อาการ:

เมื่อคุณพยายามที่จะ start Outlook คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไม่สามารถแสดงโฟลเดอร์ ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ xxxx.pst ปฏิเสธการเข้าใช้.

โดยที่ 'xxxx.pst' คือชื่อของไฟล์ Outlook PST ที่จะโหลด

คำอธิบายที่แม่นยำ:

เมื่อไฟล์ PST เสียหายและ Outlook ไม่สามารถอ่านไฮบ์rarchy ข้อมูลจากไฟล์มันจะแสดงข้อผิดพลาดนี้ กรุณาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา DataNumen Outlook Repair เพื่อซ่อมแซมไฟล์ PST ที่เสียหายและแก้ไขปัญหา

อ้างอิง: