Bakgrund

United Parcel Service (UPS), en Fortune 500 och världens största paketleveransföretag, hanterar miljontals paket varje dag. Med en så omfattande verksamhet är dataintegritet avgörande för att säkerställa smidig serviceleverans och upprätthålla kundnöjdhet. Företaget är starkt beroende av ett stort utbud av IT-system, varav många säkerhetskopieras med hjälp av Microsofts säkerhetskopieringsformat (BKF). Men inför problem med datakorruption behövde UPS en pålitlig lösning för att effektivt säkra sina säkerhetskopior av data.

Utmaning

I november 2008 upplevde UPS en kritisk utmaning när en av dess nyckelservrar drabbades av betydande datakorruption. Korruptionen inträffade på en BKF fil, som utformades för att skydda företagets kritiska verksamhetsdata. Datakorruptionsfrågan hotade att störa deras tjänster, vilket påverkade paketspårning och leveransverksamhet och utgjorde en allvarlig risk för företagets rykte.

På jakt efter en effektiv lösning sökte UPS en mjukvaruprodukt som inte bara kunde reparera de skadade BKF filer utan också säkerställa dataintegritet i processen. Produkten måste vara pålitlig, effektiv och kunna hantera stora datamängder på ett säkert sätt.

Lösning

I sin strävan efter en pålitlig BKF filreparationsverktyg, upptäckte UPS DataNumen BKF Repair, tidigare kallad Advanced BKF Repair. Detta verktyg stack ut på grund av sitt rykte om att vara bäst i sin klass med en imponerande återhämtningsgrad. Designad speciellt för att reparera skadad Microsoft-säkerhetskopia (BKF) filer, DataNumen BKF Repair använder avancerad teknik för att skanna korrupta eller skadade filer och återställa så mycket data som möjligt.

UPS beslutade att genomföra DataNumen BKF Repair och blev omedelbart imponerad av dess enkelhet och effektivitet. De tyckte att det användarvänliga gränssnittet var lätt att navigera och programvaran kunde reparera det skadade BKF fil snabbt, så att de kan återställa viktiga data med minimal stilleståndstid.

Nedan är ordningen:

UPS-beställning

Resultat

DataNumen BKF Repair framgångsrikt reparerat den skadade BKF filer, vilket gör det möjligt för UPS att återställa sina viktiga driftsdata. Programvaran lyckades återställa en betydande andel av den skadade data, vilket vida överträffade UPS:s förväntningar och minskade avsevärt potentiella tjänsteavbrott.

UPS upplevde många fördelar med att använda DataNumen BKF Repair:

  1. Dataintegritet: DataNumens avancerade algoritmer hjälpte till att säkerställa dataintegritet under reparationsprocessen. Den här funktionen var avgörande för UPS, eftersom den innebar att den återställda datan kunde litas på för pågående verksamhet.
  2. Effektivitet: DataNumen BKF Repairs förmåga att snabbt reparera skadade filer minskade avsevärt stilleståndstiden. Som ett resultat kunde UPS omedelbart återuppta sin verksamhet, förhindra avbrott i tjänsten och skydda sitt rykte.
  3. Användarvänlighet: Med sitt användarvänliga gränssnitt tyckte UPS personal att det var lätt att navigera i programvaran, vilket minskade tiden och resurserna som spenderades på utbildning.

Efter framgångsrik återställning av deras korrupta data har UPS integrerat DataNumen BKF Repair i deras vanliga säkerhetskopierings- och återställningsprotokoll. De har nu större förtroende för sina säkerhetskopieringssystem och har framgångsrikt minskat risken för framtida datakorruptionsincidenter.

Slutsats

I den snabba värld av paketleverans, räknas varje sekund. Genom att anställa DataNumen BKF Repair, kunde UPS snabbt och effektivt lösa ett potentiellt katastrofalt problem med datakorruption och därigenom säkerställa att deras verksamhet fortsatte att fungera smidigt. Som världsledande inom sitt område, UPS framgångsrika användning av DataNumen BKF Repair är ett bevis på programvarans tillförlitlighet och effektivitet när det gäller att upprätthålla dataintegritet.