Notera: Om du vill kontakta denna kund för att få en referens, vänligen kontakta oss.

Abstrakt

Moodys, a Fortune 500 företag och ett av världens tre most framstående ratingföretag, vid sidan av Standard & Poor's och Fitch Ratings, behöver ofta lösa olika datorproblem på sin IT-avdelning. Med anställda världen över ofta upplever problem med e-postförlust pga PST-datafil korruption i utsikterna, planerade IT-avdelningen ett omfattande test av alla Outlook PST-filreparationsverktyg som finns på marknaden. Målet var att välja en högpresterande produkt och lägga till den i deras interna verktygslåda. Denna fallstudie presenterar processen och resultaten av detta projekt.

Beskrivning

Moody's verkar globalt med sina IT-behov som spänner över olika regionala kontor. En genomgående utmaning var den frekventa frågan om Outlook PST-datafil korruption som ledde till e-postförlust bland dess anställda. Behovet av en pålitlig och effektiv lösning var trängande, vilket ledde till att IT-avdelningen inledde en omfattande utvärdering av de tillgängliga verktygen för reparation av Outlook PST-filer.

Valprocess

I juli 2010, efter att ha identifierat potentiella lösningar, nådde Moody's IT-avdelning flera programvaruföretag, bl.a. DataNumen, begär den fullständiga versionen av deras programvara för en omfattande utvärdering. DataNumen samtyckt till och tillhandahållit en fullständigt auktoriserad version av sin produkt, DataNumen Outlook Repair, tidigare kallad Advanced Outlook Repair(AOR), till Moody's IT-avdelning för bedömning.

Utvärdering

Under tre månader genomförde Moody's IT-center i New York, London, Tokyo och Hong Kong en rigorös och omfattande testprocess som involverade dussintals PST-reparationsverktyg på marknaden. Utvärderingsprocessen tog hänsyn till återvinningsgrad, stabilitet och bredden av funktionalitet.

Nedan är ett e-postmeddelande skickat från chefen för Moody's globala IT-supportavdelning under utvärderingsprocessen:

Moody's utvärdering

Resultat

Efter avslutad bedömning konstaterade IT-avdelningen att DataNumen Outlook Repair överträffade andra produkter inom alla testade områden. Det gav de högsta återhämtningshastigheterna, visade stabilitet och erbjöd en rik uppsättning funktioner. Som ett resultat valde Moody's DataNumen Outlook Repair för sin verktygslåda och skaffade den för sin globala verksamhet.

Nedan följer ett mejl skickat från chefen angående beställningen:

Moody's orderbekräftelse

Slutsats

Genom att svara på återkommande IT-utmaningar med en metodisk utvärderings- och upphandlingsprocess kunde Moody's säkra en effektiv lösning på ett vanligt problem som påverkar dess globala verksamhet. Introduktionen av DataNumen Outlook Repair har markerat en förbättring i hanteringen PST-datafil korruption och har minskat förekomsten av e-postförlust, vilket har förbättrat effektiviteten och tillförlitligheten hos Moody's IT-infrastruktur.