Cyklisk redundanskontroll (CRC) är en algoritm som kan användas för att upptäcka förändringar i data. I en Zip or RAR arkiv, när ett filobjekt arkiveras i det, förutom den komprimerade fildatan, beräknas CRC-värdet för den okomprimerade fildatan också och lagras tillsammans. Så när filobjektet extraheras, visas unzip eller arar Programmet bör också beräkna CRC-värdet för okomprimerad data och jämföra den med den lagrade. Om de är samma bör fildata vara intakt. Men om de är olika kallas detta ett CRC-fel, vilket betyder att fildata har ändrats. Så vi använder CRC-värdet för att kontrollera om fildata i arkivet är korrupta eller inte.

CRC-värdet är mycket strikt. Så även om en byte av fildata ändras, kommer CRC-värdet att vara inkonsekvent med det ursprungliga. I ett sådant fall många Zip or RAR appar kommer att vägra att unzip eller arar fildata. Men faktiskt, most av byten är fortfarande OK. Vår DataNumen Zip Repair och DataNumen RAR Repair kan återställa dessa data från arkivet, för att minska dataförlusterna.

Ibland är fildatan intakt, men själva CRC-värdet är skadat. I ett sådant fall, när andra Zip or RAR appar vägrar att extrahera fildata, vår DataNumen Zip Repair och DataNumen RAR Repair kan också hjälpa dig.

Referenser:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check
  2. https://kb.winzip.com/help/help_crc_error.htm
  3. https://www.win-rar.com/crc-failed-in-file-name.html