Skriptfel: den ionCube Loader för PHP måste installeras. ionCube Loader är industristandarden PHP-tillägg för att köra skyddad PHP-kod, och kan vanligtvis enkelt läggas till i en PHP-installation. För lastare besök get-loader.ioncube.com och för en instruktionsvideo, se http://ioncu.be/LV