எனது இயக்ககத்தை வடிவமைக்கிறேன். எனது அவுட்லுக் தரவை இன்னும் மீட்டெடுக்க முடியுமா?

ஆம், முற்றிலும். தயவுசெய்து பார்வையிடவும் https://www.datanumen.com/blogs/3-smart-ways-to-recover-outlook-emails-from-a-formatted-drive-or-disk/ விரிவான தகவல்களை.