மைக்ரோசாஃப்ட் அணுகல் தரவுத்தளத்தில் கணினி பொருள்களின் அறிமுகம்

ஒரு MDB தரவுத்தளத்தில், தரவுத்தளத்தைப் பற்றிய முக்கிய தகவல்களைக் கொண்ட பல கணினி அட்டவணைகள் உள்ளன. இந்த கணினி அட்டவணைகள் கணினி பொருள்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவை மைக்ரோசாஃப்ட் அக்சஸால் பராமரிக்கப்படுகின்றன மற்றும் இயல்புநிலையாக சாதாரண பயனர்களுக்கு மறைக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், பின்வரும் படிகளின் மூலம் அவற்றைக் காட்டலாம்:

  1. “கருவிகள் | என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் விருப்பங்கள் ”முதன்மை மெனுவிலிருந்து.
  2. “காண்க” தாவலில், “கணினி பொருள்கள்” விருப்பத்தை இயக்கவும்.
  3. மாற்றங்களைச் சேமிக்க “சரி” என்பதைக் கிளிக் செய்க.

அதன் பிறகு, கணினி அட்டவணைகள் சற்று மங்கலான ஐகானுடன் காண்பீர்கள்.

அனைத்து கணினி அட்டவணைகளின் பெயர்களும் கள்tart ”MSys” முன்னொட்டுடன். இயல்பாக, புதிய MDB கோப்பை உருவாக்கும்போது அணுகல் பின்வரும் கணினி அட்டவணைகளை உருவாக்கும்:

  • MSysAccessObjects
  • MSysACE கள்
  • MSysObjects
  • MSysQueries
  • MSysRelationships

சில நேரங்களில் அணுகல் கணினி அட்டவணையை 'MSysAccessXML' ஐ உருவாக்கும்.