Ta bort Exchange-e-post och objekt med misstag:

Om du tar bort ett e-postmeddelande eller annat objekt i Exchange-postlådan, genom att klicka på knappen "Radera", flyttas det till mappen "Borttagna objekt". Du kan återställa den genom att helt enkelt byta till mappen "Borttagna objekt", hitta e-postmeddelandet eller objektet du vill ha och flytta tillbaka det till sin ursprungliga plats eller andra normala mappar.

Men om du tar bort ett Exchange-objekt under de tre omständigheterna nedan, raderas det permanent:

 • Använd kommandot hard-delete (Skift+Del). Detta kommer att ta bort objektet direkt, och kringgå mappen "Deleted Items" eller borttagna objekt-cache när den inte är aktiverad.
 • Ta bort från mappen "Deleted Items".
 • Ta bort en postlåda eller en Exchange-serverinstans med MS Exchange-administratören.

Även om objektet raderas permanent kan du fortfarande kunna återställa det från offline-mappen (.ost) -fil som motsvarar Exchange-postlådanSåsom OST filen är en offline kopia av brevlådans innehåll på servern. Och det finns två situationer:

 • Du har inte synkroniserat OST filen med servern. I så fall finns objektet som raderats från servern fortfarande i OST fil normalt.
 • Du har synkroniserat OST filen med servern. I så fall tas objektet som tas bort från servern också bort från OST fil.

För båda situationerna kan du använda DataNumen Exchange Recovery för att återställa det raderade objektet från OST fil. Men för olika situationer kan du förvänta dig att hämta det återupptagna objektet från olika platser.

Använda DataNumen Exchange Recovery för att återställa permanent borttagna Exchange-objekt:

Gör så här för att återställa permanent raderade Exchange-objekt med DataNumen Exchange Recovery:

 1. Hitta din på din lokala dator OST fil som motsvarar Exchange-postlådan där du vill återställa objekt. Du kan bestämma filplatsen baserat på dess egenskap som visas i Outlook. Eller använd Sök funktion i Windows för att söka i den. Eller sök på flera fördefinierade platser.
 2. Stäng Outlook och alla andra program som kan komma åt OST fil.
 3. Start DataNumen Exchange Recovery.
 4. Välj OST fil som hittades i steg 1 som källa OST fil som ska återställas.
 5. Ställ in det fasta PST-filnamnet vid behov.
 6. Klicka på “Start Återställ ”-knappen för att återställa källan OST fil. DataNumen Exchange Recovery kommer att skanna och återställa de raderade objekten i källan OST och spara dem i en ny Outlook PST-fil vars namn anges i steg 5.
 7. Efter återställningsprocessen kan du använda Microsoft Outlook för att öppna den fasta PST-filen med utdata och hämta de raderade objekten. Om du inte har synkroniserat OST filen med servern, då kan du hitta de återupptagna objekten på deras ursprungliga platser. Men om du redan har synkroniserat OST filen, så kan du hitta de återupptagna objekten på de platser där de raderas permanent. Till exempel, om du använder "Skift + Del" -knappen för att permanent ta bort ett e-postmeddelande från "Inkorgen" -mappen, då DataNumen Exchange Recovery återställer den till mappen "Inkorgen" efter återställningsprocessen. Om du använder “Del” -knappen för att radera det här e-postmeddelandet från “Inbox” -mappen och sedan radera det permanent från mappen “Borttagna objekt” återställs det efter återställningen till mappen “Borttaget objekt”.

Notera: Du kan hitta dubbletter som inte har raderats i mapparna "Recovered_Groupxxx". Snälla bara ignorera dem. För ibland när du tar bort ett objekt från din Exchange-postlåda och synkroniserar det med OST fil kommer Outlook att göra några duplicerade kopior implicit. DataNumen Exchange Recovery är så kraftfull att den också kan återskapa alla dessa implicita kopior och behandla dem som lost & hittade objekt, som återställs och placeras i mappar som heter “Recovered_Groupxxx” i den fasta utgående PST-filen.