หากคุณลบบางระเบียนในตารางหรือลบบางตารางในฐานข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจคุณสามารถกู้คืนระเบียนหรือตารางที่ถูกลบผ่าน DataNumen SQL Recoveryโดยทำตามไฟล์ ขั้นตอนโดยขั้นตอนคู่มือ.

สำหรับเร็กคอร์ดที่ไม่ถูกลบอาจไม่ปรากฏในลำดับเดียวกันก่อนที่จะถูกลบดังนั้นหลังจากการกู้คืนคุณอาจต้องใช้คำสั่ง SQL เพื่อค้นหาเรกคอร์ดที่ไม่ถูกลบ

สำหรับตารางที่ไม่ถูกลบหากไม่สามารถกู้คืนชื่อได้จะเปลี่ยนชื่อเป็น "Recovered_Table1", "Recovered_Table2" และอื่น ๆ ...