เมื่อคุณลบตารางบางตารางออกจากฐานข้อมูล Microsoft Access (ไฟล์. mdb หรือ. accdb) โดยไม่ได้ตั้งใจและคุณต้องการกู้คืนคุณสามารถใช้ DataNumen Access Repair เพื่อสแกนไฟล์. mdb หรือ. accdb และกู้คืนตารางที่ถูกลบจากไฟล์ให้ได้มากที่สุด

Start DataNumen Access Repair.

หมายเหตุ: ก่อนที่จะกู้คืนตารางที่ถูกลบจาก Access mdb หรือไฟล์ accdb ด้วย DataNumen Access Repairโปรดปิด Microsoft Access และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่อาจแก้ไขไฟล์ mdb หรือ accdb

คลิกแท็บ "ตัวเลือก" และตรวจสอบให้แน่ใจ “ กู้คืนตารางที่ถูกลบ” ตัวเลือกถูกเลือกไว้

เลือกไฟล์ Access mdb หรือ accdb ที่จะซ่อมแซม:

เลือก Source Access Database

คุณสามารถป้อนชื่อไฟล์ mdb หรือ accdb ได้โดยตรงหรือคลิกที่ไฟล์ เรียกดูและเลือกไฟล์ เพื่อเรียกดูและเลือกไฟล์

โดยค่าเริ่มต้น DataNumen Access Repair จะบันทึกฐานข้อมูล Access แบบคงที่ลงในไฟล์ใหม่ชื่อ xxxx_fixed.mdb หรือ xxxx_fixed.accdb โดยที่ xxxx คือชื่อของไฟล์ mdb หรือ accdb ต้นทาง ตัวอย่างเช่นสำหรับไฟล์ Damaged.mdb ชื่อดีฟอลต์สำหรับไฟล์คงที่จะเป็น Damaged_fixed.mdb หากคุณต้องการใช้ชื่ออื่นโปรดเลือกหรือตั้งค่าตามนั้น:

DataNumen Access Repair เลือกไฟล์ปลายทาง

คุณสามารถป้อนชื่อไฟล์คงที่โดยตรงหรือคลิกไฟล์ เรียกดูและเลือกไฟล์ เพื่อเรียกดูและเลือกไฟล์คงที่

คลิก Start ซ่อม และ DataNumen Access Repair จะ starการสแกนและกู้คืนตารางที่ถูกลบจากไฟล์ mdb หรือ accdb ต้นทาง แถบความคืบหน้า

DataNumen Access Repair ความคืบหน้าบาร์

จะระบุความคืบหน้าการกู้คืน

หลังจากกระบวนการซ่อมแซมหากตารางบางส่วนในฐานข้อมูล mdb หรือ accdb ต้นทางสามารถกู้คืนได้สำเร็จคุณจะเห็นกล่องข้อความดังนี้:

ตอนนี้คุณสามารถเปิดฐานข้อมูล mdb หรือ accdb แบบถาวรด้วย Microsoft Access หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ และตรวจสอบว่าตารางที่ถูกลบกู้คืนสำเร็จหรือไม่

หมายเหตุ: เวอร์ชันสาธิตจะแสดงกล่องข้อความต่อไปนี้เพื่อแสดงความสำเร็จของการกู้คืน:

ที่คุณสามารถคลิกไฟล์ เพื่อดูรายงานโดยละเอียดของตารางเขตข้อมูลตารางความสัมพันธ์และวัตถุอื่น ๆ ทั้งหมดที่กู้คืนได้ดังนี้:

แต่เวอร์ชันสาธิตจะไม่ส่งออกไฟล์คงที่ กรุณา สั่งซื้อเวอร์ชันเต็ม เพื่อรับไฟล์คงที่