçerli bir tarih girin. @@@ 1 @@@ 1
31625 Geçerli bir değer girin. @@@ 1 @@@ 1
31626 | istenmeyen davranışa veya eksik verilere neden olabilecek sorunlar bulundu. @ Sihirbazı iptal etmek ve sorunları gözden geçirmek istiyor musunuz? @ Sorunları yok saymak ve geçişe devam etmek için Hayır'a tıklayın.
31627 Veritabanının bir kopyası | konumuna taşındı. Mevcut dosyayı açmaya devam edilsin mi?
31628 AllowBypassKey özelliği devre dışı bırakılmış veritabanları için SharePoint'e taşıma desteklenmez.
31629 '| 1' şablonu somutlaştırılamadı. @ | 2 @@@@@ 3
31630 Veritabanı özelliği '|' ayarlanamadı.
31631 Nesne adı '|' nesne adlandırma kurallarına uymadığı için kullanılamadı.
31632 '| 1', '| 2' içine yüklenemedi.
31633 '|' desteklenen bir AccessObject türü değil.
31634 '|' İlişkisi oluşturulamadı.
31635 Manifest.xml, tanımlanan şemayla eşleşmiyor. |
31636 Tables.xml mevcut değil.
31637 Bu şablon, Microsoft Office Access'in sonraki bir sürümünü gerektirdiğinden kullanılamaz.

Geçerli Microsoft Office Access sürümünüzle kullanabileceğiniz en son şablonlar için Microsoft Office Online'a bakın.

31638 Tables.xml yüklenirken hatalarla karşılaşıldı.
31639 Manifest.xml mevcut değil.
31640 Relationships.xml gerekli şemayla eşleşmiyor.
31641 Şablon açılırken beklenmeyen bir hata oluştu.
31642 NavPane.xml gerekli şemayla eşleşmiyor.
31643 '|' geçerli bir şablon değil.
31644 Belirtilen CollatingOrder ile bir veritabanı yaratılamadı.
31645 | 1 '| 2' üzerinde | 3 ayarlanamadı.
31646 NavPane.xml yüklenemedi.
31647 | 1 '| 2' sağdan sola çevirirken bir hata oluştu.
31648 Otomatik Ad Düzeltme işlemi gerçekleştirilirken bir hata oluştu.
31649 | 1 '| 2' üzerindeki etiketleri düzeltirken bir hata oluştu.
31650 | 1 '| 2' için '| 3' kaynak dosyası mevcut değil.
31651 Nesne adı '|' aynı ada sahip başka bir nesne zaten mevcut olduğu için kullanılamadı.
31652 Veritabanına özel erişiminiz yok. SharePoint Listeleriniz şu anda çevrimdışı alınamaz veya önbelleğe alınamaz. Daha sonra tekrar deneyin.
31653 Microsoft Office Access, listelerinizi çevrimdışına alamıyor. Dairesel bir ilişki tespit edildi.
31654 Erişim reddedildi. SharePoint sunucusu için izniniz yok. İzinleri doğrulayın ve bu işlemi yeniden deneyin.
31655 Microsoft Office Outlook, s olamaztarted. Outlook'un bilgisayarınızda kurulu ve doğru şekilde kurulduğundan emin olun.
31656 Bu özelliği etkinleştirmek için bu bilgisayarda Microsoft Office Outlook 2007'ye sahip olmalısınız.
31657 Veritabanınız maksimum boyut sınırına ulaştığı için e-posta görevini kullanarak veri toplama ayarlayamazsınız. Biraz disk alanı boşaltın ve tekrar deneyin.
31658 Seçilen tablo veya sorgu, e-posta kullanarak veri toplamayı destekleyen herhangi bir alana sahip değil.
31659 | salt okunurdur. Bu nesne hakkında veri toplamak veya güncellemek için e-posta mesajlarını kullanamazsınız.
31660 E-posta mesajlarını kullanarak eylem sorguları, SQL'e özgü sorgular ve parametre sorguları için veri toplayamazsınız.
31661 Belirttiğiniz e-posta adresi alanı hiçbir geçerli adres içermiyor. Başka bir alan belirtin.
31662 Girdiğiniz değer, maksimum yanıt sayısı için geçerli değil.
31663 Girdiğiniz değer, durdurulacak tarih ve saat için geçerli değil.
31664 Yanıtların işlenmesinin durdurulacağı tarih ve saat, geçerli tarih ve saatten büyük olmalıdır.
31665 |
31666 UpdateDependencyInfo yöntemi, bir veya daha fazla nesneyi güncelleyemedi. Microsoft Office Access, başarısız nesneler hakkında daha fazla bilgi içeren geçerli veritabanında Otomatik Ad Düzeltme Kaydetme Hataları tablosu oluşturdu. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31667 Seçilen tüm nesneleri silmek istiyor musunuz? Bu nesnelerin silinmesi onları tüm gruplardan kaldıracaktır. @ Formları, raporları ve modülleri geri getiremezsiniz. @@ 20 @@@ 1
31668 Microsoft Office Access, HTML sayfalarının açılmasını desteklemez. @ Bir Veri Erişim Sayfası açmak için, Windows Internet Explorer veya Microsoft Office Access 2003 veya önceki bir sürümünü kullanın. @@ 2 @@ 4294967294 @ 1
31669 Veri Erişim Sayfaları için tasarım değişiklikleri desteklenmez. @ Bir Veri Erişim Sayfasının tasarımını değiştirmek için Microsoft Office Access 2003 veya önceki bir sürümünü kullanın. @@ 2 @@ 4294967294 @ 1
31670 Microsoft Office Access, Veri Erişim Sayfaları için bu işlemi desteklemez. Bu işlemi gerçekleştirmek için Microsoft Office Access 2003 veya önceki bir sürümünü kullanın. @@@ 1 @@@ 1
31671 |
31672 Bu işlem, SharePoint bağlantılı tablolar için desteklenmez. SharePoint bağlantılı tabloları yönetmek için Veri menüsünde Dış Veri Al'ın üzerine gelin ve ardından SharePoint Listesi'ne tıklayın.
31673 Bu veritabanında Access'in eski bir sürümü veya harici bir kaynak tarafından değişiklikler yapıldı. Gezinti Bölmesinde Tablolar ve İlgili Görünümler grubunu kullanmak için bağımlılık ağacının yeniden oluşturulması gerekir. Bu birkaç dakika sürebilir. devam etmek mi istiyorsunuz? @@ 3 @@@ 1
31674 Seçilen tüm nesneleri silmek istiyor musunuz? Bu nesnelerin silinmesi onları tüm gruplardan kaldıracaktır. @@@ 20 @@@ 1
31675 Devre dışı bırakılmış (güvenilir olmayan) bir veritabanından. Accde veya .mde dosyası oluşturamazsınız. Bu veritabanının kaynağına güveniyorsanız, Mesaj çubuğunu kullanarak etkinleştirebilirsiniz. @@@ 1 @@@ 1
32000 '| 1' makro eylemi, devre dışı moddayken veya gömülü bir makrodan çağrıldığında belirtilen '| 2' bağımsız değişkeniyle çalışamaz. @@@ 1 @@@ 1
32001 '|' RunCommand devre dışı modda çalıştırılamaz. @@@ 1 @@@ 1
32002 Geçerli olmadığı için '|' makrosu açılamıyor veya çalıştırılamıyor. @@@ 1 @@@ 1
32003 Filtreyi Uygula eylemi, bir alt forma veya alt rapora karşılık gelen geçerli bir denetim adı gerektirir. @@@ 1 @@@ 1
32004 Kontrol adı '|' yanlış yazılmış veya var olmayan bir denetimi ifade ediyor. @ Geçersiz denetim adı bir makroda ise, Tamam'ı tıklattıktan sonra bir Eylem Başarısız iletişim kutusu makro adını ve makronun bağımsız değişkenlerini görüntüleyecektir. Makro penceresini açın ve doğru kontrol adını girin. @@ 1 @@@ 1
32005 Bir veya daha fazla eylem bilinmiyor ve yapıştırılamaz. @@@ 1 @@@ 1
32500 '|' Grubu girdiğiniz geçersiz. @@@ 1 @@@ 1
32501 '|' Kategorisi girdiğiniz geçersiz. @@@ 1 @@@ 1
32502 Girdiğiniz değer '|' alanı için geçerli değil. @ Örneğin, sayısal bir alana metin veya FieldSize ayarının izin verdiğinden daha büyük bir sayı girmiş olabilirsiniz. @@ 1 @@@ 1
32503 İhracat desteği.PDF veya .XPS bu bilgisayarda yüklü değil. @@@ 1 @@@ 1
32504 Girdiğiniz metin listedeki bir öğe değil. @ Listedeki öğeleri düzenlemek istiyor musunuz? @@ 20 @@@ 4
32505 Microsoft Office Access bu veritabanını kurtardı. Eksik veritabanı nesnesi olmadığını doğrulamak için veritabanını inceleyin. @@@ 1 @@@ 1
32506 Microsoft Office Access bu veritabanını kurtardı, ancak bir veya daha fazla tablo veri bozulması içerdiği bulundu ve silindi. Silinen tablolar MSysRecoveryErrors tablosuna kaydedildi. Bu tablo şu anda veri sayfasında görüntülenmektedir. @@@ 1 @@@ 1
32507 Microsoft Office Access bu veritabanını kurtardı, ancak bir veya daha fazla tablo veri bozulması içerdiği bulundu ve silindi. Silinen tablolar MSysRecoveryErrors tablosuna kaydedildi. @@@ 1 @@@ 1
32508 'Outlook Kişisi Olarak Kaydet' komutu başarısız oldu. @@@ 1 @@@ 1
32509 'Outlook'tan Ekle' komutu başarısız oldu. @@@ 1 @@@ 1
32510 Microsoft Office Access, bir Microsoft Office Outlook Kişisindeki alanlarla eşleşen hiçbir alan bulamadı. @@@ 1 @@@ 1
32511 Başarıyla eklendi | iletişim (ler). @@@ 1 @@@ 1
32512 Mevcut dosya biçimini gerektiren özellikler kullandığından, bu veritabanını önceki bir sürüm biçiminde kaydedemezsiniz. @ Geçerli dosya biçimini gerektiren özellikler arasında ekler, birden çok değerli alanlar, çevrimdışı veriler veya daha önce desteklenmeyen harici dosyalara bağlantılar bulunur Erişim sürümleri. @@ 1 @@@ 1
32513 Veritabanını kaydetmeden önce tüm açık nesneler kapatılmalıdır. @ Microsoft Office Access'in tüm açık nesneleri kapatmasını ister misiniz? @@ 19 @@@ 2
32514 Microsoft Office Access bu veritabanını farklı bir sürüme kaydedemez, çünkü bir veya daha fazla nesne açık. @ Tüm nesneleri kapatın ve sonra yeniden deneyin. @@ 1 @@@ 3
32515 Listeyi ve tüm verilerini SharePoint sitesinden silmek üzeresiniz. Devam etmek istiyor musun?
32516 Girdiğiniz filtre dizesi geçerli değil veya şu anda filtre uygulayamazsınız.
32517 Bu SharePoint listesi veya ilgili listelerden biri SharePoint sitesinde yok.
32518 Aşağıdaki hatalar meydana geldi:

32519 Tür parametresi için belirtilen değer geçersiz. Aşağıdakilerden birini belirtin: Rapor, Form, Sorgu veya Tablo.
32520 Onarım işlemi iptal edildi. Dosyayı el ile onarmak için, Dosya menüsünde Veritabanını Yönet'in üzerine gelin ve Veritabanını Sıkıştır ve Onar'ı tıklatın.
32521 OnPaint olayında bu özelliğin değerini değiştiremezsiniz. @@@ 1 @@@ 1
32522 Hiçbir kişi içe aktarılmadı. Alanların hiçbirinde gerekli '|' özellik belirtildi. @@@ 1 @@@ 1
32523 Bu rapordaki özel bir makro çalıştırılamadı ve raporun işlenmesini engelliyor. @@@ 1 @@@ 1
32524 Erişim '| 1' oluşturamadı. @ | 2 @ Dosya adının (ve sağlanmışsa konumun) c: konum dosyası adı gibi doğru biçimde olduğundan emin olun. @ 1 @@@ 1
32525 Access, şablonu Microsoft Office Online'dan indiremedi.
32526 Bir SharePoint sitesinde .mdb dosyası oluşturmaya çalıştınız. SharePoint sitelerinde yalnızca Access 2007 veritabanı (.accdb) dosyaları oluşturabilirsiniz. Dosya türünü değiştirin veya farklı bir konum seçin.
32527 Bir SharePoint sitesinde .adp dosyası oluşturmaya çalıştınız. SharePoint sitelerinde yalnızca Access 2007 veritabanı (.accdb) dosyaları oluşturabilirsiniz. Dosya türünü değiştirin veya farklı bir konum seçin.
32528 Uygulama devre dışı bırakılır ve veritabanları oluşturulamaz.
32529 Bu işlem, parametreli sorgular veya parametreli sorgulara dayalı nesneler için desteklenmez. @@@ 1 @@@ 1
32530 Windows SharePoint Services ile paylaşım, veritabanının Access 2007 veya daha yüksek bir biçimde olmasını gerektirir.
32531 Microsoft Office Access, SharePoint listesini oluşturamadı. Bunun nedeni gerekli izinlere sahip olmamanız olabilir.
32532 Proje bu formata dönüştürülemez. Proje yalnızca Access 2000 veya daha yeni bir biçime dönüştürülebilir.
32533 '| 1' tablosunda '| 2' alanı oluşturulamadı
32534 '| 1' tablosundaki önceden tanımlanmış '| 2' alanı silinemedi
32535 SharePoint listesindeki '| 1' alanı '| 2' yeniden adlandırılamadı
32536 Belirtilen komut (OutputTo) şu anda kullanılamıyor. Tasarım Görünümü veya Düzen Görünümü'nde açılan nesneleri kapatın ve tekrar deneyin. @@@ 1 @@@ 1
32537 Yalnızca 256 TempVar oluşturulabilir. Gerekli olmayan tüm TempVar'ları kaldırdığınızdan emin olun.
32538 TempVars yalnızca veri depolayabilir. Nesneleri saklayamazlar.
32539 TempVars, yalnızca 65,356 karaktere kadar olan dizeleri depolayabilir.
32540 Bu TempVar'ın adı çok uzun. TempVar adları 256 karakter veya daha az olmalıdır. Daha kısa bir ad kullanın.
32541 Bir tempoyu ayarlamak veya kaldırmak için bir isim belirtmelisinizrary değişkeni.
32542 Tempoyu ayarlamak için bir değer belirtmelisinizrary değişkeni.
32543 Mevcut bir ağa bağlanmak istiyor musunuz? SQL Server veritabanı? @ Yeni bir veritabanı oluşturmak için Hayır'ı seçin. SQL Server veritabanı. @@ 16 @@@ 4
32544 Kodlanmış bir veritabanını dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Veritabanının kodunu çözün ve ardından tekrar deneyin.

Dönüştürülen veritabanını korumak için Parola ile Şifrele komutunu kullanın.

32545 Parola korumalı bir veritabanını dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Parolayı kaldırın ve ardından tekrar deneyin.

Dönüştürülen veritabanını korumak için Parola ile Şifrele komutunu kullanın.

32546 Parola kullanan kodlanmış bir veritabanını dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Veritabanının kodunu çözün, parolayı kaldırın ve ardından tekrar deneyin.

Dönüştürülen veritabanını korumak için Parola ile Şifrele komutunu kullanın.

32547 Parola ile şifrelenmiş bir veritabanını dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Parolayı kaldırın ve ardından tekrar deneyin.

Dönüştürülen veritabanını korumak için Veritabanı Parolasını Ayarla komutunu kullanın.

32548 Posta iletisini görüntülerken bir hata oluştu. Outlook'ta açık iletişim kutusu olmadığından emin olun ve tekrar deneyin.
32549 '|' 10,000'den fazla satır içeriyor. İşlem birkaç dakika sürebilir.Devam etmek istiyor musunuz?
32550 '|' boş bir arama alanıdır. Bu alan için veri toplayamayacaksınız. Devam etmek için, bu e-posta mesajına eklenecek alanlar listesinden boş arama alanını kaldırın.
32551 Görev görüntülenirken bir hata oluştu. Outlook'ta açık iletişim kutusu olmadığından emin olun ve tekrar deneyin.
32552 Veritabanı Web sunucusundan açıldığında bu komut kullanılamaz. Veritabanının yerel bir kopyasını kaydetmek ister misiniz?
32553 Bir veritabanını imzalamak ve dağıtmak için Microsoft Office Access 2007 veya sonraki sürümleriyle oluşturulmuş bir veritabanı kullanmanız gerekir. Veritabanını Access 2007 biçimine ve formatlarına dönüştürüntart İmza süreci yeniden.
32554 Microsoft Office Access, geçerli veritabanıyla bir dağıtım paketi oluşturamadı. Dosyanın yolunu kontrol edin. @@@ 1 @@@ 1
32555 Microsoft Office Access, geçerli veritabanını imzalayamadı. Veritabanını imzalamak için kullanılan dijital sertifikanın geçerli olduğundan emin olun. @@@ 1 @@@ 1
32556 Microsoft Office Access, veritabanını çıkaramadı. Dosya adını ve dosyanın yolunu kontrol edin. @@@ 1 @@@ 1
32557 Microsoft Office Access, paketlenmiş veritabanını indiremedi. Web sitesiyle ilgili ağ sorunları veya sorunları indirmeyi engellemiş olabilir. Start tekrar indirin veya siteye göz atın ve çalıştığından emin olun. @@@ 1 @@@ 1
32558 Geçersiz bir dosya istediniz. Dosya bozulmuş olabilir. Dosyayı oluşturan kişiyle iletişime geçin ve yeni bir kopya isteyin. @@@ 1 @@@ 1
32559 Şablon bilinmeyen bir formatta ve açılamaz.
32560 Belirtilen şablon mevcut değil.
32561 Belirtilen şablon hatalar içeriyor veya geçerli bir şablon değil.
32562 Belirtilen şablon belirtilen dosya biçiminde oluşturulamaz. Yeni veritabanı için farklı bir dosya biçimi belirtin.
32563 Doğrudan bir SharePoint sitesinde veritabanı oluşturmak için şablon dosyası kullanamazsınız.
32564 Bu bir şablon dosyası gibi görünmüyor. Dosya bozulmuş olabilir veya paket biçimi bir hata içeriyor olabilir.
32565 | 0 '| 1' şablon dosyasından okunamadı. Nesne tanınmayan bir biçimde olabilir veya geçersiz veriler içeriyor olabilir.
32566 Şablondaki '| 0' tablosu kimliği | 1 olan bir SharePoint listesiyle ilişkilendirilemedi.
32567 Bir ayrıştırma hatası nedeniyle şablondaki | 0 '| 1' metinden yüklenemedi.

|2

32568 Tablo | 0 veya alanlarından biri başarıyla yeniden adlandırılamadı.
32569 VBA referansı eklenemedi | 0
32570 Tasarım Master veya Replica, Access 2007 dosya formatına dönüştürülemez. @@@ 1 @@@ 1
32571 Gezinti Bölmesinin içeriği kilitliyken değiştirilemez.
32572 Erişim Projeleri, Gezinti Bölmesindeki özel grupları desteklemez. Bir Access Projesinden özel grupları alamaz veya veremezsiniz.
32573 Microsoft Office Access, dışa aktarma işlemini gerçekleştiremiyor.
32574 Bu şablon, Windows SharePoint hizmetlerinin daha yeni bir sürümüne sahip bir SharePoint sitesi gerektirir. Farklı bir site belirtin.
32575 RunCommand için acCmdExport komutu kullanımdan kaldırıldı. OutputTo eylemini veya acCmdExportExcel, acCmdExportRTF ve acCmdExportText gibi daha spesifik RunCommand'larından birini kullanın.
32576 RunCommand için acCmdImport komutu kullanımdan kaldırıldı. AcCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel ve acCmdImportAttachText gibi daha özel RunCommand'larından birini kullanın.
32577 RunCommand için acCmdLinkTables komutu kullanımdan kaldırıldı. AcCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel ve acCmdImportAttachText gibi daha özel RunCommand'larından birini kullanın.
32578 Microsoft Office Access, Access veritabanı motorunu yükleyemedi. Kurulumu yeniden çalıştırın ve yeniden başlatıntart uygulama. @@@ 1 @@@ 1
32579 Bu SharePoint sitesine yazma izniniz yok. Yardım için site yöneticinizle iletişime geçin.
32580 Dosya yayımlanamıyor | dosya başka bir kullanıcı tarafından teslim alınmış veya düzenlenmesi için kilitlenmiştir.
32581 SQL Dağıtılmış Yönetim Nesneleri (SQL-DMO), Microsoft Office Access çalıştıran makinede olmalıdır.
32582 Belirtilen dosya adı bir veritabanı oluşturmak için kullanılamadı. Farklı bir veritabanı adı belirtin.
32583 Veritabanını oluşturmaya çalışırken bir hata oluştu.
32584 Mevcut veri tabanında verilen isim ve tipte nesne yok.
32585 Bu özellik yalnızca bir ADP'de mevcuttur. @@@ 1 @@@ 1
32586 Bu veritabanı nesnesi rapor olarak kaydedilemez. @@@ 1 @@@ 1
32587 Belirttiğiniz Kaynak değeri geçerli değil. @@@ 1 @@@ 1
32588 Eklemeye çalıştığınız tablo şu anda açık ve devam etmeden önce kapatılması gerekiyor. Değişiklikleri kaydedip tabloyu kapatmak ister misiniz? @@@ 20 @@@ 2
32589 Microsoft Office Access tabloyu kapatmaya çalışırken bir hatayla karşılaştı. @@@ 1 @@@ 1
32590 Bir İnternet konumunda depolanan bir veritabanına bağlanamazsınız. Öncelikle veri tabanını sunucu paylaşımı gibi Evrensel Adlandırma Kuralı (UNC) kullanan bir konuma kaydetmeli ve ardından ona bağlantı vermelisiniz. @@@ 1 @@@ 1
32591 Belirttiğiniz dosya yolu geçerli değil. Lütfen tam bir dosya yolu belirtin. @@@ 1 @@@ 1
32592 '|' Dosya adı uzantısı dışa aktarmaya çalıştığınız format için geçerli değil. Bu işlem potansiyel olarak güvenli değildir. Devam etmek istiyor musun? @@@ 20 @@@ 2
32593 Mevcut tablonun veya '|'? @@@ 20 @@@ sorgusunun üzerine yazın
32594 Bir SharePoint listesiyle çevrimdışı olarak çalışırken Sütun Geçmişini Göster komutu kullanılamaz. Listeye yeniden bağlanın ve tekrar deneyin. @@@ 1 @@@ 1
32595 Listeyi silmek için gerekli izinlere sahip olmadığınız veya liste yeniden adlandırıldığı ya da artık olmadığı için Microsoft Office Access SharePoint listesini silemez.
32596 Microsoft Office Access Outlook Eklentisi, Microsoft Office Outlook 2007'de devre dışı bırakılmıştır. Microsoft Office Access 2007'de e-posta iletilerini kullanarak veri toplamak için, bu eklentinin Office Outlook 2007 içinden yüklendiğini ve etkinleştirildiğini doğrulayın.
32597 Bu veritabanı, seçili SharePoint sitesindeki listelere bağlantılar içerir.

Her listenin Görünüm menüsüne kısayollar ekleyebilmek istiyor musunuz? Bu, diğer kişilerin SharePoint Web sayfasından formları ve raporları açmasını sağlayacaktır.

32598 '|' Adı zaten kullanımda. Farklı bir isim girin. @@@ 1 @@@ 1
32599 İnternet adresinden (http: //, ftp: //) sadece XML dosyaları içe aktarılabilir. Bilgisayarınızdaki veya ağdaki bir konuma işaret eden bir yol girin. @@@ 1 @@@ 1
32600 | 1 listesi, | 2 bağlantı tablosu tarafından zaten kullanılıyor. Farklı bir liste seçin.
32601 Siteleri değiştirmek üzeresiniz. Tabloları bağlamak için yaptığınız tüm değişiklikler silinecektir. Bu değişiklikleri kaydetmeden devam etmek istiyor musunuz?
32602 Form veya rapor bağlamı olmadığından SetProperty eylemi veya yöntemi başarısız oldu. @ SetProperty için doğru bağlamı oluşturmak için SetProperty'yi çağırmadan önce OpenForm veya OpenReport'u arayın veya form veya rapor üzerindeki bir olaydan SetProperty'yi arayın. @@ 1 @@@ 1
32603 SharePoint Listesi verileri bu veritabanında önbelleğe alınacaktır. Bu veritabanı paylaşılırsa, bu verileri görüntüleme iznine sahip olmayan kullanıcılar onu görebilir.
32604 Veritabanınız yayınlanırken bir hata oluştu. Yayınlama URL'nizi ve izinlerinizi doğrulayın ve ardından tekrar deneyin.
32605 Veri kaynağınız 255'ten fazla alan (sütun) içeriyor. Erişim yalnızca ilk 255 alanı içe aktaracaktır.
32606 Ek alanları, MDB veya ADP veritabanı biçimlerinde desteklenmez. Ek alanları kaynak veritabanı tablosuna dahil edilir ve bu alanlar dışa aktarılmaz. Devam etmek istiyor musun?
32607 Ek alanları, MDB veya ADP veritabanı biçimlerinde desteklenmez. Ek alanları kaynak veritabanı tablolarına dahil edilirse, bu alanlar içe aktarılmayacaktır. Devam etmek istiyor musun?
32608 Bu veritabanı dosyası, bulunamayan bir veya daha fazla dosyaya başvuran bağlantılı tablolar içerdiğinden dönüştürülemiyor. Devam etmek için, bu bağlantılı tabloları silin veya bağlantıları onarın. @@@ 1 @@@ 1
32609 | 1 '| 2' özelleştirmesini yükleyemiyor. Bu özelleştirme adı zaten yüklendi.
32610 Microsoft Office Access'in mevcut sürümünün otomatik yapılandırması başarısız oldu. Veritabanınız düzgün çalışmayabilir. Bu bilgisayara Microsoft Office Access'i yüklemek için gerekli izinlere sahip değilseniz bu durum oluşabilir. @@@ 1 @@@ 1
32611 '|' Dosyası zaten var. @ Mevcut dosyayı güncellemek istiyor musunuz? @@ 20 @@@ 2
32612 Microsoft Office Access bu dosyayı açamıyor.
Bu dosya, dosya adı uzantısı .accdr olarak değiştirilerek çalışma zamanı moduna dönüştürüldü. Bu dosya yalnızca Access çalışma zamanı modundayken açılacaktır.
Dosyayı açmak için, Windows Gezgini'nde çift tıklayın, bir kısayol kullanarak açın veya / runtime komut satırı anahtarını kullanın.
Bu veritabanının tasarımını değiştirmek için, veritabanını .accdb dosya adı uzantısıyla yeniden adlandırın ve ardından Access'te açın.
32613 Bu özellik, Microsoft Office Access 2007 programının bilgisayarınıza yüklenmesini gerektirir.

Çalıştırmakta olduğunuz uygulama, Microsoft Office Access 2007 Runtime tarafından desteklenmektedir. Microsoft Office Access programı ile Microsoft Office Access Çalışma Zamanı arasındaki farklar hakkında bilgi için, durum çubuğunda Powered by Microsoft Office Access'i tıklatın.