Beskrivning

Unilever, en Fortune Global 500 och ett av världens ledande konsumentvaruföretag, är starkt beroende av dataanalys för strategiskt beslutsfattande. Microsoft Access databaser är en integrerad del av deras dagliga verksamhet, som omfattar allt från produktutveckling till försäljningsprognoser och marknadsundersökningar. Företaget började dock uppleva kritiska problem med databaskorruption som påverkade deras affärskontinuitet. DataNumen Access Repair var lösningen som inte bara löste deras omedelbara problem utan också gav långsiktiga fördelar.

Problemet

Unilevers IT-infrastruktur består av omfattande databaser som ständigt nås och uppdateras av anställda på olika avdelningar. Med tiden märkte de återkommande problem med datakorruption i sina Access-databaser. Korruptionen orsakade dataförlust, minskad effektivitet och störningar i arbetsflödet. På grund av dessa komplikationer kämpade det interna IT-teamet för att hänga med i felsökning och dataåterställning, allt samtidigt som de bibehöll sin schemalagda arbetsbelastning.

Varför DataNumen

Unilever insåg behovet av en specialiserad lösning som kunde hantera komplexa återställningsuppgifter samtidigt som dataintegriteten bevaras. I januari 2006 utvärderade de flera marknadslösningar, men DataNumen Access Repair utmärkte sig på grund av sin höga återvinningsgrad och omfattande funktioner. Det kunde inte bara återställa data från korrupta MDB- och ACCDB-databaser utan också hantera stora filer utan ansträngning. Dessutom gjorde dess förmåga att återställa raderade poster och arbeta med lösenordsskyddade databaser det till ett tydligt val för Unilever.

Nedan är beställningen (Advanced Access Repair är det tidigare namnet på DataNumen Access Repair):

Unilever order

Genomförandet

Implementeringsprocessen var smidig, tack vare DataNumens utmärkt kundservice. Efter en första provperiod, DataNumen Access Repair var helt integrerat i Unilevers befintliga databashanteringssystem. Det användarvänliga gränssnittet gjorde det möjligt för det interna IT-teamet att snabbt navigera genom funktioner och inställningar, vilket gjorde hela processen effektiv.

Tidiga resultat

Så snart som DataNumen Access Repair utplacerades, körde IT-teamet en diagnosostic-kontrollera befintliga databaser för att identifiera och reparera korrupta filer. De var förvånade över den snabbhet och effektivitet som verktyget arbetade med. Programvaran lyckades uppnå en häpnadsväckande 98.7% återhämtning, vilket var betydligt högre än någon annan lösning de hade tidigare försökt. Denna omedelbara framgång ledde till en betydande minskning av stilleståndstiden, vilket förbättrade den operativa effektiviteten på flera avdelningar.

Långsiktiga fördelar

Över några månaders användning DataNumen Access RepairUnilever såg markanta förbättringar i dataintegritet och anställdas produktivitet. Programvarans robusthet gjorde att IT-avdelningen ägnade mindre tid åt databasreparation och mer tid på strategiska uppgifter. Dessutom förbättrade tillförlitligheten hos databaserna de anställdas förtroendenivåer, vilket ledde till en mer engagerad och produktiv arbetsstyrka.

IT-teamet uppskattade också DataNumens regelbundna mjukvaruuppdateringar, som erbjöd bättre funktioner och säkerhetsåtgärder, vilket säkerställer att de alltid var utrustade med de bästa verktygen för att hantera eventuella databasproblem.

Finansiell påverkan

Inom sex månader efter användning DataNumen Access Repair, rapporterade Unilever en 15% ökning av operativ effektivitet. Detta översattes till betydande cost besparingar, med tanke på att mindre tid och resurser investerades i felsökning och dataåterställning. Det ledde också indirekt till ökade intäkter, eftersom team kunde fokusera på tillväxtcentrerade uppgifter snarare än att fastna i operativa utmaningar.

Slutsats

För Unilever, DataNumen Access Repair var mer än bara ett problemlösningsverktyg. Det blev en integrerad del av deras databashanteringsstrategi, och erbjuder lösningar som gick utöver omedelbara korrigeringar för att ge långsiktiga fördelar. Med högre operativ effektivitet, förbättrad dataintegritet och minskad omkostnad costs fann Unilever ett otroligt värde i deras samarbete med DataNumen. De utforskar nu andra DataNumen Produkter, som syftar till att ytterligare stärka deras databashantering och återställningssystem.