Beskrivning

Xerox Corporation, en Fortune 500 och ett globalt företag som är känt för sina betydande bidrag till tryckteknikindustrin, stod inför en utmaning inom området för e-postdatahantering. De hade svårigheter att konvertera Offlinelagringstabell (OST) filer till Personal Storage Table (PST) format när deras Microsoft Exchange servern misslyckades. Det existerande OST till PST konverteringsverktyg var ineffektiva, vilket ofta resulterade i datakorruption eller förlust. Xerox behövde en pålitlig och effektiv lösning, vilket fick dem att anamma DataNumen Exchange Recovery.

Problemdeklaration

Behovet av att konvertera OST filer till PST-format uppstår i situationer som serverkraschar, radering av brevlådor eller under processen att säkerhetskopiera Exchange-postlådedata. Men Xerox nuvarande verktyg kunde inte utföra denna konvertering effektivt, vilket ledde till förseningar och potentiell dataförlust. Vidare den stora storleken på vissa OST filerna utgjorde en ytterligare utmaning, eftersom most verktyg var oförmögna att effektivt hantera stora OST filer.

Oförmågan att konvertera dessa filer snabbt och korrekt störde arbetsflödet och kommunikationen, vilket hämmade produktiviteten i hela organisationen. Således, i september 2016, sökte Xerox en lösning som sömlöst kunde konvertera OST till PST utan dataförlust, oavsett filstorlek.

Lösningsimplementering

DataNumen Exchange Recovery, med sitt rykte som bäst OST till PST-konverteringsverktyg över hela världen, valdes för denna uppgift. Dess löften om höga framgångsgrader i datakonvertering, förmåga att hantera stora filer och återställa så mycket data som möjligt från de korrupta OST fil var precis vad Xerox behövde.

Nedan är ordningen:

Implementeringsprocessen var enkel och snabb pga DataNumens användarvänliga gränssnitt och omfattande dokumentation. DataNumens kundtjänstteam var alltid till hands för att hjälpa Xerox IT-team med alla frågor, vilket säkerställde en smidig övergång.

Post- Implementeringsresultat

Resultaten var omedelbart uppenbara en gång DataNumen Exchange Recovery var helt integrerad. Xerox IT-avdelning rapporterade en betydande förbättring i OST till PST konvertering framgångsfrekvens, med DataNumen uppnå nästan 100 % framgång.

Dessutom verktygets förmåga att hantera stora OST filer visade sig vara transformerande. IT-teamet kunde nu effektivt konvertera stort OST filer till PST, vilket avsevärt minskar tiden för hantering av e-postdata och låter dem fokusera på andra kritiska uppgifter.

En annan betydande prestation var den omfattande återställningen av data. DataNumen Exchange Recovery kunde återställa all tillgänglig data från den skadade OST filer, vilket säkerställer minimal dataförlust. Detta gav Xerox försäkran om dataintegritet under processen.

Slutligen uppskattades det lätta att använda programvaran av Xerox IT-team. Verktygets intuitiva design, tillsammans med DataNumens utmärkta kundsupport, gjorde det enkelt för teamet att arbeta, vilket ökade den totala effektiviteten.

Slutsats

DataNumen Exchange Recoverys framgångsrika implementering på Xerox framhäver dess kapacitet som en robust OST till PST-omvandlare. Verktyget förbättrade Xerox operativa effektivitet, säkerställde dataintegritet och gav ett effektivt sätt att hantera stora OST filer.

DataNumens kundservice och intuitiva mjukvarudesign säkerställde en sömlös övergångsprocess, vilket visar att effektiva tekniska lösningar går utöver att bara tillhandahålla funktionalitet; de kräver ett användarcentrerat tillvägagångssätt.

Valet av DataNumen Exchange Recovery har utrustat Xerox med en tillförlitlig lösning för att hantera deras behov av konvertering av e-postdata. Denna fallstudie fungerar som ett bevis på DataNumens förmåga att leverera högkvalitativa, pålitliga datahanteringslösningar till branschjättar.