เก็บ / สำรองข้อมูล ซอฟต์แวร์กู้คืนข้อมูลและสำรองข้อมูล

DataNumen Zip Repair boxshot

DataNumen Zip Repair

ซ่อมแซมและกู้คืนความเสียหาย Zip และไฟล์ที่แตกตัวเอง (SFX)

รายละเอียด
DataNumen RAR Repair boxshot

DataNumen RAR Repair

ซ่อมแซมและกู้คืนความเสียหาย RAR และไฟล์ที่แตกตัวเอง (SFX)

รายละเอียด
DataNumen BKF Repair boxshot

DataNumen BKF Repair

ซ่อมแซมและกู้คืนข้อมูลสำรองของ Microsoft ที่เสียหาย (BKF) ไฟล์

รายละเอียด
DataNumen CAB Repair boxshot

DataNumen CAB Repair

ซ่อมแซมและกู้คืนความเสียหาย CAB หอจดหมายเหตุ

รายละเอียด
DataNumen TAR Repair boxshot

DataNumen TAR Repair

ซ่อมแซมและกู้คืน Unix ที่เสียหาย TAR หอจดหมายเหตุ

รายละเอียด