อาการ:

เมื่อแนบฐานข้อมูล. MDF ใน SQL Serverคุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

SQL Server ตรวจพบข้อผิดพลาด I / O ตามความสอดคล้องเชิงตรรกะ: การตรวจสอบที่ไม่ถูกต้อง (คาดว่า: 0x2abc3894; จริง: 0x2ebe208e) เกิดขึ้นระหว่างการอ่านเพจ (1: 1) ใน ID ฐานข้อมูล 12 ที่ออฟเซ็ต 0x00000000002000 ในไฟล์ 'xxx.mdf' ข้อความเพิ่มเติมใน SQL Server บันทึกข้อผิดพลาดหรือบันทึกเหตุการณ์ของระบบอาจให้รายละเอียดเพิ่มเติม นี่เป็นเงื่อนไขข้อผิดพลาดขั้นรุนแรงที่คุกคามความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลและต้องได้รับการแก้ไขทันที ตรวจสอบความสอดคล้องของฐานข้อมูลแบบเต็ม (DBCC CHECKDB) ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู SQL Server หนังสือออนไลน์ (Microsoft SQL Server, ข้อผิดพลาด: 824)

โดยที่ 'xxx.mdf' เป็นชื่อของไฟล์ MDF ที่กำลังเข้าถึง

บางครั้งคุณอาจแนบฐานข้อมูล. MDF สำเร็จ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณพยายามเรียกใช้คำสั่ง SQL เช่น

เลือก * จาก [TestDB]. [dbo]. [test_table_1]

คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้างต้น

ภาพหน้าจอของข้อความแสดงข้อผิดพลาด:

ว่างเปล่า

คำอธิบายที่แม่นยำ:

ข้อมูลในไฟล์ MDF จะถูกจัดเก็บเป็นเพจแต่ละเพจมีขนาด 8KB แต่ละเพจมีฟิลด์การตรวจสอบที่เป็นทางเลือก

If SQL Server พบว่าค่า checksum ในหน้าข้อมูลบางหน้าไม่ถูกต้องจากนั้นจะรายงานข้อผิดพลาดนี้

คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา DataNumen SQL Recovery เพื่อกู้คืนข้อมูลจากไฟล์ MDF ที่เสียหายและแก้ไขข้อผิดพลาดนี้

ไฟล์ตัวอย่าง:

ตัวอย่างไฟล์ MDF ที่เสียหายซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด:

SQL Server รุ่น ไฟล์ MDF เสียหาย ไฟล์ MDF แก้ไขโดย DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2005 Error4_1.mdf Error4_1_fixed.mdf
SQL Server 2008 R2 Error4_2.mdf Error4_2_fixed.mdf
SQL Server 2012 Error4_3.mdf Error4_3_fixed.mdf
SQL Server 2014 Error4_4.mdf Error4_4_fixed.mdf