58 bästa Outlook-verktyg för lösenordsåterställning (2024) [GRATIS NEDLADDNING]

1. Inledning

1.1 Vikten av Outlook Password Recovery-verktyget

Microsoft Outlook är en mycket använd e-postklient som underlättar kommunikation och hantering av viktig data. Men den stora mängden känslig data som ofta lagras i Outlook PST-filer, vilket gör dem till en potential tarfå för säkerhetsintrång. Av denna anledning skyddar användare sina PST-filer med komplexa lösenord. Men det kan finnas tillfällen då du glömmer ditt lösenord. Det är då behovet av ett Outlook-lösenordsåterställningsverktyg uppstår.

Ett pålitligt Outlook-lösenordsåterställningsverktyg kan vara en absolut livräddare. Det tillåter användare att återställa eller återställa lost eller glömda lösenord på ett säkert och effektivt sätt, vilket förhindrar obehörig åtkomst till viktig information och säkerställer kontinuerlig, oavbruten åtkomst till dina Outlook-data. Dessa återställningsverktyg dekrypterar lösenordet och ger det till användaren eller ger en möjlighet att återställa lösenordet.

Outlook lösenordsåterställningsverktyg

1.2 Syfte med denna jämförelse

I den här jämförelsen kommer vi att utforska ett urval av de topprankade Outlook Password Recovery-verktygen som för närvarande finns tillgängliga. Vårt mål är att ge dig en heltäckande översikt över vart och ett av dessa verktyg – baserat på deras funktioner, för- och nackdelar – så att du kan fatta ett välgrundat beslut om du någonsin skulle befinna dig i en position som behöver dessa tjänster.

Varje verktyg kommer att utvärderas baserat på effektivitet, användarvänlighet, säkerhet, snabb återställning och kundsupport. Denna jämförelse bör fungera som en guide för att hjälpa dig välja det verktyg som bäst passar dina behov.

2. DataNumen Outlook Password Recovery

DataNumen Outlook Password Recovery är ett kraftfullt verktyg utvecklat av världsledande inom dataåterställningsteknik, DataNumen. Detta verktyg är speciellt utformat för att återställa lösenord från krypterade Outlook-filer (PST). Verktyget stöder alla versioner av Microsoft Outlook, och det återställer felfritt lösenord, oavsett deras längd eller komplexitet, i rasande hastighet.

DataNumen Outlook Password Recovery

2.1 Fördelar

 • Effektivitet: Verktyget har en imponerande återhämtningsgrad och överträffar sina konkurrenter.
 • Kompatibilitet: Den stöder alla versioner av Outlook och kan återställa lösenord från både ANSI- och UNICODE-formatfiler.
 • Användarvänligt gränssnitt: Applikationen är lätt att navigera med ett mycket intuitivt gränssnitt.
 • Hastighet: Återhämtningsprocessen är snabb och effektiv.

2.2 Nackdelar

 • Brist på flerspråkigt stöd: Programmet stöder inte flerspråkiga användargränssnitt.

3. Outlook PST Password Recovery Master

Outlook PST Password Recovery Master är ett dedikerat verktyg som och dekrypterar lösenord för Outlook PST-filer. Det är välkänt för sin användarvänlighet och förmåga att snabbt återställa åtkomst till dina personliga mappar i Microsoft Outlook. Med hjälp av detta verktyg kan du snabbt återfå åtkomst till dina skyddade personliga lagringstabellfiler i Outlook, oavsett lösenordets komplexitet.

Outlook PST Password Recovery Master

3.1 Fördelar

 • Omedelbar återställning: Detta verktyg är designat för snabb och omedelbar lösenordsåterställning, vilket minimerar eventuella stillestånd.
 • Användarvänligt gränssnitt: Programmet erbjuder ett intuitivt gränssnitt som är lätt att navigera utan någon tidigare teknisk expertis.
 • Stöder flerspråkiga lösenord: Det här verktyget kan återställa lösenord på olika språk, vilket breddar dess användbarhet över olika kundbaser över hela världen.
 • Bred kompatibilitet: Applikationen fungerar med alla versioner av Microsoft Outlook och kan återställa lösenord från Unicode- och ANSI PST-filer.

3.2 Nackdelar

 • Begränsad gratis provperiod: Även om en gratisversion är tillgänglig, har den allvarliga begränsningar när det gäller funktionalitet. Den visar bara de två första tecknen i det återställda lösenordet.
 • Programvarupris: Liksom många av sina konkurrenter, cost uppgradering till den fullständiga versionen kan anses vara hög, särskilt för enstaka användare.
 • Brist på uppdateringar: Programvaran uppdateras inte regelbundet, vilket skapar oro för buggar och kompatibilitetsproblem med framtida Outlook-versioner.

4. NirSoft PstPassword

NirSoft PstPassword är ett gratisprogram utvecklat av NirSoft som används för att återställa glömda lösenord för PST-filer från Windows Outlook. Den utmärkande aspekten av detta verktyg är att det vanligtvis tillhandahåller upp till tre lösenord för varje PST-fil, varav ett sannolikt är det ursprungliga lösenordet. Den kräver ingen installationsprocess och kan köras direkt från en USB-enhet, vilket gör den mycket portabel.

Nirsoft PST lösenordsåterställning

4.1 Fördelar

 • Gratis att använda: Detta verktyg är helt gratis, vilket gör det till ett bekvämt alternativ för budgetinriktade individer eller företag.
 • Bärbar: Ingen installation krävs för att använda detta program. Således kan du köra den direkt från en USB-enhet eller CD-ROM.
 • Användarvänligt gränssnitt: Verktyget har ett enkelt och intuitivt gränssnitt som gör det enkelt för alla att använda.
 • Flerspråkig support: Det här verktyget stöder även icke-engelska Outlook PST-filer, vilket är fördelaktigt för användare över hela världen.

4.2 Nackdelar

 • Outlook-versionsbegränsningar: Denna programvara kan endast låsa upp PST-filer från Outlook 2003 eller tidigare. Det fungerar inte effektivt med senare versioner.
 • Säkerhetsrisker: Eftersom den är fri programvara erbjuder den inte samma säkerhetsnivå som vissa av de andra premiumkonkurrenterna.
 • Brist på kundsupport: Det finns begränsad support tillgänglig i händelse av problem eller svårigheter med att använda verktyget.

5. MS Outlook PST Password Remover Tool

MS Outlook PST Password Remover Tool är en effektiv lösning för att hämta lost eller glömda lösenord för PST-filer i Outlook. Skapat av MSOutlookHelp, kan detta verktyg effektivt dekryptera PST-filer av alla storlekar och ta bort deras lösenord. Det låter dig också återställa PST-filens lösenord om det behövs, vilket ger fullständig kontroll över ditt Outlook-konto.

MS Outlook PST lösenordsåterställning

5.1 Fördelar

 • Intuitivt gränssnitt: Programvaran ger ett användarvänligt gränssnitt som är lätt att navigera och kräver inga speciella tekniska färdigheter.
 • Obegränsad borttagning av lösenord: Med det här verktyget kan du ta bort och återställa ett obegränsat antal PST-fillösenord.
 • Omfattande lösning: Förutom lösenordsåterställning tillhandahåller detta verktyg även PST-filåterställning och reparationslösningar.
 • Hastighet och effektivitet: Den utför snabb och effektiv borttagning av lösenord från Outlook PST-filer.

5.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Även om den erbjuder en gratisversion, har den anmärkningsvärda begränsningar, inklusive otillgängligheten av vissa funktioner.
 • Cost: Att uppgradera till den fullständiga versionen kan vara dyrt, särskilt för privatpersoner eller småföretag.
 • Brist på flerspråkigt stöd: Det här programmet stöder inte lösenordsåterställning för icke-engelska PST-filer.

6. MailsDaddy PST Password Recovery Tool

MailsDaddy PST Password Recovery Tool är en avancerad lösning för lösenordsåterställning speciellt designad för Outlook-användare. Programvaran låser snabbt upp lösenordsskyddade PST-filer och ger möjlighet att ställa in ett nytt lösenord. Det här verktyget är perfekt för användare som vill ha en enkel och snabb metod för att återfå åtkomst till sina lösenordsskyddade PST-filer, utan att kompromissa med någon data inuti.

MailsDaddy PST lösenordsåterställning

6.1 Fördelar

 • Lätt att använda: Programvaran har ett intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt även för nybörjare att snabbt återställa sina PST-lösenord.
 • Satsvis bearbetning: Funktionen för att återställa lösenord för flera PST-filer samtidigt kommer väl till pass när man hanterar ett stort antal filer.
 • Kompatibilitet: Verktyget stöder alla versioner av MS Outlook.
 • Upprätthåller dataintegritet: Återställningsprocessen säkerställer att dataintegriteten bevaras och att innehållet i PST-filen förblir oförändrat.

6.2 Nackdelar

 • Pris: Cost för programvaran kan vara lite brant för vissa användare.
 • Funktioner i gratisversionen: Den kostnadsfria versionen har begränsad funktionalitet och visar endast de två första tecknen i det återställda lösenordet.
 • Brist på flerspråkigt stöd: Programvaran stöder inte lösenordsåterställning för icke-engelska PST-filer.

7. BitRecover PST Password Recovery Tool

BitRecover PST Password Recovery Tool är ett dedikerat verktyg utvecklat av BitRecover. Den är utformad för att låsa upp lösenordsskyddade PST-filer snabbt och enkelt. Detta fyndiga verktyg återställer effektivt lost eller glömda lösenord, oavsett deras komplexitet eller längd. Förutom återställning erbjuder den också ett alternativ att ändra eller ta bort lösenordet, vilket ger ett säkert sätt att hantera dina Outlook-data.

BitRecover PST Password Recovery

7.1 Fördelar

 • Funktionsrika: Utöver lösenordsåterställning ger det här verktyget även avancerade alternativ för borttagning av lösenord och lösenordsändring för PST-filer.
 • Användarvänlig: Verktyget är utformat för att säkerställa enkel åtkomst och användbarhet, även för användare utan teknisk bakgrund.
 • Hastighet och effektivitet: Erbjuder snabb lösenordsåterställning för snabb åtkomst till dina e-postmeddelanden.
 • Stöd för alla Outlook-versioner: Den är kompatibel med alla versioner av Microsoft Outlook och säkerställer universell tillämpningcable användning.

7.2 Nackdelar

 • Cost: Programvaran kan verka lite dyr för vissa användare, särskilt för ett verktyg med en enda funktion.
 • Begränsad gratisversion: Demoversionen har betydande begränsningar och ger inte fullständig lösenordsåterställning.
 • Inget flerspråkigt stöd: Verktyget saknar stöd för icke-engelsk PW-återställning, vilket begränsar dess funktionalitet för globala användare.

8. Aryson PST Password Recovery Tool

Aryson PST Password Recovery Tool är en imponerande programvara som enkelt kan återställa och ta bort lösenord från Outlook PST-filer. Utvecklat av Aryson Technologies, detta effektiva verktyg stöder alla versioner av Outlook och är känt för sina avancerade funktioner. Även om det främst används för lösenordsåterställning, ger det här verktyget också ett alternativ för användare att ta bort eller ändra lösenordet för sina PST-filer.

Aryson PST lösenordsåterställning

8.1 Fördelar

 • Flerspråkig support: Verktyget har kapacitet att återställa lösenord på olika språk, vilket gör det användbart för användare över hela världen.
 • Omedelbar återhämtning: Oavsett lösenordets komplexitet säkerställer verktyget omedelbar återställning, vilket ger snabb åtkomst till deras PST-filer.
 • Användarvänligt gränssnitt: Mjukvarugränssnittet är intuitivt och lätt att använda, även för icke-tekniska användare.
 • Bred kompatibilitet: Verktyget är kompatibelt med alla versioner av Microsoft Outlook.

8.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Testversionen av programvaran visar bara de två första tecknen i det återställda lösenordet.
 • Relativt hög Cost: Priset för den uppgraderade versionen kan vara högre jämfört med andra verktyg för lösenordsåterställning.
 • Ingen batchbearbetning: Oförmågan att bearbeta flera PST-filer samtidigt kan sakta ner återhämtningen för stora volymer av filer.

9. Softaken PST Password Recovery Tool

Softaken PST Password Recovery Tool är ett anmärkningsvärt verktyg speciellt utformat för att återställa och ta bort lösenord för PST-filer. Det här verktyget är en integrerad del av Softakens mjukvarurepertoar och har en bevisad meritlista för effektiv lösenordsåterställning. Dess enkla design underlättar smärtfri åtkomst till lösenordsskyddade PST-filer och inkluderar en förmåga att bearbeta flera PST-filer på en gång.

Softaken PST Password Recovery

9.1 Fördelar

 • Satsvis bearbetning: Erbjuder möjligheten att bearbeta flera PST-filer samtidigt, vilket sparar betydande tid.
 • Användarvänligt gränssnitt: Den enkla designen gör att även icke-tekniska användare kan navigera och använda programvaran utan ansträngning.
 • Kompatibilitet: Det fungerar bra med alla versioner av Microsoft Outlook, vilket säkerställer att dess applicability för en bred användarbas.
 • Pålitlig återställning: Verktyget är extremt pålitligt och garanterar framgångsrik lösenordsåterställning.

9.2 Nackdelar

 • Cost: Programvaran kan verka dyr för vissa användare med tanke på dess exklusiva fokus på lösenordsåterställning.
 • Gratis versionsbegränsningar: Den kostnadsfria versionen av verktyget har många begränsningar och tillåter inte fullständig lösenordsåterställning.
 • Inget flerspråkigt stöd: Det stöder inte återställning av icke-engelska lösenord, vilket begränsar dess globala dragningskraft.

10. Mailvare PST Password Recovery Tool

Mailvare PST Password Recovery Tool är en skicklig lösning för att återställa lost eller glömda Outlook PST-lösenord. En del av Mailvares svit av e-postverktyg, denna programvara återställer effektivt PST-fillösenord oavsett deras längd eller komplexitet. Dessutom låter den användare antingen ta bort eller ändra befintliga lösenord, vilket ger både flexibilitet och kontroll när de kommer åt lösenordsskyddad data.

Mailvare PST Password Recovery

10.1 Fördelar

 • Användarvänlig: Det här verktyget är utformat för att vara enkelt och enkelt och ger ett lättnavigerat användargränssnitt.
 • Satsvis bearbetning: Användare kan återställa lösenord för flera PST-filer samtidigt, vilket sparar tid och ansträngning.
 • Kompatibilitet: Kompatibel med alla versioner av Microsoft Outlook.
 • Säkra: Säkerställer skydd av data under återställningsprocessen. Användardata lagras eller delas inte.

10.2 Nackdelar

 • Gratis versionsbegränsningar: Även om den erbjuder en gratisversion, är fullständig lösenordsåterställning begränsad till premiumversionen.
 • Cost: Priset för premiumversionen kanske inte är överkomligt för vissa användare.
 • Inget flerspråkigt stöd: Verktyget saknar förmågan att avkoda icke-engelska tecken i lösenord, vilket begränsar dess användning i icke-engelsktalande regioner.

11. Sysinfo PST Password Recovery Tool

Sysinfo PST Password Recovery Tool är en robust programvara utformad för att hjälpa användare att återställa lost eller glömda lösenord från deras Outlook PST-filer. Utvecklat av Sysinfo, detta kapabla verktyg återställer inte bara lösenord utan ger också alternativ för borttagning av lösenord eller modifiering för bättre PST-filhantering. Användarna litar på det för dess hastighet, effektivitet och minimala systemkrav.

Sysinfo PST Password Recovery

11.1 Fördelar

 • Effektivitet: Byggd med en avancerad algoritm som säkerställer snabb och framgångsrik återställning av PST-lösenord.
 • Kompatibilitet: Stöder alla typer av PST-filer och är kompatibel med alla versioner av Microsoft Outlook.
 • Användarvänlig: Erbjuder ett mycket interaktivt och intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att använda även för icke-tekniska användare.
 • Systemkrav: Kräver mycket minimala systemspecifikationer, vilket säkerställer att den kan köras på almost alla system.

11.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Medan verktyget erbjuder en gratisversion, är funktionerna avsevärt begränsade, och det visar bara de två första tecknen i det återställda lösenordet.
 • Pris: Cost av den fullständiga versionen kan vara lite brant för enskilda användare eller små företag.
 • Inget flerspråkigt stöd: Från och med nu stöder verktyget inte återställning av icke-engelska lösenord.

12. eSoftTools PST Password Recovery Tool

eSoftTools PST Password Recovery Tool är en fullfjädrad programvara designad för att återställa lost eller glömda Outlook PST-lösenord. Som en del av eSoftTools omfattande produktsvit utmärker sig denna programvara i snabb lösenordsåterställning, upplåsning av PST-filer och möjliggör åtkomst till viktiga e-postmeddelanden och data som finns i den. Dessutom erbjuder programvaran möjligheten att ändra befintliga PST-lösenord för bättre datahantering.

eSoftTools PST Password Recovery

12.1 Fördelar

 • Snabbt och tillförlitligt: Verktyget är utvecklat med en avancerad algoritm för snabb och framgångsrik lösenordsåterställning.
 • Kompatibilitet: Den är kompatibel med alla versioner av Microsoft Outlook, vilket säkerställer användbarhet över en bred användarbas.
 • Lätt att använda: Det användarvänliga gränssnittet ger enkelhet och bekvämlighet, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för både tekniska och icke-tekniska användare.
 • Säkra: Säkerställer höga standarder för datasäkerhet och ser till att data förblir orörda under lösenordsåterställningsprocessen.

12.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria testversionen av verktyget har betydande begränsningar och ger tillgång till endast de tre första tecknen i det återställda lösenordet.
 • Prissättning: Jämfört med andra liknande verktyg är cost att uppgradera till den fullständiga versionen kan vara högre.
 • Inget flerspråkigt stöd: Den nuvarande versionen av verktyget stöder inte icke-engelska lösenordsåterställning, vilket kan vara ett problem för globala användare.

13. OST till PST App PST Password Recovery Tool

Smakämnen OST till PST App PST Password Recovery Tool är en specialiserad programvara som är utformad för att återställa eller återställa lösenord för Outlook-datafiler. Den bearbetar lösenordsåterställning för både ANSI PST (Outlook 97 till 2002) och UNICODE PST (Outlook 2003 till 2019) filer, vilket gör det till ett mångsidigt alternativ.

OST till PST App PST Password Recovery

13.1 Fördelar

 • Kompatibilitet: Den stöder flera Outlook-versioner, från 97 till 2019, vilket utökar dess förmåga att möta olika användares behov.
 • Användarvänlighet: Verktyget har ett intuitivt användargränssnitt som gör det användarvänligt och lättnavigerat även för nybörjare.
 • Effektivitet: Den kan återkalla eller återställa komplexa alfanumeriska och flerspråkiga lösenord, vilket bevisar dess effektivitet och kapacitet.

13.2 Nackdelar

 • Installationskrav: Programvaran kräver installation vilket innebär att den inte kan användas som en bärbar app från en USB-enhet.
 • Enanvändarlicens: Grundpaketet kommer bara med en enanvändarlicens, vilket kanske inte är möjligt för större enheter eller företag.
 • Dyr: Trots dess robusta funktioner kan vissa potentiella användare tycka att det är relativt dyrt jämfört med andra verktyg.

14. Verktyg för återställning av lösenord för SysCurve PST

SysCurve PST Password Recovery Tool är en annan anmärkningsvärd programvara som underlättar återställningen av lost eller glömda lösenord för PST-filer i Outlook. Dessutom kan den ta bort lösenordsskydd från PST-filer, vilket ger dig tillgång till dina viktiga e-postmeddelanden och dokument.

SysCurve PST lösenordsåterställning

14.1 Fördelar

 • Användarvänligt gränssnitt: Verktyget ger ett förenklat och lättnavigerat gränssnitt, vilket minskar komplexiteten när du använder programvaran.
 • Borttagning av lösenord: Förutom att återställa lösenord, gör det här verktyget också möjligt för användare att ta bort lösenordsskydd, en extra fördel.
 • Stöder alla Outlook-versioner: Den tillgodoser alla versioner av Outlook, vilket innebär förbättrad anpassningsförmåga över användarkrav.

14.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria versionen av programvaran erbjuder begränsade funktioner, som kanske inte räcker till användarnas behov.
 • Ingen Mac-version: För närvarande är programvaran endast tillgänglig för Windows, vilket begränsar dess räckvidd till endast Windows-användare.
 • Customer Support: Vissa användare har rapporterat försenade svarstider från kundsupportteamet.

15. Lösenordsåterställning för Shoviv Outlook

Shoviv Outlook Password Recovery är ett omfattande verktyg designat för att återställa lost eller glömda lösenord för MS Outlook PST-filer. Förutom lösenordsåterställning erbjuder den flera andra funktioner såsom möjligheten att återställa flerspråkiga lösenord, borttagning av lösenord och återställningsalternativ.

Shoviv PST lösenordsåterställning

15.1 Fördelar

 • Funktionsrik: Förutom lösenordsåterställning erbjuder Shoviv också alternativ för borttagning och återställning av lösenord, och erbjuder omfattande lösningar.
 • Flerspråkigt lösenordsstöd: Verktyget kan återställa lösenord på olika språk, vilket tilltalar ett brett spektrum av användare globalt.
 • Hands-on kontroll: Shoviv tillåter användare att manipulera PST-filens komponenter, såsom e-postegenskaper och strukturer.

15.2 Nackdelar

 • Komplext gränssnitt: Användare har rapporterat att användargränssnittet kan vara komplext och skrämmande för förstagångsanvändare och icke-tekniska användare.
 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria versionen av programvaran kommer med begränsningar för antalet återställda föremål.
 • Kräver installation: Shoviv kräver installation på ett system, vilket kan avskräcka användare som söker bärbara lösningar.

16. ToolsBaer PST Password Recovery Tool

ToolsBaer PST Password Recovery Tool är en pålitlig programvara utformad för att hjälpa användare att hämta lost eller glömda PST-fillösenord. Dess lättanvända gränssnitt och imponerande framgångsfrekvens gör den till en favorit bland både privatpersoner och proffs.

ToolsBaer PST Password Recovery

16.1 Fördelar

 • Lätt att använda: Med ett enkelt och intuitivt gränssnitt är ToolsBaer PST Password Recovery Tool inriktat på enkel användning, vilket gör det lämpligt även för nybörjare datoranvändare.
 • Hög framgångsgrad: Med sin avancerade algoritm säkerställer programvaran en hög framgångsfrekvens vid lösenordsåterställning.
 • Hastighet: Verktyget kan snabbt hämta lost lösenord, vilket säkerställer minimala avbrott i ditt arbetsflöde.

16.2 Nackdelar

 • Begränsad gratis provperiod: Den kostnadsfria testversionen av programvaran har begränsningar, vilket tvingar användare att köpa den fullständiga versionen för fullständig funktionalitet.
 • Ingen Mac-version: ToolsBaer PST Password Recovery Tool erbjuder ingen version för Mac-användare, vilket begränsar dess användbarhet.
 • Customer Support: Företagets kundsupport har rapporterats vara under pari av vissa användare, vilket kan vara ett problem.

17. PST Walker OST PST Viewer

PST Walker OST PST Viewer är ett mångsidigt verktyg som inte bara hjälper till att återställa lost eller glömda PST-fillösenord men tillåter också visning och hantering av data i PST-filer. Denna funktion ger användarna ett brett spektrum av kontroll över sina data.

PSTWalker PST Password Recovery

17.1 Fördelar

 • Integrerad Viewer: Programvaran inkluderar en integrerad visningsprogram som låter användare se e-postmeddelanden, händelser, uppgifter, kontakter och annan data i PST-filer.
 • Datautvinning: PST Walker tillåter användare att extrahera bilagor, meddelanden och annan data utan att Outlook behöver installeras på systemet.
 • Inga filstorleksbegränsningar: Den kan hantera PST-filer av alla storlekar, vilket ger en överlägsen fördel i fall av stora datafiler.

17.2 Nackdelar

 • Pris: Jämfört med liknande verktyg som finns på marknaden kan PST Walker ses som costly.
 • Komplexitet: På grund av dess omfattande funktioner kan nya användare ha svårt att navigera och använda programvaran effektivt.
 • Endast Windows: Programvaran är endast tillgänglig för Windows, vilket begränsar dess räckvidd bland Mac-användare.

18. Återställningsverktygslåda för Outlook Lösenord

Recovery Toolbox for Outlook Password är ett mycket effektivt verktyg för att hämta bortglömda eller lost PST-lösenord. Den kan också hämta lösenord från e-postkonton, LDAP-tjänster och Microsoft Exchange Server, vilket gör det till en heltäckande lösning för lösenordsåterställning.

Återställningsverktygslåda PST-lösenordsåterställning

18.1 Fördelar

 • Avancerade alternativ: Det här verktyget ger en bredare omfattning av lösenordsåterställning genom att utöka dess funktioner till e-postkonton, Microsoft Exchange Server och LDAP-tjänster.
 • Hög framgångsgrad: Verktyget är känt för sin höga framgångsfrekvens för att återhämta sig bortglömd eller lost lösenord.
 • Användarvänligt gränssnitt: Gränssnittet är lätt att navigera, vilket gör det okomplicerat även för nybörjare.

18.2 Nackdelar

 • Begränsad gratis provperiod: Verktygets gratisversion har vissa begränsningar, vilket begränsar användarna att köpa den fullständiga versionen för kompletta funktioner.
 • Support: Vissa användare har noterat mindre än tillfredsställande kundsupportupplevelser.
 • Ingen Mac-version: Programvaran är inte tillgänglig för Mac-användare, vilket begränsar dess attraktivitet på marknaden.

19. Återställning av lösenord för GSTECH PST

GSTECH PST Password Recovery är en potent programvara designad för att återställa glömda eller lost PST-fillösenord. Den har snabba och pålitliga PST-lösenordsåterställningsmekanismer som säkerställer att användare återfår åtkomst till sina viktiga filer utan krångel.

GSTECH PST lösenordsåterställning

19.1 Fördelar

 • Höghastighetsåterställning: GSTECH-verktyget är känt för sina snabba återställningstider för PST-lösenord, vilket gör det möjligt för användare att snabbt återfå åtkomst till sina e-postdata.
 • Bred kompatibilitet: PST-lösenordsåterställningsverktyget kan hantera alla MS Outlook-versioner, vilket gör det till ett mångsidigt val för användare.
 • Cost-Effektiv: Jämfört med andra konkurrenter på marknaden erbjuder GSTECH en rimligt prissatt lösning.

19.2 Nackdelar

 • Tillgänglighet: Köpprocessen för GSTECH kan vara komplex eftersom den är listad på mindre populära plattformar.
 • Komplext gränssnitt: Vissa användare kan tycka att användargränssnittet är lite knepigt att navigera, särskilt om de är icke-tekniska användare.
 • Ingen gratis provperiod: Det finns inga gratis testversioner för användare att testa innan de köper, vilket kan avskräcka potentiella användare.

20. DataVare PST Password Recovery Tool

DataVare PST Password Recovery Tool är en robust lösning speciellt designad för återställning av glömda eller felplacerade PST-fillösenord. Med betoning på enkelhet och effektivitet ger det en sömlös upplåsningsupplevelse för Outlook-användare.

DataVare PST Password Recovery

20.1 Fördelar

 • Intuitivt gränssnitt: Verktyget ger ett lättnavigerat gränssnitt som förenklar processen för lösenordsåterställning.
 • Effektiv återställningsmekanism: Med sin avancerade underliggande teknik säkerställer programvaran effektiv lösenordsåterställning för Outlook PST-filer av alla storlekar.
 • Kompatibilitet: DataVares verktyg stöder alla versioner av Outlook, vilket talar för dess omfattande anpassningsförmåga.

20.2 Nackdelar

 • Premium-funktioner: Vissa viktiga funktioner är endast tillgängliga i premiumversionen, vilket begränsar användare med gratisversionen.
 • Ingen Mac-version: Verktyget stöder endast Windows-plattformar, vilket utesluter Mac-användare från sitt område.
 • Behöver installation: Programvaran kräver installation på ett system, vilket kan avskräcka användare som söker bärbara lösningar.

21. SameTools för att återställa PST-lösenord

SameTools för att återställa PST-lösenord är en fullt utrustad programvara utformad för att hämta lost eller glömda Outlook PST-lösenord. Lösningen är lätt att använda, snabb och kan hantera komplexa lösenordsstrukturer effektivt, vilket gör den till ett hållbart alternativ för användare på alla tekniska nivåer.

SameTools PST Password Recovery

21.1 Fördelar

 • Enkel operation: Med ett enkelt och intuitivt gränssnitt passar detta verktyg även individer med minimala tekniska färdigheter.
 • Bred kompatibilitet: Mjukvaran är kompatibel med alla versioner av MS Outlook och vänder sig till en större användarbas.
 • Robust lösenordsåterställning: Verktyget kan hantera återställningen av komplexa lösenordsstrukturer effektivt.

21.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria versionen av programvaran ger begränsade funktioner, vilket kräver att användare köper den fullständiga versionen för en uttömmande funktionsuppsättning.
 • Inget Mac-stöd: För närvarande är programvaran endast tillgänglig för Windows.
 • Kundservice: Vissa användare har uttryckt oro över kundtjänstteamets lyhördhet och effektivitet.

22. GainTools PST Password Recovery Tool

GainTools PST Password Recovery Tool är en mjukvarulösning utformad för att återställa lost eller glömda Outlook PST-lösenord. Dess användarvänlighet i kombination med dess förmåga att hantera komplexa lösenord gör det till ett pålitligt val för användare som vill återfå tillgång till sina e-postmeddelanden snabbt.

GainTools PST Password Recovery

22.1 Fördelar

 • Vänligt användargränssnitt: GainTools verktyg har ett enkelt, lättanvänt gränssnitt, vilket gör det till en användarvänlig programvara.
 • Snabb återhämtning: Verktyget är byggt för hastighet, vilket gör det möjligt för användare att snabbt återställa sina lösenord utan onödiga förseningar.
 • Pålitlig: GainTools erbjuder en pålitlig återställningsmekanism, som säkerställer en hög framgångsfrekvens vid lösenordshämtning.

22.2 Nackdelar

 • Ingen Mac-version: Återställningsverktyget är för närvarande inte tillgängligt för Mac-användare, vilket begränsar dess räckvidd.
 • Pris: Vissa användare kanske tycker att verktyget är lite dyrt jämfört med andra val på marknaden.
 • Begränsad gratis provperiod: Funktionerna som är tillgängliga i den kostnadsfria testversionen är något begränsade, vilket kräver ett premiumköp för full åtkomst.

23. PCVITA PST lösenordsåterställningsverktyg

PCVITA PST Password Recovery Tool är en ansedd programvara som hjälper användare att hämta lösenord från Outlooks PST-filer. Förutom lösenordsåterställning erbjuder den också funktionaliteten för att återställa eller ta bort lösenordet, vilket ger användarna en helhetslösning.

PCVITA PST lösenordsåterställning

23.1 Fördelar

 • Multifunktionell: Förutom lösenordsåterställning ger verktyget också alternativ för återställning och borttagning av lösenord.
 • Bred kompatibilitet: PCVITA vänder sig till olika versioner av MS Outlook, vilket breddar dess användarbas.
 • Effektiv återhämtning: Verktyget garanterar höga framgångsfrekvenser för lösenordsåterställning, vilket garanterar pålitlighet.

23.2 Nackdelar

 • Pris: Vissa användare har tyckt att PCVITAs verktyg är något dyrt jämfört med andra PST-lösenordsåterställningsverktyg.
 • Ingen Mac-version: Det finns ingen version tillgänglig för Mac, vilket begränsar dess tilltal till en bredare publik.
 • Customer Support: Begränsade kundsupporttimmar kanske inte tillgodoser användare i olika tidszoner effektivt.

24. Återställ verktyget för återställning av PST-lösenord

Regain PST Password Recovery Tool är en skicklig programvara utvecklad av Regain Software. Den är i första hand utformad för att stödja återhämtningen av glömda eller lost Outlook-lösenord med lätthet. Verktyget kan återställa flerspråkiga lösenord och stöder alla versioner av Microsoft Outlook.

Återställ PST Password Recovery

24.1 Fördelar

 • Kompatibilitet: Verktyget är kompatibelt med alla versioner av Microsoft Outlook.
 • Lätt att använda: Den erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för användare på alla nivåer att navigera och använda.
 • Flexibilitet: Det kan återställa flerspråkiga lösenord, vilket ökar dess mångsidighet.
 • Ingen dataförlust: Verktyget säkerställer ingen förlust av data under återställningsprocessen, vilket bibehåller integriteten hos användarens data.

24.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria versionen av verktyget har begränsade funktioner, och användare kan behöva köpa den fullständiga versionen för att låsa upp alla funktioner.
 • Långsam kundsupport: Vissa användare rapporterar långsamma svarstider från kundtjänst.
 • Installationsproblem: Enstaka problem i installationsprocessen har rapporterats av vissa användare.

25. PC Info Tools PST Password Recovery Tool

PC Info Tools PST Password Recovery Tool är en omfattande lösning för lösenordsåterställning som effektivt hämtar lost eller glömda Outlook PST-lösenord. Verktyget följer en enkel och snabb återställningsprocess, vilket säkerställer snabb återställning av din Outlook-åtkomst.

PC Info Tools PST Password Recovery

25.1 Fördelar

 • Hög framgångsfrekvens: Den har en hög framgångsfrekvens för att återhämta lost eller glömda Outlook PST-lösenord.
 • Interaktivt gränssnitt: Detta verktyg presenterar ett lätt att följa, interaktivt användargränssnitt, vilket gör det idealiskt för personer med alla tekniska kunskaper.
 • Inga tekniska kunskaper krävs: Användare behöver inget tekniskt kunnande för att använda detta verktyg effektivt.
 • Snabb återhämtning: Verktyget lovar en snabb återställningsprocess som sparar användarna värdefull tid.

25.2 Nackdelar

 • Försenade uppdateringar: Vissa användare har upplevt fördröjning i att ta emot uppdateringar, vilket kan påverka verktygets effektivitet.
 • Begränsningar i testversion: Den kostnadsfria testversionen kommer med vissa begränsningar, vilket gör det nödvändigt att köpa den fullständiga versionen för en heltäckande upplevelse.
 • Komplex prissättning: Användare kan tycka att deras prisplaner är lite förvirrande och komplexa.

26. MacUncle PST Password Recovery Tool

MacUncle PST Password Recovery Tool, speciellt designat för Mac-användare, är ett effektivt verktyg som hjälper till att återställa glömda ellerost Outlook PST-lösenord. Det erbjuder ett förenklat användargränssnitt och snabb återställningsprocess för att säkerställa att dess användare kan återfå åtkomst till sina Outlook-konton på nolltid.

MacUncle PST lösenordsåterställning

26.1 Fördelar

 • Mac-specifik: Det här verktyget är speciellt utformat för Mac-system, vilket säkerställer effektiv och sömlös funktionalitet.
 • Omedelbar återställning: Den följer en snabb återställningsprocess som sparar användarnas tid.
 • Användarvänlig: Verktyget erbjuder ett enkelt och intuitivt användargränssnitt, så att användare med all teknisk expertis kan använda det med lätthet.
 • Ingen dataförlust: Det garanterar ingen dataförlust under återställningsprocessen, vilket säkerställer att användarens data förblir intakt.

26.2 Nackdelar

 • Ingen Windows-version: Verktyget saknar en version för Windows, vilket begränsar dess tillämpningcability endast för Mac-användare.
 • Gratis versionsbegränsningar: Den kostnadsfria testversionen erbjuder begränsade funktioner, vilket kräver köp av den fullständiga versionen för omfattande användning.
 • Begränsad kundsupport: Kundsupporten skulle kunna förbättras med snabbare och mer omfattande svar på kundfrågor.

27. MailConverterTools PST Password Recovery Tool

MailConverterTools PST Password Recovery Tool är en branschledande programvara utvecklad för att hämtaost eller glömt Outlook-lösenord snabbt och effektivt. Det här verktyget är känt för sin omfattande kompatibilitet och enkel användning, och stöder alla versioner av Windows och Microsoft Outlook.

Mail Converter Tools PST Password Recovery

27.1 Fördelar

 • Bred kompatibilitet: Verktyget är lämpligt för alla versioner av Windows operativsystem och Microsoft Outlook.
 • Effektiv återhämtning: Den erbjuder en snabb och impeccaben återställningsprocess, vilket säkerställer minimal stilleståndstid för användarna.
 • Enkel drift: Dess enkla funktionalitet gör den lätt att använda, även för icke-tekniska personer.
 • Säkra: Verktyget lovar hög säkerhet, vilket säkerställer att användarnas data förblir kompromisslösa under hela återställningsprocessen.

27.2 Nackdelar

 • Costly: Den fullständiga versionen av verktyget är något dyr och kanske inte är överkomlig för alla användare.
 • Komplex installation: Vissa användare har rapporterat små komplexiteter i installationsfasen.
 • Begränsade funktioner i testversion: Den kostnadsfria testversionen saknar några viktiga funktioner, vilket tvingar användare att köpa den fullständiga versionen för obegränsad tillgång.

28. Verktyg för borttagning av lösenord för FreeViewer PST

FreeViewer PST Password Remover Tool är en kraftfull och lättillgänglig programvara som återställer lost eller glömda Outlook-lösenord. Bortsett från hämtning utmärker den sig också i att ta bort lösenordsskydd från Outlook PST-filer, vilket hjälper användare att återfå snabb åtkomst till sina Outlook-konton.

FreeViewer PST lösenordsåterställning

28.1 Fördelar

 • Funktion för borttagning av lösenord: Förutom lösenordsåterställning utför den också borttagning av lösenord för att underlätta snabb åtkomst till kontot.
 • Stöder stora filer: Verktyget kan hantera och hämta lösenord från stora PST-filer utan någon effektivitetsförlust.
 • Omfattande support: Verktyget stöder alla större Outlook- och Windows-versioner.
 • Ingen teknisk expertis krävs: Dess användarvänliga karaktär tillåter individer med liten eller ingen teknisk bakgrund att använda den effektivt.

28.2 Nackdelar

 • Premiumfunktioner på acost: Även om det finns en gratisversion kräver tillgång till premiumfunktioner ett betalabonnemang.
 • Kundsupport: Vissa användare har indikerat ett behov av mer lyhörd felsökningssupport.
 • Återhämtningshastighet: Verktygets återställningshastighet kan variera beroende på lösenordets komplexitet och storleken på PST-filen.

29. ToolsGround PST Password Recovery Tool

ToolsGround PST Password Recovery Tool är ett skickligt program för att hantera låsta Outlook-konton på grund av lost eller glömda lösenord. Dess användarvänliga gränssnitt och exakta lösenordsåterställningsförmåga gör det till ett pålitligt verktyg för många användare.

ToolsGround PST Password Recovery

29.1 Fördelar

 • Användarvänlig: Verktyget erbjuder ett lättanvänt gränssnitt som gör att användare på alla nivåer kan använda det effektivt.
 • Hög framgångsfrekvens: Den har en hög grad av framgångsrika lösenordsåterställning, vilket skapar förtroende hos användarna angående dess funktionalitet.
 • Snabb process: Verktyget säkerställer snabb återställning av lösenord, vilket sparar användarna välbehövlig tid.
 • Tryggt och säkert: Den respekterar integriteten och garanterar säkerheten och säkerheten för användarnas data.

29.2 Nackdelar

 • Inget stöd för Mac: Verktyget stöder inte Mac-system, vilket begränsar dess användarbas strikt till Windows-användare.
 • Gratis versionsbegränsningar: Testversionen av verktyget erbjuder begränsade funktioner, vilket kräver att användare köper den fullständiga versionen för fullständig åtkomst.
 • Varierande återhämtningstider: Återställningstiden kan variera beroende på lösenordets komplexitet.

30. Verktyg för återställning av lösenord för vMail PST

vMail PST Password Recovery Tool är en avancerad programvara utformad för att återställa lost eller glömt utsikterna lösenord effektivt. Detta verktyg är känt för sin robusta prestanda, ett brett utbud av kompatibilitet och ett lättanvänt gränssnitt som passar alla typer av användare.

vMail PST lösenordsåterställning

30.1 Fördelar

 • Avancerade funktioner: Den kommer packad med flera avancerade funktioner som gör återställningsprocessen snabb och effektiv.
 • Kompatibilitet: Det här verktyget stöder alla versioner av Microsoft Outlook och Windows operativsystem.
 • Lätt att använda: Den har ett användarvänligt gränssnitt som säkerställer en smidig användarupplevelse, särskilt för icke-tekniska användare.
 • Flerspråkigt stöd: vMail stöder återställning av lösenord på olika språk.

30.2 Nackdelar

 • Problem med komplexa lösenord: Vissa användare har rapporterat problem med återställningen av komplexa lösenord.
 • Costly premiumplaner: För många är cost av premiumfunktionerna kanske inte är överkomliga.
 • Begränsad kundsupport: Verktyget kan använda förbättringar av svarstider för kundsupport.

31. DRS Softech PST Password Recovery Tool

DRS Softech PST Password Recovery Tool är en funktionsrik programvara som har utformats för att tillhandahålla pålitliga och effektiva lösningar till lost eller glömda Outlook-lösenord. Förutom lösenordsåterställning erbjuder den också avancerade funktioner som e-poståterställning och datareparation.

DRS PST lösenordsåterställning

31.1 Fördelar

 • Flera funktioner: Tillsammans med lösenordsåterställning ger det här verktyget även funktioner för e-poståterställning och datareparation.
 • Bred kompatibilitet: Den stöder alla versioner av Microsoft Outlook och är kompatibel med alla Windows-operativsystem.
 • Lätt att använda: Den erbjuder ett intuitivt gränssnitt, vilket gör det enkelt för både tekniska och icke-tekniska användare att använda.
 • Säkra: Det garanterar hög säkerhet under återställningsprocessen, vilket håller användarnas data säker.

31.2 Nackdelar

 • Långsam återhämtningshastighet: Vissa användare har rapporterat en långsammare återställningshastighet jämfört med andra verktyg.
 • Begränsad gratisversion: Gratisversionen av verktyget har begränsade funktioner, vilket kräver att användare uppgraderar till den betalda versionen.
 • Kundsupport: Kundsupportens svarstid kan förbättras.

32. SysInspire PST Converter-programvara

SysInspire PST Converter Software är en multifunktionell mjukvarulösning som inte bara hjälper till att återställa lost eller glömda Outlook-lösenord men utför också e-postkonvertering. Det är ett pålitligt och pålitligt verktyg, med tanke på dess omfattande funktionalitet och enkla hantering.

SysInspire PST Password Recovery

32.1 Fördelar

 • Flera funktioner: Verktyget återställer inte bara lösenord utan konverterar också e-postmeddelanden till olika andra format.
 • Bred kompatibilitet: Verktyget stöder alla versioner av Microsoft Outlook och Windows operativsystem.
 • Användarvänlig: Den har ett enkelt och lättnavigerat gränssnitt, vilket gör det bekvämt för användare på alla tekniska nivåer.
 • Säkra: Programvaran skyddar användarens data under återställningsprocessen, vilket säkerställer datasäkerhet.

32.2 Nackdelar

 • Begränsad funktionalitet i gratisversion: Den kostnadsfria versionen av verktyget har begränsade funktioner, med full åtkomst endast tillgänglig i den betalda versionen.
 • Långsam återhämtningshastighet: Verktygets lösenordsåterställningshastighet kan vara långsammare, särskilt med komplexa lösenordskombinationer.
 • Brist på kundsupport: Vissa användare har rapporterat brist på punktliga och tydliga svar från kundtjänsten.

33. VSPL Outlook PST lösenordsåterställning

VSPL Outlook PST Password Recovery är ett robust verktyg designat för att återställa lost eller glömt Outlook-lösenord på ett problemfritt sätt. Dess unika funktioner, i kombination med ett användarvänligt gränssnitt, gör det till ett pålitligt val för många användare som hanterar Outlook-lösenordsproblem.

Vartika PST lösenordsåterställning

33.1 Fördelar

 • Robust återhämtning: Verktyget är effektivt för att återställa komplexa Outlook-lösenord utan dataförlust.
 • Intuitivt gränssnitt: Det ger ett användarvänligt gränssnitt som är lätt att navigera, oavsett användarnas tekniska kompetensnivåer.
 • Kompatibel: Den är kompatibel med alla versioner av Microsoft Outlook och Windows operativsystem.
 • Tryggt och säkert: Verktyget säkerställer utmost säkerheten för användarnas data under återställningsprocessen.

33.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Funktionaliteten för gratisversionen är begränsad, med alla funktioner tillgängliga endast i den betalda versionen.
 • Långsam återhämtning: Jämfört med andra verktyg kan det erbjuda en något långsammare återställningshastighet.
 • Kundsupport: Kunder har rapporterat enstaka förseningar med att få svar från supportteamet.

34. Kernel PST Password Recovery Tool

Kernel PST Password Recovery Tool är en topprankad programvara känd för att sömlöst återställa lost eller glömda Outlook-lösenord. Det är uppskattat för sitt lättanvända gränssnitt och robusta återställningsmöjligheter, vilket gör det tillgängligt och effektivt för användare på olika nivåer av teknisk expertis.

Kernel PST Password Recovery

34.1 Fördelar

 • Effektiv återhämtning: Verktyget lyser i sin effektiva återhämtning av även most komplexa lösenord.
 • Användarvänlig: Med ett lättanvänt gränssnitt är verktyget mycket vänligt, även för nybörjare.
 • Pålitlig: Som en produkt från ett välrenommerat företag är det ett pålitligt verktyg för många användare.
 • Ingen dataförlust: Den återställer lösenord på ett säkert sätt utan dataförlust, vilket säkerställer fullständig säkerhet för användarens information.

34.2 Nackdelar

 • Dyr: Jämfört med andra verktyg är det här lite på den dyra sidan.
 • Komplex installation: Installationsprocessen kan vara lite utmanande för nybörjare.
 • Långsam återhämtning: Lösenordsåterställningen kan vara långsam, särskilt för komplexa lösenord.

35. Cigati PST Password Remover

Cigati PST Password Remover är ett verktyg med förmågan att ta bort alla lösenord från krypterade Outlook PST-filer. Med tanke på dess användarvänliga design, behöver användare inte avancerade tekniska färdigheter för att använda detta verktyg. Den sticker ut för sin mångsidighet eftersom den fungerar kompatibelt med alla versioner av Windows och Microsoft Outlook.

Cigati PST lösenordsåterställning

35.1 Fördelar

 • Användarvänligt gränssnitt: Utformningen av detta verktyg gör det enkelt att använda även för icke-tekniska användare.
 • Kompatibilitet: Den är utformad för att fungera med alla versioner av Windows och Microsoft Outlook, inklusive de senaste versionerna.
 • Multifunktionell: Den kan inte bara ta bort lösenord, utan den kan också återställa lost eller glömda lösenord.

35.2 Nackdelar

 • Cost: Provversionen av programvaran har begränsade möjligheter och du måste köpa den fullständiga versionen för fullständig funktionalitet.
 • Ingen Mac-version: Från och med nu har Cigati PST Password Remover ingen version för Mac-användare.

36. MailsClick PST Password Recovery Tool

MailsClick PST Password Recovery Tool är en specialiserad programvara speciellt byggd för lösenordsåterställning från Microsoft Outlooks PST-filer. Denna programvara möjliggör återställning av komplexa och flerspråkiga lösenord, vilket tillgodoser en stor användarbas. Den innehåller ett enkelt användargränssnitt och snabba återställningsprocesser, vilket säkerställer problemfri användning.

MailsClick PST Password Recovery

36.1 Fördelar

 • Flerspråkig lösenordsåterställning: Detta verktyg kan hantera och återställa komplexa och flerspråkiga lösenord.
 • Lätt att använda: Dess användarvänliga gränssnitt gör det möjligt för användare på alla tekniskt kunniga nivåer att använda det bekvämt.
 • Snabb återställning av lösenord: Den kan snabbt återställa lösenord, vilket minskar väntetiden för användarna.

36.2 Nackdelar

 • Systemkompatibilitet: Detta verktyg för lösenordsåterställning stöder endast arbetsstationer som körs på Windows.
 • Betald programvara: Endast den betalda versionen av MailsClick PST Password Recovery Tool erbjuder hela utbudet av funktioner, medan testversionen har betydande begränsningar.

37. Turgs Outlook PST-filkonverterare

Turgs Outlook PST File Converter är mer än bara ett lösenordsåterställningsverktyg. Det ger också sina användare funktionaliteten att konvertera PST-filer till många andra filformat, såsom EML, MSG, MBOX och många fler. Verktyget är stolt över sin breda kompatibilitet och robusta funktionalitet.

Turgs PST lösenordsåterställning

37.1 Fördelar

 • Konverteringar och reparationer: Förutom lösenordsåterställning har detta verktyg den extra fördelen att konvertera PST-filer till olika andra filformat och reparera korrupta PST-filer.
 • Kompatibel: Den stöder alla versioner av Microsoft Outlook.
 • Lätt att använda: Dess enkla gränssnitt är designat för ett brett spektrum av användare, oavsett deras tekniska förmågor.

37.2 Nackdelar

 • Pris: Full funktionalitet är endast tillgänglig genom köp, eftersom testversionen har begränsade möjligheter.
 • Endast Windows: För närvarande kan det här verktyget endast användas på ett Windows-operativsystem.

38. EmailDoctor Outlook E-poståterställningsverktyg

EmailDoctor Outlook Email Recovery Tool är en omfattande lösning för Microsoft Outlook-användare. Bortsett från dess lösenordsåterställningsfunktioner, utmärker den sig på att reparera skadade PST-filer och hämta borttagna objekt i dem. Verktyget kommer med ett intuitivt grafiskt användargränssnitt, vilket gör det enkelt att navigera även för oerfarna användare.

Email Doctor PST Password Recovery

38.1 Fördelar

 • Smidig återställning: Den återställer effektivt borttagna objekt, fixar skadade PST-filer och återställer lösenord från låsta PST-filer.
 • Användarvänlig: Det är enkelt och intuitivt gränssnitt säkerställer en tillfredsställande användarupplevelse.
 • Hastighet: Verktyget är känt för sin snabba återställnings- och reparationsprocess, vilket sparar användarna värdefull tid.

38.2 Nackdelar

 • Endast Windows: Verktyget är inte tillgängligt för Mac-användare – det stöder bara Windows OS.
 • Pris: De fullständiga fördelarna och funktionerna med det här verktyget kan bara tas efter att du har köpt det. Testversionen erbjuder endast begränsade funktioner.

39. A2Z Migrations PST Password Recovery Tool

A2Z Migrations PST Password Recovery Tool är en programvara speciellt utformad för återställning av lösenord för Microsoft Outlook PST-filer. Verktyget är utrustat med ett lättanvänt gränssnitt och erbjuder specialiserad funktionalitet för att dekryptera de komplexa lösenorden för krypterade Outlook PST-filer, samtidigt som du kan spara det återställda lösenordet i en textfil.

A2Z Migrations PST Password Recovery

39.1 Fördelar

 • Robust lösenordsåterställning: Den utmärker sig för att återställa till och med most komplexa lösenord.
 • Bekvämlighet: Det tillåter användare att spara det återställda lösenordet direkt i en textfil.
 • Användarvänlig: Trots dess sofistikerade funktioner är dess lättanvända gränssnitt en charm för användare på alla tekniska nivåer.

39.2 Nackdelar

 • Windows Limited: Det är endast tillgängligt för system som körs på Windows OS.
 • Cost: För att låsa upp dess fulla potential måste du ta tag i den betalda versionen av den eftersom testversionen bara har begränsade funktioner.

40. WholeClear PST Converter Tool

WholeClear PST Converter Tool ger användarna sin expertis inte bara i lösenordsåterställning utan också i att konvertera PST-filer till en mängd andra filformat. Verktyget är kraftfullt i sin återställningsfunktion, kan dekryptera och återställa glömda lösenord av alla typer av komplexitet.

WholeClear PST Password Recovery

40.1 Fördelar

 • Kraftfull konvertering: Detta verktyg kan konvertera PST-filer till många andra filformat, vilket ger användarna flexibilitet.
 • Avancerad återställning: Den erbjuder robust återställning omfattande till komplexa och flerspråkiga lösenord.
 • Användarvänligt: ​​Programvarugränssnittet är enkelt och lätt att använda, vilket gör processerna för lösenordsåterställning och filkonvertering problemfria.

40.2 Nackdelar

 • Kompatibilitetsbegränsningar: För närvarande stöder verktyget endast Windows-operativsystem.
 • Betalt verktyg: Liksom andra återställningsverktyg är dess fulla utbud av funktioner endast tillgängligt i den betalda versionen medan gratisversionen bara ger begränsade möjligheter.

41. RecoveryTools Outlook PST Viewer

RecoveryTools Outlook PST Viewer går utöver bara lösenordsåterställning. Förutom dess lösenordsåterställningsfunktion ger den användare möjligheten att se och läsa innehållet i PST-filer utan att behöva Outlook installerat på deras system. Detta mångfacetterade verktyg är designat med ett intuitivt gränssnitt som är lätt att navigera för användare med olika tekniska kunskaper.

RecoveryTools PST Password Recovery

41.1 Fördelar

 • Visa utan Outlook: Verktyget låter användare se innehållet i PST-filer även utan att Outlook är installerat på deras system.
 • Användarvänlig: Ett enkelt men effektivt användargränssnitt gör det bekvämt att använda, även för icke-tekniska användare.
 • Ytterligare funktioner: Förutom lösenordsåterställning, tillhandahåller den en funktion för att reparera skadade PST-filer.

41.2 Nackdelar

 • Endast Windows: Precis som de flesta andra verktyg, stöder denna programvara för närvarande bara Windows.
 • Prissättning: För fullständig tillgång till alla funktioner måste användare köpa hela produkten eftersom testversionens möjligheter är avsevärt begränsade.

42. ​​Yota PST Converter Wizard

Yota PST Converter Wizard är en robust svit som ger en mängd olika funktioner förutom bara lösenordsåterställning. Det gör det möjligt för användare att konvertera sina PST-filer till andra populära format samtidigt som det tillåter förhandsvisningar av PST-filinnehåll utan att behöva Outlook. Dess gränssnitt är användarvänligt, vilket gör att även nybörjare kan navigera genom med lätthet.

Yota PST lösenordsåterställning

42.1 Fördelar

 • Rich Feature Set: Verktyget är inte begränsat till bara lösenordsåterställning utan levererar också konverterings-, förhandsgransknings- och exportmöjligheter.
 • Användarupplevelse: Verktygets användarvänliga gränssnitt förenklar processerna för att återställa lösenord, konvertera filer eller granska innehållet i filer.
 • Förhandsgranskningsalternativ: Förhandsgranskningsfunktionen gör det möjligt för användare att se innehållet i PST-filer, vilket gör datavalet snabbare och mer exakt.

42.2 Nackdelar

 • Plattformsbegränsning: Den körs bara på Windows-operativsystem, vilket begränsar användarbasen.
 • Cost: För att få tillgång till alla dess funktioner och funktioner krävs köp av verktyget, eftersom gratisversionen är avsevärt begränsad.

43. 4n6 Outlook E-poståterställningsverktyg

4n6 Outlook Email Recovery Tool ger användare mer än bara lösenordsåterställning. Den har utformats för att snabbt återställa raderade e-postmeddelanden, bilagor och annan data från PST-filer, även de som är skadade eller korrupta. Användare tycker att detta verktyg är fördelaktigt på grund av dess enkelhet och effektivitet vid utförande.

4n6 PST lösenordsåterställning

43.1 Fördelar

 • Omfattande återställning: Det här verktyget kan hämta inte bara borttagna e-postmeddelanden, utan även bilagor, kontakter, kalendrar och andra detaljer från PST-filer.
 • Korrupt filhantering: Det kan effektivt återställa data från skadade eller korrupta PST-filer, en funktion som inte erbjuds av alla återställningsverktyg.
 • Användarvänlig: Dess enkla användargränssnitt gör navigering och hantering enkel för användare över tekniska nivåer.

43.2 Nackdelar

 • Begränsad plattform: Verktyget är för närvarande endast kompatibelt med Windows-operativsystem.
 • Prissättning: Verktygets fullständiga funktioner kräver ett köp eftersom den kostnadsfria testversionen endast har begränsade funktioner.

44. Recoveryfix PST lösenordsåterställningsverktyg

Recoveryfix PST Password Recovery Tool centrerar sin tjänst på att tillhandahålla snabb och effektiv återställning för lost eller glömda Outlook PST-lösenord. Den har byggts för att hantera komplexa och flerspråkiga lösenord, vilket utökar tjänsten till ett större antal användare. Dess gränssnitt har utformats med enkelhet i åtanke, vilket gör det användarvänligt för både teknikguruer och nybörjare.

Recoveryfix PST Password Recovery

44.1 Fördelar

 • Effektiv återhämtning: Den utmärker sig när det gäller att återställa till och med most komplexa och flerspråkiga lösenord.
 • Snabb process: Verktyget har utformats för att ge en snabb återställningsprocess, vilket minimerar användarens väntetid.
 • Användarvänlig: Det enkla användargränssnittet är en välsignelse för användare med olika tekniska färdigheter.

44.2 Nackdelar

 • Endast Windows: Verktyget stöder för närvarande endast Windows-operativsystem.
 • Cost: Ett komplett utbud av verktygets funktioner och möjligheter är endast tillgängligt i den köpta versionen, med provversionen med begränsad funktionalitet.

45. SysKare PST-filvisningsverktyg

SysKare PST File Viewer Tool är ett mångsidigt verktyg som är specialiserat på visning av PST-filinnehåll och lösenordsåterställning. Dess unika funktion är att den tillåter användare att komma åt och se innehållet i PST-filer även utan att ha Outlook installerat på sitt system. Detta funktionsrika verktyg är designat med ett användarvänligt gränssnitt, vilket gör alla dess funktioner lättillgängliga.

SysKare PST Password Recovery

45.1 Fördelar

 • Outlook krävs inte: Användare kan se innehållet i PST-filer även utan Outlook-installation, vilket ger större bekvämlighet.
 • Användarcentrerad: Dess gränssnitt är utformat för att vara användarvänligt, vilket möjliggör enkel navigering och drift även för icke-tekniskt kunniga användare.
 • Tillförlitlig återställning: Verktyget erbjuder tillförlitliga lösenordsåterställningstjänster som ger användare tillgång till sina lösenordsskyddade PST-filer.

45.2 Nackdelar

 • Kompatibilitet: Från och med nu är SysKare PST File Viewer Tool endast tillgängligt för Windows-system.
 • Prissättning: För att låsa upp alla funktioner och möjligheter måste ett köp göras eftersom gratisversionen endast erbjuder begränsade funktioner.

46. ​​EdbMails PST Password Recovery Tool

EdbMails PST Password Recovery Tool är stolt över att vara en heltäckande lösning för alla lösenordsrelaterade dilemma i MS Outlook. Denna lättanvända programvara låter användare återställa lost eller glömda .pst-lösenord och återfå åtkomst till deras Outlook-data. Den skryter också med sitt säkra återställningssystem som skyddar dina data medan lösenordshämtningsprocessen pågår.

EdbMails PST Password Recovery

46.1 Fördelar

 • Användarvänligt gränssnitt: EdbMails PST Password Recovery Tool har en lättnavigerad layout som gör lösenordsåterställning till en lek även för förstagångsanvändare.
 • Säker lösenordsåterställning: Verktyget säkerställer den högsta säkerhetsnivån samtidigt som du återställer ditt lösenord, vilket säkerställer att det inte blir någon dataförlust eller korruption under hela processen.
 • Bred kompatibilitet: Det här verktyget stöder alla versioner av MS Outlook inklusive 2003, 2007, 2010, 2013 och 2016.

46.2 Nackdelar

 • Betalt verktyg: Även om det erbjuder en ovärderlig tjänst, är det här verktyget inte gratis. Det erbjuder en gratis provperiod men användare måste uppgradera till den betalda versionen för att utnyttja dess fulla potential.
 • Begränsad kundsupport: Det har förekommit rapporter om försenade svar från supportteamet vilket kan vara en nackdel för användare som behöver omedelbar hjälp.

47. Advik PST Password Remover Tool

Advik PST Password Remover Tool är designat för att ta bort lösenord från högkrypterade PST-filer. Denna lösning vänder sig till användare som har lost eller glömt sina Outlook-lösenord och behöver återfå omedelbar åtkomst. Det är ett effektivt verktyg som lovar en problemfri process för borttagning av lösenord.

Advik PST lösenordsåterställning

47.1 Fördelar

 • Tar bort kryptering: Det här verktyget återställer inte bara lösenord, det tar bort kryptering från dina PST-filer, vilket tillåter användare att få obegränsad tillgång till sina Outlook-filer.
 • Enkelt användargränssnitt: Advik PST Password Remover Tool har en enkel design som kräver liten eller ingen teknisk expertis, vilket ger en bättre användarupplevelse.
 • Ingen filstorleksbegränsning: Verktyget kan hantera PST-filer av alla storlekar, vilket gör det till ett mångsidigt val för både personlig och professionell användning.

47.2 Nackdelar

 • Betald programvara: Trots dess imponerande funktioner är det här verktyget inte gratis. Du måste köpa en licens för att dra full nytta av dess fördelar.
 • Ingen gratis provperiod: Till skillnad från många andra verktyg för lösenordsåterställning erbjuder Advik ingen gratis provperiod, vilket potentiellt kan avskräcka potentiella användare från att prova dess tjänster.

48. Software Imperial PST Password Recovery Tool

Software Imperial PST Password Recovery Tool erbjuder en allomfattande lösning för lösenordsrelaterade problem med Outlook. Den är utformad för att hjälpa användare att återhämta sigost eller glömda lösenord snabbt, vilket ger användarna snabb åtkomst även till komplexa krypterade lösenord. Detta robusta verktyg reparerar och återställer också otillgängliga Outlook PST-filer.

Programvara Imperial PST lösenordsåterställning

48.1 Fördelar

 • Multifunktionalitet: Software Imperial-verktyget återställer inte bara lösenord, utan reparerar också skadade PST-filer, och erbjuder en två-i-ett-lösning.
 • Snabb lösenordsåterställning: En viktig styrka med det här verktyget är dess snabba lösenordsåterställningsprocess. Software Imperial-verktyget har krediterats för sin snabbhet att hämta komplexa lösenord.
 • Kompatibilitet: Software Imperial PST Password Recovery Tool stöder alla versioner av Outlook från 97 till 2016, vilket breddar sitt utbud av användare.

48.2 Nackdelar

 • Premiumprissättning: Detta är ett betalverktyg och dess premiumprissättning kanske inte är överkomligt för alla användare.
 • Ingen pengarna-tillbaka-garanti: Även om programvaran utlovar en effektiv lösning, ger den ingen pengarna-tillbaka-garanti i fall där den inte uppfyller användarnas förväntningar.

49. SYSessential PST Password Recovery Tool

SYSessential PST Password Recovery Tool erbjuder en enkel lösning för lost eller glömda Microsoft Outlook-lösenord. Säkerhetskopierat av avancerade algoritmer ger detta verktyg en effektiv mekanism för att återfå åtkomst till dina låsta PST-filer på några minuter.

SYSessential PST Password Recovery

49.1 Fördelar

 • Snabbt och effektivt: SYSessential prisas för sin snabba och höga framgångsåtervinningsgrad. Det återställer lösenord effektivt utan att slösa tid.
 • Mycket säkert: Detta verktyg prioriterar användarens datasäkerhet och säkerställer att din information förblir 100 % konfidentiell.
 • Hantering av flera PST-filer: Verktyget har förmågan att återställa lösenord från flera PST-filer samtidigt, vilket är en enorm tidsbesparare.

49.2 Nackdelar

 • Begränsade funktioner i gratisversion: Gratisversionen av SYSessential erbjuder endast begränsade funktioner. Användare måste köpa den fullständiga versionen för att kunna njuta av alla funktioner.
 • Gränssnittet kan förbättras: Vissa användare har noterat att verktygets gränssnitt kan vara mer intuitivt för bättre användarupplevelse.

50. Birdie Outlook Password Unlocker

Birdie Outlook Password Unlocker är ett dedikerat verktyg designat för att knäcka lösenord och häva begränsningar från Outlook PST-filer. Från flerspråkig lösenordsåterställning till specialiserade algoritmer för komplexa kombinationer, detta verktyg presenterar sig som en pålitlig lösning för låsta Outlook-användare.

Birdie PST lösenordsåterställning

50.1 Fördelar

 • Flerspråkig lösenordsåterställning: Birdie-verktyget utmärker sig när det gäller att hämta inmatade lösenord på olika språk, en funktion som inte är vanligt förekommande i många återställningsverktyg.
 • Ingen ändring: Programvaran skyddar originaliteten hos PST-fildata och säkerställer att inga ändringar görs under återställningsprocessen.
 • Lätt att använda: Birdie Outlook Password Unlocker erbjuder ett enkelt och intuitivt gränssnitt som gör att även icke-tekniskt kunniga användare kan använda det med lätthet.

50.2 Nackdelar

 • Costly: Trots sina imponerande funktioner är verktyget ganska dyrt jämfört med andra alternativ på marknaden.
 • Förvirrande gränssnitt: Även om det är lätt att använda, kan verktygets gränssnitt vara förvirrande för vissa användare på grund av dess design och alternativplaceringar.

51. PCVARE Outlook Password Recovery ToolBox

PCVARE Outlook Password Recovery ToolBox är ett omfattande verktyg designat för att återställa lost eller glömda lösenord från PST-filer i Microsoft Outlook. Applikationen använder avancerade teknologialgoritmer för att ge en sömlös återställningsprocess och återställa din åtkomst utan ansträngning.

PCVARE PST lösenordsåterställning

51.1 Fördelar

 • Stark lösenordsåterställning: Detta verktyg kan återställa komplexa lösenord av vilken längd som helst som har en blandning av specialtecken, siffror och alfabet.
 • Bred kompatibilitet: Verktyget är kompatibelt med alla versioner av MS Outlook, vilket gör det tillgängligt för ett brett spektrum av användare.
 • Interaktivt användargränssnitt: PCVARE har ett rent och användarvänligt gränssnitt designat för enkel användning, oavsett teknisk kunskap.

51.2 Nackdelar

 • Endast Windows: Programvaran är endast kompatibel med Windows OS, vilket begränsar dess tillgänglighet.
 • Begränsad funktionalitet i gratis provversion: Den kostnadsfria demoversionen av verktyget har begränsade möjligheter. Du måste köpa den fullständiga versionen för att kunna använda alla funktioner.

52. DataHelp PST Password Recovery Tool

DataHelp PST Password Recovery Tool är en robust programvara utformad för att hjälpa Outlook-användare att återhämta sigost eller glömda lösenord. Den är utrustad med avancerad lösenordsknäckande teknologi som gör det möjligt för användare att snabbt och effektivt få tillgång till sina outlookdata.

DataHelp PST Password Recovery

52.1 Fördelar

 • Effektivitet i lösenordsåterställning: Verktyget är känt för sin starka algoritm och kan snabbt återställa lösenord för Outlook PST-filer oavsett styrka eller komplexitet.
 • Låser upp flera PST-filer: DataHelp-verktyget har förmågan att låsa upp flera PST-filer samtidigt, vilket sparar användarnas tid och ansträngning.
 • Användarvänligt gränssnitt: Programvaran har ett lättnavigerat gränssnitt. Även användare med minimal teknisk erfarenhet kan använda den med lätthet.

52.2 Nackdelar

 • Microsoft Outlook krävs: Användare måste ha Microsoft Outlook installerat på sitt system för att kunna använda det här verktyget, vilket kan vara en begränsning för vissa.
 • Ingen gratisversion: Verktyget har ingen gratisversion. Användare måste köpa den för att kunna använda dess tjänster.

53. SysConverter PST Converter

SysConverter PST Converter är inte bara ett lösenordsåterställningsverktyg, det är en komplett mjukvarusvit designad för att hantera dina PST-filer. Förutom lösenordsåterställning erbjuder den funktioner som filkonvertering och dataåterställning, vilket gör det till en mångsidig lösning för Outlook-användare.

Sys Converter PST Password Recovery

53.1 Fördelar

 • Multifunktionellt verktyg: Förutom lösenordsåterställning erbjuder detta verktyg ytterligare funktioner som filkonvertering (PST till andra format) och återställning av raderade objekt.
 • Allt-i-ett-lösning: Den fungerar som ett heltäckande paket för alla PST-problem, från lösenordsåterställning, filkonvertering till dataåterställning.
 • Inga begränsningar: SysConverter PST Converter fungerar utan några begränsningar för storleken eller antalet PST-filer.

53.2 Nackdelar

 • Komplext för nybörjare: Programvaran kan verka lite överväldigande för förstagångsanvändare på grund av dess breda utbud av funktioner.
 • Dyrt: Med tanke på dess omfattande karaktär är verktyget något dyrare än fristående verktyg för lösenordsåterställning.

54. EasyTechTools Outlook PST-återställning

EasyTechTools Outlook PST Recovery är ett omfattande verktyg skapat för att lösa flera problem relaterade till Outlook PST-filer. Tillsammans med lösenordsåterställning tillåter det användare att reparera skadade PST-filer och hämta permanent raderade e-postmeddelanden eller objekt i Outlook-filerna.

EasyTechTools PST lösenordsåterställning

54.1 Fördelar

 • Multifunktionellt: Det här verktyget går utöver lösenordsåterställning för att erbjuda PST-reparation och återställning av raderade objekt, vilket ger ett mångsidigt spektrum av lösningar.
 • Batchbearbetning: EasyTechTools tillåter användare att bearbeta flera filer samtidigt, vilket gör det till ett effektivt verktyg för storskalig datahantering.
 • Användarvänlig: Med sitt enkla och intuitiva gränssnitt kan detta verktyg enkelt hanteras av personer med icke-teknisk bakgrund.

54.2 Nackdelar

 • Kräver installation: Till skillnad från vissa andra verktyg kräver EasyTechTools mjukvaruinstallation före användning, vilket kan vara ett avbrott för användare som söker omedelbara lösningar.
 • Begränsade funktioner i gratisversionen: Den kostnadsfria versionen av verktyget erbjuder begränsade funktioner, vilket kräver att användare köper den fullständiga versionen för att utforska alla dess funktioner.

55. Verktyg för återställning av lösenord för Weeom PST

Weeom PST Password Recovery Tool är en kraftfull och effektiv lösning för användare som är utelåsta från sina Outlook-profiler. Dess tjänster sträcker sig till alla versioner av Microsoft Outlook, och den trivs med en stark algoritm designad för smart och snabb lösenordsåterställning.

Weeom PST lösenordsåterställning

55.1 Fördelar

 • Lätt att använda: Med ett intuitivt användargränssnitt är Weeom enkel att installera och använda, vilket gör det till ett utmärkt val för alla typer av användare.
 • Snabb återhämtning: Den är stolt över sina snabba behandlingstider, med most lösenordshämtning slutförd på några minuter.
 • Alla versionskompatibiliteter: Verktyget är kompatibelt med alla versioner av MS Outlook, vilket gör det till ett mångsidigt alternativ för ett brett spektrum av användare.

55.2 Nackdelar

 • Endast online: Verktyget behöver en onlineanslutning för att fungera, vilket kan begränsa dess användning i områden med dålig internetanslutning.
 • Ingen gratis provversion: Weeom erbjuder ingen gratis testversion. Detta kan göra det svårt för potentiella användare att bedöma om verktyget passar deras behov före köp.

56. MigrateEmails PST Password Recovery Tool

MigrateEmails PST Password Recovery Tool fokuserar på att tillhandahålla en stark lösning för lost eller glömda MS Outlook-lösenord. StarMed allt från enkel installation till användarvänlig drift går det här verktyget utöver enkel lösenordsåterställning, och erbjuder också användarna alternativ att återställa och reparera sina skadade Outlook PST-filer.

MigrateEmails PST Password Recovery

56.1 Fördelar

 • Säker lösenordsåterställning: MigrateEmails innehåller avancerade algoritmer för att säkerställa att lösenordsåterställningsprocessen är säker, vilket förhindrar dataintrång.
 • PST-filåterställning: Förutom att återställa lösenord kan verktyget också återställa och reparera PST-filer, vilket ger en allsidig lösning.
 • Kundsupport: MigrateEmails erbjuder kundsupport dygnet runt, alla möjliga tekniska fel eller användarfrågor åtgärdas i tid.

56.2 Nackdelar

 • Dyrare än konkurrenterna: Även om verktyget erbjuder flera funktioner, är det jämförelsevis dyrare än andra verktyg på marknaden.
 • Komplext för nybörjare: Förstagångsanvändare kan tycka att verktyget är lite komplicerat på grund av dess överflöd av funktioner.

57. Revove PST Password Recovery Tool

Revove PST Password Recovery Tool är en omfattande programvara dedikerad för att återställa lost Outlook PST-lösenord. Det här verktyget är designat med ett lättnavigerat gränssnitt och ger en effektiv resurs för att omedelbart ta bort och återställa dina PST-lösenord, oavsett deras komplexitet eller längd.

Revove PST Password Recovery

57.1 Fördelar

 • Användarvänligt gränssnitt: Verktyget är designat med ett enkelt, intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att använda, även för dem med minimal teknisk kunskap.
 • Effektiv återhämtning: Revove PST Password Recovery erbjuder en snabb process för lösenordshämtning, vilket gör att användare snabbt kan återfå åtkomst till sina PST-filer.
 • Fungerar på alla versioner: Programvaran är kompatibel med alla versioner av MS Outlook, vilket gör den mångsidig och allmänt användbar.

57.2 Nackdelar

 • Begränsad gratisversion: Den kostnadsfria versionen av programvaran har begränsade funktioner, så för att kunna utnyttja alla funktioner måste användarna köpa den professionella versionen.
 • Komplex lösenordsåterställning: För extremt komplexa lösenord kan verktyget ibland ta längre tid än förväntat att återställa lost lösenord.

58. Stellar PST Password Recovery Tool

Stellar PST Password Recovery Tool är ett robust verktyg designat för att återställa lost eller glömda Outlook PST-lösenord. Berömd för sin tillförlitlighet och snabba återställningsprocess tillåter Stellar användare att hämta flera PST-fillösenord samtidigt, vilket ökar produktiviteten och effektiviteten.

Stellar PST Password Recovery

58.1 Fördelar

 • Omedelbar återställning: Stellar tillhandahåller en omedelbar återställningsprocess, vilket gör den mycket effektiv och tidsbesparande för användarna.
 • Stöd för flera filer:Verktyget stöder återställning av flera PST-filer samtidigt, vilket ger ökad produktivitet för företagsanvändare eller användare med flera e-postkonton.
 • Integrerad PST-filsökare: Stellar har en integrerad PST-filsökare som hjälper till att hitta PST-filer på ditt system, en användbar resurs för dem som inte är säker på var deras PST-fil är lagrad.

58.2 Nackdelar

 • Gratis versionsbegränsningar: Liksom många andra verktyg är gratisversionen av Stellar PST Password Recovery-verktyget ganska begränsad i sina möjligheter och de mer avancerade funktionerna kräver en köpt licens.
 • Enstaka nedgångar: Vissa användare har rapporterat att de möter nedgångar under återställningen av komplexa lösenord.

59. SysTools PST Password Remover

SysTools PST Password Remover är ett professionellt verktyg utformat för att eliminera och återställa glömda MS Outlook PST-lösenord. Dess enkla, användarvänliga upplevelse, i kombination med dess förmåga att hantera komplexa och längre lösenord, markerar det som ett pålitligt alternativ för lösenordsåterställning.

SysTools PST Password Recovery

59.1 Fördelar

 • Okomplicerat gränssnitt: Användargränssnittet för SysTools är tydligt och intuitivt, vilket gör verktyget lätt att använda för användare med varierande tekniska kunskaper.
 • Hanterar komplexa lösenord: SysTools är kraftfullt och kan hantera längre, flerspråkiga och komplexa lösenordsstrukturer, vilket ger tillförlitlig återställd åtkomst till PST-filer.
 • Stöd för stora filer: Detta återställningsverktyg, till skillnad från vissa andra, har inga begränsningar av filstorleken, så det är lika effektivt för större PST-filer.

59.2 Nackdelar

 • Premiumfunktioner kräver köp: I likhet med andra verktyg erbjuder gratisversionen av SysTools begränsade funktioner och funktioner. Användare måste köpa den fullständiga versionen för att låsa upp alla tillgängliga funktioner.
 • Långsamt på äldre system: Återställningsprocessen kan vara långsammare på äldre datorer eller system med mindre processorkraft.

60. Sammanfattning

60.1 Bästa verktyget

DataNumen Outlook Password Recovery framstår som det bästa Outlook-lösenordsåterställningsverktyget för sitt stöd för alla krypteringsmetoder och alla versioner av Outlook.

DataNumen Outlook Password Recovery

60.2 Övergripande jämförelsetabell

Verktyget Funktioner Enkel användning Pris Helpdesk
DataNumen Outlook Password Recovery Hög återställningshastighet, olika Outlook-versioner stöds Väldigt lätt Moderate Utmärkt
Outlook PST Password Recovery Master Omedelbar återställning, flerspråkigt lösenordsstöd Easy Hög Genomsnitt
NirSoft PstPassword v1.20 Gratis, bärbar Easy Fri Begränsad
MS Outlook PST Password Remover Tool Obegränsad lösenordsborttagning, PST-filåterställning Easy Hög Genomsnitt
MailsDaddy PST Password Recovery Tool Batchbearbetning, underhåll av dataintegritet Easy Hög bra
BitRecover PST Password Recovery Tool Borttagning och ändring av lösenord Easy Hög Genomsnitt
Aryson PST Password Recovery Tool Flerspråkigt stöd, omedelbar återhämtning Easy Hög Genomsnitt
Softaken PST Password Recovery Tool Satsvis bearbetning Easy Hög Genomsnitt
Mailvare PST Password Recovery Tool Batchbearbetning, datasäkerhet Easy Hög bra
Sysinfo PST Password Recovery Tool Snabb och pålitlig återställning, minimala systemkrav Easy Hög Genomsnitt
eSoftTools PST Password Recovery Tool Snabb och pålitlig återställning, datasäkerhet Easy Hög bra
OST till PST App PST Password Recovery Tool Stöder flera Outlook-versioner, återställer komplexa lösenord Hög Premium Genomsnitt
SysCurve PST Password Recovery Tool Återställer lösenord, tar bort lösenordsskydd Hög Mid-range Sakta
Shoviv Outlook lösenordsåterställning Återställer lösenord, borttagning av lösenord och återställningsalternativ Medium Premium Genomsnitt
ToolsBaer PST Password Recovery Tool Hög framgångsfrekvens, enkel att använda Hög Mid-range Under par
PST Walker OST PST Viewer Hög framgångsfrekvens, integrerad visningsprogram, inga filstorleksbegränsningar Medium Premium Genomsnitt
Återställningsverktygslåda för Outlook lösenord Hög framgångsfrekvens, återställer lösenord från olika källor Hög Mid-range Genomsnitt
GSTECH PST lösenordsåterställning Höghastighetsåterställning, bred kompatibilitet Medium Mid-range bra
DataVare PST Password Recovery Tool Effektiv återställningsmekanism, bred kompatibilitet Hög Mid-range Under par
SameTools för att återställa PST-lösenord Enkel operation, hög framgångsfrekvens Hög Premium Genomsnitt
GainTools PST Password Recovery Tool Enkel att använda, hög framgångsfrekvens Hög Mid-range Genomsnitt
PCVITA PST lösenordsåterställningsverktyg Alternativ för lösenordsåterställning, återställning och borttagning Hög Premium Begränsade timmar
Återställ PST Password Recovery Tool Kompatibilitet, flerspråkig support, ingen dataförlust Användarvänligt gränssnitt Premiumfunktioner på acost Långsamma svarstider rapporteras
PC Info Tools PST Password Recovery Tool Hög framgångsfrekvens, snabb återhämtning Lätt att navigera gränssnitt Fler funktioner i betalversion Brist på snabba uppdateringar
MacUncle PST Password Recovery Tool Mac-specifik, snabb återställning, ingen dataförlust Lätt att använda Fullständig funktionsuppsättning kräver köp Begränsad kundsupport
MailConverterTools PST Password Recovery Tool Bred kompatibilitet, effektiv återhämtning Användarvänlig Högt prissatt fullversion Bra användarfeedback
FreeViewer PST Password Remover Tool Hanterar stora filer, omfattande support Ingen teknisk expertis krävs Premiumfunktioner kräver prenumeration Behöver förbättras
ToolsGround PST Password Recovery Tool Användarvänlig, hög framgångsfrekvens Lätt att navigera gränssnitt Gratisversionen har begränsade funktioner Anständig feedback från användare
vMail PST Password Recovery Tool Avancerade funktioner, bred kompatibilitet Användarvänlig Högt pris för premiumfunktioner Bra användarfeedback
DRS Softech PST Password Recovery Tool Flera funktioner, bred kompatibilitet Lätt att navigera gränssnitt Fullständig åtkomst endast i betalversion Långsamt kundsvar rapporterades
SysInspire PST Converter-programvara Flera funktioner, bred kompatibilitet Ingen teknisk expertis krävs Gratisversionen ger begränsade funktioner Bra kundservice
VSPL Outlook PST lösenordsåterställning Robust återhämtning, bred kompatibilitet Användarvänlig Full version är betald Servicen kan förbättras
Kernel PST Password Recovery Tool Effektiv återställning, bred kompatibilitet Användarvänlig Premiumtjänst kommer till ett pris Kritisk kundsupport
Cigati PST Password Remover Lösenordsåterställning, kompatibel med flera versioner av Windows och Outlook Hög Betald 24 / 7 Support
MailsClick PST Password Recovery Tool Flerspråkig lösenordsåterställning Hög Betald 24 / 7 Support
Turgs Outlook PST-filkonverterare Lösenordsåterställning, PST-filkonvertering, reparerar korrupta PST-filer Hög Betald Email Support
EmailDoctor Outlook E-poståterställningsverktyg Lösenordsåterställning, reparerar PST-filer, dataåterställning Hög Betald 24 / 7 Support
A2Z Migrations PST Password Recovery Tool Dekryptering och återställning av komplexa lösenord, spara lösenord i textfil Hög Betald 24 / 7 Support
WholeClear PST Converter Tool Lösenordsåterställning, konvertering till andra format Hög Betald Email Support
RecoveryTools Outlook PST Viewer Lösenordsåterställning, PST-filvisning utan Outlook, reparerar korrupta filer Hög Betald 24 / 7 Support
Yota PST Converter Wizard Lösenordsåterställning, PST-filförhandsgranskning och konvertering Hög Betald Email Support
4n6 Outlook e-poståterställningsverktyg Lösenordsåterställning, dataåterställning från skadade PST-filer Hög Betald 24 / 7 Support
Recoveryfix PST Password Recovery Tool Snabb och effektiv lösenordsåterställning Hög Betald Email Support
SysKare PST File Viewer Tool Lösenordsåterställning, PST-filvisning utan Outlook Hög Betald Email Support
EdbMails PST Password Recovery Tool Säker lösenordsåterställning, bred kompatibilitet Hög Betald Mindre responsiv
Advik PST Password Remover Tool Tar bort kryptering, ingen filstorleksbegränsning Hög Betald bra
Programvara Impeiral PST lösenordsåterställningsverktyg Snabb återställning av lösenord, PST-reparation Hög Premium bra
SYSessential PST Password Recovery Tool Snabb och effektiv återställning av flera PST-filer Hög Betald bra
Birdie Outlook Password Unlocker Flerspråkig lösenordsåterställning, originalitet bibehålls Hög Dyr bra
PCVARE Outlook Password Recovery ToolBox 2.8 Stark lösenordsåterställning, bred kompatibilitet Hög Betald bra
DataHelp PST Password Recovery Tool Effektiv lösenordsåterställning, låser upp flera PST-filer Hög Betald bra
SysConverter PST Converter Multifunktionell, ingen filstorleksbegränsning Medium Dyr bra
EasyTechTools Outlook PST-återställning Multifunktionell bearbetning av flera filer Hög Betald bra
Weeom PST lösenordsåterställningsverktyg Snabb återställning, alla versionskompatibilitet Hög Betald bra
MigrateEmails PST Password Recovery Tool Säker lösenordsåterställning, PST-filåterställning Hög Dyr 24 / 7 Support
Revove PST Password Recovery Tool Erbjuder snabb återställning, fungerar på alla MS Outlook-versioner Enkelt, användarvänligt gränssnitt Gratis begränsad version, betalversion för avancerade funktioner Adekvat support med FAQ och e-postsupport
Stellar PST Password Recovery Tool Omedelbar återställning, stöd för flera filer, integrerad PST-filsökare Användarvänlig, effektiv Gratis begränsad version, premiumversion för ytterligare funktioner 24/7 kundsupport tillgänglig
SysTools PST Password Remover Hanterar komplexa lösenord, stöder stora filer Tydligt, okomplicerat gränssnitt Gratis begränsad version, fulla funktioner i betalversion Erbjuder omfattande kundsupport

60.2 Rekommenderat verktyg baserat på olika behov

Baserat på jämförelsen och individuella bedömningar av varje verktyg, skulle det ideala valet bero på slutanvändarens specifika behov. De som värdesätter kvalitet över cost kan välja DataNumen Outlook Password Recovery eller Mailvare PST Password Recovery-verktyg. Å andra sidan kan de som letar efter en budgetvänlig lösning luta sig mot att använda NirSoft PstPassword v1.20. I slutändan beror valet på ens budget, krav och preferenser.

61. Slutsats

Sammanfattningsvis har vart och ett av de ovan nämnda Outlook Password Recovery Tools sina unika funktioner, för- och nackdelar som tillgodoser olika användare baserat på deras specifika behov. Det är dock viktigt att komma ihåg att förutom den primära funktionen med lösenordsåterställning spelar faktorer som användarvänlighet, hastighet, datasäkerhet, kundsupport och prisprestanda också en avgörande roll för att bestämma verktygets användbarhet.

Outlook lösenordsåterställningsverktyg

Innan de väljer ett verktyg för lösenordsåterställning bör användarna noggrant granska dessa faktorer och om möjligt ta verktyget en runda med en gratis provperiod. Det är också viktigt att ha framtida behov i åtanke, som potentiellt behov av kundsupport eller hantering av flera PST-filer.

Kom ihåg att det bästa återställningsverktyget inte bara återställer ditt lösenord; det kommer att göra hela processen enkel, effektiv och säker. Så välj klokt och fatta ett välgrundat beslut som bäst passar dina behov.

Författarintroduktion:

Vera Chen är en dataåterställningsexpert i DataNumen, som tillhandahåller ett brett utbud av produkter, inklusive Excel-filreparation produkt.

Ett svar på "58 bästa Outlook Password Recovery Tools (2024) [GRATIS NEDLADDNING]"

Kommentera uppropet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *