โปรแกรมของคุณทำงานบน MacOS หรือไม่?

แม้ว่าโปรแกรมของเราไม่สามารถทำงานบน macOS ได้ แต่ก็ยังสามารถซ่อมแซมไฟล์ Mac ได้ โปรดมอง https://www.datanumen.com/knowledgebase/can-i-use-your-software-to-repair-a-corrupt-mac-file/ สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม