Outlook PST-fil blir stor efter att ha använts under en tid. Det är faktiskt möjligt att minska storleken genom att komprimera eller komprimera den. Det finns två sätt att göra det:

1. Använda "kompakt" funktion i Outlook:

Detta är det officiella sättet att komprimera en stor PST-fil enligt följande (Outlook 2010):

  1. Klicka på Fil fliken.
  2. Klicka KontoinställningarOch klicka sedan på Kontoinställningar.
  3. Datafiler klicka på datafilen som du vill komprimera och klicka sedan på inställningar.
  4. Klicka Kompakt nu.
  5. Då kommer Outlook att start komprimera PST-filen.

Detta är stegen för Outlook 2010. För andra Outlook-versioner finns det liknande funktioner. Den officiella kompaktoperationen eliminerar de utrymmen som används av permanent raderade föremål och andra oanvända föremål. Denna metod är dock mycket långsam när PST-filen är stor.

2. Komprimera PST-filen manuellt:

Egentligen kan du komprimera en PST-fil manuellt, enligt följande:

  1. Skapa en ny PST-fil.
  2. Kopiera allt innehåll i den ursprungliga PST-filen till den nya PST-filen.
  3. Efter kopieringen blir den nya PST-filen a komprimerad version av den ursprungliga PST-filen, eftersom permanent borttagna objekt och andra oanvända objekt inte kommer att kopieras.

Baserat på vårt test är den andra metoden mycket snabbare än metod 1, särskilt när PST-filstorleken är stor. Så vi rekommenderar att du använder den här metoden för att komprimera dina stora PST-filer.