Recover DWG Ritning från Temporary Filer

När AutoCAD:s Autosave-funktion är aktiverad, är det skapar automatiskt säkerhetskopior medan du arbetar med en ritning. Dessa säkerhetskopior, med tillägget .sv$, lagras vanligtvis i Windows-temporary-katalog som standard.

I händelse av en datakatastrof, till exempel en oväntad AutoCAD-krasch, kan du återställa data från automatiskt sparade .sv$-filer. För att göra detta, leta reda på autospara-filen, ändra filtillägget .sv$ till .dwg, och öppna den i AutoCAD. Denna fil kommer att hålla alla ritningsdata fram till most senaste autospara.

Om AutoCAD visar ett fel när den omdöpta filen öppnas, indikerar det att autosave-filen också har blivit korrupt eller skadad till följd av datakatastrofen.

AutoCAD har en inbyggd "Återställ"-funktion för att återställa korrupta eller skadade autosave-filer:

  1. Start AutoCAD.
  2. Navigera till Arkiv> Ritverktyg> Återställ.
  3. I dialogrutan Välj fil väljer du den korrupta filen.
  4. Återställningsresultaten kommer att visas i textfönstret.
  5. Om återställningen lyckas öppnas filen också i huvudfönstret.

Om AutoCAD inte kan återställa filen kan du använda DataNumen DWG Recovery för att reparera det.

Exempel på fil:

Exempel på autospara fil: sample_autosave.sv$

Referenser: