Medlemskap i internationella organisationer

DataNumen ägnar stor uppmärksamhet åt internationellt utbyte och samarbete. Det har många medlemskap och partnerskap med viktiga nationella och internationella organisationer. Vi har särskilt nära kontakt med de institutioner som anges här, men DataNumen är också aktiv i ett brett spektrum av andra initiativ och partnerskap inom områdena programvara, samväld, miljö och socialt engagemang.

Software & Information Industry Association

Software & Information Industry Association är en av most viktiga branschorganisationer för mjukvaru- och digitalt innehåll. SIIA tillhandahåller globala tjänster inom statliga relationer, affärsutveckling, företagsutbildning och skydd av immateriella rättigheter till de ledande företagen.

Organisation av oberoende programvaruleverantörer

Organisation av oberoende programvaruleverantörer

Organisationen för oberoende programvaruleverantörer (OISV) är ett kooperativ av programvaruutvecklare, marknadsförare, distributörer och återförsäljare som kombinerar sina tankar och idéer för att skapa bättre programvara och praxis för alla. OISV bygger på värderingarna jämlikhet, demokrati, ärlighet, solidaritet och att hjälpa andra att uppnå sina mål.

Programvaruindustrin

Programvaruindustrin

Software Industry Professionals är en av världens största grupper som representerar medlemmar i programvaruindustrin, med över 2400 medlemmar i 93 länder.

Association of Independent Software Industry Professionals

Association of Independent Software Industry Professionals

AISIP är en professionell förening för personer som arbetar i den oberoende mjukvarubranschen. Most AISIP-medlemmar säljer programvara och tjänster från sina webbplatser och strävar efter att erbjuda värdefulla, värdefulla produkter samtidigt som de skapar inkomst.

Cooperative för utbildningsprogramvara

Cooperative för utbildningsprogramvara

ESC (Educational Software Cooperative) är ett ideellt företag som samlar utvecklare, utgivare, distributörer och användare av utbildningsprogramvara.

International Professional Data Recovery Association

International Professional Data Recovery Association

IPDRA (International Professional Data Recovery Association) är inrättat för att hjälpa organisationer och individer som hade lost genom att peka dem mot kvalificerade, erfarna och certifierade Data Recovery-företag.