Symptom:

När du öppnar ett skadat Word-dokument med Microsoft Word 2007 eller högre versioner visas följande felmeddelande:

Filen xxx.docx kan inte öppnas eftersom det finns problem med innehållet.

(Detaljer: Filen är skadad och kan inte öppnas.)

där 'xxx.docx' är den korrupta Word-dokumentfilen.

Nedan följer ett exempel på en skärmdump av felmeddelandet:

Filen xxxx.docx kan inte öppnas eftersom det finns problem med innehållet.

Klicka på “OK” -knappen så visas det andra felmeddelandet:

Word hittade oläsligt innehåll i xxx.docx. Vill du återställa innehållet i detta dokument? Om du litar på källan till detta dokument, klicka på Ja.

där 'xxx.docx' är den korrupta Word-dokumentfilen.

Nedan följer ett exempel på en skärmdump av felmeddelandet:

Word hittade oläsligt innehåll i xxx.docx.

Klicka på "Ja" för att låta Word återställa dokumentet.

Om Word inte reparerar det korrupta dokumentet kommer det tredje felmeddelandet att visas. Den detaljerade anledningen kommer att variera beroende på korruptionens olika situationer, till exempel:

Filen xxx.docx kan inte öppnas eftersom det finns problem med innehållet.

(Detaljer: Microsoft Office kan inte öppna den här filen eftersom vissa delar saknas eller är ogiltiga.)

or

(Detaljer: Filen är skadad och kan inte öppnas.)

Nedan visas exempel på skärmdumpar av felmeddelandena:

Microsoft Office kan inte öppna den här filen eftersom vissa delar saknas eller är ogiltiga.

or

Filen är skadad och kan inte öppnas

Klicka på “OK” för att stänga meddelandefältet.

Exakt förklaring:

När vissa delar av Word-dokumentet är korrupta får du ovan nämnda felmeddelanden. Och om korruptionen är allvarlig och Word inte kan återställa den, kan du använda vår produkt DataNumen Word Repair för att reparera Word-dokumentet och lösa detta fel.

Ibland kommer Word att kunna återställa textinnehållet från det korrupta dokumentet, men vissa bilder kan inte återställas. I ett sådant fall kan du också använda DataNumen Word Repair för att återställa bilderna.

Exempel på fil:

Exempel på korrupt Word-dokumentfil Fil återhämtad av DataNumen Word Repair