Nakahanap ako ng isang bug ng iyong produkto. Anong gagawin?

Mangyaring mabait Makipag-ugnayan sa amin at ilarawan ang bug sa mga detalye.

  1. Kung ito ay isang menor de edad na bug, aayusin namin ito sa loob ng 2-3 araw na nagtatrabaho, maglabas ng isang mainit na pag-aayos para dito, at aabisuhan ka tungkol dito.
  2. Kung ito ay isang pangunahing bug, idaragdag namin ito sa aming listahan ng dapat gawin at subukang ayusin ito sa susunod na opisyal na paglabas ng aming produkto. Pakiusap mag-subscribe sa aming newsletter upang makakuha ng mga abiso sa mga bagong paglabas.