లక్షణం:

మీరు s కు ప్రయత్నించినప్పుడుtarlo ట్లుక్, మీరు ఈ క్రింది దోష సందేశాన్ని అందుకోవచ్చు:

ఫోల్డర్‌ను ప్రదర్శించడం సాధ్యం కాలేదు. Xxxx.pst ఫైల్ యాక్సెస్ కాలేదు. అనుమతి నిరాకరించడం అయినది.

ఇక్కడ 'xxxx.pst' లోడ్ చేయవలసిన lo ట్లుక్ PST ఫైల్ పేరు.

ఖచ్చితమైన వివరణ:

PST ఫైల్ పాడైనప్పుడు మరియు lo ట్లుక్ హైబ్‌ను చదవలేనప్పుడుrarఫైల్ నుండి chy సమాచారం, ఇది ఈ లోపాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. దయచేసి మా ఉత్పత్తిని ఉపయోగించండి DataNumen Outlook Repair అవినీతి PST ఫైల్‌ను రిపేర్ చేయడానికి మరియు సమస్యను పరిష్కరించడానికి.

ప్రస్తావనలు: