Patuloy ba ang lisensya?

OO, ang lisensya ay panghabang-buhay, na nangangahulugang maaari mong gamitin ang aming produkto:

  1. Magpakailanman
  2. Para sa walang limitasyong oras
  3. Pag-ayos ng an walang hangganan bilang ng mga file.

Ito ay HINDI isang lisensya na nakabatay sa subscription.