Ano ang kahulugan ng mababawi na katayuan sa ulat ng demo?

Sa ulat ng demo, kung ang mababawi na katayuan ng isang file ay "Ganap na Mababawi", Lahat ng data sa file na iyon ay maaaring ganap na mabawi.

Kung ang mababawi na katayuan ay "Bahagyang mababawi", Ang tanging bahagi ng data sa file na iyon ay maaaring makuha.

Kung ang mababawi na katayuan ay "Hindi Mababawi", Kung gayon ang data sa file na iyon ay hindi mababawi.