กู้ SQL Server ข้อมูลจาก tempdb.mdf

เมื่อ SQL Server กำลังทำงานมันจะเก็บจังหวะทั้งหมดไว้rarข้อมูล y รวมถึงจังหวะทั้งหมดrary ตารางและขั้นตอนการจัดเก็บเป็นจังหวะrarฐานข้อมูลที่เรียกว่า tempdb.mdf เมื่อข้อมูลเกิดภัยพิบัติหากคุณไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่ต้องการจากไฟล์ mdf ที่มีอยู่และไฟล์ ndf ที่เกี่ยวข้องคุณอาจยังสามารถกู้คืนข้อมูลของคุณจาก tempdb.mdf ได้โดยใช้ DataNumen SQL Recoveryดังนี้

  1. หยุด SQL Server บริการ Data Engine
  2. การใช้ฟังก์ชันการค้นหาของ Windows เพื่อค้นหาไฟล์ tempdb.mdf บนคอมพิวเตอร์ที่มีไฟล์ SQL Server ติดตั้งอินสแตนซ์แล้ว
  3. หลังจากคุณพบ tempdb.mdf คุณสามารถเลือกเป็นไฟล์ต้นฉบับที่จะซ่อมแซมและใช้งานได้ DataNumen SQL Recovery เพื่อซ่อมแซม