Importera återställda meddelanden till en e-postmapp i Outlook Express

Obs! Kontrollera innan du importerar Outlook Express e-postmapp där meddelandena ska importeras fungerar korrekt. I annat fall ska du säkerhetskopiera och sedan ta bort dbx-filen som motsvarar e-postmappen.

Start Outlook Express och håll den öppen.

Välj alla meddelanden som ska importeras i utdatakatalogen:

Dricks: För att välja en grupp meddelandefiler, håll ned SKIFT-tangenten, klicka på meddelandefilen längst upp i gruppen och klicka sedan på meddelandefilen längst ner i gruppen. Om du vill lägga till meddelandefiler i en grupp som du redan har valt håller du ned CTRL-tangenten och väljer sedan de meddelandefiler du vill lägga till. Om du vill utesluta valda meddelandefiler håller du ned CTRL-tangenten och klickar sedan på de valda meddelandefilerna.

Dra de markerade meddelandena från katalogen.

Släpp meddelandena i tarfå e-postmappen i den öppnade Outlook Express.

Därefter kan du hantera de importerade meddelandena precis som vanliga i Outlook Express.

Steg 1, 2, 3 i importprocessen illustreras i följande animering:

Importera meddelanden till Outlook Express