การใช้วัสดุบนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลงานศิลปะข้อความหรือรูปภาพ (รวมเรียกว่า“ วัสดุ”) ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ คุณสามารถเข้าถึงและใช้สื่อเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น คุณไม่สามารถแก้ไขหรือใช้วัสดุเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้ DataNumen, Inc การอนุญาต ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้คุณไม่สามารถเผยแพร่ซ้ำทำซ้ำได้ost หรือแจกจ่ายวัสดุใด ๆ บนเว็บไซต์นี้

คุณสามารถพิมพ์เอกสารบนเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้นและคุณต้องรวมประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่มาพร้อมกับวัสดุในสำเนาทั้งหมด

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ดาวน์โหลดได้หรือมีให้จากเว็บไซต์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขของแอปพลิเคชันcable ข้อตกลงใบอนุญาต

เนื้อหาที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมโดย DataNumen, Inc จากแหล่งที่มาที่หลากหลายและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้

ไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไม่อยู่ภายใต้ DataNumen, Inc ควบคุมและ DataNumen, Inc ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อการสื่อสารหรือวัสดุใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว DataNumen, Inc ไม่ได้ตั้งใจให้ลิงก์ในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือรับรองของหน่วยงานที่เชื่อมโยงและจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิดและการรับประกัน

ลูกค้ายอมรับว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเองทั้งหมด DataNumen, Inc บริการมีให้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตามรวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัด ในการรับประกันใด ๆ สำหรับข้อมูลบริการการเข้าถึงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีให้โดยไม่ จำกัด ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับบริการนี้ DataNumen, Inc ซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้กับลูกค้าและผลลัพธ์ที่ได้รับผ่านบริการ โดยเฉพาะ DataNumen, Inc ปฏิเสธการรับประกันใด ๆ และการรับประกันทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ:
(1) การรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งานความถูกต้องหรือเนื้อหาของข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ (2) การรับประกันใด ๆ ของเนื้อหาหรือการรับประกันความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

การปฏิเสธความรับผิดนี้มีผลกับความเสียหายหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวของประสิทธิภาพความผิดพลาดการละเว้นการลบความเสียหายไวรัสคอมพิวเตอร์การขโมยหรือการทำลายหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าได้รับการยอมรับโดยเฉพาะว่า DataNumen, Inc ไม่รับผิดชอบต่อการหมิ่นประมาทการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายของลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลที่สามและความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากการดำเนินการกับลูกค้าโดยสิ้นเชิง

คู่สัญญาทั้งสอง DataNumen, Inc ไม่ว่าตัวแทน บริษัท ในเครือหรือผู้ให้บริการเนื้อหาใด ๆ จะต้องรับผิดต่อความเสียหายทั้งทางตรงทางอ้อมโดยอุบัติเหตุความเสียหายพิเศษหรือที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการหรือภายใต้การรับประกันใด ๆ . ลูกค้าได้รับการยอมรับว่าข้อกำหนดของส่วนนี้จะใช้กับเนื้อหาทั้งหมดบนบริการ