Mababawi ba ng buong bersyon ang mas maraming data kaysa sa demo na bersyon?

Hindi. Ang bersyon ng demo at ang buong bersyon ay gumagamit ng pareho makina ng pag-recover. Kaya kung ano ang nakikita mo sa preview ng bersyon ng demo (o ang naayos na file na nabuo ng bersyon ng demo) ay makukuha mo mula sa buong bersyon.