Vi söker för närvarande en skicklig och motiverad Linux-systemadministratör för att ansluta sig till vårt dynamiska team. Som Linux-systemadministratör kommer du att ansvara för att hantera, underhålla och optimera vår Linux-baserade infrastruktur samtidigt som du säkerställer datasäkerhet och systemtillförlitlighet.

Ansvar:

 1. Övervaka installation, konfiguration och underhåll av Linux-servrar och arbetsstationer, vilket säkerställer optimal prestanda, säkerhet och stabilitet.
 2. Övervaka systemets hälsa, identifiera potentiella problem och vidta proaktiva åtgärder för att förhindra driftstopp och prestandaförsämring.
 3. Implementera och hantera systemsäkerhetskopieringar, katastrofåterställningsplaner och dataintegritetsåtgärder för att säkerställa kontinuitet i verksamheten.
 4. Samarbeta med IT- och utvecklingsteam för att bedöma och hantera infrastrukturbehov och stödja sömlös integration med andra system och plattformar.
 5. Felsök och lös komplexa tekniska problem relaterade till Linux-system, arbeta nära med tvärfunktionella team vid behov.
 6. Utveckla och underhålla systemdokumentation, inklusive standardprocedurer, riktlinjer och bästa praxis.
 7. Upprätta och upprätthålla säkerhetspolicyer, se till att industristandarder och bästa praxis följs.
 8. Ge vägledning och stöd till juniorteammedlemmar och engagera sig i kunskapsdelningsinitiativ.
 9. Håll dig uppdaterad med nya trender, verktyg och tekniker inom Linux-systemadministration.
 10. Delta i jourrotationer för att ta itu med brådskande systemproblem och ge support under öppettider.

Krav:

 1. Kandidatexamen i datavetenskap, informationsteknologi eller ett relaterat område.
 2. Minst 3 års erfarenhet av Linux-systemadministration, inklusive praktisk erfarenhet av installation, konfiguration och underhåll av Linux-servrar och arbetsstationer.
 3. Kunskaper i olika Linux-distributioner, såsom CentOS, Ubuntu och Red Hat.
 4. Starka kunskaper om skriptspråk, inklusive Bash, Python eller Perl.
 5. Gedigen förståelse för nätverksprotokoll, tjänster och bästa praxis för säkerhet.
 6. Erfarenhet av virtualiseringstekniker, inklusive VMware, KVM eller Xen.
 7. Bekantskap med verktyg för konfigurationshantering, såsom Ansible, Puppet eller Chef.
 8. Exceptionell felsöknings- och problemlösningsförmåga, med fokus på kundnöjdhet.
 9. Utmärkt kommunikations- och interpersonell förmåga, med förmågan att arbeta effektivt i en teammiljö.
 10. Kunskap om containeriseringsteknologier, såsom Docker och Kubernetes, är ett plus.