Beskrivning

Bridgestone, en Fortune Global 500 och global ledare inom däcktillverkning och andra diversifierade produkter, hanterar ständigt stora mängder data som delas mellan flera avdelningar och externa leverantörer. Dessa data inkluderar ofta intrikata designfiler, klientdatabaser och proprietary-algoritmer, vanligtvis komprimerade till zip filer för att göra delning effektivare. Men de stötte på ett allvarligt hinder när de upptäckte kritiska zip filer hade blivit korrupta, vilket äventyrade både arbetsflöde och leveranstid. För att lösa detta kritiska problem valde Bridgestone DataNumen Zip Repair som deras bästa lösning.

Utmaningen

I januari 2006 var Bridgestones FoU-team djupt inne i utvecklingsfasen av en miljövänlig däckmodell som förväntas revolutionera branschen. Projektet innebar samarbete mellan avdelningar, med stora zip filer som regelbundet utbyts. Under denna avgörande period, a zip fil som innehåller viktiga designscheman, patentutkast och materialtestresultat blev korrupta. Tidiga försök att återställa filen med generisk programvara som WinZip och vinnRAR misslyckades, vilket förstärkte teamets oro när projektdeadline närmade sig.

Inledande triage

Det omedelbara fokuset var att förstå omfattningen och omfattningen av korruptionen. Företagets interna IT-avdelning tillbringade timmar med att använda traditionella metoder för att rädda den skadade datan men misslyckades. Det blev tydligt att det krävdes en specialiserad lösning för att ta itu med detta specifika problem. De behövde mjukvara som var både snabb och pålitlig för att förhindra ytterligare förseningar i den redan snäva projekttidslinjen.

Val av lösning

Efter att ha gjort en omfattande genomgång av tillgängliga alternativ, DataNumen Zip Repair valdes ut för sin höga återvinningsgrader och förmåga att hantera mycket stora zip filer. Programvarans rykte för snabbhet och effektivitet var en annan avgörande faktor.

Nedan är beställningen (Advanced Zip Repair är det gamla namnet på DataNumen Zip Repair):

Bridgestone Order

Efter interna protokoll laddade IT-avdelningen ner och installerade programvaran för att testa dess effektivitet på mindre kritiska filer innan den anförtrodde den skadade zip fil.

Implementering och resultat

När IT-teamet var säkra på programvarans kapacitet, anställde de DataNumen Zip Repair på de korrupta zip fil. Inom några minuter indikerade ett meddelande att reparationen lyckades. Alla kritiska filer återställdes i sitt ursprungliga format utan dataförlust, en betydande vinst för både IT-avdelningen och projektgruppen. Programvaran genererade också en loggrapport som beskriver reparationsprocessen, som ger insikter om vad som hade återställts i första hand.

Långsiktiga konsekvenser

Förtjust över de omedelbara resultaten beslutade Bridgestone att köpa en företagslicens för DataNumen Zip Repair, och integrerar det i deras IT-felsökningsverktyg. Detta strategiska beslut har sedan dess gett resultat. Efterföljande fall av filkorruption har snabbt åtgärdats, vilket sparar företaget både tid och resurser. Med DataNumen Zip Repair, Bridgestone har inte bara hittat en lösning på ett omedelbart problem utan har också avsevärt minskat riskerna i samband med framtida problem med datakorruption.

Finansiell påverkan

De ekonomiska konsekvenserna av att anta DataNumen Zip Repair var överväldigande positiva. Engångsinvesteringen i programvaran eliminerade behovet av akuta IT-konsultationer, vilket kunde ha varit betydligt costlögnare. Ännu viktigare, genom att undvika projektförseningar kunde Bridgestone lansera sin nya miljövänliga däckmodell som planerat, vilket säkrade en betydande konkurrensfördel.

Slutsats

I en värld där data är en värdefull tillgång är dess integritet och säkerhet av största vikt. Bridgestones partnerskap med DataNumen Zip Repair visar hur proaktiva åtgärder inom datahantering inte bara kan lösa omedelbara kriser utan också ge långsiktiga fördelar. Genom att införliva DataNumen Zip Repair i sina datahanteringsprotokoll har Bridgestone avsevärt minskat riskerna och potentialen. costär förknippad med datakorruption. Detta har gjort det möjligt för dem att fokusera på sina kärnkompetenser, trygga i vetskapen om att deras data är väl skyddad.