ฉันฟอร์แมตไดรฟ์ของฉัน ฉันยังสามารถกู้คืนข้อมูล Outlook ของฉันได้หรือไม่

ใช่อย่างแน่นอน กรุณาเยี่ยมชม https://www.datanumen.com/blogs/3-smart-ways-to-recover-outlook-emails-from-a-formatted-drive-or-disk/ สำหรับข้อมูลรายละเอียด