24 bästa MSSQL MDF Viewer Tools (2024) [GRATIS NEDLADDNING]

1. Inledning

1.1 Vikten av MSSQL MDF Viewer-verktyget

SQL Server datafiler eller MDF (Master Database File) innehåller viktiga data, organiserade som en relationsdatabas och används tillsammans med Microsoft SQL Server. Ett MDF Viewer-verktyg blir en nödvändighet när du behöver öppna, visa eller analysera data i dessa filer utan SQL Server miljö. Verktyget ger ett effektivt och läsbart sätt att bearbeta MDF-filer, vilket effektivt kringgår behovet av en fullständig SQL Server uppstart. Det ger ett sätt att komma åt och hantera SQL-databasinnehåll vid hantering av serveravbrott, serverkrascher eller korruptionsproblem. Det visar sig också vara avgörande vid migrering av data, säkerhetskopiering av databaser och under dataåterställningsprocesser.

Om MDF-visaren inte kan öppna din databas, kan den vara korrupt och du måste använda en professionell SQL-återställningsprogram att återhämta det.

Introduktion till MDF Viewer Tool

1.2 Syfte med denna jämförelse

Denna jämförelse syftar till att ge en omfattande genomgång av några av de populära MSSQL MDF Viewer-verktygen som finns på marknaden. Syftet är att hjälpa till i urvalsprocessen genom att ge en opartisk undersökning av deras egenskaper, fördelar och nackdelar. Varje verktyg diskuteras i detalj med avseende på dess funktionalitet, användarvänlighet, versioner som stöds, tillförlitlighet, prestanda och cost-effektivitet. Denna studie är idealisk för systemadministratörer, SQL-databasanvändare och beslutsfattare som är intresserade av underhåll, återställning och hantering av SQL-databaser.

2. FreeViewer MDF Viewer Tool

FreeViewer är speciellt utformad för att effektivt läsa och visa SQL-databasfiler. Det kan öppna och analysera både friska och skadade MDF-filer. Den erbjuder detaljerad visning av olika komponenter, såsom tabeller, lagrade procedurer, index, nycklar och utlösare. Dessutom har den användarvänliga funktioner som sorterings- och sökalternativ. Detta verktyg kräver inte en SQL Server miljö och kan arbeta självständigt för att bearbeta MDF-filer.

FreeViewer MDF Viewer Tool

2.1 Fördelar

 • Tryggt och säkert: Verktyget garanterar en hög säkerhetsnivå, eftersom det inte gör några modifieringar av de ursprungliga MDF-filerna vid läsning och analys av dem.
 • Nej SQL Server behöver: Med FreeViewer finns det inget krav på en SQL Server miljö för att komma åt och visa MDF-filer.
 • Korrupt filåtkomst: Möjligheten att öppna och visa skadade MDF-filer är en unik egenskap som tillåter dataanalys även i utmanande scenarier.
 • Lätt att använda: Ett intuitivt gränssnitt, tillsammans med olika tittarvänliga funktioner som sök- och sorteringsfunktioner, gör det enkelt att navigera och hitta nödvändig data.

2.2 Nackdelar

 • Ingen återställningsfunktion: Även om den kan öppna och läsa skadade MDF-filer, har den inte förmågan att återställa och reparera skadade data.
 • Ingen exportfunktion: Verktyget kommer till kort när det gäller att tillhandahålla exportalternativ. Användare kan se data, men de kan inte exportera dem till SQL Server eller andra format.

3. Viewer Tool MDF Viewer Tool

Viewer Tool MDF Viewer är en kompakt applikation designad med avsikten att ge användare ett enkelt sätt att visa MDF-filer. Som en effektiv SQL-databasvisare möjliggör den effektivt undersökning och analys av databasfiler utan att behöva en SQL Server. Dessutom kan den hantera skadade MDF-filer och ger en förhandsvisning av återställningsbara objekt.

Viewer Tool MDF Viewer Tool

3.1 Fördelar

 • Användarvänligt gränssnitt: Viewer Tool MDF Viewer uppvisar enkelhet och användarvänlighet med sitt välorganiserade användargränssnitt, vilket gör det lämpligt för användare på alla tekniska nivåer.
 • Analyserar skadade filer: Möjligheten att undersöka och visa återställningsbara data från skadade MDF-filer gör det till ett värdefullt tillägg i en systemadministratörs verktygslåda.
 • Nej SQL Server krav: Verktyget kan visa MDF-filer oberoende, utan att behöva installera SQL Server.

3.2 Nackdelar

 • Begränsade funktioner: Jämfört med andra verktyg på marknaden ger den begränsad funktionalitet. Den fungerar främst som en tittare och erbjuder inte utökade funktioner som dataåterställning eller export.
 • Långsam bearbetning: Användare har rapporterat att verktyget är långsammare i att bearbeta MDF-filer, särskilt större, vilket kan vara ett problem i tidskritiska situationer.

4. Aryson SQL Viewer

Aryson SQL Viewer är ett mycket mångsidigt verktyg som kan öppna och visa även skadad MDF och NDF SQL Server filer. Den erbjuder en tydlig visning av alla MDF-filkomponenter, såsom tabeller, vyer, lagrade procedurer, regler, triggers, etc. Aryson SQL Viewer är fri programvara som fungerar oberoende av SQL Server.

Aryson MDF Viewer Tool

4.1 Fördelar

 • Stöd för dubbla filer: Aryson SQL Viewer stöder både MDF (Master Database Files) och NDF (Secondary Database Files), och rymmer därmed ett bredare utbud av SQL Server filer.
 • Korrupt filhantering: Möjligheten att öppna och visa skadade MDF- och NDF-filer är en betydande fördel eftersom det tillåter dataåtkomst även under serverfel eller filkorruption.
 • Fri från Cost: Aryson SQL Viewer är ett gratisprogram, vilket gör det till en budgetvänlig lösning för visning SQL Server filer.

4.2 Nackdelar

 • Endast visningsfunktion: Även om det stöder ett brett utbud av filvisning, erbjuder det inte utökade funktioner som filreparation eller återställning och dataexport.
 • Ingen ad hoc-fråga: Frånvaron av en frågefunktion kan begränsa dataanalys och dataspecifik sökning i programvaran.

5. Microsoft SQL MDF Viewer-programvara

Microsoft SQL MDF Viewer är en omfattande datavisningslösning som låter användare se innehållet i MDF-filer, inklusive tabeller, vyer, utlösare, lagrade procedurer och mer. Oavsett om MDF-filerna är friska eller skadade, gör det här verktyget det möjligt för användare att noggrant granska och analysera deras innehåll. Det är ett lättanvänt verktyg som fungerar oberoende av SQL Server.

Microsoft MDF Viewer Tool

5.1 Fördelar

 • Djup filanalys: Verktyget ger en detaljerad och heltäckande visning av MDF-filinnehåll, inklusive element som tabeller, kolumner, nycklar, datatyper och andra specifikationer.
 • Skadad filvisning: Microsoft SQL MDF Viewer stöder visning av både friska och skadade filer, vilket gör det möjligt för användare att analysera data även från komprometterade SQL Server filer.
 • Fristående drift: Verktyget är inte beroende av SQL Server för dess funktion, vilket innebär att MDF-filer kan ses utan en SQL Server miljö.

5.2 Nackdelar

 • Saknar återställningsfunktion: Även om den kan visa skadade filer, är Microsoft SQL MDF Viewer inte utrustad med funktioner för dataåterställning eller reparation.
 • Ingen exportfunktion: Verktyget ger inte en möjlighet att exportera de visade data till andra format eller SQL Server, begränsar dess användning till endast visning.

6. MDF File Viewer av MyPCFile

MDF File Viewer av MyPCFile är specialbyggd programvara som syftar till att tillhandahålla ett enkelt och effektivt sätt att öppna och visa MDF-filer. Den tillgodoser visningen av SQL-databasfiler som antingen är skadade eller friska, och erbjuder en tydlig bild av MDF-komponenter som tabeller, triggers, lagrade procedurer, etc. Denna programvara fungerar självständigt och befriar användare från behovet av att ha SQL Server installerad.

MyPCFile MDF Viewer Tool

6.1 Fördelar

 • Användarvänlighet: Med sitt enkla och intuitiva användargränssnitt kan användare enkelt se och inspektera MDF-filer utan mycket tekniskt kunnande.
 • Hanterar skadade filer: MDF File Viewers förmåga att hantera skadade eller korrupta filer erbjuder en stor fördel, vilket gör att användare kan analysera sitt innehåll trots korruption.
 • SQL Server oberoende: Verktyget har designats för att fungera på egen hand utan behov SQL Server, så att användare kan se MDF-filer i frånvaro av en SQL Server miljö.

6.2 Nackdelar

 • Begränsad funktionalitet: MDF File Viewer är i första hand ett visningsverktyg som saknar utökade funktioner som dataåterställning, reparation eller exportkapacitet.
 • Långsam bearbetning: Verktyget kan fungera något långsammare när du visar större filer, vilket möjligen kan påverka användareffektiviteten.

7. DRS SQL Viewer Tool

DRS SQL Viewer Tool är en omfattande programvara som stöder visning av MDF- och NDF-filer. Det är kapabelt att hantera friska, såväl som skadade filer, visa upp olika komponenter som tabeller, utlösare, lagrade procedurer och mer. Inte bunden av något krav på SQL Server, erbjuder detta verktyg en fristående operation för att visa SQL-databasfiler.

DRS MDF Viewer Tool

7.1 Fördelar

 • Stöd för NDF-filer: DRS SQL Viewer utmärker sig genom att erbjuda stöd för både MDF- och NDF-filer, vilket breddar dess användningsområde.
 • Hantering av skadade filer: Dess förmåga att öppna och visa skadade MDF- och NDF-filer hjälper till i situationer där serverfel eller filkorruption har inträffat.
 • Nej SQL Server krav: Detta verktyg fungerar oberoende av SQL Server, så att användare kan visa filer utan att behöva en SQL Server miljö.

7.2 Nackdelar

 • Långsam bearbetning: DRS SQL Viewer kan uppvisa långsammare prestanda när man hanterar större MDF- och NDF-filer, vilket försämrar användarupplevelsen något.
 • Begränsad ytterligare funktionalitet: Även om det är ett kompetent visningsverktyg, utökar det inte sina tjänster till uppgifter som dataåterställning, filreparation eller dataexport.

8. Fileproinfo Online MDF Viewer

Fileproinfo Online MDF Viewer är ett webbaserat verktyg som tillgodoser visningsbehoven för SQL-databasfiler. Det tillåter användare att öppna och se innehållet i en MDF-fil direkt från sin webbläsare, utan behov av en SQL Server. Som en molnbaserad tittare erbjuder den en bekväm lösning för användare som behöver se MDF-filer på språng.

Fileproinfo MDF Viewer Tool

8.1 Fördelar

 • Webbaserad åtkomst: Verktyget utnyttjar sin onlinenatur för att ge omedelbar och enkel åtkomst till MDF-filer direkt från en användares webbläsare, vilket erbjuder överlägsen bekvämlighet och tillgänglighet.
 • Försumbar systempåverkan: Som ett onlineverktyg kräver det inte installation eller lagring på användarens dator, vilket resulterar i minimal resursanvändning och förbättrad systemprestanda.
 • Gratis: Fileproinfo Online MDF Viewer är ett gratis verktyg, vilket gör det till ett budgetvänligt alternativ för användare som behöver titta på MDF-filer ofta.

8.2 Nackdelar

 • Inget stöd för skadade filer: Det här verktyget stöder inte visning av skadade MDF-filer, vilket begränsar dess användbarhet i vissa scenarier.
 • Internetberoende: Verktygets webbaserade karaktär innebär att dess tillgänglighet och prestanda kan påverkas av begränsad internetanslutning eller nätverkshastighet.
 • Begränsad funktionalitet: Som ett webbaserat verktyg saknar det förbättrade funktioner som filreparation, dataåterställning eller exportmöjligheter.

9. Återställ SQL MDF File Viewer

Revove SQL MDF File Viewer är ett robust verktyg som erbjuder användarna kapacitet att se både normala och skadade MDF-filer. Den visar olika komponenter i SQL-databasen, inklusive tabeller, funktioner, lagrade procedurer, etc., vilket hjälper användare att få en inblick i data. Revove SQL MDF File Viewer fungerar oberoende av SQL Server, vilket förbättrar dess mångsidighet och användbarhet.

Revove MDF File Viewer

 

9.1 Fördelar

 • Felfri visning: Revove SQL MDF Viewer lovar en sömlös och felfri visning av MDF-filer, vilket gör processen enkel och effektiv för användarna.
 • Korrupt filhantering: Dess förmåga att öppna och visa skadade filer utökar dess användbarhet, vilket hjälper användare att hantera oväntade datakorruptionsscenarier.
 • Fristående natur: Verktyget är utformat för att fungera oberoende och kan visa MDF-filer utan krav på SQL Server.

9.2 Nackdelar

 • Ingen dataåterställning: Även om det kan se skadade filer saknar verktyget dataåterställningsmöjligheter för att återställa eller reparera data som finns i filerna.
 • Komplext användargränssnitt: Vissa användare har rapporterat att programvarans användargränssnitt inte är lika intuitivt som alternativ, vilket kan påverka användbarheten.

10. Öppna filer MDF Öppna filverktyg

Open Files MDF Open File Tool är en applikation utvecklad med den specifika avsikten att komma åt och visa MDF-filer. Detta verktyg lyser i situationer där SQL Server databasen blir skadad eller är otillgänglig. Kan visa MDF-filens innehåll även i frånvaro av SQL Server, det är ett praktiskt felsökningsverktyg.

Öppna Files MDF Viewer Tool

10.1 Fördelar

 • Korrupt filhantering: Det här verktygets styrka ligger i att hantera skadade eller korrupta MDF-filer, vilket ger användarna möjlighet att se och bedöma sådana filer.
 • SQL Server oberoende: MDF Open File Tool kan fungera i fristående läge och behöver ingen SQL Server för visning av MDF-filer.
 • Lätt att navigera: Det användarvänliga gränssnittet och enkla navigeringen av detta verktyg förbättrar användbarheten, vilket gör att användare med olika tekniska kunskapsnivåer kan använda det effektivt.

10.2 Nackdelar

 • Inget återställningsalternativ: Även om verktyget kan öppna skadade filer, saknar det funktioner för att återställa eller reparera data från dessa filer.
 • Ingen exportfunktion: Även om verktyget tillåter användare att se data i MDF-filer, ger det inga alternativ för att exportera dessa data till andra användbara format.

11. SoftSea SQL MDF Viewer

SoftSea SQL MDF Viewer är en lätt applikation designad för att öppna och visa MDF-filer utan att behöva SQL Server. Det ger användarna en tydlig visning av innehållet i MDF-filerna, inklusive tabeller, lagrade procedurer, index, nycklar och mer. Verktyget utmärker sig för sin enkelhet och användarvänliga gränssnitt, vilket gör det till ett utmärkt val för användare på alla nivåer av teknisk expertis.

SoftSea MDF Viewer Tool

11.1 Fördelar

 • Användarvänligt gränssnitt: SoftSea SQL MDF Viewer är känt för sitt enkla gränssnitt som gör det möjligt för även nybörjare att sömlöst navigera och visa MDF-filer utan några tekniska problem.
 • Fristående drift: Verktyget kan fungera självständigt, vilket eliminerar kravet på SQL Server för visning av MDF-filer.
 • Snabb bearbetning: Jämfört med vissa andra verktyg är SoftSea SQL MDF Viewer känt för sina snabbare bearbetningsmöjligheter för att öppna och visa MDF-filer.

11.2 Nackdelar

 • Grundläggande funktionalitet: Det här visningsverktyget erbjuder endast grundläggande funktioner och saknar mer avancerade alternativ som dataåterställning eller exportfunktioner.
 • Inget stöd för skadade filer: Verktygets oförmåga att öppna och visa skadade MDF-filer kan begränsa dess användbarhet i situationer med oväntad filkorruption eller SQL Server kraschar.

12. Sysinfo SQL Viewer

Sysinfo SQL Viewer har utvecklats speciellt för visning och analys av MDF- och NDF-filer. Det är ett avancerat verktyg som kan bearbeta både friska och skadade filer, som visar upp olika SQL-databaskomponenter, såsom tabeller, nycklar, utlösare, procedurer och mer. Den fungerar oberoende av SQL Server, vilket gör det till ett mångsidigt val.

Sysinfo SQL Viewer

12.1 Fördelar

 • Stöd för både MDF och NDF:Sysinfo SQL Viewer utmärker sig genom att erbjuda stöd för både primär (MDF) och sekundär (NDF) SQL Server databasfiler.
 • Skadad filvisning: Verktygets förmåga att öppna och visa skadade MDF- och NDF-filer gör det till en stor tillgång när man hanterar serverfel eller filkorruptionsscenarier.
 • Oberoende drift: Den kan visa MDF- och NDF-filer utan att behöva SQL Server, vilket ger användarna bekvämlighet och flexibilitet.

12.2 Nackdelar

 • Ingen dataåterställning eller reparation: Även om verktyget kan visa skadade filer, är det inte utrustat med funktioner för att återställa eller reparera data från dessa filer.
 • Brist på exportalternativ: Sysinfo SQL Viewer ger inte användare möjlighet att exportera de visade data till andra filformat eller SQL Server.

13. E-postvisare MDF Viewer FREEWARE

Email Viewer MDF Viewer FREEWARE är ett gratis, lätt verktyg designat för att öppna, läsa och analysera MDF-filer. Utan att kräva något SQL Server installation, låter det här verktyget användare se databaskomponenter som tabeller, triggers, nycklar och mer direkt från MDF-filer.

Email Viewer MDF Viewer Tool

13.1 Fördelar

 • Cost-effektiv: Eftersom det är ett gratisprogram ger det möjligheten att visa MDF-filer utan några ekonomiska åtaganden. Detta är ett utmärkt alternativ, särskilt för mindre företag eller privatpersoner med snäva budgetar.
 • Ingen serverinstallation krävs: Det här verktyget kräver inte en SQL Server miljön att fungera, en fördel för användare som inte har tillgång till en sådan installation.
 • Diverse filstöd: Det stöder MDF-filer från olika versioner av SQL Server, vilket förbättrar dess tillgänglighet och användbarhet.

13.2 Nackdelar

 • Begränsade möjligheter: Som ett gratisprogram är dess funktionalitet grundläggande och kanske inte uppfyller behoven för komplex databasanalys eller dataåterställningsuppgifter.
 • Ingen redigeringsfunktion: Det är uteslutande ett visningsverktyg, därför ger det inte möjligheten att göra ändringar eller redigeringar av MDF-filerna.
 • Ingen teknisk support: Eftersom den är en gratis produkt erbjuder den inte professionell kund- eller teknisk support.

14. E-post Doctor SQL Database Viewer Software

Email Doctor SQL Database Viewer Software är ett sofistikerat verktyg designat speciellt för att visa och hantera MDF-filer. Den stöder alla versioner av MS SQL Server och ger ett användarvänligt gränssnitt för att säkerställa smidig navigering och användning.

E-post Doctor MDF Viewer Tool

14.1 Fördelar

 • Omfattande SQL Server Support: Den har ett brett utbud av kompatibilitet som spänner över olika MS SQL Server versioner, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för användare med flera och olika databasmiljöer.
 • Användarvänligt gränssnitt: Det erbjuder ett intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt att visa och analysera databasfiler enkelt och effektivt.
 • Avancerade visningsalternativ: Den erbjuder avancerade funktioner som sortering och filtrering, vilket ger robust funktionalitet för en bättre tittarupplevelse.

14.2 Nackdelar

 • Prissättning: Jämfört med vissa konkurrenter kan det här verktyget vara dyrt, särskilt för privatpersoner eller småföretag.
 • Brant inlärningskurva: Medan dess avancerade funktioner ger förbättrad funktionalitet, kan nya användare tycka att det är överväldigande att lära sig och använda alla funktioner effektivt.
 • Inga redigeringsfunktioner: I likhet med många andra visningsverktyg erbjuder den inte möjligheten att redigera eller modifiera data i MDF-filerna.

15. Jumpshare Online SQL Viewer

Jumpshare Online SQL Viewer är ett onlineverktyg utformat för att visa SQL-filer, inklusive MDF-filer, utan att behöva installera någon programvara. Som ett onlineverktyg gör det att filer kan visas när som helst och var som helst, vilket ger stor flexibilitet.

Jumpshare Online SQL Viewer

15.1 Fördelar

 • Ingen mjukvaruinstallation: Som ett webbaserat verktyg kräver det ingen installation, vilket gör det till en praktisk och snabb lösning för MDF-visningsbehov.
 • Tillgänglig var som helst: Verktygets onlinekaraktär innebär att det kan nås från vilken plats som helst, vilket ger stor flexibilitet och bekvämlighet.
 • Användarvänligt gränssnitt: Jumpshares gränssnitt är intuitivt, vilket säkerställer att användare kan navigera och se MDF-filer med lätthet.

15.2 Nackdelar

 • Internetberoende: Eftersom det är ett onlineverktyg kräver det en stabil internetanslutning för att fungera korrekt, vilket kan innebära utmaningar i områden med opålitligt internet.
 • Begränsade möjligheter: Till skillnad från dedikerade skrivbordsverktyg är dess funktionsuppsättning ganska grundläggande och kanske inte uppfyller behoven för komplex databasanalys.
 • Inga redigeringsfunktioner: Verktyget är främst designat för visning och erbjuder inte redigeringsmöjligheter för MDF-filer.

16. Gruppdokument Visa SQL Online

Groupdocs View SQL Online är ett webbaserat verktyg som ger funktionen att visa MDF-filer direkt i en webbläsare. Det vänder sig till användare som letar efter en on-the-go-lösning för att se och lätt analysera deras SQL Server databaser utan någon komplicerad installation eller installation.

Groupdocs Visa SQL Online

16.1 Fördelar

 • Bekväm åtkomst: Verktygets onlinekaraktär möjliggör åtkomst till MDF-filer från vilken enhet eller plats som helst, vilket erbjuder utmärkt tillgänglighet och flexibilitet.
 • Nollinstallation: Det eliminerar behovet av programvaruinstallation eller -konfiguration, vilket effektiviserar processen för åtkomst till MDF-filer.
 • Enkelt användargränssnitt: Dess användargränssnitt är snyggt och lätt att navigera, så att användare kan se MDF-filer utan krångel.

16.2 Nackdelar

 • Beroende på Internetanslutning: Eftersom det är en webbaserad tittare krävs en konsekvent internetanslutning för att fungera, vilket kan vara en utmaning i områden med dålig internetanslutning.
 • Begränsad funktionalitet: Den erbjuder bara grundläggande visningsfunktioner och saknar avancerade databasanalysfunktioner som finns i mer specialiserade verktyg.
 • Ingen ändringsfunktion: Verktyget erbjuder inte funktioner för att redigera eller modifiera MDF-filer, vilket kanske inte räcker till för användarnas behov som vill göra ändringar i sina databaser.

17. SQL Viewer

SQL Viewer är ett verktyg med öppen källkod tillgängligt på GitHub som låter användare se MDF-filer. Som ett verktyg med öppen källkod uppdateras och förbättras det ständigt av bidrag från olika utvecklare, vilket ger ett samarbetssätt för databasvisning.

SQL Viewer

17.1 Fördelar

 • Öppen källkod: Att vara öppen källkod ger användarna total frihet över anpassning, vilket ger en möjlighet att skräddarsy verktyget efter deras specifika krav.
 • Active User Community: Det här verktyget drar nytta av en gemenskap av utvecklare som konsekvent arbetar med uppdateringar och nya funktioner, vilket gör det till en dynamisk MDF-visare.
 • Cost-Effektiv: Som ett erbjudande med öppen källkod är det här verktyget gratis att använda, vilket gör det acost-effektivt val.

17.2 Nackdelar

 • Teknisk kunskap som krävs: På grund av dess öppen källkod kan viss förståelse för kod och tekniskt kunnande behövas för att utnyttja dess fulla potential.
 • Oförutsägbara uppdateringar: Eftersom uppdateringar kommer från gemenskapsbidrag kan de ofta vara oregelbundna och nya funktioner kan ta tid att implementera.
 • Ingen dedikerad support: Frånvaron av ett dedikerat supportteam kan hindra att problem löses snabbt och effektivt.

18. MS SQL Database Viewer-verktyg

MS SQL Database viewer-verktyget är en lätt och effektiv applikation utformad för att hjälpa användare att enkelt visa MDF-filer. Det här verktyget erbjuder en balans mellan enkelhet och funktionalitet, med fokus på att tillhandahålla grundläggande men kraftfulla visningsfunktioner.

MS SQL Database Viewer-verktyg

18.1 Fördelar

 • Lättviktsdesign: Verktyget är designat för att vara strömlinjeformat, lätt att installera och förbrukar inte för mycket systemresurser.
 • Lätt att använda: Dess gränssnitt är användarvänligt, vilket gör det särskilt lämpligt för användare som inte är tekniskt benägna.
 • Cost-Effektiv: Det här verktyget bär inga cost, vilket gör det till ett utmärkt val för budgetmedvetna användare.

18.2 Nackdelar

 • Begränsade funktioner: Även om den erbjuder grundläggande visningsfunktioner, saknar den avancerade funktioner som kan krävas för mer komplex databasanalys.
 • Ingen redigeringsfunktion: I likhet med många andra visningsverktyg erbjuder den inte redigerings- eller modifieringsmöjligheter.
 • Minimal support: Eftersom det är ett gratis verktyg erbjuder det minimal kundsupport, vilket kanske inte är idealiskt för användare som behöver omedelbar hjälp.

19. MailConverterTools SQL Database Viewer

MailConverterTools SQL Database Viewer är ett omfattande verktyg som inte bara låter dig visa MDF-filer utan också tillhandahåller en rad avancerade funktioner för att stödja en mer djupgående analys av din SQL Server databaser.

MailConverterTools SQL Database Viewer

19.1 Fördelar

 • Avancerade visningsfunktioner: Förutom grundläggande visning erbjuder detta verktyg avancerade funktioner som detaljerad datastrukturanalys, vilket gör det till ett kapabelt verktyg för att utföra mer omfattande databasinspektioner.
 • Omfattande databaskompatibilitet: Verktyget stöder ett brett utbud av SQL Server versioner, vilket ökar dess totala användbarhet.
 • Mycket resursstarkt: Det här verktyget innehåller också värdefulla ytterligare resurser och guider, vilket gör det användarvänligt och informativt.

19.2 Nackdelar

 • Pris: Det här verktyget kan vara ett dyrt företag, särskilt för småföretag eller enskilda användare.
 • Komplext gränssnitt: Överflödet av funktioner och alternativ kan göra gränssnittet lite överväldigande för nybörjare eller icke-tekniska användare.
 • Ingen redigeringsfunktion: I likhet med andra tittare ger den inte möjlighet att ändra eller redigera MDF-filernas innehåll.

20. Comet System SQL Database Viewer

Comet System SQL Database Viewer är ett verktyg byggt kring principen om enkelhet. Dess primära funktion är att göra det möjligt för användare att öppna och inspektera MDF-filer, med ytterligare funktioner utformade för att underlätta grundläggande databasanalysuppgifter.

Comet System SQL Database Viewer

20.1 Fördelar

 • Användarvänlighet: Verktygets gränssnitt är utformat för att förenkla MDF-filvisning, vilket gör det till ett bra alternativ för användare som söker en enkel och okomplicerad lösning.
 • Lätt resursanvändning: Verktyget är inte resurskrävande, vilket säkerställer smidig drift även på system med begränsad hårdvarukapacitet.
 • Databas Structure Viewer: Förutom att visa MDF-filerna kan den också ge information om strukturen på databaserna.

20.2 Nackdelar

 • Begränsade funktioner: Även om det ger grundläggande MDF-filvisningsmöjligheter, saknar det de avancerade funktionerna som är förknippade med mer robusta lösningar.
 • Speciellt designad för Comet System: Verktyget är främst designat för Comet System, vilket kan begränsa dess användbarhet med andra system eller för mer allmänna ändamål.
 • Ingen redigeringsmöjlighet: Verktyget erbjuder inte möjligheten att ändra MDF-fildata, vilket begränsar dess funktion till endast visning.

21. DTM Data Editor Database Viewer och Editor för MS SQL Server

DTM Data Editor är en funktionsrik databasvisare och redigerare för MS SQL Server. Det här verktyget utmärker sig genom att ge användarna den extra möjligheten att redigera SQL Server data, utöver de vanliga visnings- och inspektionsfunktionerna.

DTM Database Viewer

21.1 Fördelar

 • Redigeringsförmåga: En av dess anmärkningsvärda funktioner är möjligheten att redigera data direkt i verktyget, vilket ger mer flexibilitet för användare som behöver datamodifiering.
 • Omfattande funktionsuppsättning: Verktyget erbjuder en rik uppsättning funktioner, inklusive avancerade datafiltrerings- och sorteringsalternativ, vilket förbättrar dess användbarhet för djupgående dataanalys.
 • Stöder flera databasformat: Förutom MDF stöder den andra databasfiltyper, vilket ökar dess totala användbarhet.

21.2 Nackdelar

 • Pris: Cost associerat med att skaffa det här verktyget kan vara oöverkomligt för små företag eller enskilda användare.
 • Inlärningskurva: Med tanke på dess utbud av funktioner kan användare behöva lite tid för att helt förstå användningen.
 • Prestanda: Även om det är ett funktionsrikt verktyg, kan det potentiellt vara resurskrävande, vilket möjligen saktar ner prestanda på mindre kraftfulla system.

22. SysTools MDF Viewer Tool

SysTools MDF Viewer är ett pålitligt och effektivt verktyg som vänder sig till användare som behöver se och inspektera MDF-filer. Verktyget är designat för att ge en robust prestanda med ett användarvänligt gränssnitt som uppskattas av både nybörjare och proffs.

SysTools MDF Viewer Tool

22.1 Fördelar

 • Utmärkt prestanda: SysTools MDF Viewer är känt för sin tillförlitliga och effektiva drift, som ger konsekventa resultat med minimerad systempåverkan.
 • Användarvänlig: Verktyget har ett tydligt och enkelt gränssnitt, vilket gör det enkelt att visa och navigera i MDF-filer, även för icke-tekniska användare.
 • Hög kompatibilitet: Verktyget stöder ett brett utbud av SQL Server versioner, vilket gör det till ett mångsidigt val för att täcka olika scenarier.

22.2 Nackdelar

 • Ingen redigeringsfunktion: Även om den är skicklig i att visa och analysera MDF-data, erbjuder den inte funktioner för dataredigering eller modifiering.
 • Begränsade avancerade funktioner: Vissa användare kanske tycker att den saknar några av de avancerade funktionerna som finns i andra verktyg på professionell nivå.
 • Cost: Cost av verktyget kan vara ett problem för budgetmedvetna användare eftersom det finns billigare alternativ tillgängliga.

23. Recovery Toolbox MDF Viewer Tool

Recovery Toolbox MDF Viewer Tool är en dedikerad programvara som gör det möjligt för användare att se MDF-filer effektivt. Dessutom är verktyget specialiserat på att återställa eventuella korrupta eller otillgängliga data och presenterar dem i ett strukturerat format.

Recovery Toolbox MDF Viewer Tool

23.1 Fördelar

 • Dataåterställningsförmåga: Det här verktyget sticker ut på grund av dess förmåga att återställa skadade eller korrupta data, en funktion som inte är vanligt förekommande i andra MDF-visningsverktyg.
 • Lättanvänt gränssnitt: Det erbjuder ett intuitivt användargränssnitt som är enkelt att navigera, även för användare som inte är tekniskt kunniga.
 • Utmärkt support: Ger enastående kundservice och teknisk support för att hjälpa till med frågor eller problem.

23.2 Nackdelar

 • Cost: Som ett specialverktyg kommer det med en prislapp som kanske inte är överkomlig för alla användare.
 • Ingen redigeringsfunktion: Även om den är skicklig i dataåterställning och visning, ger den inga alternativ för dataredigering eller modifiering.
 • Nischfokus: Dess fokuserade specialisering på dataåterställning kanske inte tilltalar användare som bara vill ha grundläggande MDF-filvisningsfunktioner.

24. Kernel MDF Viewer gratis

Kernel MDF Viewer Free är ett specialiserat verktyg designat för att visa data från korrupta eller friska MDF-filer utan att behöva SQL Server miljö. Detta verktyg är konstruerat med avancerade algoritmer som underlättar en omfattande skanning av MDF-filer och låter användare se alla komponenter som tabeller, vyer, lagrade procedurer, nycklar och triggers, bland annat. Detta visningsverktyg är känt för sitt lättanvända gränssnitt och kompatibilitet med olika SQL Server versioner.

Kernel MDF Viewer Tool

24.1 Fördelar

 • Kompatibilitet: Detta verktyg är kompatibelt med alla versioner av MS SQL Server som gör det bekvämt att titta på MDF-filer.
 • Förhandsgranskningsfunktioner: Den har robusta förhandsgranskningsfunktioner, vilket möjliggör detaljerad visning av alla dataelement i MDF-filen.
 • Cross-Platform Funktionalitet: Kan hantera både friska och korrupta MDF-filer, vilket är användbart även i dataåterställningsscenarier.
 • Användarvänligt gränssnitt: En hög grad av enkelhet och intuitiv UI-design gör det mycket enkelt att navigera för alla typer av användare.

24.2 Nackdelar

 • Funktionsbegränsningar: Tyvärr har gratisversionen flera funktionella begränsningar, inklusive ingen möjlighet att spara data.
 • Långsam skanning: Beroende på filstorlek kan skanningsprocessen ta en betydande tid i anspråk.

25. EaseUS SQL Server MDF Viewer

EASEUS SQL Server MDF Viewer är ett robust och omfattande verktyg utformat för att visa och analysera MDF-filerna SQL Server Databas utan att behöva en SQL Server miljö. Det erbjuder ett enkelt gränssnitt i kombination med kraftfulla funktioner, som gör det möjligt för användare att se och arbeta med SQL Server databaselement. Detta inkluderar tabeller, lagrade procedurer, index och nycklar, även om MDF-filerna är korrupta eller skadade. Dessutom kan detta verktyg fungera på olika sätt SQL Server versioner, vilket gör den ganska mångsidig.

EaseUS MSSQL Recovery MDF Viewer

25.1 Fördelar

 • Bred kompatibilitet: Verktyget är kompatibelt med flera versioner av SQL Server, vilket ökar dess mångsidighet och bredare tillämpningcability.
 • Dataåterställning: Förutom visningsmöjligheter hjälper den också till med återställningen av data från korrupta MDF-filer.
 • Användarvänlig: Dess lättnavigerade och förståeliga användargränssnitt gör det lämpligt för användare med olika tekniska förmågor.
 • Förhandsgranskningsalternativ: Verktyget ger en förhandsgranskning av alla återställningsbara SQL-databasobjekt före faktisk återställning.

25.2 Nackdelar

 • Prestanda: Verktygets prestanda tenderar att sakta ner när man skannar större MDF-filstorlekar.
 • Begränsad gratisversion: Gratisversionen kommer med begränsningar för funktionsuppsättningen, vilket begränsar fullt utnyttjande av verktygets potential.

26. Sammanfattning

26.1 Övergripande jämförelsetabell

Verktyget Funktioner Enkel användning Pris Helpdesk
FreeViewer MDF Viewer Tool Analys av friska och skadade filer, sök-, sorteringsfunktioner Hög Fri Tillgängliga
Viewer Tool MDF Viewer Tool Visar friska och skadade filer Hög Fri Tillgängliga
Aryson SQL Viewer Stöder MDF- och NDF-filer, korrupt filhantering Hög Fri Tillgängliga
Microsoft SQL MDF Viewer-programvara Detaljanalys av MDF-filinnehåll, korrupt filhantering Hög Fri Tillgängliga
MDF File Viewer av MyPCFile Korrupt filhantering, användarvänligt Hög Fri Begränsad
DRS SQL Viewer Tool Stöd för både MDF- och NDF-filer, hantering av skadade filer Hög Fri Tillgängliga
Filrproinfo Online MDF Viewer Onlineverktyg, snabb filinspektion Hög Fri Begränsad
Ta bort SQL MDF File Viewer Korrupt filhantering, fristående drift Moderate Fri Tillgängliga
Öppna filer MDF Öppna filverktyg Korrupt filhantering, fristående drift Hög Fri Tillgängliga
SoftSea SQL MDF Viewer Grundläggande funktionalitet, snabb bearbetning Hög Fri Begränsad
Sysinfo SQL Viewer Stöd för både MDF- och NDF-filer, korrupt filvisning Hög Fri Tillgängliga
Email Viewer MDF Viewer GRATISWARE Grundläggande Hög Fri Låg
Email Doctor SQL Database Viewer-programvara Advanced Open water Medium Hög Hög
Jumpshare Online SQL Viewer Grundläggande Hög Fri Medium
Groupdocs Visa SQL Online Grundläggande Hög Fri Medium
SQL Viewer Grundläggande Medium Fri Medium
MS SQL Database Viewer-verktyg Medium Hög Fri Låg
MailConverterTools SQL Database Viewer Advanced Open water Medium Hög Hög
Comet System SQL Database Viewer Grundläggande Hög Fri Låg
DTM Data Editor Database Viewer och Editor för MS SQL Server Advanced Open water Medium Hög Hög
SysTools MDF Viewer Tool Hög Hög Medium Hög
Recovery Toolbox MDF Viewer Tool Advanced Open water Medium Hög Hög
Kernel MDF Viewer gratis Visa MDF-filinnehåll, avancerad skanning, förhandsgranskningsfunktion Hög Gratis version tillgänglig, betalversion för extra funktioner bra
EASEUS SQL Server MDF Viewer Visa och återställ MDF-filer, omfattande förhandsgranskningsfunktion Hög Gratisversion tillgänglig, betalversion för alla funktioner Utmärkt

26.2 Rekommenderat verktyg baserat på olika behov

Välja det bästa SQL Server MDF Viewer-verktyget beror på de individuella kraven. För grundläggande filvisning är SoftSea SQL MDF Viewer ett utmärkt alternativ med sin snabba bearbetningshastighet. Om behovet är att visa skadade filer, så sticker Open Files MDF Open File Tool, Viewer Tool MDF Viewer Tool och DRS SQL Viewer Tool ut. Om åtkomst till både MDF- och NDF-filer krävs, rekommenderas Aryson SQL Viewer och Sysinfo SQL Viewer starkt. Fileproinfo Online MDF Viewer är perfekt för att visa filer online utan installation.

27. Slutsats

Att välja rätt MSSQL MDF Viewer-verktyg beror mycket på dina specifika behov och krav. Tänk på faktorer som vilka typer av filer du behöver visa (MDF eller NDF), om dessa filer kan vara skadade, förekomsten av en SQL Server miljö och behovet av ytterligare funktioner som sökning, sortering eller dataåterställning.

Alla verktyg som granskas i den här artikeln ger något unikt till bordet. Därför kommer att förstå dina specifika behov hjälpa dig att göra ett välgrundat val. Oavsett om det handlar om användarvänlighet, korrupt filhantering, stöd för NDF-filer, snabb bearbetning eller att vara en fristående operation, har varje verktyg en unik kombination av egenskaper som kan passa en användares individuella krav.

MDF Viewer Tool Slutsats

En MS SQL Server MDF Viewer-verktyget är en kritisk komponent för att underhålla, migrera eller hantera SQL-databaser, särskilt i fall av dataåterställning eller databaskorruption. Därför är det viktigt att välja ett verktyg som bäst passar dina behovost viktigt för att säkerställa att du kan utföra dina uppgifter effektivt och effektivt.

Författarintroduktion:

Vera Chen är en dataåterställningsexpert i DataNumen, som tillhandahåller ett brett utbud av produkter, inklusive RAR reparation produkt.

Kommentera uppropet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *