DataNumen Outlook Repair การเปรียบเทียบการแข่งขัน

DataNumen Outlook Repair 8.5
scanpst
(สำหรับ Outlook 2007)
เคอร์เนล Outlook PST ซ่อมแซม 7.05.01 กล่องเครื่องมือการกู้คืนสำหรับ Outlook 1.0.11.33 การซ่อมแซม Stellar Phoenix Outlook PST 4.0 EasyRecovery มืออาชีพ 6.21 OutlookFix 2.47 การกู้คืนสำหรับ Outlook 3.0 R-Mail สำหรับ Outlook 1.5 DiskInternals การกู้คืน Outlook 2.2 การกู้คืน Outlook อย่างง่าย 1.6 Disk Doctors การกู้คืนจดหมาย Outlook (.pst) 2.0.1 กู้คืนอีเมลของฉัน 5.02

อัตราการฟื้นตัว

อัตราการฟื้นตัวโดยเฉลี่ย * 95.7% 1.26% 1.26% 1.26% 1.81% 1.83% 8.63% 19.82% 0.00% 53.24% 0.00% 1.82% 1.39%
1 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 5MB ในรูปแบบ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.10% 0.00% 55.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 50MB ในรูปแบบ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.30% 0.00% 0.00% 0.00%
3 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 100MB ในรูปแบบ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 54.60% 0.00% 0.00% 0.00%
4 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 500MB ในรูปแบบ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.40% 0.00% 0.00% 0.00%
5 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 1GB ในรูปแบบ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.60% 0.00% 0.00% 0.00%
6 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 2GB ในรูปแบบ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.60% 0.00% 0.00% 0.00%
7 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 4GB ในรูปแบบ Unicode) 1 หมายเลข 2 หมายเลข
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 0.00% 54.50% 0.00% 0.00% 0.00%
8 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 8GB ในรูปแบบ Unicode)
1 หมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 4 หมายเลข 5 หมายเลข
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.30% 0.00% 58.30% 0.00% 0.00% 0.00%
9 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 10GB ในรูปแบบ Unicode)
1 หมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 4 หมายเลข 5 หมายเลข 6 หมายเลข
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.90% 0.00% 67.30% 0.00% 0.00% 0.00%
10 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 15GB ในรูปแบบ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.30% 0.00% 75.70% 0.00% 0.00% 0.00%
11 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 5MB ในรูปแบบที่ไม่ใช่ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.40% 48.00% 0.00% 62.60% 0.00% 0.00% 0.00%
12 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 50MB ในรูปแบบที่ไม่ใช่ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.50% 50.40% 0.00% 55.40% 0.00% 0.00% 0.00%
13 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 100MB ในรูปแบบที่ไม่ใช่ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.90% 53.00% 0.00% 53.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 500MB ในรูปแบบที่ไม่ใช่ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.10% 46.70% 0.00% 54.70% 0.00% 0.00% 0.00%
15 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 1GB ในรูปแบบที่ไม่ใช่ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.80% 48.50% 0.00% 52.90% 0.00% 0.00% 0.00%
16 กรณี

(ไฟล์ PST เสียหาย 2GB ในรูปแบบที่ไม่ใช่ Unicode)

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 48.00% 50.30% 0.00% 51.50% 0.00% 0.00% 0.00%
17 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 4GB ในรูปแบบ Unicode)
1 หมายเลข 2 หมายเลข
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.30% 10.30% 0.00% 19.10% 0.00% 19.30% 0.30% 10.20% 2.50%
18 กรณี
(ไฟล์ PST เสียหาย 4GB ในรูปแบบ Unicode)
1 หมายเลข 2 หมายเลข
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.60% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.50% 100.00% 100.00%

รองรับระบบปฏิบัติการ

Windows 32 บิตทุกรุ่น ใช่ ใช่ 98 / ME ไม่รองรับ ไม่รองรับเซิร์ฟเวอร์ 2008 98 / ME / Vista ไม่รองรับ ไม่รองรับ 98 / ME / 2000 98 / ME ไม่รองรับ 95, 98, ME ไม่รองรับ ใช่ ไม่รองรับ 98/2000 98 / ME ไม่รองรับ 98 / ME ไม่รองรับ ไม่รองรับ 98 / ME / 2000
Windows 64 บิตทุกรุ่น ใช่ ใช่ ใช่ ไม่รองรับเซิร์ฟเวอร์ 2008 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

รองรับรูปแบบ Outlook และ PST

Outlook ทุกเวอร์ชัน ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
Outlook 97-2002 รูปแบบที่ไม่ใช่ Unicode ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ ใช่ ใช่
รูปแบบ Unicode ของ Outlook 2003-2010 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
ผู้ใช้สามารถเลือกไฟล์ PST เอาต์พุตในรูปแบบที่ไม่ใช่ Unicode หรือรูปแบบ Unicode ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
แปลงรูปแบบที่ไม่ใช่ Unicode เป็นรูปแบบ Unicode ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
แปลงรูปแบบ Unicode เป็นรูปแบบที่ไม่ใช่ Unicode ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
กู้คืนไฟล์ PST ที่เข้ารหัสโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน ใช่ ใช่ ไม่รองรับการเข้ารหัสสูง (การเข้ารหัสที่ดีที่สุด) ใช่ ใช่ ใช่ ไม่รองรับการเข้ารหัสสูง (การเข้ารหัสที่ดีที่สุด) ใช่ ไม่รองรับการเข้ารหัสสูง (การเข้ารหัสที่ดีที่สุด) ใช่ ไม่รองรับการเข้ารหัสสูง (การเข้ารหัสที่ดีที่สุด) ใช่ ไม่รองรับการเข้ารหัสสูง (การเข้ารหัสที่ดีที่สุด)

รองรับไฟล์ PST ขนาดใหญ่

แก้ ปัญหาไฟล์ PST ขนาดใหญ่ 2GB โดยไม่สูญเสียข้อมูล ใช่ ไม่ ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่
รองรับไฟล์ PST ที่มีขนาดใหญ่ถึง 16777216 TB ใช่ ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ ไม่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ ไม่
แยกไฟล์ PST ขนาดใหญ่เป็นไฟล์ขนาดเล็กหลาย ๆ ไฟล์ ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่

ความสามารถในการกู้คืนวัตถุ

กู้คืนวัตถุทุกประเภทในไฟล์ PST รวมถึงข้อความเมลโฟลเดอร์ postการนัดหมายการเรียกประชุมผู้ติดต่อรายชื่อการแจกจ่ายงานคำของานวารสารและบันทึกย่อ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
กู้คืนคุณสมบัติทั้งหมดในออบเจ็กต์เช่นหัวเรื่องเนื้อหาข้อความถึงจากซีซีสำเนาลับวันที่ ฯลฯ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่รองรับ cc, bcc ไม่ ไม่รองรับ bcc ใช่ ใช่ ไม่รองรับเรื่องจาก, cc, bcc ใช่ ใช่ ใช่
กู้คืนข้อความเมลในรูปแบบข้อความธรรมดา RTF และ HTML ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ ใช่ ใช่
กู้คืนไฟล์แนบรวมถึงเอกสารและรูปภาพที่แนบมากับข้อความและฝังอยู่ในเนื้อหา HTML ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
กู้คืนวัตถุที่ฝังไว้เช่นข้อความอื่นแผ่นงาน Excel เอกสาร Word เป็นต้น ใช่ ใช่ ไม่รองรับข้อความที่ฝัง ไม่รองรับข้อความที่ฝัง ไม่รองรับข้อความที่ฝัง ไม่ ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
กู้คืนรายการ Outlook ที่ถูกลบรวมถึงข้อความเมลโฟลเดอร์หน้าostการนัดหมายการเรียกประชุมผู้ติดต่อรายชื่อการแจกจ่ายงานคำของานวารสารและบันทึกย่อ ใช่ ไม่ ใช่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่

คุณสมบัติอื่น ๆ

กู้คืนข้อมูล Outlook จากไฟล์ VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) ที่ไม่เสียหาย (*. vmdk), ไฟล์ Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (*. vhd), ไฟล์ Acronis True Image (*. tib), Norton Ghost ไฟล์ (*. gho, * .v2i), ไฟล์ Windows NTBackup (*.bkf), ไฟล์อิมเมจ ISO (*. iso), ไฟล์อิมเมจดิสก์ (*. img), ไฟล์อิมเมจซีดี / ดีวีดี (*. bin), ไฟล์แอลกอฮอล์ 120% Mirror Disk File (MDF) (*. mdf) และไฟล์อิมเมจ Nero (* .nrg) ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
กู้คืนไฟล์ PST บนสื่อที่เสียหายเช่นฟล็อปปี้ดิสก์ Zip ดิสก์ซีดีรอม ฯลฯ ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
กู้คืนชุดไฟล์ PST ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ ไม่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่ ไม่
สนับสนุนการค้นหาและเลือกไฟล์ PST ที่จะซ่อมแซมในเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช่ ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ ไม่ ใช่ ไม่
สนับสนุนเมนูบริบทของ Windows Explorer ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
รองรับการลากและวาง ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
สนับสนุนพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง (พรอมต์ DOS) ใช่ ไม่ ไม่ ใช่ ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่