Ano ang mangyayari pagkatapos kong magpadala ng order?

Sa pangkalahatan, maaari mong i-download ang buong bersyon ng produkto agad pagkatapos maipadala ang form sa online order.

Kung hindi mo makuha ang iyong buong bersyon ... o kung mayroon kang lost ito (Hoy, nangyayari ito! 🙂 ... mangyaring makipag-ugnay sa aming departamento ng benta. Mangyaring isama ang iyong pangalan, address, email address, at numero ng kumpirmasyon ng order (kung mayroon ka nito).

Masisiyahan kaming tulungan ka.