Recover SQL Server Data från tempdb.mdf

När SQL Server körs kommer det att lagra allt temporary-data, inklusive allt temporary tabeller och lagra procedurer, i ett temporary-databasen kallas tempdb.mdf. Om datakatastrof inträffar kan du fortfarande återställa dina data från tempdb.mdf genom att använda om du inte kan återställa önskad data från befintliga mdf och tillhörande ndf-filer. DataNumen SQL Recovery, som följer:

  1. Sluta SQL Server Datamotortjänst.
  2. Använd Windows sökfunktion för att söka efter tempdb.mdf-filen på den dator där SQL Server instans är installerad.
  3. När du har hittat tempdb.mdf kan du välja den som källfil som ska repareras och använda DataNumen SQL Recovery för att reparera det.