Beskrivning

RBC Financial Group är en Fortune Global 500 företag och en av de största finansiella institutionerna i Nordamerika, med en rad tjänster från detaljhandelsbanker till förmögenhetsförvaltning. Med den ökande volymen av kund- och transaktionsdata förlitar sig RBC mycket på Microsoft Access databaser för olika operativa aspekter. Tyvärr stötte gruppen på försvagande utmaningar relaterade till databaskorruption och dataintegritet som hotade både intern och klientinriktad verksamhet.

Utmaningen: Datakorruption i avgörande databaser

Krisen var dubbel för RBC Financial Group. För det första ledde korruptionen i några av deras viktiga Access-databaser till en nedgång i prestanda och i extrema fall fullständig dataförlust. För det andra visade sig de befintliga lösningarna vara ineffektiva, tidskrävande och delvis effektiva i bästa fall. Med tanke på att de berörda databaserna var kopplade till kundtjänster och finansiella transaktioner var omedelbara och effektiva ingripanden absolut nödvändiga.

Urvalskriterier: Varför DataNumen Access Repair?

I januari 2006 påbörjade RBC:s interna IT-team den mödosamma uppgiften att utvärdera flera olika databasreparationslösningar som finns på marknaden. Teamet utvecklade en poängmatris baserad på kritiska kriterier, inklusive hastighet av återvunnen data, reparationshastighet, dataintegritet post-reparation, användarvänlighet och skalbarhet. DataNumen Access Repair överträffade konkurrenterna i nästan alla aspekter. Dessutom kan den reparera MDB- och ACCDB-databasfiler i batch, vilket var en övertygande faktor för RBC, på grund av den stora mängden korrupta databasfiler.

Nedan är beställningen (Advanced Access Repair är det gamla namnet på DataNumen Access Repair):

RBC order

Implementering: Sömlös integration

Integrera DataNumen Access Repair in i RBC:s befintliga infrastruktur var enkel. Mjukvaran testades först i mindre skala för att mäta dess effektivitet. Imponerad av dess prestanda valde RBC en utrullning i full skala. Utbildningssessioner genomfördes för personal som direkt skulle använda eller övervaka användningen av programvaran.

Resultat

Omedelbar dataåterställning

En gång implementerad, DataNumen Access Repair sattes på prov almost omedelbart med en allvarligt skadad databas som hade förlamat en av RBC:s kundtjänstavdelningar. Programvaran lyckades inte bara reparera databasen utan också att återställa nästan 98% av lost data.

Hållbar dataintegritet

De robusta algoritmerna och skanningsfunktionerna i DataNumen Access Repair gjorde det möjligt för RBC:s IT-team att upptäcka inkonsekvenser och potentiell korruption innan de eskalerade till större problem. Detta proaktiva tillvägagångssätt har dramatiskt förbättrat dataintegriteten i hela organisationen.

Operativ effektivitet

Före DataNumens implementering skulle IT-avdelningen spendera timmar eller till och med dagar med att reparera skadade databaser manuellt. Den nya mjukvaran frigjordes denna gång, så att IT-personalen kunde fokusera på andra mervärdesprojekt. Denna ökade operativa effektivitet hade en ringeffekt, vilket ökade den totala produktiviteten inom RBC.

Cost-Effektivitet

ROI blev tydlig under de första månaderna. Genom att avsevärt minska driftstopp och dataförlust, DataNumen Access Repair sparade RBC inte bara när det gäller IT-timmar utan också när det gäller att undvika potentiella inkomstförluster på grund av felaktig data eller avstängd verksamhet.

Kundtillfredsställelse

Ett kanske oväntat men värdefullt resultat var ökningen av kundnöjdheten. Med säkerställd dataintegritet och snabbare, mer tillförlitliga tjänster kan RBC upprätthålla en hög servicenivå, vilket stärker kundernas förtroende och tillfredsställelse.

Slutsats

RBC Financial Groups beslut att genomföra DataNumen Access Repair har visat sig vara utomordentligt fördelaktigt. Verktyget har framgångsrikt tagit itu med och löst den akuta och viktiga frågan om datakorruption som finansjätten brottades med. Utöver omedelbar dataåterställning erbjöd programvaran en uppsättning funktioner som hjälpte RBC att upprätthålla databasens hälsa på lång sikt. Detta har lett till betydande förbättringar i operativ effektivitet, cost besparingar och kundnöjdhet, gör DataNumen Access Repair en ovärderlig tillgång i RBC Financial Groups IT-verktygslåda.